pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3319 |

Analýza: Potřebujeme více kvalifikovaných učitelů. Evropské peníze z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pomohou

Maximum finančních prostředků musí směřovat přímo k učitelům, kteří se rozhodnou zvýšit svoji kvalifikaci. Nutnost takového kroku ukázaly výsledky nejnovější analýzy vypracované MŠMT.

Podrobnosti na :
http://www.msmt.cz/pro-novinare/analyza-potrebujeme-vice-kvalifikovanych-ucitelu-evropske  Více...

05. 12. 2009,  MŠMT

Historicky první cenu Festivalu Modré dny za celoživotní přínos v otázce rasismu získal Petr Uhl, druhým oceněným je fotograf Jindřich Štreit

který obdržel cenu za celoživotní umělecký přínos v této oblasti. Obě ceny byly slavnostně předány v úterý 1. prosince na Galavečeru proti rasismu ve Žďáře n. Sázavou. Organizátoři festivalu při této příležitosti předali šek Anně Sivákové, mamince popálené Natálky z Vítkova. Další zprávy z festivalu Modré dny najdete na www.modredny.cz Více...
03. 12. 2009,  redakce

Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených chřipkovou epidemií

Vzhledem k šířícím se onemocněním chřipkovou nákazou způsobenou typem viru H1N1 umožňuje MŠMT po konzultaci s Hlavním hygienikem ČR ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení (dále jen „ředitel školy") postižených chřipkovou epidemií úpravy v organizaci vyučování a provozu škol a školských zařízení.

Podrobnosti na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/sdeleni-msmt-k-uprave-organizace-skolniho-roku-ve-skolach-a Více...

03. 12. 2009,  redakce

V sobotu 5. prosince sledujte záznam ze slavnostního předávání cen Gypsy Spirit 2009 - za neziskový sektor získal nejvyšší ocenění Český západ

Český západ o.s. se dostal mezi tři nominované na cenu Gypsy Spirit v kategorii nevládní organizace. Dalšími nominovanými byla sdružení Romea, o.s. a IQ Roma servis,o.s.

Projekt Gypsy Spirit je zaměřen na podporu aktivního úsilí všech, kteří se podílejí na zlepšení situace Romů v České republice.

Ceny Gypsy Spirit byly vyhlášeny 1. prosince v Praze. Jejich předávání můžete sledovat v sobotu 5. prosince od 20 hod. na programu ČT24.

Podrobnosti a fotogalerie z činnosti občanského sdružení Český západ najdete na:
http://www.cesky-zapad.cz/aktuality#item-976

Občanské sdružení Český západ působí v romských lokalitách v Dobré Vodě u Toužimi a okolí na Karlovarsku.
Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska občanskou společnost. Občanská společnost je, podle členů sdružení taková, ve které zejména nedochází k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných. Český západ v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody a okolí skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti.
Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. V roce 2001 byla v místní romské komunitě téměř stoprocentní nezaměstnanost, ale v roce 2008 pracovalo již více než 60 % členů této komunity. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR. Více...

02. 12. 2009,  Michala K. Rocmanová

Nechceme vás poslouchat, dali zastupitelé Prahy opět vědět občanům, kteří chtěli diskutovat o celoměstsky významných změnách územního plánu

Na veřejném jednání pražského zastupitelstva 26. 11. 2009 byl opět porušen zákon o hlavním městě Praze (1), když zastupitelé hlasovali o udělení slova veřejnosti. Několik občanů včetně zástupce Arniky Martina Skalského pak stejně jako na minulém zasedání nedostalo slovo. Do diskuse bylo přitom přihlášeno pouze několik lidí, jejichž vystoupení by příliš mnoho času nezabralo. Příspěvky jsou totiž omezeny na 5 minut. Celoměstsky významné změny územního plánu zastupitelé nakonec posunuli do dalšího projednání. Nepřistoupili ani na vyřazení nejvíce kontroverzních záměrů, jako je zástavba Trojmezí rozšíření ďáblické skládky a výstavba nové dráhy Letiště Ruzyně. Závěrečné hlasování o tzv. celoměstsky významných změnách územního plánu navíc probíhalo ve velkém zmatku, kdy zastupitelé mnohdy ani nevěděli, o čem hlasují. Vzápětí odsouhlasili také návrhy balíku změn 07 územního plánu.

Celý článek a další navazující texty najdete na:
http://www.arnika.org/tiskove-zpravy/nechceme-vas-poslouchat-dali-zastupitele-opet-vedet-obcanum Více...

01. 12. 2009,  redakce

Evropská komise vyhlásila pro děti a mladé lidi soutěž „Namaluj mi právo!“ o nejlepší plakát k 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Akce vybízí evropskou mládež ve věku od deseti do osmnácti let k návrhu plakátů na téma jednotlivých práv, která jsou v tomto dokumentu zakotvena. Mladí Evropané se mají v rámci soutěže se svými právy důkladněji seznámit, aby je mohli lépe hájit.
„Ochrana a propagace práv dětí je nejlepší způsob, jak si připomenout 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte a jak prosazovat jednu ze základních evropských hodnot,“ uvedl místopředseda EK Jacques Barrot. "Společná práce na téma Úmluvy o právech dítěte zvýší mezi mladými lidmi povědomí o právech, která mají, tak, aby je v případě potřeby mohli uplatňovat. Dovoluji si proto parafrázovat Antoina de Saint-Exupéryho, známou osobnost velkých snů, a použít pro kampaň heslo „Namaluj mi právo!“.

Více na:
http://www.osnoviny.cz/namaluj-mi-pravo-soutez-evropske-komise-pro-mladez Více...

30. 11. 2009,  redakce

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici zástupce/zástupkyně vedoucího Kanceláře ústředí Junáka

Pracovní náplní nového kolegy/ nové kolegyně bude zejména: personalistika, plánování a organizace práce v Kanceláři, řešení každodenních úkolů a zabezpečování technického zázemí, plánování a čerpání ročního rozpočtu Kanceláře a správa majetku. Nedílnou součástí pracovní náplně je i spolupráce s ústředními orgány Junáka a komunikace s organizačními jednotkami.

http://www.krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4504-hledame-noveho-kolegukolegyni-na-pozici-zastupcezastupkyne-vedouciho-kancelare-ustredi-junaka/

 Více...

29. 11. 2009,  redakce

Mladí Evropané ve věku od 10 do 18 let se mohou zúčastnit výtvarné soutěže „Namaluj mi právo!“, inspirované výročím přijetí Úmluvy o právech dítěte

„Namaluj mi právo!“ zní název výtvarné soutěže, již pro evropskou mládež ve věku od deseti do 18 let vyhlásila Evropská komise. Soutěž o nejzdařilejší plakát je inspirována 20. výročím přijetí Úmluvy o právech dítěte. Akce vybízí případné účastníky k návrhu plakátů na téma jednotlivých práv, která jsou ve zmíněném dokumentu zakotvena. Mladí Evropané se mají v rámci soutěže se svými právy důkladněji seznámit, aby je mohli lépe hájit, napsal internetový zpravodajský portál OS Noviny, který o soutěži informuje.

Více informací naleznete zde:
http://www.osnoviny.cz/namaluj-mi-pravo-soutez-evropske-komise-pro-mladez Více...

26. 11. 2009,  redakce

Zámek Mníšek pod Brdy slibuje zábavu a poučení i pro ty nejmenší děti. Nezahltíme vás daty! Chceme vám dát zážitek.

Zámek Mníšek pod Brdy připravil na tuto sobotu a neděli 28. - 29. 11. prohlídky pro děti. Začínáme v 10.30 a poslední prohlídka vychází v 15.30 hodin. Děti do šesti let mají prohlídku zdarma. Pro velký zájem doporučujeme prohlídku si rezervovat na tel. 318 590 261.

Projdeme se reprezentativními zámeckými pokoji. Uvidíte nádhernou kapli s andělíčky, zimní a velkou jídelnu, salony pro dámy i pány, knihovnu i pracovnu. Bojíte se, že to pro vás není, že se budete nudit?

Věřte, že nebudete. Tyto prohlídky probíhají na zámku pravidelně již celý rok a líbí se nejen dětem, ale také dospělým. Nezahltíme vás daty. Důraz klademe na jednoduchost, ale zároveň pravdivost informací. Jak žila nižší šlechta? Co dělali ve volných chvílích? Jak se starali o zámek? Jak se dříve jedlo? Měli se rádi? Co myslíte? Dozvíte se zajímavé věci a okamžiky v životě zakladatele zámku Serváce, ale také o velké lásce posledních majitelů zámku. Vyfotografovat se můžete s čertem Brdíkem, sáhnout si na kachlová kamna i na látky, ze kterých jsme ušili závěsy a potahy na sedačky. Spočítáte si hodiny v hodinové věži, uslyšíte zvoneček pro služebnou a uvidíte dýmky, „z nichž mohl bafat svůj tabáček sám Krakonoš“.

Chceme vás bavit, přijďte si vyzkoušet, jak se nám to daří. Projít se můžete zámeckou zahradou či si posedět u dobré kávy U Saturnina.

Jana Digrinová, kastelánka zámku Viz také: http://www.zamek-mnisek.cz/  Více...

26. 11. 2009,  redakce

Na setkání s českými filmovými loutkami se do pražského Strahovského kláštera mohou vypravit malí i velcí

Ferda Mravenec, Švejk, Robinson Crusoe, Pat a Mat, Krteček, Křemílek a Vochomůrka a řada dalších známých postav a postaviček čeká na malé i velké návštěvníky výstavy „České filmové pohádky“. Informuje o ní internetový server Novinky s tím, že expozice bude k vidění v románských sálech pražského Strahovského kláštera v době od 26. listopadu do 1. prosince.

Více informací naleznete zde:
http://www.novinky.cz/vanoce/183958-prazsky-strahovsky-klaster-bude-hostit-pohadkove-vanoce-s-loutkami.html Více...

25. 11. 2009,  redakce

Junák - svaz skautů a skautek ČR hledá asistenta nebo asistentku Kanceláře ústředí

Vzhledem k plánované personální změně hledáme do Kanceláře ústředí Junáka člověka pro zajištění běžného chodu kanceláře. Jedná se o běžné administrativní práce (vyřizování korespondence, telefonních hovorů, zakládání smluv, vedení agendy skautských vyznamenání aj.).

http://www.krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4488-asistentka-kancelare-ustredi-junaka/ Více...
25. 11. 2009,  redakce


Mládež Českého červeného kříže se stala partnerem ŠIKu, preventivního projektu, který má snížit rizikové chování na základních a středních školách

Mládež Českého červeného kříže se stala jedním z partnerů Školního informačního kanálu (ŠIK). Jde o preventivní projekt, jehož cílem je snížit rizikové chování žáků a studentů na základních a středních školách. Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím videospotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. K jeho realizaci spojily síly státní i nestátní organizace. Do projektu je nyní zapojeno přes 160 škol po celé ČR.

Zdroj: internetové stránky Mládeže Českého červeného kříže

Více informací naleznete zde:
http://www.sikcz.cz  Více...

22. 11. 2009,  redakce

Závěrečný den festivalu nejen animovaného filmu Animánie tuto sobotu bude v Měšťanské besedě v Plzni patřit komiksům a virtuálním světům

Animánie je jednou z tradiční akcí města Plzně a je podporována Magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem.

Z pestrého programu tohoto dne čeká návštěvníky například projekce animovaného filmu Persepolis, který získal ve světě mnoho ocenění, dále kreativní dílny pro každého. Od 12:00 bude také otevřeno prodejní místo se stánky předních českých vydavatelství a nakladatelství, která se zabývají komiksy, animací a virtuálními světy. Každý návštěvník komiksového dne si bude moci vyrobit svůj vlastní komiks nebo připínací placku (button). Od 17:00 hodin se představí nezávislé studio Amanita Design, které se svými origálními počítačovými hrami okouzlilo téměř celý svět a nyní spolupracuje např. na projektech pro televizní stanici BBC, společnost Nike a další.

Bližší informace najdete na www.animanie.cz Více...

21. 11. 2009,  redakce

Pozitivní rodičovství - první z řady seminářů Nadace Naše dítě se koná 21. ledna 2010 - přihlaste se již nyní!

Seminář se koná 21. ledna 2010 od 9.30 hod. a je součástí nové celorepublikové kampaně, která navazuje na naše dlouholeté úsilí podpořit co nejvíce pozitivních metod výchovy dětí.

Na semináři vystoupí uznávaní dětští terapeuté. Terapii pevného objetí představí v zastoupení PhDr Jiřiny Prekopové její blízký dlouholetý spolupracovník PhDr Jaroslav Šturma. Pozvánku s přihláškou, která je určena i pro Vaše klienty, naleznete v příloze.

O seminář je velký zájem, proto se prosím přihlašte co nejdříve.

www.nasedite.cz

První seminář Pozitivní rodičovství se uskuteční:

ve čtvrtek 21. ledna 2010 od 9.30 hodin v prostorách Justiční akademie, ul. Hybernská 1006/18, Praha 1. (registrace účastníků od 9 hodin, začátek semináře v 9.30 hodin)  Více...

20. 11. 2009,  redakce

Setkání na téma Dlouhá cesta k monoxylu - povídání o tom, jak o prázdninách vznikala kopie pravěké lodi z jednoho kusu dřeva - ve středu 25. listopadu

Setkání zaměřené na monoxyly pořádá v Praze Bratrstvo Keltů.
O pravěkých lodích pohovoří Lukáš Blažek, předseda Boii o.s., a také Ondřej Vojtíšek a Petra Saidlová – realizátoři projektu, díky kterému proběhla v letošním roce na Chrudimsku stavba této lodi.

Kde: v Unijazzu, Jindřišská 5, Praha 1
Kdy: v 18:00 hodin
Vstup zdarma

Viz též: http://www.boii.cz/02-aktuality/index.php?den=2009-11-25 Více...

19. 11. 2009,  redakce

Podzimní kolo výtvarné a literární soutěže pro děti - namalujte nebo napište o podzimních hrách na www.svetdetskefantazie.cz

Příspěvky, napsané či namalované na tvrdém papíru velikosti A4 nebo A3, pošlete do 10. prosince 2009 poštou na adresu knihkupectví Svět dětské fantazie, Schubertova 578, 790 01 Jeseník.
Nezapomeňte na rubovou stranu napsat své jméno, adresu a kolik vám je let.

> Zvláštní odměna pro nejšikovnější autory na závěr celé soutěže
Po ukončení všech čtyř soutěžních kol vybereme s Hugem nejlepší příspěvky, ke kterým ilustrátoři a spisovatelé dětských knížek napíšou příběh nebo namalují obrázek. Na nové spolupracovníky se už moc těší Jiří Žáček, Barbara Nesvadbová, Irena Gálová, Petra Braunová, Vendula Hegerová, Markéta Vydrová a Adolf Dudek.

Podrobnosti:
http://www.svetdetskefantazie.cz/clanky/podzimni-kolo-deti-uci-poznavat-huga-svet  Více...

17. 11. 2009,  redakce


V Plzni začala Animánie, která vyvrcholí festivalem nejen animovaného filmu a potrvá až do 21. listopadu 2009

Projekt Animánie, který organizuje OCET o.p.s. (Oblastní centrum elementární tvorby) se sídlem v Plzni, je volnočasovým projektem, jenž se čtvrtým rokem snaží přiblížit možnosti animace širokému spektru zájemců - od dětí a mládeže, přes pedagogy až po laickou veřejnost.

Diváci mají příležitost setkat se s nejlepšími soutěžními filmy, které nejsou v distribuci běžných kin ani televizí.

Ozvěny AniFestu - Projekce z dílny Pixar Animations Studio - Den studentů - Den komiksu a virtuálních světů - Očima dětí - Animační dílny

Bližší informace najdete na www.animanie.cz Více...

15. 11. 2009,  redakce

Zástupci jedenácti různých střešních organizací nevládního neziskového sektoru jednali o urychlení dotačních řízení

Zástupci neziskovek se ve čtvrtek sešli s ministrem pro místní rozvoj Vondruškou a ministrem pro lidská práva Kocábem. Poté ještě jednali s prvním náměstkem ministra financí Hejdukem. Při jednáních apelovali na zrychlení průběhu dotačních řízení tak, aby se peníze, které jsou k dispozici, dostaly zejména v době krize k příjemcům včas.

Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti, o.p.s. a tajemnice Rady uměleckých obcí upozornila na to, že řada nevládek vzhledem k pozdě vypláceným dotacím propouští zkraje roku své zaměstnance, kteří se následně registrují na úřadech práce: "Státu tím vznikají další náklady a zároveň ztráty v příjmech zdravotního a sociálního pojištění..."

Více na:
http://www.osnoviny.cz/neziskovky-jednaly-o-urychleni-dotacnich-rizeni Více...

15. 11. 2009,  redakce

Fotogalerii z konference projektu Klíče pro život, kterou pořádalo v říjnu 2009 v Praze MŠMT a NIDM, najdete na adrese

http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/pro-novinare/fotogalerie-z-konference

Zahajovací konference k národnímu projektu Klíče pro život proběhla v prostorách Centra Mariapoli Praha 21. 10. 2009. Pořádalo ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Účastníky byli všichni, kdo také usilují o inovace v zájmovém a neformálním vzdělávání a které projekt Klíče pro život svými cíli oslovil.  Více...

14. 11. 2009,  Michala K. Rocmanová

V pátek 13. listopadu ve 14 hodin končí možnost nominací v projektu Gypsy Spirit 2009 - ocenění dobré praxe v oblasti integrace Romů

Snahou projektu Gypsy Spirit je vytvořit tradici oceňování příkladů dobré praxe v oblasti integrace Romů a tím podpořit pozitivní obraz Romů ve společnosti.

Do projektu se mohou přihlásit nevládní organizace, soukromé firmy, mohou být také nominováni jednotlivci.

Přihlášky je možno podávat do pátku 13. listopadu 2009 do 14 hodin Podrobnosti na:
http://www.gypsyspirit.eu

Projekt je realizován úřadem ministra pro lidská práva Michaela Kocába, pod záštitou eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti pana Vladimíra Špidly. Pozvání do odborné poroty přijali například maďarský ministr práce a sociálních věcí pan Laszlo Herzog, nebo poradce pro záležitosti Romů a Sintů při OBSE pan Andrzej Mirga. Předsedou odborné poroty je pan prezident Václav Havel.

Slavností předání cen proběhne dne 1.12.2009 v kostele sv. Anny (Pražské křižovatky) za přítomnosti všech členů poroty. Během večera vystoupí skupina Gypsy.cz.  Více...
12. 11. 2009,  redakce

Již jen do pátku 13. listopadu můžete hlasovat o vítězi projektu Dětský čin roku 2009!

Do semifinále projektu, do kterého se i letos zapojilo několik stovek dětí, vybrala komise vždy pět nejlepších příběhů, které jsou uveřejněny na stránkách www.detskycinroku.cz

Pomozte vybrat vítěze! Více...

12. 11. 2009,  Michala K. Rocmanová

Chcete vědět, jaké to je být (nejen) dobrovolníkem v Japonsku? Japonské informační a kulturní centrum zve na cyklus přednášek „Japonsko očima cizinců“

Série přednášek „Japonsko očima cizinců 2“

19. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (1)
„Dobrovolníkem v Japonsku“ (v češtině)
Přednášející: Hana Dušáková

24. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (2)
„Japonské jedlo a Japonci“ (ve slovenštině)
Přednášející: Michal Koža

26. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (3)
„Dva roky života na rozhraní staré a nové čtvrti, a proč si je chtít zopakovat“ (v češtině)
Přednášející: Ivo Opršal

MÍSTO KONÁNÍ: Velvyslanectví Japonska v ČR, informační a kulturní centrum, Hellichova 1, Praha 1
POŘADATEL, SPOLUPRÁCE, ZÁŠTITA: Czech Network of Alumni and Students of Japanese Schools, Velvyslanectví Japonska v ČR

Více:
http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/icc_calendar_cz.html  Více...
11. 11. 2009,  redakce

DRAKIÁDU 2009 v Českých Budějovicích pořádá pro děti ve volném dni 17. listopadu Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje RADAMBUK

Vezměte své rodiče nebo kamarády a přijďte si s námi zasoutěžit v pouštění draka. Čekají Vás různé soutěže, skákací hrad a především krásné zážitky z příjemně stráveného odpoledne. Kdy: ve středu 17.listopadu 2009 od 14 do 17 hodin...

Více:
http://www.radambuk.cz/cz/kalendar.php?vybrane_datum=2009-11-17&vypis=tyden Více...

11. 11. 2009,  redakce

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3319 |


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+