Jubilejní výstava v Národním zemědělském muzeu

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: AKCE | Vydáno dne: 31. 10. 2018 |

Vydejte se s námi na cestu za kořeny naší civilizace. Přijďte poznat příběh zemědělství od pravěké zrnotěrky přes vznik Lhot, dovoz brambor z Ameriky, objev zákonů dědičnosti až k umělým hnojivům a zemědělským dronům.

Výstava je připravena ke 100 letům existence Národního zemědělského muzea, k jehož zakladatelům patřil významný politik Antonín Švehla, a ke 100. výročí vzniku Československé republiky.

Napadlo vás někdy, co je největší objev, chcete-li know-how lidstva? Zapomeňte na elektroniku, techniku či medicínu, kořeny nejdůležitějšího objevu lidstva sahají mnohem dál, nejméně 5 tisíc let před začátek našeho letopočtu.
Je to zemědělství. Tvoří základ společnosti, umožňuje její přežití, dalo možnost rozvoji řady dalších odvětví, vědy a techniky. Vždyť obděláváním půdy a chovem hospodářských zvířat se až do 19. století živila převážná část obyvatel.

Národním zemědělském muzeu představujeme zemědělství jako Fenomén. V jubilejním roce dokonce hned dvakrát.
Ve čtvrtek 15. března otevřelo Národní zemědělské muzeum u příležitosti svého 100 výročí existence novou interaktivní expozici Zemědělství. Návštěvníkům přiblíží vývoj tohoto oboru od pravěku až do současnosti se všemi zvraty, propady i úspěchy.
A 28. září ji rozšířilo o výstavu unikátních, převážně trojrozměrných předmětů ze sbírek NZM a dalších institucí, jejichž výběr pokrývá celé dějiny zemědělství od nejstarších dob do současnosti. I budoucnosti.
Výstava je součástí jubilejních oslav vzniku České republiky, navštívit ji můžete od 28. září 2018 do 30. 6. 2019.

Nad výstavou Největší objev - Fenomén zemědělství ve 100 předmětech převzal záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman.

http://prazskamuzea1918-2018.cz/prazska-muzea-1918-2018

https://spolecnestoleti.cz/cs/aktuality/jubilejni-vystava-0


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018100062-jubilejni-vystava-v-narodnim-zemedelskem-muzeu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku