pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
ADAM.cz

Redakce portálu ADAM.cz a časopisu Archa se těší na Vaše prázdninové příspěvky

Podělte se s ostatními o své zážitky, zkušenosti a dojmy z letní táborové či jiné prázdninové činnosti pořádané Vaším spolkem – portál ADAM.cz a tištěný zpravodaj Archa nabízejí prostor pro uveřejnění Vašich článků a fotografií. Texty, doplněné pokud možno několika snímky (nejlépe v tiskové = maximální kvalitě) zasílejte, prosím, již v průběhu prázdnin současně na adresu archa@crdm.cz a adam@crdm.cz.

#zpravodaj_Archa

ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

 Více...
30. 06. 2016,  redakce

Tábor v noci (foto Junák - český skaut, archiv)

Když se něco stane... nejen na táboře

Již několik let - přesněji tedy po dobu, co znova vedu oddíl, kvituji s povděkem před táborem esemesku s číslem krizové linky.  Více...
23. 06. 2016,  Michala K. Rocmanová - a Krizovatka.skaut.cz

ADAM.cz

Upozornění pro NNO – výroční zprávy 2015

Všechny nestátní neziskové organizace, které obdržely v roce 2015 dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží od  MŠMT, jsou povinny zaslat do 30. června 2016...  Více...
18. 06. 2016,  MŠMT

ADAM.cz

Příspěvky na letní tábory 2016 - informace pro rodiče i vedoucí

Možnosti získat příspěvek na úhradu dětského tábora od pojišťoven jsou letos ještě omezenější, než v letech předchozích.  Více...
16. 06. 2016,  redakce

Zapoj se do pilotního programu mladých delegátů ČR do OSN! (World Programme of Action for Youth)

Zapoj se do pilotního programu mladých delegátů ČR do OSN

Chceš se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN? Chceš ovlivnit jednání na celosvětové úrovni? Je ti mezi 18–25 lety? Zapoj se do pilotního programu mladých delegátů ČR do OSN!  Více...
10. 06. 2016,  ČRDM - Strukturovaný dialog s mládeží

ADAM.cz

Poradna k problematice pořádání dětských táborů

On-line poradnu k problematice pořádání dětských táborů provozuje Česká rada dětí a mládeže. Na webové stránce http://poradna.crdm.cz... Více...
10. 06. 2016,  ČRDM

ADAM.cz

Pojišťovna Kooperativa vytvořila nový formulář pro hlášení úrazu. Začněte ho používat ještě dnes!

Nový formulář pojišťovny Kooperativa je určený přímo pro členské organizace ČRDM a pro další subjekty, které jsou k naší úrazové pojistce připojeny. Tímto vás prosíme, abyste pro hlášení úrazů využívali výhradně tento nový formulář. Naleznete jej během následujících dnů na webu www.crdm.cz/pojisteni. Ve formuláři se nově uvádí IČ organizace, resp. pobočného spolku, který pořádá akci, na které došlo k úrazu, dále je zde specializované pole pro zadání kódu úrazu. Prosíme, abyste formluář Hlášení úrazu šířili mezi své členy a případně ho uveřejnili na webových stránkách vaší organizace. Více...
27. 05. 2016,  ČRDM

Letní tábor

Poradna k problematice pořádání dětských táborů

Česká rada dětí a mládeže s finanční podporou MŠMT otevírá on-line poradnu k problematice pořádání dětských táborů. Na webové stránce poradna.crdm.cz najdete základní přehled táborové legislativy a máte možnost položit dotaz týkající se problematiky letních i příměstských táborů pro děti a mládež. Více...
26. 05. 2016,  redakce

ADAM.cz

SNJF vyhlašuje grant na podporu záměru budování nových kluboven

Skautská nadace Jaroslava Foglara podpoří zpracování architektonické studie na stavbu nové klubovny nebo rekonstrukci stávajícího objektu na klubovnu...  Více...
26. 05. 2016,  redakce

ADAM.cz

Proběhlo 44. Valné shromáždění ČRDM

K členským organizacím České rady dětí a mládeže (ČRDM) se od 21. dubna 2016 počítají i Mladí občané, z.s. Rozhodlo o tom 44. Valné shromáždění (VS) ČRDM, konané v zasedací místnosti v budově odborových svazů SMOSK na pražském Senovážném náměstí. Delegátky a delegáti VS také mj. vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili hospodářskou zprávu za rok 2015 a upravený rozpočet pro rok 2016. Vyslechli rovněž zprávu kontrolní komise, jež konstatuje bezproblémový stav v dané oblasti. Více...
22. 04. 2016,  redakce

ADAM.cz

Urgentně hledáme účastníky na seminář v Německu: sociální inkluze v dobrovolnictví

Zajímá tě aktivní občanství a sociální inkluze v dobrovolnictvím? Pojeď na seminář v Německu, kde získáš nové znalosti a dovednosti v oblastech... Více...
21. 04. 2016,  redakce

Sázení stromu (ilustrační foto Michala K. Rocmanová)

Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy

Vysaďte společně stromy... Na výsadbu můžete získat grant až 30 000 Kč. V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů - lípy, duby, javory. Tradiční jsou u nás také ovocné stromy.  Více...
16. 04. 2016,  redakce

ADAM.cz

Přihlašování na první skautskou inspirační konferenci končí už za týden

Skautský institut pořádá 23. dubna 2016 konferenci pro všechny, kdo se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí i dospělých.  Více...
13. 04. 2016,  redakce

ADAM.cz

Veřejná přístupnost krajiny nebo vstup do lesa za pokutu 30 000 Kč?

Veřejná přístupnost krajiny je v České republice tradiční právní institut, který zakládá každému právo na volný průchod přes veškeré pozemky, které nejsou z tohoto práva vyloučeny.  Více...
07. 04. 2016,  redakce

ADAM.cz

Rozdělení státních dotací na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo dne 22. března 2016 rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit. Více...
29. 03. 2016,  MŠMT

Česká rada dětí a mládeže

44. Valné shromáždění ČRDM

Vážení přátelé z členských organizací ČRDM, rádi bychom Vás touto cestou informovali o termínu 44. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže.  Více...
29. 03. 2016,  redakce

ADAM.cz

Seminář pro žadatele o titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“

MŠMT ve spolupráci s NIDV a ČRDM pořádá informační seminář pro žadatele o titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ pro léta 2017 – 2020.  Více...
23. 03. 2016,  MŠMT, ČRDM a NIDV

ADAM.cz

Školní rok a prázdniny 2016/2017 

Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v České republice  Více...
22. 03. 2016,  redakce

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - 106/2001 Sb. - Aktuální znění se změnami. Více...
14. 03. 2016,  redakce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dotační podpora MŠMT na krajské úrovni - přehled výzev

Vyhlášení dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“  Více...
22. 02. 2016,  redakce

Vlak - České dráhy (ilustrační foto Petr Molka)

Organizace ČRDM mohou jezdit s Českými drahami s další slevou

České dráhy, a.s. (ČD) a Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) podepsaly koncem ledna 2016 společné Memorandum o spolupráci. Více...
15. 02. 2016,  Michala K. Rocmanová - ČRDM

ADAM.cz

Změna čísla účtu ČRDM

Česká rada dětí a mládeže změnila banku, ale číslo účtu jsme si ponechali. Změnil se tedy pouze kód banky. Naše nové číslo účtu je: 133070299/2010 (Fio banka, a.s.). Více...
03. 02. 2016,  redakce

ADAM.cz

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 - možnost oprav

V souvislosti s formální kontrolou žádostí, podaných do programu Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 bylo zjištěno, že některé organizace mylně zařadily dokumenty organizace... Více...
30. 01. 2016,  redakce

ARCHA - zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

Chcete být vidět? Máte možnost přispět do 2. čísla letošního ročníku časopisu Archa

Časopis ČRDM Archa má jako ústřední téma druhého čísla letošního ročníku „Veřejnosti na očích“.  Více...
29. 01. 2016,  redakce

ADAM.cz

Krátkodobá neplacená stáž na Odboru pro mládež MŠMT

Ministerstvo školství nabízí krátkodobou neplacenou stáž na Odboru pro mládež, kde máte možnost načerpat zkušenosti práce ve státní správě a vylepšit si znalosti v oblasti práce s dětmi a mládeží. Více...
20. 01. 2016,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+