Dobrovolníci strávili 50 000 hodin přípravou seberozvojových kurzů

| Autor: - Prázdninová škola Lipnice | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 1. 4. 2021 |

Dobrovolníci tvoří silné jádro neziskové organizace Prázdninová škola Lipnice již víc než 40 let. V loňském roce se přípravě a realizaci seberozvojových zážitkových kurzů věnovalo 50 dobrovolníků.

Prázdninová škola Lipnice: Z kurzu život je gotickej pes 2020 (foto Karel Zadrobílek)

Dohromady odpracovali téměř 50 000 hodin. Na šesti kurzech s celkem 133 účastníky pomáhali lidem rozvinout vlastní potenciál, stát se odvážnějšími, odolnějšími a odpovědnějšími.

Rok 2020 proměnil životy lidí víc, než bychom si kdy dokázali představit. Celosvětová pandemie viru COVID-19 zamíchala kartami a řada lidí si v důsledku vzniklé situace, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, znovu přehodnotila své životní priority. Pomoc druhým se stala silným tématem minulého roku. Ať už šlo o pomoc seniorům, asistenci ve zdravotnických zařízeních či šití ochranných pomůcek, k dobrovolnictví se dostali i ti, kteří s tím neměli dosavadní zkušenost.

Prázdninová škola Lipnice: Z kurzu Vlastní cestou 2020 (foto Kristýna Menclová) „Jsem moc ráda, že dobrovolníci v Prázdninové škole Lipnici navzdory náročné situaci neztratili potřebnou energii a nadšení a vrhli se do realizace seberozvojových kurzů se stejnou vervou jako dřív,“ říká Kristýna Menclová, ředitelka Prázdninové školy Lipnice, a doplňuje: „Díky jejich zápalu jsme uspořádali šest kurzů. Dalších pět bylo plně připraveno, ale bohužel jsme je vzhledem k aktuálním nařízením nemohli uskutečnit. Naši dobrovolníci v uplynulém roce věnovali úctyhodných 48 000 hodin svého času druhým. To při přepočtu na osmihodinovou pracovní dobu činí 120 pracovních dní na každého dobrovolníka.“

Prázdninová škola Lipnice: Z kurzu Vlastní cestou 2020 (foto Kristýna Menclová) Mezi dobrovolníky Prázdninové školy Lipnice (PŠL) jsou například učitelé, lékaři, vedoucí mládežnických organizací, ale také vysokoškolští studenti či maminky na mateřské. Jedním z dobrovolníků je i předseda správní rady PŠL Zdeněk Pezlar. V letošním roce připravuje společně se svým týmem kurz Prométheův oheň. „Téma svobody je pro mě osobně velmi důležité a rád bych, aby lidí, kteří se svobodně cítí, bylo na světě co nejvíce. A věřím, že Prométheovým ohněm k tomu můžu aspoň trošičku přispět, pomoci i ostatním odpoutat se od toho, co je svazuje. I když o tom možná ještě neví,” odpovídá Zdeněk Pezlar na otázku, proč se rozhodl svůj dobrovolnický čas věnovat přípravě a vedení autorského kurzu.

Konat dobro na sto způsobů
V letošním roce bude kurzů připravovaných dobrovolníky pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice dokonce o jeden víc než vloni, tedy 12. Tematicky se zaměří na práci s pozorností a přítomným okamžikem, udržitelnost a vztah k přírodě, hledání vlastní identity, vnitřní svobodu, přijetí vlastních rozhodnutí a mnoho dalšího. Kurzy jsou určeny studentům středních a vysokých škol, dospělým se zájmem o seberozvoj a všechny ty, které láká zakoušet náročné výzvy, zažít pořádné dobrodružství a setkat se stejně naladěnými lidmi.

„Konat dobro jde mnoha způsoby, ať už se jedná o přímou pomoc lidem v bezprostřední nouzi nebo snahu o nasměrování ke spokojenějšímu životu skrz zážitkovou pedagogiku tak, jak se o to snaží třeba dobrovolníci v Prázdninové škole Lipnice,“ dodává Kristýna Menclová.


O organizaci Prázdninová škola Lipnice:
Prázdninová škola Lipnice byla založena v roce 1977. Již přes 40 let se zaměřuje na pořádaní kurzů rozvoje osobnosti, užívajících metod zážitkové pedagogiky. PŠL má průkopnické postavení v oblasti zážitkové pedagogiky v Československu a její metodika inspirovala mnoho dalších podobných kurzů a ovlivnila práci dalších výchovných organizací.

www.psl.cz

www.facebook.com/prazdninovka

www.instagram.com/prazdninovaskolalipnice/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2021040001-dobrovolnici-stravili-50-000-hodin-pripravou-seberozvojovych-kurzu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku