Kurzy pro vedoucí na Vysočině

| Autor: - RDMKV | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 30. 11. 2019 |

Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina pořádá několik kurzů, některé z nich jsou akreditované.

Letní tábor (foto Jan Burda)

Patří mezi ně:

Kurz hlavních vedoucích letních táborů
Tento kurz je certifikován MŠMT pod č. MSMT-44632/2015-7.
Kurz bude zakončen testem a úspěšní účastníci obdrží certifikát s neomezenou platností. Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 18 let a minimálně tři roky praxe v pozici táborového vedoucího nebo stejná doba při celoroční práci s dětmi a mládeží.
Kurz zahrnuje témata výchova a její metody, EVVO a výchova ke zdraví, výchovné problémy a mnoho dalších. Konání v termínu 10. 1. 2020 až neděle 12. 1. 2020.
Podrobné informace najdete na https://www.rdmkv.cz/7840-kurz-hlavnich-vedoucich-letnich-taboru https://www.rdmkv.cz/7840-kurz-hlavnich-vedoucich-letnich-taboru

Zdravotník zotavovacích akcí (i doškolení po 4 letech)
Kurz je akreditován a bude zakončen písemnou, praktickou a ústní zkouškou. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení s platností 4 roky.
Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 18 let.
Probírána budou témata jako první pomoc – teorie i praxe, péče o nemocné, základy zdravotní dokumentace, práva a povinnosti zdravotníků apod.
Kurz se koná v termínu od 10. 1. 2020 do 12. 1. 2020 (další termíny po dohodě).
Podrobné informace najdete na  https://www.rdmkv.cz/7836-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-i-doskoleni-po-4-letech

Vedoucí dětského kolektivu
Kurz není akreditován, na jeho konci dostanou účastníci osvědčení.
Konání v termínu 26. 4. 2020 - 28. 4. 2020
Kurz bude věnován základům pedagogiky a psychologie, bezpečnosti a základnímu právnímu rámci, osobnosti vedoucího a mnoha dalším tématům.
Účastníci musí dosáhnout věku 16 let, od účastníků do 18 let bude vyžadován souhlas rodičů.
Podrobné informace najdete na  https://www.rdmkv.cz/7832-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2019110077-kurzy-pro-vedouci-na-vysocine.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku