Léto s TYMY 2019 zahájili společně s indiány tanečnice a badatelé na táboře v Podhradní Lhotě

| Autor: - Jarmila Vaclachová – SVČ TYMY | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 11. 7. 2019 |

Středisko volného času TYMY také na letošní prázdniny připravilo spoustu zajímavých táborů.

Letní tábor "Indiánskou stezkou" – indiáni (foto SVČ TYMY, 2019)

Mezi ty tradiční již řadu let patří Indiánský tábor v Podhradní Lhotě. V letošním roce se tento tábor konal pod názvem Indiánskou stezkou a společně s indiány se na táboře v Podhradní Lhotě konal také tábor – Léto s tancem a Přírodovědné bádání.

Letní tábor "Přírodovědné bádání" – přírodovědci (foto SVČ TYMY, 2019)Hned první prázdninovou neděli se zde sjelo 38 dětí, které tímto táborem zahájily své letošní letní prázdniny. Děti byly rozděleny do šesti skupin: tří indiánské kmeny – Navahové, Dakotové a Siuxové, dále jeden tým přírodovědců a dva týmy tanečnic.

Mezi táborníky se během tábora přijelo podívat několik zajímavých hostů, kteří dětem předali své znalosti a dovednosti a za to jim patří velký dík. Zajímavé setkání bylo s lesákem panem Mucalíkem, který dětem vyprávěl o lese a ekologii. Velmi zajímavé bylo také večerní povídání o deštném pralese spojené s bubnováním s Alešem Hrbáčkem. Dalším příjemným setkáním byla také rukodělná dílna, ve které si děti vlastnoručně vyrobily papír. Také pozorování noční oblohy s Tomášem z hvězdárny ve Valašském Meziříčí byl opět skvělý zážitek. Nechyběla ani výuka country tanců s Martinem Budišem.

V průběhu tábora se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života indiánů, naučily se tance, zpívaly indiánské písně, pobývaly v teepee a vařily v přírodě.
Mezi nejoblíbenější aktivity patřily „bojovky v lese“ a stavba přístřešku, děti byly nadšeny také ze všech sportovních soutěží.

Vyvrcholením celého týdenního pobytu byla v pátek v noci výprava k šamanovi, kde všechny indiánské kmeny získaly symbol přátelství a kamarádství – srdce. K šamanovi byly pozvány také bledé tváře (přírodovědci a tanečnice), získaly od něj na památku náramek.
Děti z Přírodovědného bádání v průběhu tábora pozorovaly spoustu různých živočichů, sbíraly léčivé byliny, hrály v lese hry a také si vyzkoušely různé výtvarné techniky.

Letní tábor "Léto s tancem" – tanečnice (foto SVČ TYMY, 2019)Tanečnice měly program zaměřený hlavně na taneční průpravu, přijel mezi ně také lektor Eda Kotikov, který je naučil několik prvků hiphopu. Tanečnice se v průběhu tábora rovněž naučily úplně novou choreografii. Kromě tanečního programu se zapojily do táborové olympiády a také do večerních programů.

Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním a písničkami a taktéž čtení příběhů ze života indiánů, které dětem předčítali jejich náčelníci.

Poslední táborový den na děti čekalo ještě hodně práce. Musely se sbalit, uklidit po sobě ve stanech, ale také v celém tábořišti. V poledne se začaly už sjíždět bledé tváře – naši rodiče, pro které děti připravily krátkou ukázku, co se na táboře naučily. Rodičům předvedly své pokřiky, rituální tance i společný country tanec; tanečnice vystoupily se svou zajímavou choreografií a součástí závěrečného nástupu bylo také spuštění vlajky.

Letní tábor – všichni (foto SVČ TYMY, 2019)Loučení bylo velmi smutné, nechyběly ani slzičky. Pobyt ve vesnici „Čokan Nagi“ velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů a zažily hodně krásných společných zážitků. Věříme, že nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen po dobu prázdnin, ale i během školního roku. Už teď se těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 13. až 14. září.

Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora.

Autorka je ředitelkou SVČ TYMY


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019070018-leto-s-tymy-2019-zahajili-spolecne-s-indiany-tanecnice-a-badatele-na-tabore-v-podhradni-lhote.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku