TOM Tuři tábořili na Ukrajině s krajany a šili ponožkové psy

| Autor: Jiří Zajíc | Rubrika: rozhovory | Vydáno dne: 16. 4. 2018 |

Tomíci TOM Tuři z Olomouce se zúčastnili soutěže Brána k druhým, kterou organizuje NIDV. V loňském roce totiž uskutečnili dvě akce, které opravdu brány k druhým otevírají.

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce šili ponožkové pejsky, jejichž prodejem se získají prostředky pro výcvik asistenčních psů pro handicapované Pomohli získat peníze na asistenční psy pro handicapované a umožnili táboření českým krajanům na Ukrajině.

Vy už jste potřetí uskutečnili společný česko-ukrajinský tábor. Jak se vůbec myšlenka na takovou akci u Vás zrodila?

Na Sněmu naší Asociace TOM v roce 2014 zazněla výzva, zda by některý z oddílů chtěl vzít na tábor děti z Ukrajiny. Protože máme rádi nové věci, tak jsme se chopili výzvy a rozjel se kolotoč příprav.

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu Jaké je složení účastníků tábora?

Děti od 3 do 15 let = 30 českých a 8 ukrajinských,
instruktoři 15 – 18 let = 10
dospělí = 15 českých (hlavní vedoucí, hospodář, zdravotník, kuchařky, zásobování, oddíloví vedoucí, herní vedoucí) a 2 z Ukrajiny.

Jak vypadá z hlediska programu takový typický táborový den na tomto táboře?

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu Začínáme budíčkem, následuje rozcvička, ranní hygiena, snídaně, úklid chatek. V 9:00 ranní nástup, hry a soutěže proložené dopolední svačinou. V 12:00 oběd, odpolední klid. V 14:00 začínají kroužky „po o“ (vedoucí a instruktoři si nachystají libovolné kroužky, ve kterých se děti po dvou dnech vystřídají). Odpolední svačina a pokračování her a soutěží. V 18:00 večeře, osobní volno a ve 20:00 sraz u ohniště k večernímu programu. Ve 22:00 zavládne noční klid a tábor se ukládá ke spánku. Soutěže a hry jsou součástí celotáborové hry, kterou ukrajinské děti zažily až s námi na táboře.

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu Pozorujete za ty tři roky nějaký vývoj ve vzájemných vztazích a v tom, jak k té akci přistupují Vaše oddílové děti?

Ukrajinské děti zapadly mezi ty české rychle a hladce a stali se z nich naši kamarádi a přátelé. Toto pouto se neustále upevňuje přes rok i přes sociální sítě. Přece jen 2000 km, je 2000 km. S každým rokem je vidět zlepšení v českém jazyce u ukrajinských dětí jak v mluveném slově, tak i v porozumění.

Vy také vyrábíte ponožkové psy, jejichž prodejem se získávají finanční prostředky na živé asistenční psy. Jak k téhle činnosti přistupují Vaše oddílové děti?

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce šili ponožkové pejsky, jejichž prodejem se získají prostředky pro výcvik asistenčních psů pro handicapované Děti šití ponožkových psů bavilo a vyrobení pejsci byli tak roztomilí, že se s nimi těžko loučily. Nakonec pochopily, že prodejem pejsků se získají peníze na výcvik asistenčních psů, které potřebují naši handicapovaní spoluobčané. Zkrátka zábava, radost a pomoc druhým.

Můžete uvést, k jakým hodnotám a postojům se snažíte vést děti a dospívající ve Vašem oddílu?

Odpovědnost, samostatnost, přátelství, vzájemná pomoc a podpora, ohleduplnost, pokora, dobré vychování, spolehlivost, kreativita, spolupráce, charita, ochrana přírody

Co Vám z hlediska budoucnosti mladých lidí u nás dnes přijde jako nejdůležitější?

Mezilidská komunikace bez počítačů a mobilních telefonů, návrat k přírodě a její ochrana, základní principy slušného chování, nebát se někoho požádat o pomoc či radu a poděkovat.

Ptal se Jiří Zajíc


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018040034-tom-turi-taborili-na-ukrajine-s-krajany-a-sili-ponozkove-psy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku