Dobrovolnictví pro všechny aneb kde je vůle, tam je i cesta

| Autor: INEX-SDA | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 10. 1. 2021 |

Účast na dobrovolnickém projektu může být silnou zkušeností vedoucí k dalšímu seberozvoji a životnímu nasměrování.

INEX-SDA: Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, zapojit se může každý, se znevýhodněním i bez

U lidí, kteří se v denním životě setkávají s nějakou formou znevýhodnění, pak i krokem k získání sebedůvěry, pocitu rovnosti a budování vzájemného respektu. Poznej zkušenost naší dobrovolnice Jitky, která se pohybuje na vozíku a vyjela s námi již na 2 workcampy a dlouhodobou EVS.

Dobrovolnictví pro všechny je program tzv. inkluzivního dobrovolnictví, díky němuž se do dobrovolnických aktivit může zapojit každý, se znevýhodněním i bez. Zájemci mohou dobrovolničit v Česku nebo v zahraničí a mít tak možnost poznat jiné kultury, získat nové přátele a zkušenosti a procvičit se v cizích jazycích. Účast na mezinárodním dobrovolnickém projektu může být silnou zkušeností vedoucí k dalšímu seberozvoji a životnímu nasměrování. U lidí, kteří se v denním životě setkávají s nějakou formou znevýhodnění, pak i krokem k osamostatnění, získání sebedůvěry, pocitu rovnosti, ale i budování vzájemného respektu. Tím má dobrovolnictví potenciál předcházet sociálnímu vyloučení a stereotypnímu uvažování ve společnosti.

Program Dobrovolnictví pro všechny vytváří příležitosti a poskytuje konkrétní a praktickou podporu všem zájemcům o dobrovolnickou zkušenost, kteří ji uvítají. V rámci inkluzivního dobrovolnictví zapojujeme lidi s postižením, z dětských domovů, ze sociálně znevýhodněného prostředí, dlouhodobě nezaměstané apod.

https://www.inexsda.cz/aktivity/dobrovolnictvi-pro-vsechny/

www.inexsda.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2021010024-dobrovolnictvi-pro-vsechny-aneb-kde-je-vule-tam-je-i-cesta.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku