pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Místostarosta Junáka Jiří Navrátil se stal Čestným občanem Prahy 6

Dlouholetému starostovi, nyní místostarostovi Junáka Jiřímu Navrátilovi bylo spolu se třemi dalšími osobnostmi 4. září uděleno Čestné občanství Prahy 6. Gratulujeme! Čestné občanství uděluje od roku 2002 Zastupitelstvo městské části jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy či mimořádné umělecké výkony. Skaut-odbojář Jiří Navrátil je někdejším politickým vězněm komunistického režimu, v jehož věznicích a lágrech strávil 11 let.
Více informací najdete na http://www.praha6.cz/aktuality/aktualita.php?ID=1111Více...
23. 09. 2008,  redakce

Veřejné připomínkování návrhu Politiky územního rozvoje ČR, který obsahuje kotroverzní záměry, skončí 25. září 2008.

Už jen do 25. září mohou obce, jednotlivci i občanská sdružení zasílat své připomínky k návrhu Politiky územního rozvoje České republiky. Pak veřejné připomínkování končí. Upozorňuje na to zpravodajský portál občanské společnosti OS Noviny.cz s tím, že návrh Ministerstva pro místní rozvoj obsahuje řadu kontroverzních záměrů s dopadem na rozvoj např. jihočeských obcí.

Více se lze dozvědět na:
http://www.osnoviny.cz/cas-pro-pripominky-k-vladni-politice-uzemniho-rozvoje-bude-koncit Více...

23. 09. 2008,  redakce

Pozvání ke konferenci o vývoji politik EU v oblasti mládeže

V pondělí 22. září otevřela Evropská komise veřejnou on-line konferenci o budoucím vývoji Evropských politik v oblasti mládeže. Výstupy budou předány evropským politickým činitelům, kteří se jimi budou zabývat v rámci přípravy konkrétních opatření, jež by měly pomoci mladým lidem k aktivnímu zapojení do společnosti, k jednoduššímu získání zaměstnání a k celkovému zlepšení jejich životní situace. Právě neziskové organizace fungující na poli práce s mládeží a lidé věnující se práci s mládeží jsou podstatnými partnery pro diskusi v této oblasti.
Přispějte svým pohledem do konference a podpořte tak úspěšnost Evropských politik: http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1220_en.htm Konference se bude odehrávat ve všech oficiálních jazycích EU.  Více...
22. 09. 2008,  Jana Bělohlávková

V soutěži „Být vidět“ může o nejlepších webových stránkách neziskové organizace poprvé hlasovat i veřejnost

Šestý ročník soutěže neziskových organizací ČR v oblasti propagace "Být vidět" přinesl zajímavou změnu: v kategorii „internetové stránky“ totiž může poprvé hlasovat také veřejnost. Informuje o tom zpravodajský portál občanské společnost OS Noviny.cz, podle něhož zůstaly zachovány tři tradiční kategorie, ve kterých mohou neziskové organizace soupeřit: „Nejlepší výroční zpráva“, „Nejlepší webové stránky“ a fotografická soutěž „Náš příběh“.

Více se dozvíte na adrese:
http://www.osnoviny.cz/soutez-neziskovych-organizaci-byt-videt-se-otevrela-verejnosti-i-odbornikum
a dále na adrese:
http://www.bytvidet.cz Více...

22. 09. 2008,  redakce

Členové Asociace debatních klubů České republiky si odhlasovali teze pro nadcházející debatní sezónu 2008/2009

Pro novou sezónu soutěží mládeže v akademickém debatování, jemuž se věnují členové Asociace debatních klubů ČR, už byly vybrány oficiální teze. Tvrzení, o něž se budou svádět rétorická klání, znějí: „Liberalizace obchodu s potravinami je cestou z potravinové krize“, „Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí“ a „Prvky přímé demokracie jsou škodlivé“.
Vyplývá to z informací zveřejněných na internetové stránce http://www.debatovani.cz Více...
21. 09. 2008,  redakce

Soutěžte s DudoEU.cz - možnost máte do konce září

Cestování do zahraničí za prací, rozšířením jazykových znalostí nebo prostě „na zkušenou“ je mezi mladými lidi stále více oblíbené.
Kde ale najít informace? Zdrojů je mnoho, a ne vždy je jednoduché udržet pozornost při jejich pročítání a proklikávání.
Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště a Europe Direct Uherské Hradiště spojily síly a objevila se interaktivní webová stránka: http://www.dudoeu.cz. Zajímavou formou poskytuje informace o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí. Do konce září se můžete na těchto stránkách nejen dozvědět množství praktických informací a zahrát si počítačovou hru, ale můžete si i zasoutěžit o cestu do zahraničí, ISIC karty, trička a další ceny.
Pokud vám informace či odkazy na stránkách www.dudoeu.cz přijdou zajímavé, pak vězte, že je možné je tam nalézt i v přehledné formě dokumentu. Více...
19. 09. 2008,  Jana Bělohlávková

Obnovená Svojsíkova mohyla ve Štěchovicích bude odhalena v sobotu 20. září 2008

Mohylu postavili štěchovičtí skauti po 2. světové válce na nepřístupném ostrohu nad Kocábou, v místech, kam chodili ilegálně slibovat. V roce 1946 vyšla její fotografie v časopise Junák a stala se cílem výprav mnoha skautských oddílů. V padesátých letech ji kdosi rozbořil. I v dobách zákazu skautingu k ní chodili návštěvníci, i když tam vede jen uzoučká stezka... Skauti ze střediska Uragan Zbraslav se rozhodli, že ji z rozvalin znova postaví do původní krásy - odhalení proběhne 20. září 2008 ve 14 hodin, přístupová stezka bude značena.

Vice na www.svojsikovamohyla.ic.cz Více...

19. 09. 2008,  Michala K. Rocmanová

Vyhlášení výsledků letošní soutěže Ekofór bude v listopadu v Praze – hlasujte on-line i vy

Po loňském veleúspěšném vyhlašování výsledků Ekofóru v Uherském Hradišti se letos slavnostní závěr soutěže přesune do Prahy, informuje na svých webových stránkách Hnutí Brontosaurus. Vyhlášení a předání cen proběhne v sobotu 29. 11. od 19 hodin v Klubu Klamovka v Praze, vyhlášení hudebně doprovodí moravský bard Tomáš Kočko.
Stále ještě můžete hlasovat o nejlepší Ekofór v on-line galerii na: http://www.ekofor.cz

Zdroj: http://www.brontosaurus.cz Více...

18. 09. 2008,  redakce

Sdružení Ještěrka otevírá v Praze 5 klub pro děti s poruchami učení a chování, s autismem apod.

V pražských Hlubočepích má být od 17. září t. r. otevřen Klub o. s. Ještěrka, určený především pro děti se specifickými poruchami učení, poruchami chování, ADHD, autismem a pro děti se zkušeností s duševní nemocí. Informují o tom OS Noviny.cz s tím, že klub se nachází ve Volnočasovém centru o. s. Ještěrka, Záhorského 4, Praha 5-Hlubočepy a jeho pravidelný program se bude konat každou středu od 17 do 19 hod.

Více informací lze získat na adrese:
http://www.osnoviny.cz/obcanske-sdruzeni-jesterka-zve-do-odpoledniho-klubu
nebo na:
http://www.osjesterka.cz Více...

17. 09. 2008,  redakce

Semináře MŠMT v krajích pro NNO, které budou žádat o dotace v roce 2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje na konání bezplatných seminářů pro NNO, které budou žádat o státní dotace v rámci vyhlášených „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 - 2010“ pro rok 2009.

Vzhledem k tomu, že v metodice uvedených programů došlo v průběhu roku ke změnám, doporučujeme seznámit se před konáním semináře s upraveným zněním Programu, který bude k dispozici na webových stránkách odboru pro mládež MŠMT, v části dotace / granty .

Termíny seminářů v jednotlivých krajích a kontaktní osoby najdete na adrese:

http://www.msmt.cz/mladez/seminare-v-roce-2009

Účast na semináři je podmíněna zasláním přihlášky nejpozději týden před určeným termínem.  Více...

13. 09. 2008,  redakce

V pražském infocentru OSN je k vidění výstava fotografií pořízených dobrovolníky v rozvojových zemích

V Informačním centru OSN, na náměstí Kinských 6 v Praze 5 je k vidění výstava fotografií z rozvojových zemí nazvaná "Cesta životem, cesta světem". Fotografie pořídili dobrovolníci, kteří se v roce 2006 a 2007 zúčastnili programu GLEN a vyjeli na tříměsíční stáže do Afriky a Asie. Výstavu můžete navštívit do 18. září 2008, od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin.

Zdroj: INEX-SDA Více...

12. 09. 2008,  redakce

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2009

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace uveřejnila první verzi publikace názvem Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2009 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu. Tato verze zatím obsahuje dotační programy ministerstev a Úřadu vlády ČR. Padesátistránkový dokument v PDF si lze stáhnout z adresy http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnno/publikace/informace_2009_v1_1.pdf

Zdroj: http://www.icm.cz Více...

11. 09. 2008,  redakce

Celostránkové ilustrace Milana Tesleviče z knihy S Rychlými šípy

do Stínadel si můžete prohlédnout na výstavě v Praze do 24. 10. 2008. Najdete tam i autorovy další kresby, jak informuje www.bohoušek.cz Více...
09. 09. 2008,  redakce

Museum Kampa zve na interaktivní projekt nazvaný Mluv ke mně

umělkyně Adély Matasové. K dialogu Vás přímo vyzývají velkoformátové zrcadlové objekty, které za pomoci složitých počítačových programů reagují na Váš pohyb nebo hlas...

Museum Kampa představuje webové stránky v novém kabátě. Na serveru www.museumkampa.cz nyní najdete přehlednější a obsáhlejší informace nejen o umění, ale také o novinkách muzea a programech.

Na podzim pro Vás Museum Kampa opět připravuje řadu doprovodných programů včetně přednášek, komentovaných prohlídek, workshopů i koncertů.  Více...

09. 09. 2008,  redakce

Adresář sociálních služeb pro osoby s postižením v Praze

vydala pražská POHODA, o. s. Jde o aktualizovaný Adresář, a týká se především osob s mentálním a kombinovaným postižením. Obsahuje údaje téměř sto čtyřiceti organizací, které se zaměřují na služby lidem s mentálním postižením, a to jak dospělým, včetně seniorů, tak i dětem.
Jsou v něm zastoupeny služby pro osoby s autismem, epilepsií, dětskou mozkovou obrnou, ale např. i pro uživatele s roztroušenou sklerózou. Zájemci mohou adresář získat elektronicky i v tištěné podobě.

Více viz http://www.osnoviny.cz/pohoda-vydala-adresar-sluzeb-pro-osoby-s-postizenim Více...

07. 09. 2008,  redakce

Lormolympiáda aneb soutěž sportovních a uměleckých dovedností hluchoslepých

se koná ve dnech 5. až 7. září 2008 ve Sněžném na Vysočině. Je to historicky první sportovní a umělecké klání lidí s hluchoslepotou v historii o.s. LORM a České republiky vůbec. Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 23 zájemců, kteří poměří své síly a dovednosti v 10 disciplínách, například v běhu na 50 m s trasérem, vrhu koulí či granátem, skoku do dálky z místa, hodu na cíl, ve hře v šachy a v mnoha dalších včetně zábavných sportovních disciplín. V uměleckém oboru jsou vyhlášeny kategorie literární, výtvarné a rukodělné činnosti a výrazová tvorba. Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé, pořadatel akce, připravilo pro své klienty již v průběhu roku řadu sportovně zaměřených akcí, například závody v běžeckém lyžování s trasérem nebo jízdu na tandemovém kole. „Jízda na tandemu mi přinesla především radost ze svobodného pohybu – sama jsem mohla šlapat na plný pln a předhánět ostatní cyklisty díky dobré souhře se svojí spolujezdkyní,“ popsala své dojmy z týdenního pobytu u Slavonic jedna z účastnic, Václava Turková. Cílem prvního ročníku Lormolympiády je povzbudit u hluchoslepých sportovního a tvořivého ducha v atmosféře zdravé rivality, vzájemné tolerance a především přátelství. Další informace lze získat na telefonním čísle 777 764 191, e-mailu info@lorm.cz nebo webových stránkách www.lorm.cz. Soutěž se koná díky laskavé podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Více...
05. 09. 2008,  redakce

Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru v ČR

vyhlašuje pro akademický rok 2009-10 komise J. Williama Fulbrighta v ČR. Cílem je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je už tradičně velmi silný a dobře fungující neziskový sektor.
Stipendium je určeno pro uchazeče s ukončeným vysokoškolským vzděláním (min. Bc.).

Více: http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium.shtml Více...

05. 09. 2008,  redakce

Skauti dětem - dva dny zábavy a soutěží (5. - 6. 9.) na mnoha místech v Plzni

Hry, co jste nehráli, věci, co jste neviděli. Pro všechny kluky a holky, co se nebojí. Pro školáky i předškoláky.

Program: lanové překážky, lodičky, padák, skákací síť, gumolano, rukodělky, lukostřelba, malování na obličej, bludiště, sádrové masky, lasování a další…

Podrobný program a další informace najdete na:
www.plzen.skauting.cz/
nebo
http://plzen.skauting.cz/orj/kalendar_detail.php?ida=158 Více...

03. 09. 2008,  redakce

Jen do 5. září 2008 lze podat žádosti o podporu projektů na vzdělávání v jazycích národnostních menšin

a multikulturní výchovy na rok 2008 - II. kolo

Podrobnosti najdete na adrese:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-msmt-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-1

Tematické okruhy programu:
1. Jazykové vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin.
2. Vzdělávací aktivity pro děti a mládež příslušníků národnostních menšin, např. vydávání publikací pro vzdělávání dětí a žáků v menšinových jazycích jako součást širšího projektu.
3. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů, které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, včetně integračních projektů ve vzdělávání v oblasti romského jazyka.
4. Výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání národnostních menšin a etnik žijících v ČR.
5. Vytvoření podpůrných a metodických materiálů zaměřených na integraci dětí a žáků z národnostních a etnických menšin žijících v ČR do hlavního vzdělávacího proudu. Tyto metodické materiály budou zaměřeny na zvyšování kompetencí pedagogů směrem k práci s dynamikou třídního kolektivu a vytváření inkluzivního přístupu při práci s dětmi a žáky z prostředí národnostních menšin a etnik ve třídách a kolektivech.

Projekty je třeba zpracovat velmi pečlivě, kvůli formálním chybám mohou být vyřazeny!
Projekty musí být doručeny do podatelny MŠMT nejpozději do 5. září 2008 do 15 hodin, a to i ty, které jsou posílány poštou.

Projekty je třeba zpracovat velmi pečlivě, kvůli formálním chybám mohou být vyřazeny!
Projekty musí být doručeny do podatelny MŠMT nejpozději do 5. září 2008 do 15 hodin, a to i ty, které jsou posílány poštou.
 Více...

02. 09. 2008,  redakce

Praxi pro žáky středních, odborných a učňovských škol v Německu nabízí Tandem i letos

Jedná se o Program odborných praxí (dříve pod označením „A je to! Auf geht´s!“), díky němuž mohou žáci už od roku 2000 absolvovat odbornou praxi v Německu. Česko-německý fond budoucnosti podpoří tento program finančně i v dalším projektovém roce (1. července 2008 - 30. června 2009). Do konce září 2008 máte možnost podat si u Tandemu „Předběžnou přihlášku“ na první pololetí roku 2009 a využít tak možnosti finanční podpory při organizaci zahraniční praxe pro Vaše studenty.

Více: http://tandem.adam.cz/article.php?op=detail&arid=642  Více...

01. 09. 2008,  redakce

Vytvoř dvojportrét a zúčastni se mezinárodní soutěže Alter Ego

Koordinátory tohoto projektu pro Českou republiku jsou Česká centra. Projekt je realizován ve 22 zemích Evropské unie (včetně Německa). Jedná se o mezinárodní uměleckou soutěž s multikulturním rozměrem, které se mohou zúčastnit mladí lidé z celé ČR narození v letech 1990-1994 (tj. ve věku 14-18 let). Úkolem soutěžících je vytvořit dvojportrét - portrét svého skutečného nebo fiktivního vrstevníka z odlišného etnického, kulturního nebo sociálního prostředí.
Mohou použít libovolnou techniku, například kresbu, koláž, fotografii nebo počítačovou animaci. Soutěžící mohou vkládat své příspěvky do 5. září 2008 na internetovou stránku www.alterego-europe.eu, kde také proběhne on-line hlasování o nejlepší dvojportrét.
Dva vítězové z ČR se společně s 42 výherci z ostatních evropských zemí zúčastní v listopadu 2008 mezikulturního workshopu na umělecké škole v Dánsku.

Více informací najdete na stránkách projektu:
Alterego Competition
http://www.alterego-europe.eu/
http://www.alterego-europe.eu/eu/comp_rules
 Více...

30. 08. 2008,  redakce

Brontosauři zvou na Mohelnický dostavník, můžete tam navštívit i jejich ekostánek

Hnutí Brontosaurus zve všechny brontosaury i „nebrontosaury“ na festival Mohelnický dostavník 28. - 31. 8. 2008. Kromě tradičního programu plného hlavně trampské a folkové hudby můžete na festivalu potkat i brontosauří ekostánek. Více se o programu 34. ročníku Mohelnického dostavníku dozvíte zdeVíce...
29. 08. 2008,  redakce

Petr Gazdík, který dostal v květnu cenu ČRDM „Přístav“, řídí na týden Prahu

Zatímco pražský primátor Bavel Bém se stal symbolicky od soboty do pondělka starostou obce Suchá Loz na Slovácku, starosta Suché Lozi Petr Gazdík v rámci od pondělního odpoledne na týden povede Prahu.

Více si přečtěte na:
http://www.novinky.cz/clanek/148035-starosta-male-obce-na-slovacku-bude-na-tyden-ridit-prahu.html

O udílení Ceny Přístav si přečtěte zde:
http://www.adam.cz/clanek-2008050034-cas-straveny-s-mladezi-se-dospelym-bohate-vrati.html Více...

27. 08. 2008,  redakce

Hledáte pionýrský tábornický oddíl v Brně a okolí? Klikněte si

Sdružení pionýrských tábornických oddílů V průběhu letních prázdnin došlo k opětnému oživení domény www.dobryoddil.cz, na níž je možné vyhledat kvalitní pionýrské tábornické oddíly pracující s dětmi na v jihomoravském kraji. V současnosti je registrována desítka oddílů a počet rychle roste.  Více...
26. 08. 2008,  Pionýr - SPTO Brno

Divadelní festival Letní Letná zve až do 2. září děti i dospělé

Festival už popáté rozbil své stany v parku v Praze na Letné. Přitahuje děti i dospělé, chodí sem celé rodiny a všichni se dobře baví.
Dětská představení na vás čekají každý den od 20. srpna do 2. září v 11, 14, 15.30 a 17h. A někdy je jich i více!
Případného deště či horšího počasí není třeba se bát. Všechna večerní představení se hrají ve stanech pod střechou, dětská představení v případě nepříznivého počasí budou přesunuta také pod střechu do stanu (kromě Escarlata Circus).
Připravili jsme pro vás navíc v areálu festivalu malování, výrobu masek a hry. Vstup na tento dětský program je zdarma. (Upozornění: ve výtvarných dílnách se pracuje s barvami balakryl, děti se mohou ušpinit, proto doporučujeme vhodné oblečení, které se může umazat).
http://www.letniletna.cz/pro-deti.php Více...
25. 08. 2008,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+