Příspěvky na tábory 2018 podruhé ... z jiných zdrojů

| Autor: redakce | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 5. 4. 2018 |

O příspěvek na letní tábory požádat za určitých okolností kromě pojišťoven na následujících úřadech, fondech a nadacích. Také na ozdravné pobyty během roku lze získat finanční příspěvek.

• Úřady práce - příspěvek ze sociálních dávek
Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků.
Rodiče dítěte mohou dále požádat na místně příslušném Úřadě práce, a to o okamžitou mimořádnou pomoc-dávku, která není nároková, ale poskytuje se - pokud ji žadatel - rodina již letos nevyčerpala na jinou nutnou podporu.
Formulář pro žádost je k dispozici zde.

• Příspěvek z fondu odborového svazu
Příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je alespoň jeden z rodičů jejich členem. OSPKOP přispívá 1 000 Kč na dítě.
Pro členy některého z odborů spadajících pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů je pak připraveno několik slev v závislosti na typu tábora, řádově se jedná o stovky korun. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.

• Konto Bariéry
Rodiče dětí, které mají jakýkoli zdravotní problém nebo diagnózu, mohou žádat o příspěvek Nadaci Charty 77 – Konto bariéry. Podmínky žádosti Konta bariéry najdete zde.Jiné příspěvky na ozdravné pobyty a sportovní aktivity

Od některých pojišťoven je možné získat příspěvky během školního roku.
Například Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na pobyty organizované školskými zařízeními v době školního vyučování, nikoliv o letních prázdninách. Jedná se o „Tuzemský ozdravný pobyt“ (školy v přírodě) – výše příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí až 1 200 Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší.
Projekt „Za zdravým vzduchem 2017“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší. Více: https://www.klubpevnehozdravi.cz

Během roku lze čerpat u VZP až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity.
Jak získat příspěvek?
Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete na:
https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přispívá na školky a školy v přírodě až 300 Kč.
Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny. Příspěvek na školku/školu v přírodě lze proplatit jen na pobyty organizované v průběhu školního roku (nikoliv o letních prázdninách) mateřskými, základními a středními školami.
Také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra poskytuje příspěvek pouze na ozdravný pobyt v přírodě organizovaný základní školou v ČR - „škola v přírodě“, „lyžařský výcvik“; příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity.

O jaké příspěvky mohou žádat klienti Vojenské zdravotní pojišťovny naleznete zde.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018040026-prispevky-na-tabory-2018-podruhe-z-jinych-zdroju.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku