PDA - WWW.ADAM.CZ PDA - WWW.ADAM.CZ (www.adam.cz/pda) - 01.10. 2020
| Úvodní stránka | Top 10 | Hledej | Rubriky |
pozvánky
Být v obraze II a Kovyho mediální ring
! NIKDO, 26.02.2019 (2268 přečtení)

Seriál Kovyho mediální ring je součástí nové unikátní metodické sady k mediálnímu vzdělávání. Setkal se s velkým ohlasem jak u studentů a vyučujících, tak u odborné veřejnosti.

Být v obraze 2
Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, před měsícem představil nový cyklus krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání Kovyho mediální ring, který se setkal s nebývalým ohlasem vyučujících, studentů a odborníků z řad veřejnosti.

JSNS teď přichází s novou rozsáhlou publikací k mediální výchově, jejíž součástí jsou i videa s Kovym. Metodická příručka s názvem Být v obraze 2 navazuje na první sadu vydanou pod týmž názvem v roce 2007 (Být v obraze 11) a reaguje na poptávku vyučujících po materiálech k mediálnímu vzdělávání.

Již v úterý 26. února 2019 bude poprvé představena během konference (Ne)sledujeme každé vaše kliknutí, která se koná v pražském DOXu.

Publikace, unikátní svým rozsahem a komplexností, s jakou pokrývá důležitá mediální témata, je určena základním a středním školám. Je postavena na práci s kvalitními a moderními audiovizuálními materiály; obsahuje dvacet dva lekcí, k nimž vyučujícím nabízí informační texty a tipy na aktivity do výuky, které vznikaly ve spolupráci s odborníky a samotnými vyučujícími a byly otestovány ve výuce. Řada z aktivit zahrnuje i praktické úkoly, při nichž si žáci a studenti mohou vyzkoušet například vlastní tvorbu mediálního sdělení. Značná pozornost je věnována novým médiím (sociálním sítím, bezpečnosti na internetu, možnosti závislosti na něm, fenoménu hate-speech, kyberšikaně, …). Publikace nabízí i přesah z mediálních témat do dalších oblastí jako je například problematika migrace a menšin. Atraktivní formou také přibližuje studentům aktuální mediální kauzy z posledních několika let (Cambridge Analytica, Modrá velryba, Charlie Hebdo, …).

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214728740-byt-v-obraze/

„V roce 2007 jsme stejnojmennou sadou materiálů reagovali na probíhající kurikulární reformu a nově zaváděné rámcové vzdělávací programy, v nichž se objevilo také průřezové téma mediální výchovy. Jak ukázal náš nedávný průzkum realizovaný ve spolupráci s agenturou Median, materiály z naší tehdejší sady patří na školách i dnes mezi nejčastěji využívané právě při výuce mediálních témat,“ uvádí Karel Strachota, ředitel JSNS, a dodává: „ Za více než deset let, které uplynuly od prvního vydání Být v obraze, se přitom mediální krajina změnila naprosto zásadním způsobem. Materiály obsažené v Být obraze 2 na tuto proměnu reagují.“

Základní kontury, které charakterizují probíhající proměnu českých médií, vysvětluje Jakub Macek, vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity, který se na vzniku publikace podílel: „S jistým zjednodušením lze říci, že proměna českého mediálního světa se odehrává ve třech vzájemně provázaných dimenzích. Ve dvou z nich se naše měnící se česká média nijak neliší od médií ve zbytku světa: jednak je zásadně zasáhlo rozšíření digitálních síťových technologií a jednak se do jejich fungování razantně promítla sílící politická a kulturní polarizace spojená s nástupem politického populismu. Dimenze třetí je pak pro Česko – respektive pro postsocialistické státy – poněkud specifičtější: dochází k takovým změnám ve vlastnictví českých médií, během nichž se zpravodajská média provazují s ekonomickými a politickými zájmy svých vlastníků.“

Příručka bude k dispozici zdarma všem základním a středním školám po celé České republice.
Zájemci si ji mohou od dnešního dne objednat prostřednictvím online formuláře na portálu JSNS.CZ. Pražské školy obdrží navíc jako bonus i DVD s pořadem Kovyho mediální ring, příručku v pdf verzi a informační plakát ilustrující metodickou koncepci 5 klíčových otázek. Z té vychází jak pořad Kovyho mediální ring, tak metodická příručka Být v obraze 2.

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Kromě mediálního vzdělávání se věnuje také lidským právům, globálnímu rozvojovému vzdělávání, moderním československým dějinám, podpoře aktivního občanství a mnoha dalším oblastem. Výukové materiály Jednoho světa na školách, dostupné pedagogům prostřednictvím audiovizuálního portálu JSNS.CZ, reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy v ČR i ve světě. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách.

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - JSNS | Člověk v tísni, o. p. s.
www.jsns.cz www.jsns.cz

Pořad Kovyho mediální ring je součástí projektu Mediální vzdělávání, kterému se JSNS dlouhodobě věnuje.

Do portfolia aktivit v této oblasti patří:
- audiovizuální výukové lekce dostupné prostřednictvím portálu JSNS.CZ,
- analýzy mediálních sdělení pomocí metodické koncepce „5 klíčových otázek“,
- pravidelné vydávání elektronického Bulletinu MV a jeho rozesílka více než tisícovce uživatelů, kteří se k odběru Bulletinu přihlásili,
- iniciování Platformy pro mediální vzdělávání,
- organizace Týdnů mediálního vzdělávání,
- pořádání seminářů a konferencí pro vyučující.

https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/konference-a-seminare/nesledujeme-kazde-vase-kliknuti

Související články:
Instruktoři Brno vydali Fond her 2 (31.08.2020)
PŠL - kurz Winter Challenge (19.08.2020)
Novinky z portfolia kurzů Prázdninovky (31.07.2020)
Transition: Cesta k vědomému Mužství (28.07.2020)
Stipendium do USA pro pracovníky neziskovek (17.07.2020)
Chceš vyzkoušet něco nového? (08.07.2020)
Letní škola environmentalistiky 2020 (07.07.2020)
Zdravotník zotavovacích akcí zážitkovou formou (24.06.2020)
Čas vést sebe, druhé i své sny (11.05.2020)
Prázdninová škola Lipnice zve na kurz Hrou 2020 (07.05.2020)
Sleva knih a příruček v nakladatelství Portál - do 31. března 2020 (25.03.2020)
MŠMT: Koronavirus Covid-19 a mezinárodní vzdělávací programy (13.03.2020)
Dopřejte si prožitek ve svém vzdělávání s Prázninovkou (19.02.2020)
Nabídka Prázdninové školy Lipnice pro žáky, studenty a pedagogy 2020 (16.02.2020)
Kurz “Vedoucí dětského kolektivu” (17.01.2020)
Spisovatel Miloš Zapletal - Zet oslavil devadesátku (15.01.2020)
Kurzy pro vedoucí na Vysočině (30.11.2019)
NaZemi zve na seminář: Konflikt jako příležitost k učení (27.11.2019)
Zážitková pedagogika od Ivo Jiráska (21.06.2019)
Zahrady pozemských radostí (04.06.2019)
Regionální výměna zkušeností letos na Klondajku (20.03.2018)
Nabídka: Kurz zdravotník - záchranář (18.08.2017)
Do Prahy se sjeli příznivci Montessori metody. Děti vedou hlavně k toleranci a multikulturalismu (09.08.2017)
Oslava Světového dne vyprávění - festival STORYSLAM (18.03.2017)
Na kurzy pro vedoucí všeho druhu zve Radambuk (02.03.2017)
Kurz Mediální výchova a medializace (15.02.2017)


| Úvodní stránka | Top 10 | Hledej | Rubriky |