pozadi
.
" class="img9" alt="hlavička"> ADAM.cz ČRDM
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3317 |

Talent Awards (R) - soutěž, která hledá a podporuje talenty všech věkových kategorií a mnoha oborů

II. ročník jednoho z největších soutěžních mezinárodních projektů na území ČR. Talent Awards ® je soutěž hledající a podporující talenty z široké oblasti oborů.

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie od útlého dětského věku až po seniorský věk.
Soutěž je rozdělená do samostatných kategorií profesionálů a samostatně pro amatéry.

Veškeré informace včetně seznamu soutěžních oborů, pravidel a přihlášek naleznete na:

http://www.talentawards.eu/

 Více...
11. 01. 2009,  redakce

Turistické oddíly mládeže z Roztok zvou všechny příznivce turistiky a zimní přírody na 41. ročník pochodu Tříkrálová Okoř

...a to již v sobotu 10. ledna 2009.
Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř. Do Roztok po modré. Šermířská skupina Skeleton vystoupí na hradě Okoři v 11:30 a ve 12:45 hodin. Hrad bude zpřístupněn, pokusíme se zajistit i průvodce. V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky...

Více informací o trase a doprovodných programech najdete v článku
http://www.adam.cz/clanek-2008120062-trikralova-okor-uz-po-jedenactyricate.html

 Více...
09. 01. 2009,  redakce

Rok 2008 očima ekologických nevládních organizací

Zelený kruh - asociace ekologických organizací vydal publikaci, která přináší přehled toho nejdůležitějšího, co se v letošním roce odehrálo v oblasti životního prostředí, a to z pohledu zástupců nevládních neziskových organizaci, které se touto problematikou zabývají.

Další podrobnosti naleznete a stáhnout publikaci si můžete na

http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/rok-2008-ocima-ekologickych-nevladnich-organizaci/.

http://www.zelenykruh.cz

 Více...
09. 01. 2009,  redakce

Program na podporu činnosti neziskovek v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009. Text vyhlášení vymezuje obsah, zaměření, podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu České republiky v roce 2009.

Termín k odevzdání žádostí je 11. 2. 2009. Schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předpokládáme v polovině dubna 2009.

Text Programu najdete na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-cinnosti-nestatnich-neziskovych  Více...

07. 01. 2009,  redakce

Slezská diakonie: Dárky pro děti ze Zakarpatské Ukrajiny přinášeli do vánoční sbírky i naši klienti

Celkem 1470 dárků, každý za zhruba 200 korun – a k tomu pytel zachovalých plyšových hraček bylo výsledkem sbírky uspořádané v rámci projektu „Vánoční dárky pro děti na Zakarpatskou Ukrajinu", jehož garantem je občanské sdružení Pomoc Těšínského Slezska. Na svých internetových stránkách o to informuje Slezská diakonie, která se koncem loňského roku do projektu zapojila. Pracovníky Slezské diakonie nejvíc potěšil fakt, že dárky přinášeli i samotní klienti jejích služeb.

Více informací naleznete zde: http://www.slezskadiakonie.cz/ Více...

07. 01. 2009,  redakce

Jarní prázdniny 2009 - kdy budou v kterém kraji?

Rozpis jarních prázdnin v roce 2009 najdete na stránkách ADAMa nebo MŠMT pod názvem:
Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

ADAM.CZ: Jarní, pololetní, letní prázdniny a další školní dny volna

MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2008-2009-v-zakladnich-skolach-strednich-skolach-zakladnich-umeleckych-skolach-a-konzervatorich

 Více...
06. 01. 2009,  redakce

Newsletter 12/2008 - Vyšlo dvanácté číslo bulletinu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Obsah je zaměřen na výsledky prosincového summitu EU, opatření týkající se finanční krize v automobilovém průmyslu a na roli prezidenta při českém předsednictví EU.
Aktuální číslo 12/2008 najdete ke stažení na
http://www.amo.cz/publikace/newsletter-evropskeho-programu-122008.html

Archiv najdete na
http://www.amo.cz/publikace.htm
 Více...
04. 01. 2009,  redakce

European Environmental Bureau (EEB) zveřejnila Deset ekologických úkolů pro české předsednictví Evropské unie

Jedná se o deset prioritních úkolů pro české předsednictví EU v oblasti životního prostředí. European Environmental Bureau (EEB), nevládní organizace a vlivná asociace více než 140 ekologických organizací, působící v Bruselu, vydává dokument Deset zelených úkolů před začátkem každého předsednictví.
Celou zprávu a dokument Deset zelených úkolů pro české předsednictví naleznete na stránkách asociace českých ekologických organizací Zelený kruh.

http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/deset-zelenych-ukolu-ekologickych-organizaci-pro-ceske-predsednictvi-eu/  Více...
03. 01. 2009,  Michala K. Rocmanová

Nabídka pro členy Klubu Neziskovky.cz pro rok 2009 je bohatá

Klub Neziskovky.cz je určen pro všechny neziskové organizace bez ohledu na region či obor, ve kterém působí.

Členství v Klubu Neziskovky.cz vám přinese například tyto výhody:Na rok 2009 je navýšena sleva na 15 % u otevřených kurzů a konzultací z oblasti práva, účetnictví a daní. Pro stálé členy jsme připravili věrnostní bonus a systém slev na naše služby.

Podrobnosti na:
http://www.neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/klub/

Neziskovky.cz, o.p.s. podporují rozvoj neziskových organizací a informují veřejnost o jejich přínosu pro společnost.
1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací.
1998 – ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“.
2002 – Vznik internetového portálu neziskového sektoru www.neziskovky.cz
2008 – Změna názvu na Neziskovky.cz, o.p.s.
 Více...
31. 12. 2008,  redakce

Kudy chodí po Šumavě laňka Michaela nebo rys Patrik? Ukazují to internetové stránky

Kudy chodí po Šumavě laňka Michaela? A kde se pohybuje rys Patrik?

Ukazují to internetové stránky projektu pro sledování vybraných zvířat na Šumavě. V české verzi se na ně můžete podívat na

http://www.luchserleben.de/project/cz/

Nabízejí nyní informace o osmi jelenech, čtrnácti srncích a dvou rysech.

Vysílačky v obojcích jelenů, srnců a taky rysů na Šumavě hlásí jejich polohu. Díky tomu zoologové vědí, kudy se zvířata pohybují či jak se chovají ve kterém ročním období a v různých situacích. Projekt, dotovaný dříve českým Ministerstvem životního prostředí a v příštím roce pak z prostředků Evropské unie, řídí vědci ze dvanácti institucí z Německa, Rakouska a Švýcarska a podílejí se na něm pracovníci z národních parků Šumava a Bavorský les.

Více na:

http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=623757

http://www.luchserleben.de/project/cz/

 Více...
30. 12. 2008,  redakce

Grantový kalendář na rok 2009 - zdroj užitečných informací o možnostech financování činnosti neziskovek

Grantový kalendář je přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů, ve kterých mají české neziskové organizace možnost žádat o poskytnutí finančních prostředků na své projekty.

Do kalendáře jsou zařazeny všechny známé uzávěrky, monitorována jsou především grantová řízení českých i zahraničních nadací, programy Evropské unie, výběrová řízení a konkurzy ústředních orgánů státní správy ČR (ministerstev), samosprávy (kraje, obce) a ostatní zdroje (velvyslanectví, komerční společnosti apod.).
Distribuce probíhá jednak prostřednictvím Klubu Neziskovky.cz nebo jako samostatná služba společnosti Neziskovky.cz.
Předplatné týdenní rozesílky je 550 Kč (včetně DPH) na kalendářní rok.

Podrobnosti najdete na:
http://neziskovky.cz/cz/infosluzby/grantovy-kalendar/

 Více...
29. 12. 2008,  redakce

K Vánocům neodmyslitelně patří betlémy – na jejich již tradiční výstavu se můžete vypravit na Pražský hrad

Výstava betlémů na Pražském hradě se již stává tradicí, letos ji Spolek českých betlemářů uspořádal potřetí a k vidění je na 50 exponátů jak historických, tak současných. Dokonalou kulisu jim dělají samotné prostory Nejvyššího purkrabství. Výstava se oproti uplynulým ročníkům přesunula do těch nejstarších a také nejhezčích purkrabských prostor, které tak spolu s betlémy vytváří kouzlo až ladovských českých Vánoc pokoje a dobré vůle.A kde jinde načerpat tu správnou lehce pohádkovou náladu předvánočního času než v obležení jesliček a kometu následujících králů?Výstava potrvá do 4. ledna 2009.http://www.pragueout.cz/novinka/betlemy-na-prazskem-hrade-vystava-7332  Více...
26. 12. 2008,  redakce

Půlnoční mše přilákala tisíce lidí, kteří na Štědrý večer zaplnili kostely

Zájem o půlnoční mše byl obrovský - tisíce lidí na Štědrý večer zaplnily kostely
po celém Valašsku. Štědrovečerní půlnoční mše lákala nejen věřící: tradičně se přišli podívat i ti, kteří se jinak bohoslužeb neúčastní.

http://valassky.denik.cz/zpravy_region/halenkov-zajem-o-pulnocni-mse-byl-obrovsky20081225.html  Více...
26. 12. 2008,  redakce


Vánoční borovičky z lesů, kde se hospodaří podle pravidel zdravého lesnictví FSC

V Brně a Olomouci letos poprvé prodávají na vánoční svátky borovičky z lesů, kde se hospodaří podle mezinárodních pravidel zdravého lesnictví FSC. Vánoční stromky se prodávají ve Středisku ekologické výchovy Rozmarýnek v Brně Jundrově a v sídlech ekologické organizace Hnutí DUHA v Brně a Olomouci.
Vánoční borovičky FSC pocházejí z certifikovaných obecních lesů na Svitavsku. Lesníci je pokáceli při takzvaných prořezávkách borovice lesní, což je běžný zásah v hospodářských lesích, který tak jako tak musejí dělat.

Více na adrese: http://www.osnoviny.cz/vanoce-pod-stromeckem-ze-zdraveho-lesa

 Více...
23. 12. 2008,  redakce

Na živý Betlém zve folklorní soubor Furiant z Bakova nad Jizerou

v sobotu 20. 12. 2008

Více na www.furiant.bakovnj.cz  Více...

20. 12. 2008,  redakce

O dětských soutěžích a dalších tradičních předvánočních aktivitách informuje DDM Šumná

Podrobnosti se dočtete a fotky si můžrte prohlédnout na webových stránkách Domu dětí a mládeže, a to na adrese:

http://sis.znojmo.cz/ddmsumna Více...

19. 12. 2008,  redakce

Nabízíme VOLNÁ místa v otevřeném kurzu Management sociálních služeb – neváhejte!

Management sociálních služeb

Termín konání: 15. 1. 2009
Lektor: Jiří Horecký, B.A. et B.A. (Hons)
Obsah: Kurz vám pomůže získat znalosti o managementu sociálních služeb, systému financování sociálních služeb, organizace práce a stanovení strategických a operativních cílů, sestavit marketingový plán Vaší organizace, implementovat ho do strategického plánu a definovat důležité prvky corporate identity ve vaší organizaci.
Odkaz na další informace o kurzu:

http://www.neziskovky.cz/cz/vzdelavani/otevrene-kurzy/
temata-kurzu/vsechny-kurzy/3872.html  Více...

16. 12. 2008,  redakce

Africký vánoční trh v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze probíhá od 16. do 21. prosince

vždy od 10 do 18 hodin. Najdete zde výrobky z Afriky a Orientu. 19. 12. od 16 hodin můžete shlédnout například etiopský kávový obřad společnosti mamacoffee, která prodejem Fairtrade kávy z Etiopie podporuje místní pěstitele.

http://www.mamacoffee.cz/
http://fairtrade-asociace.lecerisier.net/site/cs/index/56?sub=65

 Více...
16. 12. 2008,  redakce

Kalendáře pro Konto Bariéry s dětskými kresbami z celostátních soutěží

Dům dětí a mládeže Šumná uzavřel v uplynulém období smlouvu o spolupráci s KONTEM BARIÉRY "Nadace Charty 77". Podle smlouvy DDM zajistí každoročně ze svých celostátních výtvarných soutěží "Ahoj z prázdnin", "Vánoční malování" a "Kniha a já" výběr výtvarných prací pro ilustraci stolních kalendářů vydávaných k charitativním účelům.

Tyto kalendáře se prodávají celostátně a výtěžek z prodeje je určen na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti.

První kalendář vyšel již pro rok 2008, nyní je v prodeji kalendář pro rok 2009. Kalendáře lze zakoupit v přímém prodeji nebo si je mohou zájemci prohlédnout a následně objednat na
http://www.kontobariery.cz/projekty/kalendare

Soubor výtvarných prací, které byly použity k přípravě kalendáře pro rok 2009 byl také obsahem výstavy, která proběhla v minulých týdnech v Domě umění ve Znojmě.

 Více...
15. 12. 2008,  redakce

Žďár nad Sázavou a Jihlava se opět stanou dějištěm pro představení Živý betlém, inscenované středoškolskými studenty a členy Kolpingova díla ČR

Stejně jako loni tak i letos budou mít obyvatelé a návštěvníci Žďáru nad Sázavou a Jihlavy možnost zhlédnout vánoční divadelní představení Živý betlém. Ve Žďáru se bude hrát v úterý 16. prosince na náměstí Republiky a o den později v Jihlavě na Masarykově náměstí; obě představení mají začít v 15:30. Angažují se v nich především studenti SŠG A. Kolpinga a Biskupského gymnázia a samozřejmě Kolpingovo dílo ČR, lze se dočíst na webových stránkách zmíněného sdružení.

Více informací naleznete zde: http://www.kolping.cz/ Více...

14. 12. 2008,  redakce

Na výstavu VÁNOČNÍ HODY VÍTEJME a další doprovodné programy zve Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v KlatovechVás zve na výstavuVÁNOČNÍ HODY VÍTEJME...aneb stravování našich předků od adventu do Tří králůOtevřeno od 26. listopadu do 22. prosince 2008, v prosinci vždy od úterý do neděleod 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodinneděle 14. 12. 2008od 10 do 16 hodin„PALIČKUJEME VÁNOČNÍ DORT“ukázky paličkování v podání členek Krajkářského klubu Klatovyneděle 21. 12. 2008od 10 do 16 hodin„VÁNOČNÍ HODY VÍTEJME...“ukázky přípravy tradičních vánočních pokrmů z městského prostředí ve druhé polovině 19. století (tradiční rybí polévka, jablečný závin, ryba na sardeli, bramborový salát, vánoční cukroví, vánoční punč atd.)od 14 hodinpřednáška Miroslavy Kunzmannové z Příchovic„HISTORIE ČESKÉ KUCHYNĚ“Spojeno s ochutnávkou a prodejem kuchařek „Kluci, holky, kastrůlky 2“ a „Andělská kuchařka“ i autogramiádou autorkyVÁNOČNÍ TRHjiž tradiční možnost nákupu nejen vánočních dárků z produkce lidových řemeslníků a tvůrců z dílen rukodělné výrobyPro veřejnost otevřeno vždy v době otevření výstavy.Další akce najdete na adresehttp://muzeum.klatovynet.cz/ Více...
13. 12. 2008,  redakce

České děti se zhoršily v úrovni školních znalostí - v porovnání s žáky ze 60 zemí světa jsou na tom nejhůř

Ještě v roce 1995 byli nadprůměrní, dnes jsou na odpis. Vyplývá to z výsledků mezinárodního průzkumu TIMSS, v rámci kterého se v šesti desítkách zemí porovnávaly znalosti žáků v matematice a přírodních vědách.

Podprůměrných výsledků ve srovnání se světem dosáhly hlavně děti ze základních škol. Jejich vrstevníci z víceletých gymnázií dopadli o kapku lépe.

Ještě tragičtěji než znalosti českých dětí dopadlo pak posuzování jejich kladného vztahu k matematice a přírodním vědám. Obliba těchto předmětů je u nich nejnižší ze všech srovnávaných zemí. http://www.novinky.cz/clanek/156596-cesti-skolaci-jsou-na-odpis-zhorsili-se-nejvic-ze-vsech.html  Více...

12. 12. 2008,  redakce

Problémový žák? Zavoláme rodičům, ať si pro něj přijedou - zakážeme mu školu

Učitelé chystají ofenzivu proti zlobivým dětem: problémové žáky chtějí na čas vyloučit ze školy, plánují zabavování mobilů a rádi by získali i status veřejného činitele. Se svými nápady se už na Ministerstvo školství obrátila Asociace učitelů.

Ministerstvu se to nelíbí. Dočasný vyhazov ze školy však není českým výmyslem. Funguje například v Nizozemsku, USA či Belgii. Studenti tam dostávají tresty třeba za kouření, lhaní nebo šikanu.

http://www.nidm.cz/inspiromat/inspiromat-11-2008/
mohlo-by-vas-zaujmout/jak-napravit-vyrostka-zakazat-mu-skolu

 Více...
12. 12. 2008,  redakce

Mládež si může v Karviné ještě před Vánoci změřit síly ve veřejné sportovní soutěži

Studenti středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť si mohou ještě před Vánoci změřit síly se svými vrstevníky v tradičním Vánočním turnaji v benchpressu. Jeho XII. ročník se uskuteční ve středu 17. prosince 2008 v prostorách Krajského střediska volného času Juventus, Karviná. Zájemci o účast ve zmíněném sportovním klání, doplněném doprovodnou soutěží Sed – leh za 60 sekund se mohou do 15. prosince hlásit na e-mail sport@juventus.cz nebo na telefonním čísle 596311530, informují pořadatelé na svých webových stránkách.

Zdroj: http://www.juventus.cz/ Více...

11. 12. 2008,  redakce

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3317 |


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+