pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3316 |

Nadace OKD vyhlásila granty, místo stohů papírů postačí internetová přihláška - uzávěrka 26. března 2010!

Nadace OKD přijímá od poloviny února projekty do dalšího grantového kola, ve kterém rozdělí mezi neziskové organizace, ale také obce či města, 20 milionů korun. Přibližně 80 procent z celkové částky má jít na podporu severomoravských projektů, o dalších zhruba 20 procent mohou usilovat organizace z jiných regionů nebo velké celorepublikové projekty. Žadatelé poprvé nemusí posílat své projekty poštou, ale budou je vkládat prostřednictvím speciální internetové aplikace přímo do nadačního systému Grantys.

Podrobnosti na:
http://www.nadaceokd.cz/aktuality/id-442/ Více...

16. 03. 2010,  redakce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výběrového řízení k programům č. 1, 2 a 3 (podzimní kolo) pro rok 2010

MŠMT schválilo dne 9. 3. 2010 rozdělení dotací v Programech č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež, č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží a č. 3 – Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 .

V dokumentech naleznete seznam podpořených a nepodpořených projektů - jsou k dispozici na adrese:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-vyberoveho-rizeni-k-programum-c-1-2-a-3-podzimni

Výsledky výběrového řízení - program č. 1.xls Výsledky výběrového řízení - program č. 1.xls (28,50 KB) Výsledky výběrového řízení - program č. 2.xls Výsledky výběrového řízení - program č. 2.xls (78,50 KB) Výsledky výběrového řízení - program č. 3.xls Výsledky výběrového řízení - program č. 3.xls (23,50 KB)

V této souvislosti vyzýváme všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace v rámci podzimního kola, aby případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu (v souladu s poskytnutými finančními prostředky) při zachování členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo uvedeno v předloženém projektu. V žádném případě nesmí být prováděna úprava ve schváleném členění ONIV a OON.

Upravený rozpočet je nutné zaslat odboru pro mládež nejpozději do 25. března 2010 do 15 hodin. Pokud žadatel nedoručí upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že rozpočet se nemění, zaniká NNO nárok na poskytnutí státní dotace.  Více...
15. 03. 2010,  redakce

Chcete se zlepšit v mluveném projevu? Pochytit něco z hereckého umění? Nebo získat nové impulzy do tvůrčího psaní?

Court of Moravia pro vás připravila cykly dílen, které vám tyhle možnosti nabídnou.

Dílny budou probíhat v Brně od března do května, jeden cyklus vždy pět týdnů. Pro podrobnější informace, data a kontakty na přihlášení se, prosím, podívejte na stránky:
http://www.courtofmoravia.com/

Court of Moravia, o.s. se zabývá tvorbou interaktivních dramat známých jako "larp" a jejich propagací veřejnosti. Věnuje se převážně organizování a vedení herních víkendů, hereckých dílen, propagaci této aktivity jako kreativní a smysluplné zábavy, ale také jako metody neformálního vzdělávání pro adolescenty a dospělé. Zaměřuje se na hráče ve věku 16 až 35 let...

Sdružení spolupracuje například s o.s. Halahoj z Třebíče, činnost představilo na Regionální výměně zkušeností Kraje Vysočina... Působí pravidelně v Brně, kde organizuje dílny tvořivého psaní, rétoriky a dalších dovedností.

Více o činnosti na: http://www.courtofmoravia.com/

Larp je zkratka z anglického „live action role-playing“. Volně přeložit se dá jako „hraní rolí naživo“. Jedná se o hru, která je kombinací herecké improvizace, participačního divadla a sociální hry. Ve stručnosti lze larp popsat jako formu divadla, v níž nehrají herci pro diváka, ale pro sebe a ostatní hráče. Larpy jsou u nás známé často jako akční larpy kombinující hraní role s reálným bojem. Ten je obvykle řešený měkčenými dřevěnými zbraněmi nebo airsoftovými zbraněmi. Běžným herním prostředím těchto larpů je fantasy žánr, často inspirovaný knihami, filmy či počítačovými hrami.
Snahou Court of Moravia, o.s. je postavit larpy na odlišných principech. Soustředí se více na hru v roli, silný příběh a spíše divadelní vyjádření nežli na akční složku.
 Více...

14. 03. 2010,  redakce

Lidé mohou až do 23. dubna navrhovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové

Až do 23. dubna t. r. mohou lidé přicházet s návrhy, komu v šestnáctém ročníku udělit Cenu Olgy Havlové. Vyplývá to z informaci uveřejněných na serveru OS Noviny. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) se výzvou k zasílání návrhů obrátil na veřejnost s tím, že zmíněné ocenění je určeno osobnostem, které dokázaly překonat svůj handicap a aktivně se angažují ve prospěch ostatních. Kandidáta lze navrhnout prostřednictvím nominačního formuláře, o výběru laureáta rozhoduje porota VDV. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2010 se uskuteční 7. června v Pražské křižovatce v rámci oslav 20. výročí založení VDV. "Cílem udělení Ceny Olgy Havlové je ´dát příklad nejvyššího lidství´," řekla Milena Černá, ředitelka VDV. „Člověk může opravdu žít jen skrze druhé lidi a pro ně."

Více informací naleznete na
http://www.osnoviny.cz/verejnost-muze-navrhovat-kandidaty-na-cenu-olgy-havlove Více...

13. 03. 2010,  redakce

Registrace do jubilejního pátého ročníku vícedenní městské hry Mafie, kterou pořádá Gymnasion Klub, končí již dnes - 12. 3. 2010!.

Zapojte se do Mafie a váš život se zaručeně změní...
...začínáme 15. března.
Více informací na webu: http://mafie.podsveti.cz
 Více...
12. 03. 2010,  redakce

Občanské sdružení Kaňka, které slouží jako denní stacionář pro děti s postižením na Táborsku, je díky snížení dotací v krizi

Táborské občanské sdružení Kaňka funguje od roku 2002 a od roku 2004 poskytuje sociální služby. Denní stacionář byl první sociální službou, kterou jsme na základě velké poptávky ze strany pečovatelů o děti s postižením otevřeli. V září 2004 pro pět klientů a nyní, v roce 2010, fungujeme již pro pětatřicet klientů. Po obdržení oficiálního dopisu z MPSV o výši státní dotace na rok 2010 jsme nemohli uvěřit vlastním očím. http://www.osnoviny.cz/krizova-situace-v-kance-o-s  Více...
11. 03. 2010,  redakce

Celý svět si 10. března připomíná 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Kde všude v ten den vlaje VLAJKA PRO TIBET?

Celý svět si 10. března připomene 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Zahynulo při něm osmdesát tisíc Tibeťanů a mnoho dalších bylo uvězněno nebo přemístěno do pracovních táborů. Celosvětová kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.

Více:
http://www.osnoviny.cz/vlajka-pro-tibet-1

Kde všude 10. března 2010 vlaje tibetská vlajka se dozvíte na adrese:
http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=639

 Více...

10. 03. 2010,  redakce

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech "Jeden svět 2010" začíná!

Ve středu 10. března 2010 ve večerních hodinách byl v Praze zahájen již 12. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“. Pražská část festivalu potrvá až do 18. března. Poté se akce přesune do regionů. Festival Jeden svět 2010 tak bude své filmy promítat ve 29 městech České republiky. Letošní ročník bude ukončen 4. dubna v Ústí nad Orlicí. Diváci budou mít během festivalu možnost shlédnout 101 filmů z více než 30 zemí celého světa. Festivalový program si udržuje dvě tradiční soutěžní kategorie – „ Hlavní soutěž a Máte právo vědět. Jako každý rok i letos je připraveno několik tematických kategorií. Tentokrát jimi jsou: „ Zaostřeno na Írán “, „ Zelené výzvy “, „ Panorama “, „ Snášenliví – nesnášenliví “, „ Ženským hlasem “, „ Za svým snem “ a „ České dokumenty “. Pozvání na festival přijala řada významných hostů. Do programu jsou zařazeny mimo jiné i speciální projekce pro školy. Organizátoři nezapomínají ani na naše nevidomé spoluobčany. I pro ně je připravena projekce filmu, a to se speciálním komentářem pro nevidomé. Na návštěvníky festivalu čeká také mnoho zajímavých doprovodných akcí. Festival Jeden svět již tradičně pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. Více informací včetně podrobného programu naleznete na internetové adrese http://www.jedensvet.cz/2010/.  Více...
10. 03. 2010,  Lucie Celbová

Předáci národních organizací Royal Rangers se v únoru setkali na konferenci v Makedonii; aktivity českého sdružení se tam těšily značnému zájmu.

Plánování Eurocampu 2011 ve Francii bylo leitmotivem únorové porady nazvané Euro Leader Conference, na niž se do Makedonie sjeli předáci národních organizací Royal Rangers. Na konferenci nechyběli ani zástupci našeho sdružení, kteří tam měli možnost prezentovat své projekty. „Netušil jsem, že v mnoha vyspělých evropských zemích dětské organizace vůbec se státem nespolupracují a nevyužívají žádné dotační programy. Proto naše projekty jako XED, Ringoturnaje a další aktivity bodovaly,“ píše předseda Národní rady Royal Rangers v ČR Petr Walach na webu zmíněného sdružení.

Více informaci naleznete na http://www.royalrangers.cz Více...

08. 03. 2010,  redakce

Hnutí Brontosaurus si zvolilo nové vedení – v jeho čele stanula Adéla Kulštrunková

Valná hromada Hnutí Brontosaurus, svolaná koncem února do Oucmanic na Ústeckoorlicku, zvolila za novou předsedkyni sdružení Adélu Kulštrunkovou. Delegáti valného shromáždění zároveň schválil nové znění cílů HB, jejichž formulaci pilovala pracovní skupina v průběhu uplynulého roku. Velmi stručně řečeno, Hnutí Brontosaurus chce vychovávat příkladem, prací a hrou sebe i druhé. V zájmu o problémy společnosti hodlá podporovat zdravé snahy o odklon od konzumního způsobu života, přičemž brontosauři pořádáním nápaditých pracovních a zážitkový akcí chtějí přinášet radost také sobě navzájem. Vyplývá to z informací uveřejněných na internetových stránkách sdružení.

Podrobnosti naleznete na
http://www.brontosaurus. Více...

07. 03. 2010,  redakce

K mediální výchově ostravských středoškoláků přispěje série přednášek „Film a politika“

Potřeba zorientovat se v náročných mediálních obsazích, nutnost umět kriticky hodnotit práci médií, rozpoznat manipulaci a propagandistické postupy... To jsou základní dovednosti, jimiž by dnes měl být vybaven každý středoškolák. Je toho ale schopen? Na dva ročníky debat "věda kontra iracionalita", které pořádala Educa24 agency spolu s Českým klubem skeptiků Sisyfos a jimiž loni prošlo přes 1500 studentů ostravských středních škol, nyní navazují další přednášky pro tamní středoškoláky. Projekt přednášek "Film a politika" vychází z tematických plánů předmětu mediální výchova a má probíhat jednou měsíčně po celý rok. O zmíněném projektu referuje internetový vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.

Více informací naleznete na
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-film-a-politika-866 Více...

07. 03. 2010,  redakceTurnaj ve hře Ubongo již v sobotu 6. března 2010 od 9.00 hodin ve Vrtuli ve Valašském Meziříčí

Vrtulí - světem her a poznání ve Valašském Meziříčí se prožene smršť s delikátní příchutí Afriky. Nechte se smést logickou akční hrou Ubongo!
Na své si přijdou obzvláště ti, kteří neholdují ukrutně dlouhým pravidlům. Ve velice omezeném čase musí každý hráč sestavit tajemný hlavolam, nápomocny mu jsou tetrisové dílky a obrys záhadného obrazce. Ti nejúspěšnější si v každé hře vyberou ze vzácné sbírky dva diamanty. Za ty dostanou na konci turnaje body.
Účast v turnaji není nijak věkově omezena, všichni zúčastnění prožijí dozajista zajímavé, akční odpoledne. Podrobnosti k pravidlům získáte ve Vrtuli - světě her a poznání nebo na webových stránkách www.svet-deskovych-her.cz

Vrtule — svět her a poznání se nachází ve Valašském Meziříčí poblíž náměstí, v 1.patře nad jídelnou Mamulka. Otevřeno je každé pondělí, středu a pátek od 14 do 18 hodin.

info: Ivo Skoček, e-mail: skocek@seznam.cz, tel.: 737 373 033

http://www.zlatesipy.cz/tiskove-zpravy/ Více...

05. 03. 2010,  redakce

Novou knihu o Keltech, vydanou sdružením Boii, můžete nyní také vyhrát v soutěži!

O novou knihu Oppidum České Lhotice aneb Putování za Kelty na Chrudimsku, kterou v lednu vydalo občanské sdružení Boii, můžete nyní soutěžit! Na webových stránkách Chrudimka a Beltine naleznete soutěžní otázky. Neváhejte a získejte nejnovější publikaci o Keltech!

Zdroj: www.boii.cz Více...

05. 03. 2010,  redakce

Nová příručka učí žáky finanční gramotnosti, například jak se vyhnout dluhové pasti

Vyučovat finanční gramotnost je už letos na většině středních odborných škol a učilišť povinné. Souvisí to s přechodem na výuku podle nových vzdělávacích programů, které finanční gramotnost obsahují. Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) proto vydal příručku s názvem Finanční gramotnost – úlohy a metodika, která má středním školám s výukou nového tématu pomoci.

Více:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/193530-nova-prirucka-uci-zaky-jak-se-vyhnout-dluhove-pasti.html Více...

04. 03. 2010,  redakce

Výstava "Žijeme s Vámi" přibližuje péči Slezské diakonie o lidi s mentálním postižením

„Již dlouho žijí mezi námi, snaží se navázat užší kontakt, dostat se blíže, ale my jim to mnohdy nedovolíme. Podvědomě se bojíme vzájemného sblížení a utíkáme před ním." Tak znějí úvodní slova k výstavě „Žijeme s Vámi“, jejímž cílem je představit široké veřejnosti organizace, které se věnují lidem s mentálním postižením na Těšínsku a v jeho okolí. Expozice, zahájená 18. února 2010 v Památníku životické tragédie, Padlých hrdinů 47a, Havířově-Životicích, potrvá do 11. dubna. Na výstavě, o níž informuje na svých webových stránkách Slezská diakonie, se kromě této organizace představí návštěvníkům i její střediska Eben-Ezer, Eden, Hosana, Salome, Tabita, Rút, Eunika, Lydie a Betezda.

Více informací naleznete na
http://www.slezskadiakonie.cz  Více...

04. 03. 2010,  redakce

Příběh devatenáctileté studentky Katky završil II. Sympozium SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE v Chrudimi, které pořádalo Folklorní sdružení ČR

V čase sobotního celodenního Sympozia, které proběhlo v sobotu 27. února 2010 ve Společenském domě v Chrudimi, měli účastníci možnost k diskusi a k výměně zkušeností při vedení dětských folklorních souborů. Mezi lektory se na téma Siločar, které působí na duši dítěte, rozpoutala diskuse již předcházející podvečer...

Více: http://www.folklornisdruzeni.cz/pribeh-19-ti-lete-studentky-katky-zavrsil-ii-sympozium-silocary-duse-ditete-v-chrudimi0 Více...

03. 03. 2010,  redakce

Práce s diverzitou ve školách – portály inkluzivní škola a czechkid - pozvánka na seminář

Práce s diverzitou ve školách – portály inkluzivní škola a czechkid

Seminář, kde budou představeny internetové nástroje na podporu inkluzivního vzdělávání a diverzity ve školách.

Na příkladu modelové školy bude prezentováno praktické využití obou internetových nástrojů pro řešení konkrétních situací pri vzdělávání cizinců a pedagogické práci s diverzitou.

Účastníci semináře obdrží nové metodiky Czechkid.
Seminář se uskuteční dne 24. 3. 2010 od 12:30 do 16:00 v budově MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, místnost č. 81.
Celým programem bude provázet Marta Miklušáková z Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Připravil British Council, Fakulta humanitních studií UK a Meta o.s. ve spolupráci s MŠMT, skupinou sociálních programů.

Kapacita sálu je omezená, prosíme o potvrzení Vaší účasti do 19. 3. na adresu
info@meta-os.cz.

Viz:
http://www.adam.cz/doc/1267875032_sb_prezentace-rozsirene-verze-projektu-czechkid.pdf  Více...

03. 03. 2010,  redakce

Zemřel významný český sběratel záhad a hlavolamů, psycholog PhDr. Eduard Bakalář CSc., autor knih jako I dospělí si mohou hrát...

Eduard Bakalář byl mimořádný člověk, který v oboru psychologie dosáhl celosvětového významu.
Odešel dne 18. února 2010.
Napsal mnoho publikací o psychologických aktivitách a hrách, z nichž lze například jmenovat Hry pro osobní rozvoj, I dospělí si mohou hrát, Dospělí si mohou stále hrát, Průvodce otcovstvím, O čem sní muži aneb jako to vidí otcové, Poněkud jiný pohled na genderové problémy a další.

Více:
http://www.borovice.cz/clanky/zemrel-phdr-eduard-bakalar-csc/ Více...

02. 03. 2010,  redakce

Sdružení Velký vůz pro své členy a příznivce pořádalo oslavu 10. narozenin

Stalo se 20. února 2010 v Praze. Oslava byla spojená s outdoorovým závodem, bohatým společenským večerem i exkurzy do historie.

http://www.velkyvuz.cz/10let/

Velký vůz je nezisková organizace usilující o všestraný harmonický rozvoj osobnosti člověka. K naplnění tohoto cíle pořádáme řadu různě zaměřených kursů a akcí otevřených široké veřejnosti.
Více o sdružení na: http://www.velkyvuz.cz  Více...

28. 02. 2010,  redakce

Tři mladé designérky navrhly šperky z elektroodpadu. Na ojedinělém projektu Trash Made se podílejí také handicapovaní.

Knoflíčky vyrobené z telefonních tlačítek, přívěšky ze základních desek počítačů nebo ozdobné mísy z telekomunikačních drátů. Tyto a další módní doplňky a designové předměty vznikly v rámci ojedinělého neziskového projektu Trash Made, za nímž stojí společnost REMA Systém, která se zabývá sběrem a likvidací elektroodpadu. Jednotlivé výrobky se základem z použitých telekomunikačních, výpočetních a dalších přístrojů navrhla trojice mladých designérek a umělkyň Anna Kozová, Linda Čihařová a Jana Krovová. Část produkce je svěřena chráněným dílnám zaměstnávajícím handicapované.

Více informací naleznete na
http://www.trasmade.cz Více...

27. 02. 2010,  redakce


Fotografická výstava “Kultur8“ v pražské kavárně Vesmírna chce podnítit úvahy nad životním stylem v osmi zemích tří kontinentů

Podnítit úvahy nad kulturou, způsobem života a jejich souvislostmi v osmi zobrazovaných zemích chce fotografická výstava nazvaná Kultur8. Odráží reálie ČR, Etiopie, Mongolska, Vietnamu, Nigérie, Ghany, Keni a Zambie. Na výstavě se podílí skupina sedmi českých účastníků dobrovolnického programu GLEN 2009, tři účastníci Evropské dobrovolné služby v Ghaně a fotografka v České republice. Název výstavy Kultur8 v sobě spojuje osm zemí v čísle osm (angl. eight) a naráží na otázku „pomoci“ (angl. aid) rozvojovému světu a zahraniční rozvojové spolupráce, jejíž cíle sleduje i program GLEN. O výstavě, která proběhne v době od 1. do 30. března 2010 v kavárně Vesmírna (v ulici Ve Smečkách 5, Praha 1), informuje na svých webových stránkách sdružení INEX-SDA.

Podrobnosti o výstavě najdete na http://www.kultur8.cz/ Více...

26. 02. 2010,  redakce

V sobotu 27. února zvou plzeňští skauti širokou veřejnost na 18. plzeňský skautský ples

který se koná od 20 hodin v Sokolovně ve Skvrňanech v Emingerově ul. 1 v Plzni. Skauti slibují bohatý program pro všechny, kteří rádi tančí a baví se. K poslechu i tanci bude hrát skupina Oki band. Ples pořádají krajská a okresní organizace Junáka – svazu skautů a skautek ČR.

Více na http://plzen.skauting.cz/ ,
v sekci Média, 25.02.2010 Více...

25. 02. 2010,  redakce

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3316 |


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
6. 6. 2020, 836x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+