STEM/MARK: National Pandemic Alarm – aktuální postoje a nálady v pandemii koronaviru (AKTUALIZOVÁNO 30. 3.)

| Autor: - STEM/MARK – tisková zpráva | Rubrika: odborný článek | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 20. 3. 2020 |

Článek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org) Aktualizace se týká pěti odstavců pod mezititulkem (nové texty vč. mezititulku) a grafů (nové grafy).

Ilustrační snímek (foto rottonara, Pixabay)

V dnešní složité a nejisté situaci šíření pandemie onemocnění COVID-19 jsou informace důležitější komoditou než jindy. European National Panels doplňuje ke všem dostupným datům, které jsou dnes k dispozici, názory, postoje a emoce konkrétních lidí. Proto nabízejí všem dostupný výzkum veřejného mínění National Pandemic Alarm, který v pěti evropských zemích monitoruje aktuální postoje a nálady společnosti s ohledem na probíhající pandemii. Projekt probíhá od 16. března 2020 na lokálních reprezentativních online panelech v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Bulharsku, a nabízí tak unikátní mezinárodní srovnání.

Jeho výsledky budou průběžně publikovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Výzkumné šetření probíhá kontinuálně a jeho výsledkem je několik indexů, které zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci. Těmito indexy jsou: míra strachu (index paniky), důvěra v představitele státu (index důvěry ve státní aparát), výhled obyvatel na průběh a vývoj pandemie (index pesimismu), reálný dopad situace na obyvatele (index dopadů), a vlastní zkušenost s výskytem nemoci či nemocných v blízkém okolí (míra zkušenosti). Výsledné hodnoty a jejich vývoj v čase jsou vizualizovány do přehledných grafů na webu www.nationalpandemicalarm.eu.

Češi i Slováci se v souvislosti s pandemií koronaviru nejvíce obávají zvýšení cen
Z nejnovějších výsledků projektu National Pandemic Alarm, který realizují European National Panels a který monitoruje nálady a postoje společnosti v období pandemie koronaviru, mimo jiné vyplývá, že ze situací, které by mohly nastat, dělá Čechům i Slovákům největší starost potenciální zvyšování cen. Tyto výsledky představují doplnění stávajících pěti indexů projektu (indexu paniky, indexu důvěry ve státní aparát, indexu pesimismu, indexu dopadů a míry zkušenosti), které kontinuálně zachycují vývoj společenských postojů a nálad v aktuální situaci pandemie koronaviru. Hodnoty těchto indexů jsou každé tři dny aktualizovány na webové stránce www.nationalpandemicalarm.eu.

Češi předstihli Slováky jak v důvěře ve vlastní stát, tak v tom, jak řeší situaci s koronavirovou pandemií. Zatímco index důvěry v České republice v posledních měřeních vzrostl a drží se na vysoké příčce, na Slovensku respondenti naopak hodnotí státní opatření hůře. V obou zemích se dopady krize na obyvatele prohlubují zhruba stejně, oproti Slovensku je v Čechách míra zkušeností se samotnou nákazou stále dvojnásobná.

V této vlně jsme se podrobněji podívali na index obav – jak moc a čeho konkrétně se obyvatelé České a Slovenské republiky obávají. Na prvním místě je to strach ze zdražování, který následuje obava z poklesu výše příjmu a obava ze ztráty zaměstnání. V této otázce se však častěji bojíme o své blízké – že práci ztratí někdo z rodiny, než že o ni přijdeme přímo my samotní. Ze srovnání obou zemí vyplývá, že Slováci se podobně jako Češi nejvíce obávají zvýšení cen a nejméně nedostatku potravin, samotná míra emocí je ale intenzivnější na Slovensku a obavy jsou tam výrazně vyšší.

Před víkendem jsme se také dotazovali respondentů, do jaké míry souhlasí s cestováním na chaty a chalupy po České republice. S výrokem, že lidé mohou cestovat na chaty, pokud nebudou vycházet mimo svůj pozemek, rozhodně souhlasí pouze jedna třetina respondentů. Pokud se však podíváme na jednotlivé regiony, pak z obyvatel Prahy je to 41 %, zatímco průměr ostatních krajů je 32 %. Nejvíce nesouhlasně se k cestování na chaty a chalupy staví lidé ze Středních Čech, dále v Karlovarském a Libereckém kraji.

„Chataření a chalupaření má u nás velkou tradici, nyní ale trochu rozděluje společnost. V okolí Prahy, na Vysočině, v Libereckém a Karlovarském kraji přivítají teď obyvatele hlavního města s nejmenším nadšením. Celkem překvapivé však je, že v Jihočeském kraji souhlasí skoro stejně jako Pražáci s tím, že lidé mohou na své chaty a chalupy vyjet, když neopustí pozemek,” dodává Ondřej Veis, ředitel agentury NMS.


Výzkumný projekt zaštiťuje společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, která sdružuje národní panely v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku a disponuje v těchto zemích více než 100 tisíci respondenty.


European National Panels (www.nationalpandemicalarm.eu) představují jeden z největších výzkumných panelů v zemích Visegrádské čtyřky a v Bulharsku. Panely v jednotlivých zemích slouží pro kvalitní a rychlé on-line sběry dat o internetové populaci. Disponují početnou skupinou 55 000 respondentů v České republice (pod hlavičkou Český národní panel), 28 000 na Slovensku (Slovenský národný panel), 25 000 v Maďarsku (Magyar Országos Panel), 21 000 v Polsku (Polski panel narodowy), a 10 000 v Bulharsku (Bulgarski nacionalen panel).


#koronavirus


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2020030070-stem-mark-national-pandemic-alarm-aktualni-postoje-a-nalady-v-pandemii-koronaviru-aktualizovano-30-3.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku