Ani suchá, ani mokrá… aneb 30. Místo pro přírodu je na Třebíčsku

| Autor: - ČSOP – Jan Moravec | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 16. 9. 2018 |

Kampaň Místo pro přírodu, jejímž cílem je záchrana zajímavých kousků přírody prostřednictvím jejích výkupů, má za sebou již 15 úspěšných let.

Zlatokřídlec šťovíkový a spol (foto Jan Moravec)

Zatím poslední – třicátou – vykoupenou lokalitou je zajímavá loučka na Třebíčsku zvaná U Kuchyňky.

Louka U Kuchyňky (foto Jan Moravec)Zhruba hektarová louka v nivě potoka Oslavičky nedaleko Hroznatína je pozoruhodným místem, kde se díky specifické geologické stavbě střídají na malém území plošky vyloženě mokřadní až močálovité s ploškami suchými; místy dokonce vystupují na povrch žulové balvany. Příroda má ráda rozmanitost. Z čím menších, různorodějších ploch je krajina složena, tím vhodnější poskytuje podmínky pro větší množství živočichů a rostlin.

Babočka síťkovaná (foto Jan Moravec) Jetelovka hnědá (foto Jan Moravec)

Z tohoto pohledu je louka U Kuchyňky ideální. Krom pestré vnitřní struktury tvoří i sama enklávu zvyšující pestrost krajiny, neb je vklíněná mezi les a pobřežní porosty Oslavičky. Louka U Kuchyňky (foto Jan Moravec) A právě takováto místa jsou nejohroženější, neboť jsou snahy „připojit je“ v rámci snazšího obhospodařování k sousedním větším celkům (v tomto případě zalesnit).
Výkup zajistil i do budoucnosti, že minimálně polovina této louky zůstane loukou (vykoupeno bylo prozatím 5590 m²), že nebude nijak potlačován její mozaikovitý charakter, případně bude různorodost ještě zvýšena vybudováním jedné až dvou malých tůněk.

Přástevník chrastavcový (foto Jan Moravec)Přástevník jitrocelový (foto Jan Moravec)Přijdete-li na louku U Kuchyňky zjara, potkáte tu desítky druhů hmyzu. Byť jde vesměs o druhy zatím běžnější, úbytek hmyzu v naší krajině je v posledních letech tak dramatický, že každé takovéto místo si zaslouží naši pozornost a ochranu.Žluťásek řešetlákový (foto Jan Moravec) Velké poděkování proto patří dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet č. 9999922/0800), díky jejichž darům bylo možné výkup realizovat.


Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 15 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již téměř 140 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na Facebooku Místo pro přírodu.


Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice na šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.czADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018090033-ani-sucha-ani-mokra-aneb-30-misto-pro-prirodu-je-na-trebicsku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku