Naučná stezka Kolem zámeckého rybníka v Lipové odkryje zdejší přírodní tajemství

| Autor: - ČSOP – Kateřina Adámková | Rubrika: představujeme | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 9. 9. 2018 |

Lipová (kres Děčín) je obec ležící uprostřed Šluknovského výběžku a její hlavní dominantou je zřícenina barokního zámku se zámeckým parkem a rybníkem.

Nová naučná stezka „Kolem zámeckého rybníka“ se nachází v obci Lipová na Děčínsku (foto Jan Moravec, ČSOP)

Návštěvník přirozeně zamíří k zámku a jeho zrekonstruované zahradě, aniž by tušil, že kromě historického ducha tohoto místa nabízí okolí rybníka i mnoho dalších zajímavostí, především přírodního charakteru. Z toho důvodu zde místní členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s obcí Lipová vytvořili v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě novou naučnou stezku, která zájemce provede kolem této vodní plochy a představí jim zdejší tajemství.

Zámecký rybník s vodní plochou 11,5 ha a malým ostrůvkem byl vybudován po selském povstání v roce 1680, kdy panství Lipová (Hanšpach) vlastnil Johan Georg Slawata. Sedláci se pokusili dobýt zámek, což se však nepodařilo, jejich vůdci byli popraveni a ostatní museli na důkaz podrobení a smíru vystavět robotou tento rybník.

Za ta léta se stal rybník a jeho okolí domovem mnoha zajímavých druhů rostlin a živočichů. „Nejzajímavějším je asi bobr evropský, který rybník obývá již řadu let. Na jednom zastavení bude mít návštěvník možnost pozorovat bobří hnízda a hráze s ukázkami částí okousaných stromů,“ říká jeden z tvůrců stezky Filip Holič ze ZO ČSOP při Střední lesnické škole Šluknov. Zapálenému pozorovateli možná bude přát štěstí, a spatří tohoto hlodavce na vlastní oči. Přímo na vodní hladině se pak může setkat s několika druhy kachen, nad vodou s orlovcem říčním, na břehu pak s kulíkem říčním. Milovníci flóry si zde najdou ďáblík bahenní či leknín bílý.

Nová naučná stezka „Kolem zámeckého rybníka“ se nachází v obci Lipová na Děčínsku (foto Jan Moravec, ČSOP)Naučná stezka Kolem zámeckého rybníka měří 2,4 km a má sedm zastavení. Kromě úvodních tabulí je věnována bezobratlým živočichům, rybám, rostlinám, mokřadním olšinám a hlodavcům. Po trase je možné posedět a nasát zdejší atmosféru na dvou odpočinkových stanovištích, pro občerstvení může posloužit i zrekonstruovaná Dědova studánka. Stezka je značena obousměrně – od hráze rybníka a od restaurace U pytláka.
Jedná se o 88. lokalitu zpřístupněnou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, díky kterému již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody.


ČSOP - logoČeský svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám!
Více informací naleznete na www.csop.cz.


Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018080081-naucna-stezka-kolem-zameckeho-rybnika-v-lipove-odkryje-zdejsi-prirodni-tajemstvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku