Jedy místo pluhů? (Aktualizováno 13. 8.)

| Autor: - ČSOP – Petr Stýblo | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 9. 8. 2019 |

(Článek byl rozšířen o třetí odstavec zohledňující výsledek jednání konaného dne 12. 8.)

Pro zemědělce by každopádně mělo být výhodnější a bezpečnější proti přemnoženým hlodavcům aplikovat místo zrádného jedu obyčejnou orbu… (Ilustrační foto Pixabay)

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ministerstvo zemědělství povolilo uvedení nebezpečného pesticidu Stutox II na český trh a stanovilo naprosto nevyhovující podmínky pro jeho plošnou aplikaci. Zároveň upozorňuje zemědělce, že toto povolení k aplikaci pesticidu nestačí. Před každým použitím pesticidu je nutné splnit podmínky dané zákonem o ochraně přírody a krajiny tak, aby se eliminoval dopad tohoto jedu na ostatní živočichy.

Vzhledem k nebezpečnosti Stutoxu pro veškeré obratlovce však je splnění těchto podmínek prakticky nemožné. Pro zemědělce by každopádně mělo být výhodnější a bezpečnější proti přemnoženým hlodavcům aplikovat obyčejnou orbu…


Po jednání na Ministerstvu zemědělství konaném 12. 8. nadále trvá stanovisko Ministerstva životního prostředí, které nesouhlasí s plošnou aplikací přípravku Stutox II na zemědělskou půdu, a to s ohledem na rizika, která taková aplikace nese pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí to uvedlo ve své tiskové zprávě mj. s tím, že proti plošné aplikaci STUTOXu II se jednoznačně vyjádřili vedle ekologických organizací také například zástupci Asociace soukromých zemědělců.


Aplikace rodenticidu Stutox II povoleným způsobem povede nejenom k hynutí hrabošů, ale i všech dalších obratlovců, kteří granulky Stutoxu pozřou, a také živočichů, kteří pozřou otrávené hraboše. Zemědělci tak paradoxně zahubí zvířata, na která jim stát přispívá z dotací, jako jsou třeba koroptve. Vyhubí lovnou zvěř – jsou prokázány otravy bažantů, zajíců i třeba srnčí zvěře po pozření aplikovaných granulí. A co je z pohledu ochrany přírody ještě horší, bezprostředně ohrožení jsou čápi, káňata, poštolky, další dravci i mnoho druhů sov včetně těch supervzácných a chráněných jako jsou sýčci či pustovky. Ti všichni se totiž hraboši živí. A malátní a motající se otrávení hraboši jsou pro ně tou nejjednodušší kořistí. Zejména tam, kde jsou hraboši přemnožení, se tito predátoři ve velkém soustřeďují.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny je nutné, aby, protože jde o tímto zákonem zakázaný zásah do biotopu chráněných druhů s následkem smrti těchto živočichů, ten, kdo jed aplikuje, měl předem udělenou výjimku z tohoto zákonného zákazu. Bez této výjimky se v některých případech vystavuje pokutě až 2 000 000 Kč! A i v případě, že mu orgán ochrany přírody předem výjimku vydá, hrozí mu další sankce v případě, že k úhynu chráněných druhů v důsledku aplikace tohoto jedu dojde.

ČSOP - logoČeský svaz ochránců přírody doporučuje vzhledem k uvedeným sankcím zemědělcům, sedlákům i farmářům, aby se aplikaci uvedeného rodenticidu vyhnuli a namísto toho bojovali proti hrabošům tradiční, osvědčenou metodou – orbou. Krom toho, že pluhem efektivně zničí hnízda i zásobárny hrabošů, zároveň také podpoří tolik potřebné zlepšení vodního režimu v půdě. V místech s nedostatkem stromů mohou zároveň podpořit přirozené predátory hrabošů tím, že jim do polí instalují přenosné posedy, tzv. berličky. Predátoři pak budou moci lovit hraboše i v místech, kam by z okrajů polí nedohlédli.

Veřejnost pak žádáme, aby nám či České inspekci životního prostředí hlásila a hlavně ihned dokumentovala jakékoliv nálezy mrtvých dravců a sov v zemědělské krajině, zejména u míst označených cedulemi „Varování. Plocha se chemicky ošetřuje přípravkem STUTOX – II. VSTUP ZAKÁZÁN.“


Odkazy na další, tematicky související texty naleznete zde.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019080021-jedy-misto-pluhu-aktualizovano-13-8.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku