pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Desátý ročník diecézního turnaje v sálové kopané vyhrálo v Bavorsku družstvo žďárského Kolpingova díla

Vítězem jubilejního 10. ročníku diecézního futsalového turnaje v bavorském Diedorfu se stal tým Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou. Na svých internetových stránkách o tom informuje Kolpingovo dílo ČR s tím, že jeho žďárské sportovní družstvo slavilo vítězství ve zmíněném turnaji v halovém fotbale již potřetí – poprvé to bylo v roce 1997 a podruhé v roce 2002.

Více: http://www.kolping.cz/aktualitadetail.aspx?IDAktualita=153

Zdroj: http://www.kolping.cz/

 Více...
04. 02. 2009,  redakce

Ministerstvo práce a sociálních věcí po kritice chce navýšit dotace poskytovatelům sociálních služeb

Na dotační politiku MPSV a kritickou situaci v sociálních službách upozornila koncem minulého roku iniciativa BED IN, která požaduje systémové změny. V prosinci zorganizovala symbolickou generální stávku.
(http://www.adam.cz/clanek-2008120023-generalni-stavka-socialnich-sluzeb-ke-dni-lidskych-prav-sluzby-budou-ale-po-cely-den-v-pyzamu.html)

Na současný postup reagoval MPSV Dušan Dvořák, ředitel Ateliéru ALF a jeden z představitelů iniciativy BED IN.
Více v článku:
http://www.osnoviny.cz/mpsv-obraci-a-chce-navysit-dotace

 Více...
03. 02. 2009,  redakce

Pět českých neziskovek se snaží společně bojovat proti chudobě

Projekt pod pracovním názvem NAPSI spolu! spustilo pět neziskových organizací, jež dlouhodobě bojují proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice. Jsou to: občanské sdružení IQ Roma servis, Člověk v tísni, Socioklub, sdružení SKOK a občanské sdružení EAPN Česká republika. Společně se pokusí zlepšit v nadcházejících dvou letech proces sociálního začleňování lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti.  Více...
02. 02. 2009,  redakce


Česká vláda schválila dokument „Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru“

Materiál, který popisuje současný stav a strategii rozvoje neziskového sektoru do roku 2013, najdete na:
http://www.osnoviny.cz/zhodnoceni-koncepce-podpory-rozvoje-neziskoveho-sektoru-1

 Více...
30. 01. 2009,  redakce

Senát přijal návrh na změnu zdravotnických poplatků – od dubna by je neplatili mladší 18 let

Od dubna by je neplatili mladší 18 let, ochranný limit by se jim společně se seniory nad 65 let snížil na polovinu - na 2,5 tisíce korun. Návrh nyní míří do Sněmovny. Ta už jej nemůže měnit, pouze jej schválí, nebo zamítne.

Více na:
http://zpravy.idnes.cz/senat-zrusil-zdravotnicke-poplatky-pro-mladsi-18-let-f9o-/domaci.asp?c=A090128_103038_domaci_ban

 Více...
29. 01. 2009,  redakce


MŠMT podpoří finančně vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009, a to v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na podporu integrace romské komunity.

Žádosti budou přijímány při osobním podání v podatelně NIDM do pátku 13. 2. 2009 do 15 hod., při podání poštou do 15. 2. s razítkem pošty z 13. února.

Více na:
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-programu-na-podporu-vzdelavani-socialne

 Více...
26. 01. 2009,  redakce

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vyhlásil pro rok 2009 grantové uzávěrky

pro podávání žádostí o podporu z programů Nová rodina, Fond vzdělání a Senior.

Nová rodina - do 13. února 2009.
Fond vzdělání - do 25. února 2009.
Senior - do 10. března 2009.
Více podrobností na webových stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - www.vdv.cz

 Více...
25. 01. 2009,  redakce

Na záchranu drobných památek lze žádat o grant z prostředků Fondu kulturního dědictví

Nadace VIA vyhlásila další grantové kolo - Záchrana drobných památek místního významu. Neziskové organizace a obce z celé ČR mohou žádat o granty na záchranu, obnovu a údržbu drobných památek místního významu. Fond vznikl díky pomoci více než sto padesáti soukromých dárců z USA a České republiky.
Uzávěrka pro příjem projektů je 3. března 2009.

Více na stránkách: www.nadacevia.cz.

 Více...
24. 01. 2009,  redakce


Do 30. ledna se lze přihlásit u F-nadace o podporu vzdělávání dětí, mládeže, sociálně slabých a pracovníků NNO pro rok 2009

Do konce ledna se lze přihlásit do výběrových řízení na přidělení nadačních příspěvků, která vyhlásila F-nadace. Výběrová řízení probíhají v rámci těchto programů: Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů, Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež, Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací - interní a externí programy.

Podrobnosti:
http://www.f-nadace.cz/vr2009/vr2009.htm

F-nadace je nezávislou křesťanskou nadací. Funguje na kapitálovém principu – získává prostředky, které investuje, a výnosy investic pak rozděluje na neziskové projekty. F-nadace je nezávislou křesťanskou nadací. Funguje na kapitálovém principu – získává prostředky, které investuje, a výnosy investic pak rozděluje na neziskové projekty.

Více o nadaci na www.f-nadace.cz Podrobnosti: http://www.f-nadace.cz/vr2009/vr2009.htm.  Více...

20. 01. 2009,  redakce


Museum Kampa v historickém centru Prahy zve na výstavy

Až do 20. ledna bude ve výstavní síní tzv. konírny k vidění výstava INTIM/ITA v současné francouzské fotografii.
Výstava "Tváře – fragmenty" je výběrem imaginativních portrétů Jindry Vikové z let 2006–2008, které jsou vytvořeny jako závěsné asambláže.

Můžete samozřejmě navštívit také stálé expozice obrazů Františka Kupky, plastik Otto Guttfreunda a sbírku Středoevropského moderního umění.
Museum Kampa
Otevírací doba: denně od 10 do 18 hodin, včetně pondělků.
U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana

http://www.museumkampa.cz/

 Více...
18. 01. 2009,  redakce

Až o 90 tisíc korun mohou žádat školy na podporu projektů bezpečných cest - na ochranu dětí před dopravními nehodami

Část finančních prostředků je určena na zpracování dopravní studie, která bude sloužit obci jako podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav. V rámci projektu však škola může sama uskutečnit řadu drobných opatření, jako jsou přístřešky či stojany na kola, školní plány mobility a podobně.

Nadace Partnerství vyhlásila třetí ročník grantového programu Na zelenou, který je zaměřený na podporu bezpečných cest do škol. Na ochranu dětí před dopravními nehodami bude letos v programu rozděleno 800 tisíc korun. Žádosti o podporu dopravních projektů mohou školy zasílat do 28. února.

Více informací na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou
nebo
http://www.osnoviny.cz/skoly-mohou-zadat-o-podporu-projektu-bezpecnych-cest

 Více...
17. 01. 2009,  redakce

Jako připomínka lednového Mezinárodního dne památky obětí holocaustu jsou připraveny vzdělávací programy a výstava

Výukové programy jsou určeny především pro studenty jako připomínka lednového Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna) a po domluvě se konají v Informačním centru OSN od 19. 1. do 30. 1. Cílem programů je zajímavě přiblížit mladým lidem téma holocaustu, který významně ovlivnil dějiny 20. století a jehož odkaz je i v dnešní době stále živý. Na představené téma je možné navázat v hodinách dějepisu, společenských věd nebo literatury.

Od 19. 1. do 30. 1. se můžete zúčastnit se skupinou žáků nebo studentů jednoho z nabízených vzdělávacích programů: 1) PROJEKCE FILMU „GHETTO JMÉNEM BALUTY“ A BESEDA S PAMĚTNÍKY, 2) HANIN KUFŘÍK nebo 3) HOLOCAUST V DOKUMENTECH. Přesné datum i čas záleží na domluvě, v domluvený termín bude v IC OSN k dispozici lektor Židovského muzea v Praze, který vybraný program se studenty zrealizuje. Programy budou probíhat v prostorách knihovny Informačního centra OSN (nám. Kinských 6, Praha 5) a jsou v tomto termínu nabízeny zdarma. Programy kladou důraz na samostatnou a aktivní práci studentů a připravilo je Informační centrum OSN ve spolupráci s Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Na programy navazuje výstava fotografií od Karla Cudlína, která vznikla v průběhu natáčení dokumentu Ghetto jménem Baluty v roce 2007. Fotografie jsou umístěny v průběhu ledna 2009 ve vstupní hale Domu OSN v originálním samostatném výstavním boxu, který představuje zdi ghetta a lze do něj nahlédnou dírkou v plachtě nebo vejít dovnitř. Informační centrum OSN najdete na nám. Kinských 6, Praha 5, zastávka tramvaje č. 6, 12, 20, 9 – Švandovo divadlo. Těšíme se na Vaši hojnou účast a srdečně zveme !

Více na adrese: http://www.osn.cz/osn-cr/pro-skoly/?i=332"

Dotazy a objednávky programů prosím směrujte na tento kontakt:
Daniela Richterová
Informační centrum OSN
nám. Kinských 6, Praha 5
tel: 257 199 835, 607 650 623
email: library@osn.cz

 Více...
16. 01. 2009,  redakce

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) pořádá semináře pro žadatele o podporu z Blokového grantu

Semináře se budou konat v Brně, Ostravě, Liberci, Praze, Plzni a znovu v Praze, a to mezi 26. lednem a 9. únorem.

Více:
http://www.osnoviny.cz/seminare-nros-pro-zadatele-o-podporu-z-blokoveho-grantu

 Více...
13. 01. 2009,  redakce

Senát schválil nový Trestní zákoník s trestní odpovědností od 14 let

Senátoři ve čtvrtek podle očekávání schválili návrh nového Trestního zákoníku. Nový kodex má nahradit dosavadní normu z roku 1961. Zákon například zpřísňuje tresty za nejtěžší zločiny. Pokud zákon podepíše prezident, posunula by se od příštího roku hranice trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Pro normu hlasovalo 74 ze 76 přítomných senátorů, proti byla jen komunistka Marta Bayerová a senátor ODS Jiří Pospíšil se hlasování zdržel.

Senátoři návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila schválili bez pozměňovacích návrhů v podobě, v jaké jej horní komoře předložili poslanci. Ministerstvo spravedlnosti totiž již dopředu avizovalo, že připraví novelu, která sporné body včetně věkové hranice opraví.

http://www.novinky.cz/clanek/158252-senatem-prosly-vyssi-tresty-a-trestni-odpovednost-od-14-let.html

 Více...
12. 01. 2009,  redakce

Talent Awards (R) - soutěž, která hledá a podporuje talenty všech věkových kategorií a mnoha oborů

II. ročník jednoho z největších soutěžních mezinárodních projektů na území ČR. Talent Awards ® je soutěž hledající a podporující talenty z široké oblasti oborů.

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie od útlého dětského věku až po seniorský věk.
Soutěž je rozdělená do samostatných kategorií profesionálů a samostatně pro amatéry.

Veškeré informace včetně seznamu soutěžních oborů, pravidel a přihlášek naleznete na:

http://www.talentawards.eu/

 Více...
11. 01. 2009,  redakce

Turistické oddíly mládeže z Roztok zvou všechny příznivce turistiky a zimní přírody na 41. ročník pochodu Tříkrálová Okoř

...a to již v sobotu 10. ledna 2009.
Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř. Do Roztok po modré. Šermířská skupina Skeleton vystoupí na hradě Okoři v 11:30 a ve 12:45 hodin. Hrad bude zpřístupněn, pokusíme se zajistit i průvodce. V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky...

Více informací o trase a doprovodných programech najdete v článku
http://www.adam.cz/clanek-2008120062-trikralova-okor-uz-po-jedenactyricate.html

 Více...
09. 01. 2009,  redakce

Rok 2008 očima ekologických nevládních organizací

Zelený kruh - asociace ekologických organizací vydal publikaci, která přináší přehled toho nejdůležitějšího, co se v letošním roce odehrálo v oblasti životního prostředí, a to z pohledu zástupců nevládních neziskových organizaci, které se touto problematikou zabývají.

Další podrobnosti naleznete a stáhnout publikaci si můžete na

http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/rok-2008-ocima-ekologickych-nevladnich-organizaci/.

http://www.zelenykruh.cz

 Více...
09. 01. 2009,  redakce

Program na podporu činnosti neziskovek v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009. Text vyhlášení vymezuje obsah, zaměření, podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu České republiky v roce 2009.

Termín k odevzdání žádostí je 11. 2. 2009. Schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předpokládáme v polovině dubna 2009.

Text Programu najdete na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-cinnosti-nestatnich-neziskovych  Více...

07. 01. 2009,  redakce

Slezská diakonie: Dárky pro děti ze Zakarpatské Ukrajiny přinášeli do vánoční sbírky i naši klienti

Celkem 1470 dárků, každý za zhruba 200 korun – a k tomu pytel zachovalých plyšových hraček bylo výsledkem sbírky uspořádané v rámci projektu „Vánoční dárky pro děti na Zakarpatskou Ukrajinu", jehož garantem je občanské sdružení Pomoc Těšínského Slezska. Na svých internetových stránkách o to informuje Slezská diakonie, která se koncem loňského roku do projektu zapojila. Pracovníky Slezské diakonie nejvíc potěšil fakt, že dárky přinášeli i samotní klienti jejích služeb.

Více informací naleznete zde: http://www.slezskadiakonie.cz/ Více...

07. 01. 2009,  redakce

Jarní prázdniny 2009 - kdy budou v kterém kraji?

Rozpis jarních prázdnin v roce 2009 najdete na stránkách ADAMa nebo MŠMT pod názvem:
Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

ADAM.CZ: Jarní, pololetní, letní prázdniny a další školní dny volna

MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2008-2009-v-zakladnich-skolach-strednich-skolach-zakladnich-umeleckych-skolach-a-konzervatorich

 Více...
06. 01. 2009,  redakce

Newsletter 12/2008 - Vyšlo dvanácté číslo bulletinu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Obsah je zaměřen na výsledky prosincového summitu EU, opatření týkající se finanční krize v automobilovém průmyslu a na roli prezidenta při českém předsednictví EU.
Aktuální číslo 12/2008 najdete ke stažení na
http://www.amo.cz/publikace/newsletter-evropskeho-programu-122008.html

Archiv najdete na
http://www.amo.cz/publikace.htm
 Více...
04. 01. 2009,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+