PDA - WWW.ADAM.CZ PDA - WWW.ADAM.CZ (www.adam.cz/pda) - 11.08. 2020
| Úvodní stránka | Top 10 | Hledej | Rubriky |
sdružení
Příspěvek NPMK zaujal na mezinárodní konferenci „Kultura spojuje!“
! NIKDO, 08.10.2019 (1255 přečtení)

Mezinárodní konference „Kultura spojuje!“ se uskutečnila ve dnech 2.-3.října 2019 v zasedacím sále Ministerstva kultury na Maltézském náměstí v Praze.

Zaměřila se na průzkum kultury jako nástroje pro větší sociální soudržnost, který lze využít v mnoha dalších oblastech, např. sociální, zdravotní, vzdělávací, atd. Hledala také nové formy spolupráce mezi subjekty kulturními i mimo-kulturními v ČR.
Mezi řečníky konference byli zástupci Evropské komise, členové mezinárodních expertních skupin OMC, zástupci zahraničních i českých ministerstev (MK, MŠMT, MPSV, MZ), tj. kultury a dalších resortů. Velká pozornost byla věnována i jednotlivým projektům z Evropy i České republiky, kterým se takové mezioborové napojení daří.
Konferenci „Kultura spojuje!“ pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

Také Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) se zúčastnily konference s vlastním příspěvkem.
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, vystoupila s hodnocením projektu Pokusné ověřování, který historicky poprvé propojuje oblast působení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ministerstva kultury (MK).

Markéta Pánková, ředitelka NPMK a koordinátorka projektu Pokusné ověřování, představila účastníkům konference jedinečnost tohoto počinu. „Pokusné ověřování – Vzdělávací program paměťových institucí do škol“ propojuje paměťové instituce a jejich spolupráci v rámci vzdělávání žáků základních škol a nižších stupňů gymnázií. Edukace v paměťových institucích po předchozích dvou ročnících přináší pozitivní výsledky a nyní také hmatatelný výsledek: do Rámcových vzdělávacích programů (RVP) se promítne novela školského zákona. Ta přinese základním školám (plošně) finanční prostředky na vzdělávání v paměťových institucích, aby učitelé mohli dopřát žákům další perspektivu poznatků.
Ve školním roce 2019/2020 probíhá již 3. běh Pokusného ověřování. Účast žáků na edukačních programech se stane součástí školní výuky. Pokusné ověřování je unikátní také tím, že historicky poprvé propojuje oblast působení MŠMT a MK.
Konferenci „Kultura spojuje!“ svými výstupy obohatily zástupci Evropské komise, zástupci zahraničních i českých ministerstev (MK, MŠMT, MPSV nebo MZ), představeny byly evropské i české projekty založené na mezioborovém propojování.

Markéta Pánková, ředitelka NPMK, přiblížila také Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského, které NPMK slavnostně zahájily v pondělí 2. září 2019 v Pantheonu Národního muzea. V rámci národních oslav v letech 2020 – 2022 proběhne řada kulturních akcí a konferencí, které připomenou odkaz a dílo Učitele národů. Aktuální informace k Národním oslavám J. A. Komenského jsou k dispozici na webu www.comenius350.cz

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK): www.npmk.cz

Více o konferenci: https://konference.nipos.cz/

Související články:
Fenomén Vandrovní knížky - nový termín výstavy (15.06.2020)
Uzavření hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy (09.06.2020)
Odzvonění roku 2019 v pražských Holešovicích (30.12.2019)
Mezinárodní den archeologie 2019 (17.10.2019)
Muzeum hl. města Prahy se připojí k Mezinárodnímu dni archeologie 2019 (17.10.2019)
Mezinárodní den seniorů v Muzeu hlavního města Prahy (27.09.2019)
Vernisáž Opuštěných domovů na Senovážném 19. září v 18 hodin (18.09.2019)
25. herní výstava HRY A HLAVOLAMY pro školy a skupiny dětí (17.09.2019)
Konec prázdnin se Čtyřlístkem a s autogramiádou autora (29.08.2019)
Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků (24.08.2019)
Národní oslavy Jana Amose Komenského - Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků (22.08.2019)
Za památkami do jižních Čech – tipy nejen pro vodáky! (05.08.2019)
Vlastislav Toman, kterého znají (nejen) čtenáři Ábíčka, jubiluje (17.07.2019)
Pražská muzejní noc 2019 (07.06.2019)
Hrajeme si na Petříně a Den dětí na Výtoni (31.05.2019)
Noc kostelů 24. května 2019 (23.05.2019)
Výstava Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků (15.05.2019)
XV. ročník Festivalu muzejních nocí - 17. května až 8. června 2019 (13.05.2019)
Historicky první pamětní deska J. A. Komenského v Praze (26.03.2019)
Potápěči a archeologové budou zkoumat pozůstatky Juditina mostu a vltavského dna (15.01.2019)
Výstava Prima sezóna – Vily v okolí Prahy ve Středočeském muzeu v Roztokách (11.12.2018)
Zápisník návštěvníka památek ve správě NPÚ (29.10.2018)
Villa Pellé připomene ilustrátora Bohumila “Bimbu” Konečného (25.09.2018)
Anketa Respektu: Co byste zachránili z vašeho muzea, kdyby hořelo? (11.09.2018)
Uzavření Svatomikulášské městské zvonice (11.09.2018)
Dny evropského dědictví - volné vstupy v Muzeu hlavního města Prahy (05.09.2018)
Srpen 1968 v Praze - venkovní výstava u Muzea hlavního města Prahy (04.09.2018)
Hradozámecká noc 2018 - velkolepé rozloučení s létem na hradech a zámcích (17.08.2018)
Pozvání na Hradozámeckou noc v sídle Senátu (16.08.2018)
Tip na prázdniny: Výstava Století trampingu (29.06.2018)
Komentovaná prohlídka výstavy Století trampingu (28.06.2018)
Evropský rok kulturního dědictví 2018 (17.06.2018)
Pražská muzejní noc 2018 (08.06.2018)
Příběh jednoho pokladu oceněn (03.06.2018)
Videopozvánka na Noc kostelů 2018 (25.05.2018)
Muzejní noc 2018 (17.05.2018)
Galerie Villa Pellé v Praze otevřela výstavu autora Mikulášových patálií Jeana-Jacquese Sempého (06.05.2018)
Začala sezona památek. Na hrady a zámky vyrazily tisíce lidí (03.04.2018)
Pražské hravé Velikonoce v Muzeu hlavního města Prahy (16.03.2018)
Muzeum hlavního města Prahy připravilo... (08.03.2018)
Muzeum hlavního města Prahy zve na Ctěnický masopust (02.02.2018)
Muzeum hlavního města Prahy - nejnavštěvovanější muzeum v roce 2017 (09.01.2018)


| Úvodní stránka | Top 10 | Hledej | Rubriky |