pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Možnost stipendijního studia na VŠEM pro zaměstnance NNO

Pomáháte druhým? VŠEM teď pomůže vám. Nový směr vzdělávacího projektu Studium VŠEM Vysoké školy ekonomie a managementu umožňuje nyní zaměstnancům nestátních neziskových organizací (NGO) studovat v rámci speciálního stipendijního programu za velmi výhodných podmínek nebo zcela zdarma. Více...
11. 08. 2013,  redakce

ČRDM a Bavorský kruh mládeže chtějí podporovat mladé voliče

Ve čtvrtek 25. července 2013 hostila ČRDM návštěvu z Bavorského kruhu mládeže (BJR). Navázala tak na setkání zástupců obou mládežnických rad z loňského prosince v Mnichově. Tentokrát se věnovali rozvíjení spolupráce v oblasti plánované podpory prvovoličů do Evropského parlamentu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jakož i místních zastupitelstev v Bavorsku a prvovoličů v tamních zemských volbách. Dalšími tématy byly např. podpora dobrovolnictví a projekt „72 hodin“.  Více...
25. 07. 2013,  redakce

Výsledky hodnotícího procesu – mimořádný program na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením

MŠMT schválilo dne 25. června 2013 rozdělení státních dotací v mimořádném dotačním programu na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením (vyhlášený v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015). Podpořeny byly projekty, které dosáhly minimálně 260 bodů.

Seznamy vyřazených a přijatých projektů najdete zde:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-mimoradny-program-na-podporu-3 Více...

27. 06. 2013,  redakce

Nominujte své kandidáty na Cenu Přístav 2013!

V tomto období nastává vhodný čas na podání návrhů na udělení Ceny Přístav 2013. Cenu Přístav uděluje každoročně Česká rada dětí a mládeže dobrovolným i profesionálním zástupcům samosprávy, státní správy a podnikatelům na místní a regionální úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Návrhy mohou podávat občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času), školní družiny či školní kluby.
Navrhovatelé musí být alespoň tři.
Uzávěrka letošních nominací je 30. září. Návrh musí být podán písemně na adresu ČRDM.

Podrobnosti o letošním ročníku a o Ceně Přístav obecně naleznete na internetové adrese www.crdm.cz/pristav/index.html Více...

22. 06. 2013,  redakce

Článek Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá až 1000 Kč na letní tábory byl AKTUALIZOVÁN !!!

V článku se dočtete, za jakých podmínek VZP přispívá na letní a příměstské tábory svým pojištěncům - dětem ve věku 6–15 let.
Aktualizovány byly zejména upřesňující informace o náležitostech dokladů a plateb za tábor:
• je třeba mít vystavený příjmový doklad od oddílu nebo organizace na uhrazenou částku za tábor s razítkem organizace. V případě bezhotovostní platby, je třeba předložit fakturu vystavenou oddílem s razítkem a potvrzením, že byla částka uhrazena (výpisem z účtu, ze kterého byla částka uhrazena, ústřižkem složenky apod.);
• platba musí proběhnout do 31. 7. 2013.

Celý článek najdete na odkaze:
http://www.adam.cz/clanek-2013060074-vseobecna-zdravotni-pojistovna-prispiva-az-1000-kc-na-letni-tabory-aktualizovano.html Více...

19. 06. 2013,  redakce

Postihly vás povodně? Dejte nám o tom vědět!

ČRDM se snaží zmapovat rozsah škod sdružení dětí a mládeže, které napáchaly letošní povodně.  Více...
18. 06. 2013,  ČRDM

Skautská povodňová pomoc koordinuje dobrovolníky

Za 107 hodin jsme vyřešili 82 poptávek a registrovalo se 987 dobrovolníků.

Povodně 2013 vzedmuly vlnu lidské solidarity, řada lidí neváhá zrušit svůj program a vyráží na pomoc. Cílem tohoto webu je propojení dobrovolníků s potřebnými a nasměrování pomoci tam, kde je nejvíce potřeba. Můžete zde zadat žádost o pomoc nebo se přihlásit jako dobrovolník a vybrat práci dle svých možností. Děkujeme za pomoc.

Očekáváme, že ta největší práce nás po opadnutí vody teprve čeká. Pokud aktuálně nenajdete poptávku po vaší pomoci, zaregistrujte se prosím jako dobrovolník - ozveme se vám s žádostmi, až budou aktuální.

http://www.povodnovapomoc.cz/  Více...

09. 06. 2013,  redakce

Krizová mapa Česka

Na krizové mapě Česka najdete jak nabídku pomoci, tak poptávku po konkrétní pomoci, nebo aktuální povodňovou situaci.

http://krizovamapa.ceskatelevize.cz/ Více...

08. 06. 2013,  redakce


Ubytování v hostelu

A-TOMNabízíme pro 2 až 3 rodiny postižené povodněmi bezplatné ubytování ve Sloupu v Čechách (u České Lípy) v nově zrekonstruovaném objektu sloužícím neziskové organizaci...
 Více...
06. 06. 2013,  Asociace TOM

Hledáš pomoc? nebo chceš pomáhat?

Povodně 2013 vzedmuly vlnu lidské solidarity, řada lidí neváhá zrušit svůj program a vyráží na pomoc. Cílem tohoto webu je propojení dobrovolníků s potřebnými... Více...
05. 06. 2013,  Junák - český skaut

Rodiče dětí, které nemohou kvůli povodním do škol, mohou čerpat ošetřovné

Povodeň uzavřela některé školy a školky v republice a rodičům nezbývá nic jiného než s eo potomka postarat. Podle zákona mohou rodiče čerpat tzv. ošetřovné, uvedla Jana Buraňová tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
"Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost, jakou povodně bezpochyby jsou," říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Celý článek:
http://www.nasepenize.cz/rodice-deti-ktere-nemohou-kvuli-povodnim-do-skol-mohou-cerpat-osetrovne-11615 Více...

04. 06. 2013,  redakce

MŠMT přislíbilo pomoc vyplaveným sdružením dětí a mládeže

Podle sdělení ředitele Odboru pro mládež Michala Urbana z úterý 4. června uvažuje ministerstvo školství o pomoci těm spolkům, které byly postiženy současnými záplavami. Podrobnosti není možné ještě sdělit, ale MŠMT hledá prostředky pro alespoň částečné zmírnění škod vzniklých na klubovnách a dalších zařízeních.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy osloví spolky, jakmile bude zřejmější rozsah škod a možnosti úřadu. Více...

04. 06. 2013,  ČRDM - za skupinu Stát Tomáš Novotný

Dvojí varování!

Lesníci nedoporučují vstupovat do podmáčených lesů a hlavní hygienik varoval před kontaminovanou vodou... Více...
03. 06. 2013,  redakce

EYCA

Bambiriáda 2013 – karty EYCA za polovic

Na letošní Bambiriádě máte možnost pořízení EYCA za polovic, tj. za 50 Kč! Více...
22. 05. 2013,  Kateřina Bizubová

Staňte se účastníky výměny mládeže ČR-Izrael!

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli a s podporou MŠMT v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt Více...
22. 05. 2013,  Marek Krajči

38. Valné shromáždění ČRDM přijalo čtyři nové členy

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se konalo 38. Valné shromáždění ČRDM. Jeho výsledkem bylo mj. přijetí čtyř nových členských formací, jimiž jsou Mladí ochránci přírody, Český svaz ochránců přírody, Instruktoři Brno a sdružení Aliquantulum. Delegáti rovněž mj. schválili výroční a hospodářskou zprávu ČRDM za uplynulý rok a upravený rozpočet na rok letošní, vyslechli informace Představenstva ČRDM a vzali na vědomí i zprávu o činnosti její revizní komise.  Více...
12. 04. 2013,  redakce

AKTUALIZOVÁNO! 38.Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013

38. Valné shromáždění ČRDM se bude konat ve čtvrtek 11. 4. 2013 od 16:30 v multifunkčním sále MČ Praha 1 (společenské středisko VIA), Újezd 26, Praha 1. (odkaz na mapu: www.mapy.cz/s/6GoT).
Na místo jednání se dostanete nejlépe tramvají č. 9 (případně 12, 20, 22) do zastávky „Újezd“.  Více...
10. 04. 2013,  redakce

MŠMT

Formuláře pro vyúčtování dotací MŠMT

ČRDM upozorňuje, že podle sdělení MŠMT budou vyúčtovací formuláře pro dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou v roce 2013 stejné jako pro rok 2012. Více...
06. 04. 2013,  redakce

MŠMT posunulo uzávěrku mimořádného dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“ do 10. dubna

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posunulo uzávěrku mimořádného dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“ (z původně stanoveného 4. dubna) až do 10. dubna. Žádost musí být podána elektronicky v IS-mládež a v písemné podobě doručena nejpozději do 14.00, uvedlo MŠMT na svém webu.

Více na: Více na http://www.msmt.cz/mladez/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vyhlasuje Více...

04. 04. 2013,  redakce

ADAM.czARCHA - zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

Tyrš by z nás měl radost - téma Archy 3/2013

ARCHA - tištěný zpravodaj ČRDM má jako námět třetího čísla letošního ročníku téma „Tyrš by z nás měl radost“. Přispějte i Vy a podělte se se čtenáři Archy se svými zkušenostmi ohledně sportování na táborech či víkendových akcích svého sdružení (nebo prostě se svým úhlem pohledu na věc). Své příspěvky zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do 12. dubna 2013.

Více na www.crdm.cz Více...

31. 03. 2013,  redakce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program

MŠMT vyhlásilo mimořádný dotační program, určený na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením.

Podrobný popis programu a podmínky:
http://www.msmt.cz/mladez/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vyhlasuje  Více...

22. 03. 2013,  redakce

38. Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013

se bude konat ve čtvrtek 11. 4. 2013 v sídle ČRDM na Senovážném náměstí od 16:30 hodin.
Návrh programu a podkladové materiály budou zaslány v řádném termínu. Více...
14. 03. 2013,  redakce

Kulatý stůl k dopadům novelizace daní pro neziskovky

Jak ovlivní novela zákona o daních z příjmů činnost neziskových organizací? A jaký vliv na ně bude mít nový Občanský zákoník? A vznikající zákon o statusu veřejné prospěšnosti?
O tom všem, o dani z příjmu, dani darovací a dědické debatovali zástupci neziskových organizací a zástupci tří ministerstev – spravedlnosti, financí a práce a sociálních věcí – na kulatém stole, který iniciovala místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská a moderoval předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Kulatý stůl proběhl v Senátu PČR 12. března 2013.

Obsáhlejší článek přinese Adam.cz v příštích dnech, a pro zájemce budou k dispozici i podrobnější materiály a prezentace jednotlivých předřečníků. Více...

12. 03. 2013,  Michala K. Rocmanová

Projekt pro všechny ve věku 17 až 21 let, kteří se zasazují o dodržování lidských práv a zajímají se o dějiny i současnost Romů

Všem ve věku 17 až 21 let,
kteří se zasazují o dodržování lidských práv,
kteří se zajímají o dějiny i současnost Romů,
kteří chtějí nahlédnout do činnosti institucí Evropské unie…

ČESKO-NĚMECKÝ PROJEKT S CÍLEM VYTVOŘIT VÝSTAVU

„Pozor! Lidská práva?
Lidská práva Romů v Evropě 20. a 21. století“

od 19. do 26. května 2013 ve Štrasburku a Freiburgu

Přihlášky do 11. března!!!

Spolková republika Německo a Česká republika – to jsou země, ve kterých je téma migrace a integrace Romů z historických a aktuálních společensko-politických důvodů obzvláště důležité. Mladí lidé z těchto dvou zemí budou zkoumat příklady dodržování a porušování lidských práv v souvislosti se zástupci této etnické skupiny.

Program a podmínky účasti najdeš na:
http://www.adam.cz/zahranici/view.php?cisloclanku=2013030002 Více...

07. 03. 2013,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+