Pod Mařským vrchem se veřejnosti otevírá nová naučná stezka

| Autor: - ČSOP – Kateřina Adámková | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 12. 11. 2020 |

Pro návštěvníky Šumavy a Pošumaví vybudovala místní organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě novou naučnou stezku, věnovanou především ochraně jeřábků lesních.

Na Naučné stezce jeřábka Bošíka (foto ČSOP)

Proto také stezka nese název Naučná stezka jeřábka Bošíka. A proč Bošíka? Nachází se totiž na okraji pošumavské obce Bošice. Jedná se o první stezku věnovanou jeřábkovi na jihu Čech, a nejspíše i v Čechách.

Jedná se o cca 600 metrů dlouhou stezku, která návštěvníky zavede do tzv. sukcesních porostů, což jsou přirozeně vzniklé porosty náletových dřevin. Takovéto pozemky, i když působí na první pohled zanedbaně, mají v krajině své místo a dost často jsou domovem celé řady zajímavých rostlin a živočichů. Stejně tak je tomu i tady. Nejzajímavějšími zde žijícími tvory jsou vedle jeřábků lesních i chránění plazi (užovky obojkové, zmije obecné) a obojživelníci (ropuchy obecné, skokani). Z rostlin zaujmou například orchideje kruštíky širolisté.

Na Naučné stezce jeřábka Bošíka (foto ČSOP)Návštěvníci se tak na šesti zastaveních, z nichž jedno je situované do nového altánku, dozvědí o zdejších ptácích, rostlinách, o údržbě luk a pastvin, rekultivaci skládky a také o samotném jeřábkovi. Ten všechny návštěvníky celou stezkou provází. Na své si přijdou i ti menší; na každém zastavení jsou pro ně přichystány interaktivní prvky – živočich / potrava / prostředí, zkouška hmatem, mrtvé torzo, pexeso či hmyzí hotel.
Po absolvování stezky je přichystán pro odpočinek altánek, kde se mohou menší ještě zabavit při práci s pracovním listem, který je zde pro ně volně k dispozici.

Návštěvníci se na šesti zastaveních, z nichž jedno je situované do nového altánku, dozvědí mnohé o zdejší flóře i fauně... (foto ČSOP)A tak Vás zveme do Bošic, na již šestou lokalitu, kterou pro veřejnost vytvořila základní organizace České svazu ochránců přírody Šumava díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Po jejím navštívení se můžete vydat do blízké Bohumilické aleje, na naučnou stezku Sudslavický okruh, která slaví letos 10 let od rekonstrukce, k Podlešákovu jilmu na Boubskou, na Velkou Homolku do Vimperka nebo na Alpskou vyhlídku pod Bukovcem.
Naučná stezka začíná i končí na jižním okraji obce Bošice, na úbočí Mařského vrchu. Zde je umístěn altánek (GPS: 49.0842675N, 13.8438342E) a vede odtud i značení.

Realizace naučné stezky byla finančně podpořena generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS. Jedná se o 103. lokalitu vybudovanou díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Jeho prostřednictvím již čtrnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V současnosti je v Jihočeském kraji zpřístupněno již osm těchto lokalit ČSOP.


ČSOP - logoČeský svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.


Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2020110038-pod-marskym-vrchem-se-verejnosti-otevira-nova-naucna-stezka.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku