Březové lístky: Hanka Milostná (4. stupeň)

| Autor: - Kateřina Palová a Jan Burda | Rubrika: představujeme | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 30. 6. 2018 |

Březový lístek (BL) je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Zeptali jsme se:

Hanka Milostná ( foto archiv Hanky Milostné)

1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední BL dostal a co to pro tebe znamená?

Hanka Milostná (4. stupeň BL – žlutý)

1. Působím ve Studentském klubu Katolického gymnázia Halahoj, kde pracuji spíše se staršími dětmi a mládeží. Pomáhám s pořádáním táborů a víkendových akcí, které jsou určeny především pro studenty našeho gymnázia, ale některé jsou otevřené i široké veřejnosti. Baví mě už samotný proces příprav a vymýšlení akcí v rámci našeho organizátorského týmu. Taky moc ráda na akcích vařím. Mám radost nejenom, když se děcka dobře baví, ale jsem moc ráda, když se můžou i něco naučit a zamyslet se nad sebou a světem, ve kterém společně žijeme. Přijde mi, že práce s mládeží a dětmi je především o vzájemném obohacování, a to mě na tom baví :-)

2. Poslední Březový lístek jsem dostala na 15. narozeninových oslavách Halahoje. Byl to pro mě velmi silný zážitek, hlavně proto, že jsem to vůbec nečekala, dostala jsem ho společně s dalšími kamarády, se kterými chystám většinu akcí, a ještě u toho byla spousta dalších úžasných lidí z Halahoje. Je to pro mě velká pocta a moc si toho vážím.

Jan Burda hovoří o Galénově nadačním fondu a ocenění Březový lístek.


#brezovelistky

Březový lístek
Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018060062-brezove-listky-hanka-milostna-4-stupen.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku