pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3316 |

ADRA nabízí unikátní charitativní kalendář Itibo - Black and White s dvanácti fotografiemi České Miss 2009 Ivety Lutovské

Výtěžek z tohoto kalendáře, který stojí 500 korun, bude věnován na výstavbu lůžkové části zdravotnického zařízení v keňském Itibu, kterou tam v předchozích letech ADRA vybudovala. Kalendář si můžete objednat na stránkách
http://www.adra.cz/adra/cz/kalendar-itibo-2010/

Podrobnější informace o projektu získáte na:
http://kena.websnadno.cz Více...

06. 01. 2010,  redakce

Ministerstvo školství zveřejnilo přehled projektů, které byly v rámci Programů státní podpory pro nestátní neziskové organizace na rok 2010 zamítnuty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svém webu přehledy zamítnutých projektů podaných v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2010. Jedná se o projekty podané v rámci programů č. 1 a č. 2; tyto projekty byly zamítnuty kvůli formálním nedostatkům.

Více informací naleznete na
http://www.msmt.cz/mladez/zamitnute-projekty-v-ramci-programu-statni-podpory-pro-nno Více...

05. 01. 2010,  redakce

Blog POSLEPU byl na konferenci „Online marketing pro neziskovky“ vyhlášen nejlepším blogem neziskové organizace za rok 2009

Web POSLEPU = POmoc SLEPým Uživatelům - přístupnost webových stránek, asistivní technologie pro handicapované uživatele.
Jeho tvůrcem je Radek Pavlíček, který pracuje v TyfloCentru Brno, o.p.s. jako vedoucí Centra pomůcek a informatiky a v Metodickém centru přístupného webu SONS ČR, kde se věnuje přístupnosti webových stránek pro

Více: http://konference.vozovna.cz/soutez

http://poslepu.blogspot.com/ Více...
03. 01. 2010,  redakce

Dotační řízení programů „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví - termín do 15. ledna

Ministerstvo zdravotnictví přijímá do 15. ledna žádosti o podporu projektů v rámci programů "Péče o děti a dorost" a "Prevence kriminality". Programové priority: 1. prevence dětských úrazů, 2. prevence násilí na dětech - se zaměřením na úmyslné sebepoškození, 3. sociální aspekty zdraví - se zaměřením na mladistvé.

Podrobnosti:
http://www.mzcr.cz/Pages/1079-metodika-ministerstva-zdravotnictvi-pro-pridelovani-neinvesticnich-financnich-prostredku-na-program-pece-o-deti-a-dorost-a-na-program-prevence-kriminality-pro-rok-2010.html Více...

31. 12. 2009,  redakce

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) hledá nové zástupce NNO v Řídícím a koordinačním výboru

Na základě usnesení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) dne 3. prosince 2009 hledá sekretariát RVNNO kandidáty, kteří budou zastupovat neziskový sektor v Řídícím a koordinačním výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu (ŘKV).

Své návrhy kandidátů zasílejte nejpozději do 31. ledna 2010 na adresy: pavlat.jiri@vlada.cz a v kopii na vysin.martin@vlada.cz.
Bližší informace:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/zastupce-nno-v-rkv-66083/ Více...
30. 12. 2009,  redakce

Politici na summitu v Kodani vyjednali pouze krátkou deklaraci s několika předběžnými body, která neříká, kdy vznikne závazná smlouva

Dohoda z dánské metropole:

* neříká, o kolik exhalace klesnou;
* neříká, do kdy vznike závazná smlouva;
* anoncuje 100 miliard dolarů ročně pro chudé země - ale neříká, kdo a odkud je poskytne.

Proto ekologické organizace požadují, aby politici pokračovali, dokud se nedohodnou na definitivní plánované smlouvě o snižování exhalací s přesnými pravidly.

Více:

http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=slozka&id_prace=12&id=78 Více...

29. 12. 2009,  redakce


Myslíte si, že toho o stromech víte dost? Kvíz vás možná překvapí! Víte, kolik let je nejstaršímu stromu na světě nebo co je to klimax?

Soutěže je možné zúčastnit se jak na výstavě, která putuje po celé republice, tak na internetových stránkách Arniky. Výstava je do konce roku k vidění v ostravské Ústřední knihovně.

Kvíz a další zajímavosti najdete na:
http://www.arnika.org/tiskove-zpravy/myslite-si-ze-toho-o-stromech-vite-dost-kviz-vas-mozna-prekvapi Více...

26. 12. 2009,  redakce

Vláda schválila materiál ministra pro lidská práva Michaela Kocába

Stalo se tak 21. 12. 2009. Ministr Kocáb prosadil strategický dokument, který chce odstranit vstupní znevýhodnění Romů, která jim brání plnohodnotně participovat na kulturním, společenském, ekonomickém a politickém životě většinové společnosti.

Více:
http://www.osnoviny.cz/ministr-kocab-prosadil-koncepci-romske-integrace-na-obdobi-2010-2013  Více...

26. 12. 2009,  redakce

Zveme Vás na školení výměn mládeže Nastupte do jedničky do Litomyšle - pro všechny, kdo plánují podat žádost o grant na mezinárodní výměnu mládeže

Školení 1.1 je určeno projektovým vedoucím, koordinátorům a všem, kdo plánují podat žádost o grant na mezinárodní výměnu mládeže a dosud nemají praktickou zkušenost s vyplňováním žádostí o grant.

Datum: 07. 01 – 10. 01
Začátek: 16:00 hod.
Konec: 12:00 hod.
Více:
http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/skoleni-a-seminare/skoleni-a-seminare-2010/skoleni-zamerena-na-akci-1/?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller[page_id]=266&tx_cal_controller[getdate]=20100107&tx_cal_controller[lastview]=list-266&tx_cal_controller[view]=event&tx_cal_controller[uid]=195&cHash=aaaf85d164  Více...

25. 12. 2009,  redakce

Byl vyhlášen 3. ročník Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, kteří se podílejí na projektech podporujících porozumění v EU

Do třetího ročníku této soutěže se můžete se svými projekty přihlašovat do 22. 1. 2010. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je určena pro mladé lidi ve věku 16 – 30 let, kteří se nějakým způsobem podílejí na projektech, jež jsou zaměřeny na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Vítězný projekt by měl obsahovat praktické příklady vzájemného soužití Evropanů jako jedné komunity. Do této kategorie mohou spadat například výměnné programy mládeže či umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem.

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupiny. Přihlásit se je možné přes stránky Informační kanceláře Evropského parlamentu nebo přímo na stránkách této soutěže, kde najdete i více informací včetně pravidel:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/introduction.html

Články s tématem soutěže najdete zde: zde Více...

21. 12. 2009,  redakce

V úterý 22. prosince se již popáté sejdou obyvatelé Dobré Vody u Toužimi, hosté a přátelé při Putování za živým Betlémem

V úterý 22. prosince se již po páté sejdou nejen obyvatelé Dobré Vody u Toužimi, ale i další přátelé a hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby se společně radovali a oslavovali předvánoční čas. Děti i dospělí, Romové i neromové se setkají v 17 hodin před sídlem Českého západu, aby se společně vydali po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie. Chybět nebudou ani koledy, vánoční cukroví a voňavý čaj.

Více najdete na:
http://www.cesky-zapad.cz/tiskova-zprava-83  Více...

20. 12. 2009,  redakce

Dobročinná aukce „POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ“, kterou pořádala Diakonie ČCE, a v níž se na Aukro.cz dražily předměty osobností, skončila

Diakonie ČCE připravila v předvánočním čase originální charitativní aukci, která proběhla 7. - 14. 12. 2009 na největším českém aukčním portálu Aukro.cz. Pozvání do této internetové aukce přijala řada pozoruhodných osobností české kulturní scény a její výtěžek je určen na výstavbu speciální školy pro děti s kombinovaným postižením.
Aukce vynesla 30.615 Kč.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.

http://www.diakoniecce.cz/ Více...

19. 12. 2009,  redakce

Jak tráví děti s hendikepem volný čas? Národní institut dětí mládeže v rámci projektu Klíče pro život MŠMT má výsledky nejnovějších výzkumů.

Zjistilo se například, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají dveře otevřené i v aktivitách volného času.

Celý článek najdete na:
http://www.nidm.cz/projekty/pro-novinare/jak-travi-deti-s-hendikepem-volny-cas-nejnovejsi-vyzkumy Více...

17. 12. 2009,  redakce

4,5 miliardy pro školy. Bez psaní projektů, jen podle šablony - z prostředků strukturálních fondů

Během následujících tří let budou moci základní školy zažádat o 4,5 miliardy korun z prostředků strukturálních fondů. Díky předem připraveným šablonám dosáhne na evropské peníze opravdu každá škola. Jednoduchý a přístupný způsob čerpání je jednou z priorit ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové.

„Státní rozpočet je díky nezbytným úsporným opatřením napjatý. Nedávná změna pravidel pro čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu přitom v souvislosti s hospodářskou krizí výrazně zjednodušuje způsoby, jak se i ty nejmenší školy mohou dostat k evropským penězům. Resort školství bude první, kdo tuto možnost využije," zdůrazňuje ministryně Kopicová.

PENÍZE PŘÍMO ŠKOLÁM, NE PORADENSKÝM AGENTURÁM !

Více v článku: http://www.msmt.cz/pro-novinare/4-5-miliardy-pro-skoly-bez-psani-projektu-jen-podle-sablony  Více...

16. 12. 2009,  redakce

Charitativní internetový obchod Člověka v tísni prodává kuřata, kozy a jiné netradiční dárky

Humanitární organozace Člověk v tísni spustila nový charitativní e-shop www.skutecnydarek.cz, který prodává kozy, krávy a další netradiční dárky. Můžete tak obdarovat své blízké a zároveň pomoci potřebným v chudých částech světa. "Dárkový certifikát potěší obdarovaného, a navíc pomůže i lidem v Africe či Asii, které organizace Člověk v tísni podporuje, pomáhá jim získat vzdělání či je učí, jak se o sebe postarat. 100 % ceny darovacího certifikátu jde totiž na veřejnou sbírku www.skutecnapomoc.cz, která se zaměřuje na řešení dlouhodobých problémů," vysvětlil Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.
Dárci si navíc mohou snížit daňový základ o hodnotu nákupu.

Zdroj: Infoservis Člověka v tísni Více...

14. 12. 2009,  redakce

Etiopská káva zdarma ke vzpomínce na dovolenou v pražském Ethiopia Café

Pražská kavárna a restaurace Ethiopia café přichází v předvánočním období s novou nabídkou. Každý host, který přinese svoji palubní vstupenku z roku 2009 z jakéhokoli města v Africe do Prahy, dostane etiopskou kávu zdarma!
Etiopská kuchyně (Foto Jiří Škvor)Nabídka se samozřejmě týká i obvyklých destinací jako Tunisko, Egypt, apod. "Je dobré i ve velkém předvánočním shonu v sobě najít odhodlání se zastavit a zavzpomínat na to, co jsme letos zažili hezkého. Třeba příjemnou dovolenou, " říká Jiří Škvor, majitel restaurace. "Před pár dny jsem se vrátil z Etiopie a vzpomínka na africké slunce a klid mi dodává energii ve zdejším mrazech," doplňuje Jiří Škvor. Nabídka platí až do konce února 2010.

Ethiopia Café je sociální firmou v současné době zaměstnávající více než 75% lidí se zdravotním postižením. "Usilujeme o to, aby lidé se zdravotním postižením mohli prokázat, že dokáží pracovat srovnatelně s lidmi zdravými i v tak exponovaném provozu, jako je restaurace," představuje krédo firmy Jiří Škvor. Více...

13. 12. 2009,  tisková zpráva Ethiopia Café

Kodaň: Čtrnáct dní, které zpečetí soud historie nad touto generací - nespojíme-li se k nápravě, zpustoší změna klimatu naši planetu

V dánské Kodani v pondělí 7. 12. 2009 odstartovala 15. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o ochraně klimatu. Padesát šest deníků v pětačtyřiceti zemích vydalo na úvod kodaňského summitu v celkem dvaceti jazycích stejný úvodník, který vyzval světové vůdce k přijetí takových rozhodnutí, jež odvrátí postupující změnu klimatu. "Nespojíme-li se k podniknutí rozhodné akce, změna klimatu zpustoší naši planetu a tím i naši prosperitu a bezpečnost," píše se mj. v článku, který vytvořili ve spolupráci s uvedenými deníky redaktoři Guardianu.

"Nebezpečí se stávají patrnými už jednu generaci. Dnes začínají mluvit fakta: jedenáct z posledních čtrnácti let bylo nejteplejších v historii, ledový příkrov Arktidy taje a minulý rok vzplanuvší ceny ropy a potravin jsou předzvěstí budoucího zmatku. Ve vědeckých časopisech již otázka nestojí, zda za to mohou lidé, ale jak málo času nám zbývá k omezení škod. Reakce světa však byla dosud vlažná a polovičatá," stojí také v textu.

Podrobnosti a související články najdete na:
http://www.osnoviny.cz/kodan-ctrnact-dni-ktere-zpeceti-soud-historie-nad-touto-generaci Více...

13. 12. 2009,  redakce

Situace absolventů škol na trhu práce se zhoršuje, podle analýzy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nezaměstnaných absolventů přibývá

Na konci září 2009 bylo na úřadech práce evidováno 19 128 nezaměstnaných absolventů středních škol, tedy o cca 5 000 více než v září 2008. Přitom počet volných míst vhodných i pro absolventy prudce klesl z více než 21 000 v září 2008 na cca 4 500 v říjnu 2009. Absolventi proto musejí počítat s tím, že budou obtížně hledat zaměstnání.

Více: http://www.msmt.cz/pro-novinare/situace-absolventu-skol-na-trhu-prace-se-zhorsuje Více...

10. 12. 2009,  redakce

Výstava MERKUR v Muzeu hlavního města Prahy seznamuje návštěvníky s českými výrobci kovových stavebnic, součástí výstavy jsou zajímavé modely a herna

Výstava se koná od 9. prosince 2009 do 28. února 2010 v sále č. 8, hlavní budova muzea

Výstava MERKUR v Muzeu hlavního města Prahy seznamuje návštěvníky s českými výrobci kovových stavebnic z období po první světové válce. „Otec“ stavebnice MERKUR, Jaroslav Vancl, je v oboru konstrukce stavebnic pro děti pojmem, jakými jsou v oblasti vědy třeba Křižík, Kolben, Ressel a další. Výstava je nazvána MERKUR, ačkoli tu byly ještě tři symboly těchto hraček – roudnický EDISON, pražský VAŠEK a volarský TRIX s obdobně geniálními tvůrci. Merkur měl to štěstí, že přežil neblahá válečná a zejména poválečná léta, možná díky lepší souhře okolností, nebo byl přece jen svou koncepcí nadčasovější a měl tím pádem větší naději na přežití. Na výstavě jsou prezentovány modely sběratele Jiřího Mládka, jejíž součástí je i herna pro všechny věkové kategorie.

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
tel. 224 816 773 nebo 606 859 951

http://www.muzeumprahy.cz/texty/vystavy.php  Více...

09. 12. 2009,  redakce

Zeleň v Praze přibývá jen na papíře, nový územní plán nenabízí reálné zlepšení, mohou za to také jeho změny - můžeme se bránit?

Zeleň v Praze přibývá jen na papíře, nový územní plán nenabízí reálné zlepšení, mohou za to také jeho změny - můžeme se bránit? Tvrzení politiků a úředníků, že v Praze přibývá zeleně, neodpovídá skutečnosti. Jak vyplývá z nové studie sdružení Arnika, úřady nemají přehled, kolik se v Praze kácí stromů a kolik vysazuje. Pokud se podaří dát dohromady statistiku, převažuje kácení nad sázením stromů. Za mizení zeleně mohou také změny územního plánu.

"Zkuste si vzpomenout na nějaký park, který nově vznikl v posledních dvaceti letech," nabízí mluvčí Arniky Zora Kasiková soukromý test o zeleni v Praze. "Zatímco většina lidí o žádné nové zeleni neví, mnoho z nich je konfrontováno s ukrajováním zelených ploch, zástavbou okrajů parků a kácením stromů kvůli budovám," vysvětluje, proč se Arnika rozhodla tuto problematiku podrobněji prozkoumat.

Prokliky na související články (viz níže) najdete na:
http://www.osnoviny.cz/zelen-v-praze-pribyva-jen-na-papire-novy-uzemni-plan-nenabizi-realne-zlepseni

• Praha 6 mění parky v lukrativní stavební parcely • Pražský magistrát zavolal policii na petiční stánek Arniky • Auto*Mat odmítá stavbu tunelu u Národního muzea • Budoucnost Roztyl – lidé nechtějí hlavně další dopravní zátěž • Představitelé Prahy ignorovali veřejné projednání územního plánu • Auto*Mat sbírá podpisy pod námitky k územnímu plánu Prahy • Nechceme vás poslouchat, dali zastupitelé opět vědět občanům • Arnika sbírá podpisy pod námitky k územnímu plánu Prahy • Nový územní plán chce betonovat Prahu Více...

08. 12. 2009,  redakce

V dánské Kodani začíná 15. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o ochraně klimatu, jednání, které může ovlivnit životy budoucích generací

Jde bez nadsázky o jedno z nejdůležitějších mezinárodních jednání v posledních desetiletích, které může zásadně ovlivnit životy nejen nás samých, ale i budoucích generací. Zástupci 192 zemí budou vyjednávat o přijetí nové dohody, která by měla zabránit dalšímu zhoršování klimatu.

Podrobnosti a další odkazy najdete na:
http://www.osnoviny.cz/klimaticka-konference-v-kodani-zacina  Více...

07. 12. 2009,  redakce

Analýza: Potřebujeme více kvalifikovaných učitelů. Evropské peníze z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pomohou

Maximum finančních prostředků musí směřovat přímo k učitelům, kteří se rozhodnou zvýšit svoji kvalifikaci. Nutnost takového kroku ukázaly výsledky nejnovější analýzy vypracované MŠMT.

Podrobnosti na :
http://www.msmt.cz/pro-novinare/analyza-potrebujeme-vice-kvalifikovanych-ucitelu-evropske  Více...

05. 12. 2009,  MŠMT

Historicky první cenu Festivalu Modré dny za celoživotní přínos v otázce rasismu získal Petr Uhl, druhým oceněným je fotograf Jindřich Štreit

který obdržel cenu za celoživotní umělecký přínos v této oblasti. Obě ceny byly slavnostně předány v úterý 1. prosince na Galavečeru proti rasismu ve Žďáře n. Sázavou. Organizátoři festivalu při této příležitosti předali šek Anně Sivákové, mamince popálené Natálky z Vítkova. Další zprávy z festivalu Modré dny najdete na www.modredny.cz Více...
03. 12. 2009,  redakce

Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje MŠMT po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení (dále jen „ředitel školy") postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.

Podrobnosti na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/sdeleni-msmt-k-uprave-organizace-skolniho-roku-ve-skolach-a Více...

03. 12. 2009,  redakce

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3316 |


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
6. 6. 2020, 836x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+