Konference „Učíme se pro život či pro přijímací řízení?“

| Autor: - Edu2030+ | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 12. 6. 2019 |

V souvislosti s přípravou nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen „Strategie 2030+“) pořádá tým Edu2030+ konferenci s názvem „Učíme se pro život či pro přijímací řízení?“.

Konference s názvem „Učíme se pro život či pro přijímací řízení?“ proběhne 17. 6. 2019 v aule PF UK

Jedním z diskutovaných cílů připravované Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je “Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život”. Tento cíl je neodmyslitelně spjat s vymezením potřebných znalostí, dovedností, hodnot a postojů dětí, žáků a studentů při přechodu mezi různými úrovněmi vzdělávání či vzdělávacími stupni. Zároveň jsou tyto přechody, tedy jakési klíčové uzlové body, spjaty s dalšími fenomény vzdělávacího procesu a systému ČR, jakými jsou zápis k povinné školní docházce, přijímací zkoušky na výběrové základní školy či víceletá gymnázia, přijímací zkoušky na střední školy, společná část maturitní zkoušky či přijímací řízení na vysoké školy.
Cílem konference konané v rámci veřejné konzultace uvedeného cíle, je nejen obecná diskuze nad úrovní minimálních, žádoucích, očekávaných či excelentních výstupů či výsledků vzdělávání na různých vzdělávacích stupních, ale i kritická reflexe této úrovně ve světle popsaných uzlových bodů vzdělávacího procesu dětí, žáků a studentů.

Konference bude mít formu tří panelových diskuzí, které se budou věnovat přechodům mezi jednotlivými vzdělávacími stupni.

První panel se bude zaměřovat na přechod MŠ/ZŠ (absolvent předškolního vzdělávání a zápis do ZŠ), druhý panel se bude věnovat přechodu mezi ZŠ a SŠ (absolvent základního vzdělávání a přijímací řízení na SŠ) a třetí panel bude diskutovat o přechodu SŠ a VŠ (absolvent středního vzdělávání, společná část maturitní zkoušky a přijímací řízení na VŠ).

Podrobný program celé akce včetně jmen panelistů a panelistek naleznete na odkaze zde, přihlásit se na konferenci můžete prostřednictvím odkazu: http://bit.do/eUbnt.

Konference se bude konat dne 17. 6. 2019 od 9:00 do 16:30 hod v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 47/4, 116 39 Praha 1- Nové Město).

Více informací o přípravě Strategie 2030+ a dalších plánovaných akcích naleznete na webu MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030)


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019060027-konference-ucime-se-pro-zivot-ci-pro-prijimaci-rizeni.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku