pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3325 | 3325-3350 | 3350-3375 | 3375-3400 | 3400-3425 |

MŠMT: Vyhlášení mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“

Rok 2011 bude „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“. Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem “Evropský rok dobrovolnictví“.

Více:
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok Více...

18. 06. 2010,  redakce

Přijďte se podívat na 11. Dětský folklorní festival Zahrada 2010 - 17. června od 18 hodin v Praze 8, vstupné dobrovolné

Dětská lidová muzika Osminka a ZUŠ, Praha 8, Taussigova 1150 pořádá nyní na konci školního roku (letos již po jedenácté) jednodenní dětský foklorní festival v komornějším stylu s názvem "Dětská folkorní Zahrada" - setkání 8 dětských folklorních souborů a muzik, které se scházejí v druhé polovině června kolem data sv. Jana Křtitele, aby se pochlubily, co nového se naučily, navázali přátelství a kontakty s jinými dětskými soubory, aby se mohli inspirovat jedním souborem „folklorních“ dospěláků, který v posledních ročnících již tradičně uzavírá hlavní program, a aby si na závěr také všichni zúčastnění společně zahráli a zazpívali.

Vstupné dobrovolné

Těšíme se na setkání s Vámi 17. června 2010 na v koncertním sále naší ZUŠ.

Více naleznete na http://www.osminka.cz/aktuality-1/pozvankanadfzahrada2010
nebo
http://www.osminka.cz/df-zahrada-2009 Více...

17. 06. 2010,  redakce

Na XVII. mezinárodním dětském folklorním festivalu „KUNOVSKÉ LÉTO“ čeká návštěvníky v týdnu od 14. do 20. 6. 2010 víc než 25 pořadů

Každoročně se na Uherskohradišťsko sjíždí kolem sedmi stovek účinkujících dětí, vedle místních souborů z Kunovic, Uherského Hradiště a Starého Města přijíždějí i z různých regionů Slovácka, Moravy, Slezska a Čech. Ze zahraničí zavítají letos na festival soubory z Bulharska, Polska, Srbska, Maďarska, a tři soubory ze Slovenska. Festival „Kunovské léto“ získal v roce 2005 statut řádného člena CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění).

Představit festival ve zkratce je však prakticky nemožné.

Více na:
http://www.folklornisdruzeni.cz/pres-25-poradu-ceka-navstevniky-na-xvii-mezinarodnim-detskem-folklornim-festivalu-de-kunovske-letode- Více...

17. 06. 2010,  redakce

Uzávěrka grantového kola „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“ - Nadace OSF Praha - již 21. června 2010!

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádné grantové kolo, jehož cílem je zapojení veřejnosti do zlepšování politické kultury v ČR.

Program je financován z výnosů Nadačního investičního fondu.

Nadace OSF Praha vyhlašuje grantové kolo „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“ z programu „Posilování role práva“ pro rok 2010.

Toto grantové kolo je zaměřené na podporu občanských aktivit usilujících o otevřenou debatu a transparentní reflexi současné politické situace, především ve vztahu k nadcházejícím komunálním volbám.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 21. června 2010.

Více:
http://www.osf.cz/cz/programove-oblasti/budovani-pravniho-statu/posilovani-role-prava/mimoradne-grantove-kolo-politicka-kultura  Více...

16. 06. 2010,  redakce


Soud zamítl žalobu na likvidaci modrásků a dalších 40 druhů chráněných, kriticky a silně ohrožených druhů živočichů a rostlin

Rozhodnutí o zákazu škodlivě zasahovat do jejich biotopů stále platí.

Městský soud v Praze na ústním jednání v pátek 4. června 2010 zamítl žalobu Ředitelství vodních cest ČR z listopadu 2007 proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které potvrdilo nepovolení výjimky k zásahu do biotopů modráska očkovaného a bahenního v trase plavebního kanálu u Přelouče.

Soud se přiklonil k názoru ministerstva a Správy CHKO Kokořínsko, že stavbou dojde k nevratné likvidaci obou populací těchto modrásků bez náhrady. Investor tak bez této výjimky nemůže kanál začít stavět.

Investorovi v žalobě nepomohl ani znalecký posudek pražské firmy A-Consult plus, s. r. o., za 333 tisíc korun, který na základě vyhodnocení 11 variant měl dokázat, že pro přírodu je nevhodnější právě varianta přes Slavíkovy ostrovy, kde bylo zjištěno až 70 biotopů zvláště chráněných druhů organismů, včetně modrásků.

„Znalecký posudek za veřejné peníze se tváři, že objektivně hodnotí vlivy variant na přírodu, přestože příslušná firma neměla žádné oprávnění takový posudek v této oblasti vydávat, neboť předmět její činnosti se týká jen odhadů cen nemovitostí a jiných ekonomických a finančních ukazatelů,“ sděluje Miroslav Patrik z Dětí Země, které kauzu monitorují.

Více: http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2233093  Více...

15. 06. 2010,  redakce

Vyzýváme všechny nově zvolené poslance, aby nepodlehli tlaku hazardní lobby a neprodleně přijali novelu zákona o loteriích, řekl Liška

Prezident Václav Klaus ve středu vetoval novelu zákona o loteriích, která byla i přes velký tlak provozovatelů hazardu schválena v předvolebním období. Novela přiznávala obcím důležitou pravomoc regulovat na svém území všechny loterie, včetně videoloterijních terminálů (VLT). VLT nejenže tvoří v současné době největší část herních zařízení v obcích, ale přináší také nejvíce problémů.
Václav Klaus argumentuje mimo jiné tím, že novela byla přijata spíše jako předvolební argument. Strana zelených s tím zásadně nesouhlasí a vyzývá nově zvolené poslance k rychlému řešení regulace hazardu a svěření pravomocí omezovat hazard (včetně VLT) městům a obcím.

Gambling ohrožuje nejenom samotného gamblera, ale i jeho děti, rodinu, přátele a zaměstnavatele. Podle různých zdrojů jeden gambler negativně ovlivní životy dalších 12 - 15 lidí ve svém okolí. Je třeba si jasně uvědomit, že gamblerství je stejně nebezpečnou pastí jako závislost na drogách.

Více na:
http://www.osnoviny.cz/zeleni-klaus-jde-na-ruku-hazardu

http://www.adam.cz/clanek-2008060031-petici-proti-hazardu-podepsala-prvni-tisicovka-lidi.html Více...
14. 06. 2010,  redakce

Liberečtí skauti zvou na výstavu k 90 letům skautingu v Liberci a 100 letům vodního skautingu v radničním sklípku v Liberci

Vernisáž výstavy k 90 letům skautingu v Liberci a 100 let světového vodního skautingu proběhne v sobotu 12. června 2010 od 10.00 v Liberci

Výstava pak bude probíhat až do 28. června 2010, otevřeno od pondělí do soboty od 10 do 17 hodin.
Akci pořádá Krajská rada Junáka Liberec.

http://www.skautlib.cz/ Více...
12. 06. 2010,  redakce

Charitativní golfový turnaj vynesl 94 300 Kč pro Program Edie. Letos i díky dobrovolníkům z řad Edíků a sympatizantů

Záštitu nad celou akcí již tradičně převzala velvyslankyně Spojeného království v České republice Její Excelence Sian McLeod. Podpořit Program Edie přišel na slavnostní galavečer i prezident republiky Václav Klaus.

Sedmý ročník turnaje Holiday Inn Edie Cup a současně pátý ročník Memoriálu lady Abrahams, který se hraje na počest golfové hráčky a velké propagátorky Programu Edie v České republice lady Luisy Abrahams, se letos poprvé konal na zbraslavském 18jamkovém hřišti Prague City Golf Club.

Více:
http://www.edie.cz/edie.php?w=edie/e_news_fce.php&nakce=zprava&nid=479

O Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu najdete informace na:
http://www.edie.cz Více...

12. 06. 2010,  redakce

Nechte si umýt sklo od skautů - pomůžete tím! humanitární projekt Kapka na pomoc nemocným leukémií se zrodil před 12 lety v Plzni

V pátek a sobotu 11. a 12. června může veřejnost na dvou čerpacích stanicích v Plzni potkat skauty a skautky v bílých tričkách. Ti zde budou umývat v rámci humanitárního projektu KAPKA přední skla přijíždějících automobilů, informovat řidiče o možnostech pomoci lidem nemocným poruchami krvetvorby a vybírat příspěvky do zapečetěných sbírkových kasiček. Součástí akce je i sobotní benefiční koncert v HIFI klubu na náměstí Republiky. KAPKA se letos koná již podvanácté a zapojí se do ní několik stovek skautů a skautek ve 45 obcích a městech po celé republice.

Letos se akce KAPKA koná již podvanácté. Poprvé proběhla v roce 1998 pouze v Plzni, odkud se v dalších letech rozšířila do desítek měst a obcí po celé republice. V loňském roce skauti a skautky vybrali více než 600 000 Kč a celková částka tak za celou dobu trvání sbírky překonala hranici 7 milionů korun.

KAPKA 2010

• Pořadatelé: Junák – svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci a Nadace pro transplantace kostní dřeně.

• Podílí se na ní přes 800 skautů ve věku od 15 do 30 let, kteří dohromady za víkend odpracují asi 8 tisíc hodin!

• Probíhá po celé České republice na desítkách čerpacích stanic

• Letošní ročník je již 12. a v předešlých ročnících se celkem vybralo přes 7 miliónů korun

• Více informací o projektu na
www.skaut.cz/kapka
nebo
www.kapkaplzen.webnode.cz

• Více informací o Nadaci pro transplantace kostní dřeně
www.kostnidren.cz/nadace

• Více informací o Českém národním registru dárců dřeně
www.kostnidren.cz/registr

• Více o plzeňském skautingu
http://plzen.skauting.cz  Více...

11. 06. 2010,  redakce

Regionální vzájemná výměna zkušeností se poprvé uskuteční v Praze v sobotu 16. října 2010

Všichni, kdo mají o tuto akci zájem, budou moci od září sledovat aktuality na www.prazskarada.cz.

Podrobné informace o pražské RVVZ místě konání a programu se připravují.

Máte-li zájem zapojit se do příprav - například nabídkou lektorování nějakého zajímavého tématu, dejte nám vědět na adresu rvvz@prazskarada.cz.

Těšíme se na setkání 16. října. Více...

10. 06. 2010,  redakce

"Veletrh volnočasových aktivit 2010" se připravuje na 9. 9. 2010 ve Veřejném sportovním a oddechovém areálu - VOSA v Praze 12

Více na: http://www.praha12.cz/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/14119.html Zároveň se připravuje Katalog volnočasových aktivit. Pokud máte zájem prezentovat svoji organizaci na veletrhu, přihlašte se prosím na do 30.6. na níže uvedené emailové adrese nebo telefonu.

Lenka Procházková
projektový manažer
Úřad městské části Prahy 12
Odbor Kancelář starosty
Písková 25/830
143 12 Praha 4 - Modřany
Tel.: 244 088 247
E-mail: lprochazkova@p12.mepnet.cz
 Více...

10. 06. 2010,  redakce

MŠMT vyhlásilo mimořádné výběrové řízení na dotace na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO k odstranění škod letošních povodní - do 20. června 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo mimořádné výběrové řízení na investiční i neinvestiční dotace v rámci Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010.

Uvedené finanční prostředky jsou určeny především na odstranění škod způsobených letošními povodněmi.

Žádosti o tuto státní dotaci je nutné předložit nejpozději do 20. června 2010 do 14:00 na adresu Národního institutu dětí a mládeže, Sámova 3, Praha 10. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-vyberoveho-rizeni-4.  Více...

07. 06. 2010,  redakce

Čeká vás tábor? Účastníte se ho jako vedoucí? Hlasujte v malé anketě na téma Hygienická kontrola na táboře...

Váš názor nás zajímá!

Anketu najdete na hlavní straně serveru Adam.cz v levém modrém sloupci.
Děkujeme  Více...

06. 06. 2010,  redakce

Video: Česká rada dětí a mládeže byla partnerem Youth Business Conference

Youth Business Conference (YBC) je projekt zaměřený na aktivní a kreativní mladé lidi se zájmem o podnikání a ekonomii. Do soutěže přišlo 125 přihlášek.
Autoři vítězných prací byli oceněni 22. května 2010 oceněni na konferenci YBC na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na video z konference se můžete podívat na adrese:

http://www.youtube.com/user/CRDMcz#p/c/7E72B9EFBE4E52A0

Čtěte také článek:

Youth Business Conference: Nejlepší podnikatelský záměr má sedmnáctiletý student  Více...

06. 06. 2010,  Michala K. Rocmanová

Obyvatelé Dobré Vody prožili neobyčejný víkend – slavili "Svátek sousedů", volili a 70 dospělých i dětí se podílelo na zkrášlení obce

Pro obyvatele Dobré Vody začal nevšední víkend již v pátek 28. května, kdy se sešli se svými sousedy na oslavě Evropského svátku sousedů.

V sobotu 29. května je pak čekaly volby a poté již druhá společná brigáda v obci.

Celkem pět veřejných brigád v tomto roce si naplánovali místní obyvatelé společně s občanským sdružením Český západ, které v obci a v dalších sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku působí.

http://www.cesky-zapad.cz/tiskova-zprava-94
http://www.cesky-zapad.cz/fotogalerie/spolecne-v-dobre-vode-2010-prvni-verejna-brigada Více...

03. 06. 2010,  redakce

Ještě se můžete přihlásit: Kurz pro všechny, kteří pracují na přípravě projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro manažery a vedoucí pracovníky organizací pracujících s mládeží, pořádané ve spolupráci s Národním Informačním centrem pro mládež, ve dnech 15. až 16. 6. 2010 ve Spáleném Poříčí.

Školení je učeno pro všechny, kteří chtějí získat informace, či se zdokonalovat v přípravě projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU (SF EU), zejména z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Přihlášky na:

http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/97 Více...

02. 06. 2010,  redakce

OSNoviny informují o aktualitách z Rady vlády pro neziskové a nevládní organizace na téma novel zákonů

Na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byly zveřejněny informace o vyhlášení novely zákona o nadacích a nadačních fondech ve Sbírce zákonů a o schválení věcného záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti vládou.

http://www.osnoviny.cz/aktuality-z-rady-vlady-pro-nno-3 Více...

31. 05. 2010,  redakce

Dětský den 2010 v DDM Šumná nabídne dětem nejrůznější soutěže a aktivity v průběhu celého týdne - od pátku 28. 5. do soboty 5. 6.

Malé návštěvníky čeká například:

Cena DDM ve sportovní střelbě na siluety - pondělí 31. 5. 2010

Cena DDM ve stolním tenisu - středa 2. 6. 2010

Běh naděje - pátek 4. června 2010

Dětský den - pestrý program v DDM - sobota 5. 6. 2010

Podrobná pozvánka na:
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/detsky_den.htm Více...

29. 05. 2010,  redakce

Těžební společnost OKD věnuje 1,5 milionu korun na odstraňování povodňových škod na Karvinsku, Nadace OKD dalšího půl milionu...

Nadace OKD uvolnila ze svého krizového fondu 500 tisíc korun. Prvních 50 tisíc nadace ihned převedla dobrovolníkům z ostravského oblastního spolku Českého červeného kříže, kteří na Karvinsku koordinovali záchranné práce. Další peníze nadace rozdělí podle potřeby, například mezi neziskové organizace nebo školy postižené povodněmi.

Celá zpráva:
http://www.okd.cz/cz/media/tiskove-zpravy/okd-venuje-1-5-milionu-korun-na-povodnove-skody-na-karvinsku/ Více...

28. 05. 2010,  redakce


Podle policejních statistik bylo v loňském roce v Česku hledáno celkem 8500 dětí. Pomoci může i LINKA BEZPEČÍ

Celá zpráva:
http://www.novinky.cz/zena/deti/201227-mezi-pohresovane-deti-patri-i-ty-jez-vyhodi-z-domova-rodice.html

LINKA BEZPEČÍ:

Důležité kontakty pro děti:

pomoc@linkabezpeci.cz
chat.linkabezpeci.cz

Bezplatné telefonické linky:

rodičovská linka 840 111 234
linka vzkaz domů 800 111 113
pomoc on-line 116 111

* Nové číslo 116 111 je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě.
* Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů.
 Více...
26. 05. 2010,  redakce

Ministryně školství Miroslava Kopicová se loučí a hodnotí své roční působení ve funkci

Ministryně školství Miroslava Kopicová na tiskové konferenci však daleko větší prostor věnovala výhledům do budoucna a úkolům, které čekají na jejího nástupce v čele resortu.

Více:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministryne-kopicova-se-louci-a-bilancuje Více...

24. 05. 2010,  redakce

Diskusní TÝDEN pro BIODIVERZITU 24. 5. - 28. 5. 2010

U příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity a u příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity (22. 5.) pořádá Ministerstvo životního prostředí DISKUSNÍ TÝDEN PRO BIODIVERZITU v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1/98 od pondělí 24. 5. do pátku 28. 5., denně od 16:00 do 19:00.

Celý program diskusního týdne je zdarma přístupný široké veřejnosti. Podrobnější informace o programu a přednášejících naleznete na:

http://www.mzp.cz/cz/den_biodiverzity Více...

23. 05. 2010,  redakce

Ekofestival 2010 - další ročník festivalu životního prostředí - proběhne ve čtvrtek 3. 6. na Náměstí Míru v Praze - navštivte stánek INEX-SDA

Sdružení INEX-SDA zde seznámí návštěvníky s činností poboček v Kosteleckých Horkách a Tvarožné Lhotě, nabídne možnost účastnit se dobrovolnických projektů v Čechách, ale i v zahraničí.

Těšíme se na Vaši návštěvu u našeho stánku!

Více:
http://www.inexsda.cz/cs/dalsi_zajimave_akce
nebo
http://www.zelenykruh.cz/cz/ekofestival/ekofestival-2010/ Více...

22. 05. 2010,  redakce

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3325 | 3325-3350 | 3350-3375 | 3375-3400 | 3400-3425 |


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
16. 11. 2020, 404x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+