Úkol České rady dětí a mládeže podle Jana Sokola

| Autor: - Doc. Dr. Jan Sokol, Csc. | Rubrika: myslím si | Vydáno dne: 12. 6. 2018 |

Filosof Jan Sokol, ministr školství v roce 1998, se nemalou měrou zasloužil o vznik České rady dětí a mládeže.

Doc. Dr. Jan Sokol, Csc., ministr školství v r. 1998

V osobních rozhovorech opakovaně v průběhu jara 1998 přesvědčoval zástupce jednotlivých dětských organizací o potřebnosti jednotného zastoupení dětí a mladých lidí vůči státu.

Jak viděl poslání a úkoly organizace, která sdružuje subjekty zabývající se výchovou a volným časem dětí a mládeže?

„Přímým úkolem ČRDM by mělo být zastupovat a hájit společné zájmy českých organizací mládeže všude tam, kde je k tomu třeba jediný partner - to jest jedno společné, demokraticky legitimované stanovisko. To znamená v těchto třech prakticky nesmírně významných vztazích: vůči nadnárodním a mezinárodním organizacím dětí a mládeže, vůči státu v oblasti legislativní (parlament a vláda) i dotační (MŠMT), vůči FDM a jím dosud spravovanému majetku. Dokud totiž naše organizace dětí a mládeže vystupují každá pro sebe nebo dokonce proti sobě, mají všichni jejich partneři alibi - buď k tomu, aby rozhodovali libovolně, anebo ještě hůře, aby nedělali nic. Ale je tu i stejně důležité poslání nepřímé, dlouhodobé: naučit organizace dětí a mládeže spolupracovat. To znamená vědět o sobě, respektovat se navzájem a hledat to, co je společné.“

#20letCRDM


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018060034-ukol-ceske-rady-deti-a-mladeze-podle-jana-sokola.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku