Nové byty pro puštíky

| Autor: - ČSOP – Martin Třešňák | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 3. 11. 2019 |

Ochránci přírody z Plzeňska instalovali ve spolupráci s lesníky speciální budky pro naše nejvzácnější sovy, puštíky bělavé, v Českém lese.

Instalace hnízdních budek pro puštíky není jednoduchá. Umisťují se do výšky kolem deseti metrů... (foto ČSOP)

Jak již bylo řečeno, puštík bělavý je naše nejvzácnější sova. V minulém století u nás téměř vymizela. Proto již po několik desetiletí probíhají snahy ornitologů o její návrat do naší přírody.

Hnízdní budky věnovala německá partnerská organizace, jež se zabývá projektem reintrodukce puštíků v Německu a s budkami má dobré zkušenosti (foto ČSOP) Současný výskyt v Čechách vychází z reintrodukčních programů u nás a v Německu. Početnost této sovy v ČR je dnes odhadována do 50 párů. Vyskytuje se zatím jen ve dvou oddělených oblastech. Jedna je na Šumavě a druhou tvoří Beskydy, Javorníky a Vsetínské vrchy. Dle našich předpisů má nejvyšší míru ochrany, patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů.

Instalace hnízdních budek pro puštíky není jednoduchá. Umisťují se do výšky kolem deseti metrů... (foto ČSOP)Ve snaze pomoci těmto sovám, vybrali ochránci přírody ve spolupráci s lesníky vhodné lokality v Českém lese pro instalaci deseti speciálních budek, kde by mohli puštíci bezpečně zahnízdit. Hnízdní budky věnovala partnerská organizace z Německa Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern, která se zabývá reintrodukčním projektem uvedeného druhu v Německu, a má s nimi dobré zkušenosti. Na české straně v Českém lese zatím puštíci sice ještě nehnízdí, ale budky jsou umístěny v dosahu puštíků hnízdících na německé straně hranice, zvané Hornofalcký les (Oberpfälzer Wald).

Instalace hnízdních budek pro puštíky není jednoduchá. Umisťují se do výšky kolem deseti metrů... (foto ČSOP)Hnízdní budky věnovala německá partnerská organizace, jež se zabývá projektem reintrodukce puštíků v Německu a s budkami má dobré zkušenosti (foto ČSOP) Samotná instalace budek není jednoduchá. Umisťují se do výšky kolem deseti metrů nad zemí a využívá se k tomu speciální lezecké vybavení. Budky mají tři vletové otvory, voděodolnou střechu a jsou vybaveny sklopným zrcátkem, aby bylo možné provádět kontrolu obsazenosti, aniž by došlo k rušení hnízdících ptáků. Budky byly umístěny do zbytků zachovalých bukových porostů, kde mohou puštíci nalézt vhodné podmínky k životu. Informace o nich mají i lesníci, kteří tak mohou zohlednit jejich potřeby při plánování lesnických prací. Lokalita bude dále sledována. Puštíky ohrožuje zejména úbytek starých bukových porostů a rušení v době hnízdění.

Instalace hnízdních budek pro puštíky není jednoduchá. Umisťují se do výšky kolem deseti metrů... (foto ČSOP)Instalace hnízdních budek pro puštíky není jednoduchá. Umisťují se do výšky kolem deseti metrů... (foto ČSOP)Puštík bělavý je po výru velkém naší druhou největší sovou. Rozpětí křídel může dosáhnout až 170 cm. Je známý tím, že si urputně brání své hnízdo. Věříme, že jsme umístěním budek učinili další krok k usídlení těchto zajímavých sov i na české straně Českého lesa a k podpoře biologické ochrany zdejších lesů proti hlodavcům.

ČSOP - logoProjekt Hnízdní podpora puštíka bělavého v Českém lese byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Ochrana biodiverzity.
Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019110002-nove-byty-pro-pustiky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku