50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění jejích stanov

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 12. 4. 2019 |

Jubilejní 50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM), konané 11. dubna 2019, schválilo změnu stanov ČRDM, spočívající v doplnění účelu a poslání Rady o vzdělávací, právní a informační servis.

50. VS ČRDM – pohled do sálu (foto Jiří Majer)

Stejně tak odsouhlasilo znění výroční i hospodářské zprávy za rok 2018. Delegáti a delegátky rovněž schválili upravený rozpočet na letošní rok a vzali na vědomí zprávu kontrolní komise, která v hospodaření České rady a související agendě neshledala žádné problémy. Jako obvykle též zazněla řada informací Představenstva ČRDM, včetně těch ekonomické povahy.

Hlasování (foto Jiří Majer)Kromě úpravy stanov tedy prakticky nic nevybočovalo z tradičního rámce valných shromáždění ČRDM. Úprava spočívá v doplnění sousloví „zajišťuje vzdělávání, právní a informační servis“ do příslušné pasáže Stanov České rady dětí a mládeže, vymezující její účel. „ČRDM hodlá požádat o akreditaci vzdělávacích kurzů a definice vzdělávání ve stanovách je nutnou podmínkou,“ vysvětlil doplnění stanov ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.
Návrh na změnu stanov promítnutý účastníkům během 50. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM Aleš Sedláček se ve svém vystoupení zmínil i o tzv. Šablonách pro NNO, od nichž navíc odvodil úspěch několikaleté práce, jež vyústila výzvou na podporu neformálního vzdělávání, vyhlášené koncem února v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Ondřej Šejtka přítomné seznámil mj. se záměrem České rady opět upořádat známý celorepublikový dobrovolnický projekt 72 hodin. „Letos plánujeme ještě rozšíření spolupráce s Národním památkovým ústavem – tak, aby se otevřelo ještě více památek a v rámci dobrovolnických projektů bylo možné na zříceninách hradů třeba přespat a zažít tam něco netradičního,“ rozvedl. ČRDM chce také opět podpořit v rámci zmíněného projektu výsadbu stromů. Ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství plánuje v r. 2019 vysadit za každého občana ČR strom. „Možná zde bude prostor některý z nic zasadit, máme to rozjednáno. Věřím, že se zapojí zase alespoň těch třicet tisíc dobrovolníků (jako loni),“ dodal šéf Kanceláře České rady.
Z jednání 50. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání 50. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Rovněž projekt Sametky (SAMETové vzpomínKY), který ČRDM v minulosti již dvakrát zorganizovala, nabídne v r. 2019 svou třetí epizodu. „Letos si budeme připomínat třicáté výročí Sametové revoluce, přičemž v červenci by se opět měla rozeběhnout geocachingová hra, v podobném duchu jako před pěti lety, kdy zhruba na sto padesáti až dvou stech místech budou buď fyzicky ukryté schránky s příběhy, nebo budou v podobě virtuálních kešek,“ řekl Ondřej Šejtka.Z jednání 50. VS ČRDM (foto Jiří Majer) Vysvětlil, že smyslem inovace je projekt jednak zlevnit, a jednak organizačně zjednodušit. Letošní epizoda Sametek si má podle něj všímat např. míst, kde byli za komunistického režimu vězněni disidenti.

Z jednání 50. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Ředitel Kanceláře ČRDM informoval přítomné i o rozšíření pracovního týmu Evropských karet mládeže EYCA o obchodního zástupce. 50. VS ČRDM – pohled do sálu (foto Jiří Majer)Počítá se tak s vyjednáním dalších slev, zvýšením prodeje karet i se zapojením v rámci evropské asociace EYCA do projektu na podporu květnových voleb do Evropského parlamentu. Postupně probral i některé další projekty (VZOR – Vzdělávání v organizacích, Analytické centrum ČRDM, pojištění), resp. rozpracované a chystané úkoly Kanceláře České rady.

50. VS ČRDM – pohled do sálu (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM se ve svém tradičním „legislativním okénku“ věnoval kupř. chystaným místním poplatkům, tedy poplatkům vybíraným obcí od lidí, kteří se na jejím území rekreují. Ve zdánlivě nekonfliktní záležitosti skauti vypátrali latentní riziko: za určitých okolností by totiž mohl nastat problém u vedoucích táborů. Pokud by za pobyt na táboře něco zaplatili (třeba za jídlo či ubytování), mohli by být při určitém výkladovém přístupu bráni jako ti, kteří se „rekreují za úplatu“ a musely by se za ně odvádět zmíněné poplatky.Za předsednickým stolem (zleva): ekonomka ČRDM Marie Konečná, ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka a předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer) Aleš Sedláček poté předestřel přítomným kroky podnikané pro to, aby se do návrhu příslušné předlohy, který již doputoval do Poslanecké sněmovny, promítl pozměňovací návrh, který by táborové vedoucí od zmíněných poplatků oprostil. „Určitě se musíme bránit každému takovémuto krůčku, který vede k tomu, že se někdo bude snažit uplatnit podnikatelskou regulaci na činnost neziskových organizací…,“ zobecnil předseda ČRDM.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)crdmHospodářské problematice se věnovala ekonomka ČRDM Marie Konečná. Informovala o novinkách v projektu Skeleton ESO (na podzim t.r. se plánují tři semináře) a okomentovala nový návrh rozpočtu České rady na rok 2019 (upravený podle dotace přidělené MŠMT a plánovaný jako vyrovnaný).

Občerstvení nakonec přece jen bylo... (foto Jiří Majer)Zhruba hodinu a čtvrt trvající 50. Valné shromáždění ČRDM, konané v zasedací místnosti firmy Kočka s.r.o. na pražském Senovážném náměstí, mělo komorní, poklidný průběh. O největší „drama“ se tak postarala cateringová firma Bageterie Boulevard, jejíž pracovníci nechávali účastníky VS ČRDM prakticky do poslední chvíle v nejistotě, zda objednané občerstvení dorazí ještě před jejich odchodem…

Zápis z 50. Valného shromáždění ČRDM si můžete přečíst zde


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019040024-50-valne-shromazdeni-ceske-rady-deti-a-mladeze-odsouhlasilo-doplneni-jejich-stanov.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku