Narozeniny Letního domu

| Autor: Letní dům | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 20. 2. 2021 |

Datum 17. února si připomínáme každý rok. A rádi! V tento den roku 1997 se totiž stalo ze skupiny nadšenců, pořádajících pobyty pro děti v ústavní péči už od roku 1995, občanské sdružení, tedy organizace jak se patří.

Letní dům dlouhodobě pomáhá dětem z dětských domovů

Čtyřiadvacet let je už docela slušný důvod pro ohlédnutí se zpět. Nicméně podrobnější informace najdete na www.letníidum.cz

Pro Newsletter jsme si dovolili vybrat jen pár údajů a čísel, jež poskytnou zajímavý vhled na čtyřiadvacetiletou činnost Letního domu.

Od roku 1997 se uskutečnilo:

Letní dům dlouhodobě pomáhá dětem z dětských domovů • 223 sociálně-terapeutických pobytů o celkové délce 1 208 dnů
• 96 pobytů v tréninkovém bytě o celkové dílce 288 dnů
• 348 výjezdů do dětských domovů
• 42 komunitních slavností
• 30 výstav

S Letním domem trvale spolupracuje herec Petr Vacek Od roku 2002 s Letním domem trvale spolupracuje herec Petr Vacek. Aktivně se zapojuje a zajišťuje akce Letního domu, je členem její správní rady a v současnosti pro Letní dům zajišťuje některé z PR aktivit.

V roce 2013 Letní dům rozšiřuje činnost založením služby Doma v rodině, v následujícm roce pak začalo v Letním domě Doprovázení pěstounů: V rámci služby Kousek domova spolupracuje Letní dům s pěti dětskými domovy, podporuje 79 klientů (33 v pobytové službě a 76 v terénní službě - většinu z nich tedy v obou službách) V rámci služby Doma v rodině spolupracuje Letní dům se 17-ti rodinami (24 dospělých-rodičů: 17 matek, 7 otců, a 31 dětí - 17 chlapců a 14 dívek) V rámci Doprovázení pěstounů pracujeme v současnosti 36 rodinami. Aktuální kapacita je tím v Doprovázení pěstounů naplněna. Letní dům v čase svého čtyřiadvacátého výročí prochází procesem odborného prohlubování a propojování jednotlivých služeb se základní vizí, jež si jeho zaměstnanci pracovně shrnuli do krátkého sdělení:

Individuální dárcovství v Letním domě

Asi nejen v Letním domě jim říkáme individuální dárci. S jistotou patří mezi odběratele tohoto Newsletteru. A tak naše poděkování míří především k Vám, milí individuální dárci, za Vaši přízeň a konkrétní podporu. Je Vás pětaosmdesát a jen díky Vám, jsme mohli využít Vašeho daru v loňském roce v celkové sumě 360 000,- pro práci s dětmi a znevýhodněnými rodinami. Děkujeme!

Účinnost Vaší podpory vnímáme nejen v čase začínajícího nového roku, kdy Vám posíláme potvrzení o daru. Přibližně třetinu z Vás, milí individuální dárci, totiž ještě řadíme do podskupiny dárců pravidelných. A to je skvělá věc! Protože právě díky pravidelnosti Vašeho příspěvku smíme plánovat činnosti a akce s dětmi a pro děti, jež máme na starosti, s jistotou, že na jejich uskutečnění bude dostatek peněz. Děkujeme!

Zdálo by se, že Covid–19 zastaví naši práci s dětmi, o něž se staráme. Ale bylo tomu právě naopak. V tomto čase, pro mnohé ještě více nepříznivém, naše aktivity zaměřené na pomoc dětem a často i jejich rodinám, vzrostly. Jsme vděčni, že i v tomto podivně plynoucím čase, se proud Vaší laskavosti a pomoci nezastavil. Ba co víc, individuální dárcovství při pohledu na loňskou částku prozrazuje, že v případě Letního domu je jeho podporovatelů a ochotných dárců stále víc. Děkujeme!

www.letníidum.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2021020060-narozeniny-letniho-domu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku