pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Konference "Jiné druhy závislosti" může být k užitku i pracovníkům s mládeží

Závislost na rodině, na sektách, hnutích a ideologiích, jakož i na komunikačních médiích – a adekvátní intervenční strategie jsou námětem tematické konference nazvané „Jiné druhy závislosti“. Dne 2. října t. r. ji uspořádá Středočeský kraj ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty UK v Praze, Českým institutem pro supervizi o.s. a sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Konání konference avizoval na svých internetových stránkách v sekci určené pro pracovníky s mládeží Národní institut dětí a mládeže.

Bližší informace týkající se konference se dozvíte na:
http://www.icm.cz/konference-jine-druhy-zavislosti Více...

14. 08. 2008,  redakce

Tandem získal Evropskou jazykovou cenu LABEL 2008

Koordinační centrum výměn mládeže Tandem obdrželo od odborné poroty programu Label stejnojmennou Evropskou jazykovou cenu za letošní rok. Cenu Label 2008 získal konkrétně projekt Tandemu nazvaný Česko-německá jazyková animace – vzdělávací kurzy pro jazykové animátory. Slavnostní vyhlášení vybraných projektů a udílení zmíněného ocenění se uskuteční v prostorech ministerstva školství 26. září 2008 u příležitosti Evropského dne jazyků. Na svém serveru o tom informoval Tandem.

Více se dozvíte na: http://www.tandem.adam.cz/article.php?op=detail&arid=643 Více...

13. 08. 2008,  redakce

Frýdeckomístecký Zpravodaj připomněl sedmiletou činnost Sdružení Klubko

Aktuální čtrnácté číslo Zpravodaje města Frýdek-Místek přineslo článek upozorňující na sedm let trvání tamní dětské organizace Sdružení Klubko. Připomíná, odkud se vzal jeho název a zevrubně popisuje čtyři hlavní pilíře jeho činnosti včetně spolupráce s charitativní organizací ADRA v oblasti dobrovolnictví. Text mj. konstatuje členství Klubka v České radě dětí a mládeže a zmiňuje se i o roli, již Sdružení Klubko hraje při pořádání akcí pro veřejnost, včetně známé Bambiriády.

Článek z deváté strany Zpravodaje si můžete přečíst na: http://www.frydek-mistek.cz/zpravodaj_text/zpravodaj/7_2008/2_7_2008.pdf?PHPSESSID=cd6df0e1868dc40b77fa1df7764f19a8  Více...

12. 08. 2008,  redakce

Klienti VZP mohou žádat o příspěvek na ozdravný tuzemský pobyt pro děti

Patříte-li mezi pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, pak máte možnost požádat o příspěvek na tuzemský ozdravný pobyt pro své dítě či děti. Letos poskytuje VZP dětem do 17 let (včetně) zmíněný příspěvek až do výše jednoho tisíce korun. Ozdravný pobyt přitom může být jednak organizován odborným či profesním sdružením, a jednak individuální; vztahuje se i na školky a školy v přírodě, lyžařské kurzy nebo letní tábory. Vyplývá to z informací zveřejněných serverem Borovice.cz.

Více se dozvíte na http://www.borovice.cz/index.php?page=clanky&rubrika=clanky&id=752&strana=1 Více...

12. 08. 2008,  redakce

Fórum mládeže na symposiu Pražské jaro - Pražský podzim 1968

Dne 20. 8. 2008 se Fórum mládeže zúčastní symposia o Pražském jaru. Alena Felcmanová vystoupí na panelové diskusi s názvem Mladý pohled na Pražské jaro. Konferenci s názvem „Pražské jaro - Pražský podzim – Symposium ke 40. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa“ pořádá Bundeszentrale für politische Bildung. Akce se bude konat 19. - 20. 8. 2008 v Praze. Na „mladém“ panelu, který proběhne 20. 8. 2008 mezi 14:30 a 16:00, vystoupí také ministr školství Ondřej Liška a spisovatel Jaroslav Rudiš.

Podrobný popis akce a program naleznete (i v češtině) na http://www.bpb.de/veranstaltungen/BF94NL  Více...

11. 08. 2008,  redakce

Opravy hřbitova v České vsi na Krnovsku budou pokračovat díky dobrovolníkům

Loni na zrušeném evangelickém hřbitově v České Vsi u Města Albrechtic pracovalo čtyřiadvacet Čechů, osm Němců, Francouz a Polka. Dobrovolníci vybudovali novou přístupovou cestu ke hřbitovu, opravili část obvodových zdí, provedli údržbu zeleně a zrekonstruovali několik náhrobků. Letos koncem srpna se koná další mezinárodní workcamp, který bude v práci pokračovat.
www.dobrovolnik  Více...
09. 08. 2008,  redakce

Mezinárodní festival YMCA EUROPE 2008 přenesl program na tři pražská náměstí

Pod názvem YMCA - City Action a s heslem „Praha dnes patří mladým!“ nabídlo 7. srpna odpoledne 2008 sdružení YMCA své programy veřejnosti. Pro obyvatele a návštěvníky centra metropole byly připraveny koncerty, sporty, aktivity pro děti a mnoho dalšího.
Více na: www.ymca.cz  Více...
08. 08. 2008,  redakce

Tábor tomíků navštívil ministr školství Ondřej Liška

V Červeném Hrádku u Sedlčan tráví prázdniny 42 dětí a jejich 8 dospělých vedoucích z Roudnice nad Labem. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška je přijel navštívit se svým náměstkem pro sport, mládež a informatiku Janem Kocourkem.
Více na: www.msmt.cz Více...
08. 08. 2008,  redakce

Brontosauři opravují hrad Lukov každoročně celé prázdniny

Při opravách zříceniny hradu Lukov se letos od konce června do konce srpna vystřídá téměř pět stovek dobrovolníků v rámci tradičního projektu Prázdniny s Brontosaurem, který běží už čtvrt století v rámci sdružení Hnutí Brontosaurus.
Viz: www.dobrovolnik Více...
08. 08. 2008,  redakce

Hledá se mladá novinářka nebo novinář pro Evropský týden mládeže

aby o této akci informoval/a v České republice i v Evropě. Nutná velmi dobrá znalost angličtiny a zkušenosti z novinářské profese. Více informací nalezneš v informačním dokumentu k výběrovému řízení - http://www.adam.cz/zahranici/rservice.php?akce=info&cisloclanku=2008070002.
Uzávěrka pro zasílání žádostí je 8. srpna 2008.  Více...
07. 08. 2008,  redakce


Duha doporučuje volná místa pro dobrovolníky v Evropě

Pro zájemce, kteří by chtěli odjet na delší dobu do zahraničí a pomoci prospěšné věci, nebo znají někoho, kdo tento zájem má, je tu nová nabídka volných míst na dlouhodobých zahraničních projektech na adrese: www.trochujinak.cz/cz/na-dlouho-mimo/volne-projekty-evs/

zdroj: www.duha.cz Více...

04. 08. 2008,  redakce

Podpora programů zaměřených na interkulturní dialog

Evropský týden mládeže 2008 (ETM) bude probíhat 2. až 9. listopadu v 31 evropských zemích. Jedním z jeho cílů je přispět k Evropskému roku mezikulturního dialogu. V rámci podpory tohoto cíle vypisuje program Mládež v akci zvláštní výzvu pro podávání žádostí o podporu inovativních projektů zaměřených na prioritu interkulturního dialogu.

Více na: www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/dokumenty/evropsky-tyden-mladeze-2008/  Více...

03. 08. 2008,  redakce

Ministerstvo školství přispěje školám na financování asistentů pro handicapované děti

Ministerstvo školství přijímá do 15. 9. 2008 žádosti o financování asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období září-prosinec roku 2008. Rozhodující je termín přijetí podatelnou krajského úřadu nebo razítko pošty.
Text výzvy najdete na: www.msmt.cz/uploads/soubory/specialni_skolstvi/MT_VyhlaseniprogramuAP2008_2etapa.doc (102.00 KB)
Převzato z: www.osnoviny.cz  Více...
01. 08. 2008,  redakce

Fotosoutěž Brontosaurus žije 2008

Brontosaurus žije je soutěž fotografií z Brontosauřích akcí konaných v období 1. 11. 2007 až 31. 10. 2008, letošní témata jsou „Bez hranic“ a „Štěstí“. Uzávěrka zasílání fotografií je 31. října 2008. Přesné podmínky soutěže najdete na http://zije.brontosaurus.cz/  Více...
30. 07. 2008,  redakce

Grantové řízení pro rok 2008 na téma propagace neziskové organizace

Nadace Auxilia vyhlašuje na rozdělení finančních prostředků z výnosů nadačního jmění (NIF). Téma: Propagace neziskové organizace a jejích aktivit, konkrétně tvorba katalogů výrobků. Kdo může žádat o podporu a přesné podmínky grantového řízení najdete na portále Neziskovky.cz http://neziskovky.cz/cz/infosluzby/grantovy-kalendar/vyhlaseni-programu/3773.html  Více...
30. 07. 2008,  redakce

Kampaň proti násilí na dětech má nejprve vysvětlovat

Odbor pro Lidská práva, který se touto problematikou zabývá, připravuje materiál pro jednání vlády na konci srpna. Podle vedoucí odboru Lucie Otáhalové se materiál nevěnuje pouze fyzickým trestům, ale obecnému násilí na dětech. Kampaň „Stop násilí na dětech“, která má být spuštěna v r. 2009, je zaměřena na práva dítěte, má nejprve vysvětlovat, podporovat správnou výchovu k rodičovství, kde není používáno násilí… Více na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/10202?docid=116746  Více...
29. 07. 2008,  redakce

Sbírku na pomoc obětem záplav, které sužují východní Slovensko, vyhlásila Charita ČR

Mnoho obyvatel prešovského a košického kraje přišlo v těchto dnech o střechu nad hlavou, ochromena byla i doprava…
Více informací včetně čísla účtu pomoci najdete na http://www.charita.cz/article.asp?nArticleID=1321&nLanguageID=1  Více...
28. 07. 2008,  redakce

Debrujáři doporučují výstavu Orbis pictus, kde si můžete všechno vyzkoušet

Interaktivní expozice s podtitulkem „Brána do světa tvořivé lidské fantazie“ se koná do poloviny září v Českých Budějovicích a všech exponátů je dovoleno se dotýkat. Doporučení najdete na http://www.debrujar.cz/php/view.php?cisloclanku=2008072101, další podrobnosti na http://orbispictus.bazilika.cz/index.php  Více...
28. 07. 2008,  redakce

Hledá se neziskovka pro projekt Tesco Charita roku 2009

Jedná se o projekt na prezentaci vybrané neziskové organizace s celostátní působností před zákazníky v obchodech Tesco Stores ČR, a.s. při pořádání veřejné finanční sbírky. Více na http://www.osnoviny.cz/tesco-nabizi-partnerstvi  Více...
25. 07. 2008,  redakce - převzato z www.osnoviny.cz

Méně dětí v ústavech? Kde je vůle, je i cesta

Více informací naleznete zde: http://www.ct24.cz/domaci/22365-mene-deti-v-ustavech-kde-je-vule-je-i-cesta/  Více...
20. 07. 2008,  redakce - převzato z www.ct24.cz


Telefonní budky budou podporovat Linku bezpečí

Více informací naleznete zde: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2104225 Více...
19. 07. 2008,  redakce - převzato z www.ecn.cz

Jitka Vykopalová: „La gifle - pour ou contre? Pro nebo proti výprasku dětí?“

Více informací naleznete zde: http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2008070068 Více...
18. 07. 2008,  redakce - převzato z www.pozitivni-noviny.cz

Nadace Partnerství rozdělí 500 tisíc korun na výsadby stromů

Více informací naleznete zde: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzvx1--&x=2103757 Více...
18. 07. 2008,  redakce - převzato z www.ecn.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+