Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+

| Autor: - SKAV – Silvie Pýchová | Rubrika: představujeme | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 22. 6. 2020 |

Video v článkuSedm významných platforem ve vzdělávání podepsalo 19. 6. 2020 ve Werichově vile v Praze Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Společné foto během podpisu memoranda; vlevo předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto SKAV)

Cílem Partnerství je dlouhodobá spolupráce na zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání. Signatáři Memoranda jsou: Asociace krajských vzdělávacích zřízení, z. s., Asociace ředitelů základních škol ČR, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s., Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s., a Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

Ilustrační foto Aleš SedláčekPodpisy pod Memorandem o Partnerství pro vzdělávání 2030+ (foto Aleš Sedláček)Celý text Memoranda je publikován ZDE. Video ze slavnostního podpisu Memoranda ZDE.

Partnerství, které podpisem Memoranda vzniklo, se hlásí ke Strategickým cílům z Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+:
1. Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život;
2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí a žáků. Partnerství si v tomto směru stanovuje vlastní zahajovací specifické cíle:
Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR:
1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“).
2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě („wellbeing“ – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti).

Z prezentací u příležitosti podpisu memoranda (foto Aleš Sedláček) Z prezentací u příležitosti podpisu memoranda (foto Aleš Sedláček) Partnerství bude fungovat podle metodiky Kolektivního dopadu, v rámci principů Desatera o vzdělávání (SKAV). Partneři společně domluví specifické cíle a indikátory úspěchu a propojí své experty ke spolupráci na konkrétních řešeních. Na základě dat budou vyhodnocovat společný dopad.

Werichova vila, kde bylo memorandum podepsáno, se nachází v Praze na Malé straně, na Kampě (foto VitVit, Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA-4.0)Nezávislí aktéři budou spolupracovat na cílech vzdělávací politiky
„Signatáři Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsou aktivní organizace ve vzdělávací politice a jejich představitelé si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro společnost. Z prezentací u příležitosti podpisu memoranda (foto Aleš Sedláček) Všichni máme bohužel stejnou zkušenost s tím, že se v České republice dlouhodobě nedaří naplňovat strategické cíle v oblasti vzdělávání. To je hlavní důvod, proč jsme se spojili, abychom se naučili na řešení závažných problémů ve vzdělávání spolupracovat. Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se problémy ve vzdělávání v ČR prohlubují,“ říká Milan Kotík, nově zvolený předseda Rady Partnerství pro vzdělávání 2030+ a člen výkonného výboru SKAV.


O Stálé konferenci asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV):
SKAV je zastřešující platforma organizací, které usilují o progresivní změny ve vzdělávání. Je moderátorem smysluplné diskuze a advokátem klíčových témat. Centrem zájmu členů jsou co nejlepší podmínky pro učení žáků a co nejlepší vztahy mezi žáky a učiteli. Věříme, že smyslem vzdělávání je, aby každý mohl rozvíjet svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2020060052-sedm-platforem-ve-vzdelavani-podepsalo-memorandum-o-partnerstvi-pro-vzdelavani-2030.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku