pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3325 | 3325-3350 | 3350-3375 | 3375-3400 | 3400-3425 | 3425-3426 |

Již nyní se můžete přihlašovat na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností, která se bude konat v listopadu v Plzni

MOTTO: „Děti – naše budoucnost“ (volnočasové aktivity pro všechny)

Na CVVZ 2009 v Plzni chceme ukázat a zaměřit se na téma volného času pro všechny děti bez rozdílu věku, pohlaví, handicapu a pro děti z etnických či národnostních menšin. Uspořádat tuto CVVZ je pro nás velká čest a závazek, aby se akce zdařila a co nejvíce naplnila toto motto. Naším největším přáním je, aby na tomto setkání vznikla vize, jak co nejlépe uvést do každodenního života již zmíněné motto.

KDY: O víkendu 13. – 15. listopadu 2009.

KDE: V areálu 33. a 15. ZŠ, Terezie Brzkové 31, 33 - 35, v Plzni – Skvrňanech a v jejich okolí.

Více: http://www.cvvz.cz/cz/

 Více...
31. 05. 2009,  redakce

Uzávěrka prezentací do soutěže Česko mýma mladýma očima! je již 1. 6. 2009 - nejvyšší čas k odeslání!

Výstupem soutěže s názvem „Česko mýma mladýma očima“ je vytvoření prezentace České republiky.

Hodina H oslovuje vyhlášením této soutěže mladé lidi ve věku od 13 do 26 let a nabízí mladým lidem příležitost vytvořit prezentaci České republiky tak, jak ji sami vidí svýma mladýma očima. Záměrem o. s. Hodina H je podpořit kreativitu, inovaci a atraktivitu vytvořené prezentace a poskytnout mladým lidem prostor svobodně, bez zábran vyjádřit vlastní nápady.

Přihlášky a podmínky soutěže najdete na:
http://www.hodinah.cz/czech/index.html

 Více...
28. 05. 2009,  redakce

Křesťanská organizace Royal Rangers, pracující s dětmi a mládeží, má na Třinecku dobré renomé, také díky Bambiriádě

„Dobrá parta, motivace rozvíjet své nadání a užitečně trávit volný čas je pro život mladého člověka rozhodující. Royal Rangers toto vše dětem nabízí. Jako křesťanská organizace realizujeme zlatý zákon, který zní: Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně,“ cituje slova předsedy Národní rady Royal Rangers Petra Walacha Frýdeckomístecký a třinecký deník. V článku nazvaném „Třinecko se stalo baštou Royal Rangers“ připomíná, že zmíněná organizace je hodně vidět při Bambiriádě, práci s dětmi a mládeží školního věku se však systematicky věnuje v průběhu celého roku. Nový klub RR má nyní vzniknout v Jablunkově.

Více informací naleznete zde:
http://fm.denik.cz/zpravy_region/trinecko-se-stalo-bastou-royal-rangers20090523.html Více...

27. 05. 2009,  redakce

Den otevřených dveří v chráněném území Na Podlesích u Hrutova aneb Louka plná orchidejí

Již tradičně proběhne poslední květnovou neděli Den otevřených dveří v Přírodní rezervaci Na Podlesích u Hrutova. Český svaz ochránců přírody Kněžice provádí za pomoci desítek dobrovolníků pravidelné kosení na tomto chráněném území již od roku 1985. Díky tomuto kosení byla dnes už vzácná vlhká rašelinná louka v údolí potoka Stráž zachována tak, jak na ní hospodařili naši předkové – s pestrou skladbou ohrožených druhů rostlin (až 100 druhů) a výskytem stovek zvláště chráněných orchidejí – vstavačů májových.

Louka plná orchidejí
neděle 31. května 2009
Den otevřených dveří v chráněném území Na Podlesích u Hrutova. Tetnokrát se zaměřením nejen na vstavače a další květy, ale i hmyz, především motýli.

Více na :
http://www.chaloupky.cz/akce-seminare.html

 Více...
26. 05. 2009,  redakce

Děti se budou na základních školách učit, jak hospodařit s penězi

Děti se na základních školách budou učit „rozumět financím“, respektive hospodařit s penězi tak, aby s nimi pak později pokud možno bezproblémově a bez dluhů „vyšly“. Výuka na školách v rámci projektu finančního vzdělávání nazvaného „Rozumíme penězům“ má za sebou pilotní část a již získala akreditaci ministerstva školství, napsal deník Metro. Podle něj by žáci sedmých až devátých tříd ZŠ měli v rámci výuky například vytvořit modelové domácnosti a v nich pak řešit situace spojené s finančním rozhodováním – třeba to, jak si spočítat dovolenou nebo jak ušetřit na koupi nového auta.

Více informací naleznete zde:
http://www.metro.cz/finance-technologie/deti-se-nauci-zit-bez-dluhu Více...

25. 05. 2009,  redakce

Pozitivní noviny přinesly rozhovor o skautingu a Foglarových Stínadlech

V rozhovoru nazvaném Skaut z Foglarových Stínadel se můžete dočíst, kde byla (a jsou) Foglarova Stínadla, co je to Jamboree, nebo jak je to s dětmi a internetem…
A taky třeba, jak se dá skloubit vedení oddílu a rodina. Rozpravu se skautský vedoucím Václavem Obadálkem vede Zdeněk Pošíval.

Zde nabízíme jen malou ukázku:

Zdeněk Pošíval: Obdivuji lidi, kteří přebírají odpovědnost za svěřené děti.

Václav Obadálek: Já sám jsem velmi cítil, jak se tato míra u mne posunula v okamžiku, kdy jsem měl vlastní děti. Například kluk s přirozeností a lákavostí vlastní věku na výpravě projde louží. Něco, co by si s rodiči nemohl dovolit. Vůdce mu večer dá boty usušit a donutí ho si vzít suché ponožky a je to vyřešeno. Rodič však okamžitě cítí nebezpečí nachlazení, teploty, návštěvu lékaře, uvolňování ze zaměstnání, hlídání malého maroda na lůžku, doplňování zameškaného učiva. Prostě hrůza!

Celý rozhovor najdete na adrese:
http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2009050043

 Více...
22. 05. 2009,  redakce

MŠMT je proti krácení dotací soukromým středním školám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasí se záměrem Ministerstva financí (MF) snížit či úplné zrušit dotace soukromým středním školám. Realizace návrhu MF by nejen ohrozila samotnou existenci řady těchto škol, ale rovněž by značně zkomplikovala život téměř 80 tisícům žáků, kteří na nich studují. Podobným způsobem by záměr MF poškodil i soukromé mateřské školy.

Více: http://www.msmt.cz/pro-novinare/msmt-je-proti-kraceni-dotaci-soukromym-strednim-skolam

 Více...
21. 05. 2009,  redakce

Smyslem udílení Ceny Milady Paulové je vyzdvihnout práci českých badatelek; letos ji získala prof. Milena Rychnovská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. uspořádalo první ročník slavnostního předání Ceny Milady Paulové - cenu pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. V letošním roce byla Cena udělena v oblasti udržitelného rozvoje a ekologie.

Smyslem udílení Ceny, která nese jméno první ženy, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území,[1] historičky Milady Paulové, je vyzdvihnout excelentní vědeckou práci českých badatelek, obecně podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena bude každoročně udělována v jiné vědní oblasti. Pro rok 2009 byla zvolena oblast udržitelného rozvoje a ekologie, jež je mimo jiné jedním z průřezových témat Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2009-2013. Jde o téma, jehož společenská důležitost je zásadní a které je i politicky vysoce významné.

Historicky první vítězkou Ceny se stala prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na ekologii krajiny.

Více: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/cenu-milady-paulove-ziskala-prof-milena-rychnovska

 Více...
21. 05. 2009,  redakce

Celostátní soutěž Obec přátelská rodině, kterou vyhlásilo MPSV, podporuje rodinné aktivity

Již druhý ročník celostátní soutěže Obec přátelská rodině vyhlásilo k 15. květnu (Den rodin) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Smyslem soutěže je motivovat obce, zastupitelstva i samotné občany k uskutečňování a podpoře pro-rodinných a dalších aktivit se společenským přesahem, u nichž nejde o zisk, ale trvalé hodnoty. Záměrem je jednak odměnit vítězné obce, ale také inspirovat ty, které teprve začínají a snaží se na svém rozvoji pracovat.

Podrobné informace jsou k dispozici na www.obecpratelskarodine.cz.  Více...

20. 05. 2009,  redakce

Prázdniny s Brontosaurem mohou letos dobrovolníci prožít i v rumunském Banátu

Hnutí Brontosaurus letos rozšiřuje nabídku zahraničních dobrovolnických akcí a připravuje letní Prázdniny s Brontosaurem v rumunském Banátu. Kromě poznání jedinečného místa a lidí z českých vesniček budeme pomáhat krajanům při sezónních pracech, inzeruje zmíněné sdružení na svých webových stránkách.

Více informací naleznete zde:
http://www.modrykamen.brontosaurus.cz/akce/cesky_banat.html Více...

20. 05. 2009,  redakce

Sdružení Letní dům předvede koncem května na festivalu Mezi ploty expozici masek od dětí z dětských domovů

Občanské sdružení Letní dům se koncem května již podruhé zúčastní festivalu Mezi ploty, tentokrát s výstavou pestrobarevných masek od dětí z dětských domovů. Spolu s expozicí představí také výtvarnou dílnu zdobení masek a obličejů, lze se dočíst na internetových stránkách Letního domu.

Více informací naleznete zde:
http://www.letnidum.cz/index.php?itemID=90&pageType=47&cmd=news Více...

19. 05. 2009,  redakce

Soutěž o nejlepší originální článek o akci v rámci kampaně Evropa mladýma očima

Hodnotí se zajímavý nápad, stylistické zpracování a obrazový doprovod (fotografie) jako celek.
Uzávěrka soutěže: 30. června 2009

Podrobné podmínky najdete na:
http://www.evropamladymaocima.cz/souteze/soutez-o-nejlepsi-originalni-clanek-o-akci-v-ramci-kampane-evrop

 Více...
18. 05. 2009,  redakce

11. května na Velvyslanectví České republiky v Berlíně představilo 40 členů Česko-německého fóra mládeže výsledky své práce

V pondělí 11. května 2009 se na Velvyslanectví České republiky v Berlíně konala závěrečná prezentace Česko-německého fóra mládeže.
Na úvod prezentace promluvili Velvyslanec České republiky pan Rudolf Jindrák a poslankyně Spolkového sněmu a patronka Fóra paní Petra Ernstberger.

Fórum mládeže však nekončí – pro funkční období 2009 - 2011 hledáme nové členy!

Více o prezentaci i možnostech na:
http://www.cnfm.cz/images/stories/Articles/tiskovazprava_prezentace_berlin_CZ.pdf

 Více...
17. 05. 2009,  redakce

Vinohradská kavárna Ethiopia Café, zaměstnávající zdravotně postižené, nabídne exotickou kuchyni

Ve dnech 27. - 29. května 2009 nabídne čerstvě otevřená kavárna Ethiopia Café na pražských Vinohradech, zaměstnávající lidi se zdravotním postižením, širokou škálu etiopských jídel ze surovin dovezených z Etiopie a připravených za účasti etiopských kuchařů.

Ethiopia Café je první restaurací v České republice, která nabídne autentická etiopská jídla. Jde tedy o unikátní příležitost ochutnat tuto exotickou kuchyni. Časově omezená nabídka odstartuje do plného provozu africkou nekuřáckou kavárnu, provozovanou v dosud velmi málo používaném konceptu sociální firmy.
"Propojení netradiční restaurace s konceptem sociální firmy umožní získat větší pozornost zaměstnavatelů a veřejnosti pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Rádi bychom prokázali, že tito lidé v kvalitních podmínkách dokáží pracovat srovnatelně s lidmi zdravými," říká Jiří Škvor, ředitel firmy a zakladatel mise společnosti Člověk v tísni v Etiopii.

Vše o kavárně Ethiopia Café najdete na www.ethiopia.czVíce...

16. 05. 2009,  tisková zpráva Ethiopia Café

Časopis Čtyřlístek a čtveřice kamarádů – Bobík, Pinďa, Fifinka a Myšpulín – baví své čtenáře už 40 let

Čtveřici kamarádů ze Čtyřlístku, Bobíka, Pinďu, Fifinku a Myšpulína, zná snad každý kluk a holka. Pro mnohé dospělé jsou postavičky vlídnou připomínkou dětství. V 70. letech dosahoval náklad Čtyřlístku až 200 000 kusů a dnes, kdy ho vydává stejnojmenné soukromé nakladatelství, se pohybuje kolem 40 000. Populární komiksový časopis slaví v pátek 15. května své čtyřicetiny.

Celý článek najdete na adrese :
http://www.novinky.cz/kultura/168862-ctyrlistek-bavi-sve-ctenare-uz-ctyri-desitky-let.html  Více...

15. 05. 2009,  redakce

Chcete se zúčastnit neobvyklé výpravy na rozkvetlé louky a seznámit se s českými orchidejemi?

Nahlédnout do života brouků? Pomoci přírodě?
Zúčastněte se některé akce o.p.s. Chaloupky a Ostrůvek.
Z nejbližších akcí vybíráme:

Výprava na rozkvetlé louky (16.5.)
Zelená stezka - Zlatý list - krajské kolo (22.5.)
Louka plná orchidejí (31. 5.)

Více na: http://www.chaloupky.cz/akce-seminare.html  Více...
15. 05. 2009,  redakce

O titul Zpěváček 2009 bude soutěžit 50 nejlepších dětských zpěváků lidových písní z reginálních kol ve Velkých Losinách

V pátek 15. května 2009 začne ve Velkých Losinách finále celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2009. Porota vybere vítěze z 50 nejlepších účastníků regionálních kol, které se v minulých týdnech uskutečniliy v patnácti městech naší republiky. Základních a místních kol soutěže Zpěváček 2009 se zúčastnilo několik tisíc dětí z folklorních souborů, Základních škol a ZUŠ.

Více:
http://www.folklornisdruzeni.cz/o-titul-zpevacek-2009-bude-soutezit-50-nejlepsich-z-reginalnich-kol-  Více...
14. 05. 2009,  redakce

Nakladatelství Albatros připravilo na veletrhu Svět knihy 2009 vedle svého stánku zónu pro děti i rodiče

Dětská dílna Ve stínu Albatrosu bude k dispozici zejména dětem po celou dobu konání veletrhu Svět knihy. Nakladatelství Albatros připravilo vedle svého stánku zónu pro děti i rodiče, kteří si budou chtít společně odpočinout od veletržního ruchu a přijít na jiné, pohádkové myšlenky.

V případě, že se chystáte na veletrh, budete vítáni u stánku Albatrosu v levém křídle Průmyslového paláce (číslo L415).

Besedy a výtvarné dílny jsou soustředěné do dvou dní – pátku a soboty.

Z programu vybíráme:

BESEDY a AUTOGRAMIÁDY

Pátek 15. 5.

10.00 – 11.00 Petra Braunová: Terezománie
11.00 – 12.00 Daniela Krolupperová: Sedmilhář Josífek
13.00 – 14.00 Martin Hilský: Rozbité zrcadlo
14.00 – 15.00 Ivona Březinová: Bojíš se, Margito?

sobota 16. 5.

10.00 – 11.00 Pavel Brycz: Dětský zvěřinec
14.00 – 15.00 LiStOVáNí + Jiří Kahoun: Včelí medvídci + Pro zvědavá ouška - představení
15.00 – 16.00 Ondřej Neff: Verneovky– beseda a autogramiáda

MALUJEME S… Výtvarné dílny s nejlepšími ilustrátory dětských knih
Přijďte si namalovat obrázek do dílny Albatrosu! Určeno dětem od 4 let.

Pátek 15.5. v 11.00 – Markéta Vydrová
Nechte se při malování obrázků inspirovat výtvarnicí, která ilustrovala Sedmilháře Josífka
Sobota 16.5. v 10:00 – Šárka Zichová
Šárka Ziková dětem ukáže jak se kreslí Dětský zvěřinec. Znáte z večerníčku.
Sobota 16.5. v 13:00 – Milada Sukdoláková
Večerníček O raráši Mlíkovi oživne před očima v kresbách Milady Sukdolákové.

www.albatros.cz  Více...
13. 05. 2009,  redakce

Podpořte Sluneční školu pro děti v Malém Tibetu - navštivte benefiční koncert SURYA - již dnes večer! 12. 5. 2009

Sluneční školu - SURYA SCHOOL v Kargyaku v Malém Tibetu v horách Indie postavili v roce 2008 čeští dobrovolníci z Občanského sdružení Surya a jejich přátelé. Jde o speciálně navrženou ekologickou školu přímo vytápěnou sluneční energií v horách, kde zima trvá téměř půl roku a děti proto nemohou chodit do vzdálených škol.

Benefiční koncert ČVUT pro občanské sdružení SURYA se koná dne 12. května 2009 od 19.30 v prostorách Betlémské kaple v Praze. Výtěžek z akce bude v celé své výši věnován na zajištění výuky ve škole v Kargyaku.

Více o koncertu:
http://www.suryaschool.org/benefice/
nebo
http://www.chytrepalice.cz/offer/surya-ticket-listky

Tento ojedinělý projekt můžete podpořit nejen návštěvou benefičního koncertu, další možnosti najdete na stránkách
http://www.suryaschool.org/index-orig.php/

 Více...
12. 05. 2009,  Michala K. Rocmanová

Tělesné tresty má vymýtit z arzenálu rodičů nová kampaň s názvem Stop násilí na dětech

Ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb (za SZ) ve čtvrtek zahájil kampaň nazvanou Stop násilí na dětech. Jejím cílem je postupné odstranění tělesných trestů z arzenálu výchovných prostředků českých rodičů. Více na: http://www.stopnasilinadetech.cz Více...
10. 05. 2009,  redakce

Ministr Liška získal zpátky 614 milionů pro školství, určených především na mzdy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška vyjednal na dnešním jednání vlády pro svůj resort další peníze. Tentokrát se jedná o vrácení 614 milionů určených především na mzdy v regionálním školství a na navýšení prostředků vysokých škol.

Více na :
http://www.msmt.cz/pro-novinare/liska-ziskal-zpatky-614-milionu-pro-skolstvi  Více...

08. 05. 2009,  redakce

Výstavu prací na téma „Můj domov: Evropa“ můžete navštívit v květnu v Třemošnici

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice pořádá pod záštitou MŠMT regionální soutěž Můj domov: Evropa v rámci kampaně Evropa mladýma očima na počest českého předsednictví Radě EU. Slavnostní vernisáž výstavy byla 2. května 2009 ve 14 hodin v Městské galerii Třemošnice. Výstava potrvá do 30. května 2009. Všichni jsou srdečně zváni.

Více:
http://www.evropamladymaocima.cz/pozvanky-na-akce/vystava-muj-domov-evropa

http://www.msmt.cz/mladez/regionalni-soutez-muj-domov-evropa Více...

07. 05. 2009,  redakce

Dvě třetiny mladých Čechů pokládají náš vstup do EU za správný, ukázal průzkum

Dvě třetiny mladých Čechů ve věku od 12 do 24 let považují vstup do Evropské unie, od něhož uběhlo pět let, za správnou věc. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti GfK Austria, jak uvádí zpráva ČTK, uveřejněná na serveru Euroskop.cz.

Více informací naleznete zde:
http://www.euroskop.cz/38/11890/clanek/pruzkum-mladi-cesi-jsou-s-eu-spokojeni Více...

06. 05. 2009,  redakce

Pro výběr letního tábora pro děti je nejvyšší čas, kapacita kvalitních táborů a prázdninových pobytů se plní

V těchto týdnech nadchází nejvyšší čas pro rodiče, kteří se rozhodli až nyní, že své dítě o prázdninách pošlou na letní tábor. Přesto i v tomto období je ještě celkem slušný výběr kvalitních táborů a prázdninových pobytů. Času není nazbyt a výběr správného tábora není samozřejmě jednoduchá záležitost.

Kde a jak vybírat, poradí OSNOVINY:
http://www.osnoviny.cz/pro-vyber-letniho-tabora-je-nejvyssi-cas

 Více...
05. 05. 2009,  redakce

Evropská konference o financování neziskového sektoru se koná ve dnech 4. a 5. května 2009 v Brně

Konference se koná při příležitosti českého předsednictví v Evropské unii konference pod názvem „Evropa angažovaných občanů - zdroje a udržitelnost“. Kromě diskusí o dopadu současné hospodářské krize na neziskové organizace a o jejich roli v době krize bude pozornost věnována zejména zkušenostem z různých modelů financování v zemích EU.
Více: http://www.osnoviny.cz/evropska-konference-o-financovani-neziskoveho-sektoru  Více...
05. 05. 2009,  redakce

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3325 | 3325-3350 | 3350-3375 | 3375-3400 | 3400-3425 | 3425-3426 |


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
16. 11. 2020, 464x
ADAM.cz
15. 11. 2020, 423x
ADAM.cz
18. 11. 2020, 389x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+