Seminář pro žadatele – výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

| Autor: MŠMT | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 4. 3. 2019 |

Seminář pro žadatele - výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, který pořádá MŠMT, se koná 20. března 2019 v Praze a je určen pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 3.

Cílem seminářů je seznámit účastníky s věcnou částí výzvy, pravidly finančního řízení a procesu hodnocení.

Seminář je přednostně určen pro zástupce oprávněných žadatelů této výzvy, kteří připravují svou žádost o podporu k předložení v první průběžné uzávěrce...

Více o semináři včetně on-line přihlášky najdete na https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019030013-seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku