pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Soutěž SPJF: Read Me - zažij knihu, vyhraj čtečku! začíná již 1. března

Read Me neboli Čti mě. Tato soutěž je určena dětem do 15 let, a to nejen čtenářům, kteří hledají tipy na zajímavé knížky nebo by si je rádi četli na nové čtečce, ale i těm, které čtení moc nebaví a chtěli by vědět, co se v knihách vlastně děje.

Prostřednictvím 20 úkolů se seznámíš s 20 knihami pro děti a mládež: staršími i moderními, českými i zahraničními, dobrodružnými i zábavnými. Při plnění úkolů si vyzkoušíš, co postavy z příběhů zažily, na vlastní kůži.

Soutěž pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara s cílem rozvíjet smysluplnou volnočasovou činnost dětí a mládeže.

Přesná pravidla a úkoly na každý den od 1. do 20, března 2013 najdete na:
iklubovna.cz/readme Více...

28. 02. 2013,  SPJF

MŠMT: Výsledky hodnotícího procesu - program č. 3 pro rok 2013

MŠMT schválilo dne 19. února. 2013 rozdělení státních dotací v programu č. 3 – Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit pro děti a mládež vyhlášeného v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.

V článku najdete ke stažení

a) seznam projektů vyřazených pro formální nedostatky

b) seznam projektů schválených k poskytnutí státní dotace včetně projektů nedoporučených

V této souvislosti vyzývá odbor pro mládež MŠMT všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2013, aby případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu a aby upravený a podepsaný rozpočet naskenovaly a e-mailem zaslaly odboru pro mládež na adresu: eva.hampejsova@msmt.cz nejpozději do 5. 3. 2013.

Pokud žadatel nezašle upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že se rozpočet nemění ve stanoveném termínu, zaniká organizaci nárok na poskytnutí státní dotace.

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-program-c-3-pro-rok-2013?source=rss  Více...

26. 02. 2013,  redakce

MŠMT vyhlásilo mimořádnou výzvu týkající se dobrovolnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program pro nestátní neziskové organizace „Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže“. Uzávěrka přijetí žádostí je stanovena na 25. února 2013 ve 14 hodin.

Potřebné informace jsou k dispozici na
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu Více...

07. 02. 2013,  redakce

Upozornění! Ke schváleným dotacím MŠMT je třeba dodat případně upravený rozpočet!

V souvislosti se zveřejněním výsledků rozdělení dotací vyzývá MŠMT všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2013, aby v souladu s poskytnutou výší finančních prostředků případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu při zachování členění nákladů...

Přepracovaný rozpočet je třeba doručit na MŠMT do 1. února 2013!
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-k-programum-c-1-2-a-5-pro-rok Více...

24. 01. 2013,  redakce

Výsledky rozdělení státních dotací MŠMT pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží

Porada vedení MŠMT projednala dne 15. 1. 2013 rozdělení státních dotací v programech č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, č. 2 – podpora vybraných forem práce s dětmi a mládeží a programu č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.

A jak dopadly projekty vašeho sdružení?
Výsledky si můžete stáhnout ze stránek MŠMT:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-k-programum-c-1-2-a-5-pro-rok Více...

23. 01. 2013,  redakce

ADAM.czARCHA - zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

Témata Archy pro rok 2013 a uzávěrky příspěvků pro jednotlivá čísla

Archa, tištěný zpravodaj ČRDM o výchově a využití volného času dětí a mládeže, má v roce 2013 tato témata:

Číslo 1: Péče o členskou základnu (uzávěrka 18. 1., vyjde 22. 2.)
Číslo 2: Dětské spolky a občanská společnost (uzávěrka 8. 3., vyjde 12. 4.)
Číslo 3: Tyrš by z nás měl radost (uzávěrka 12. 4., vyjde 18. 5.)
Číslo 4: Bambiriáda 2013 (uzávěrka 14. 6., vyjde 26. 7.)
Číslo 5: Táboráku, plápolej... (uzávěrka 30. 8., vyjde 4. 10.)
Číslo 6: Na co jsme hrdí (uzávěrka 1. 11., vyjde 6. 12.)

Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. E-upozornění na nové číslo v elektronické verzi, uveřejňované na serveru Adam, si lze jednoduše zařídit na www.adam.cz/readers.php?akce=new Více...

14. 01. 2013,  redakce

Formulář k vyúčtování dotací MŠMT za rok 2012

...včetně finančího vypořádání (týká se pouze Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO):

V souvislosti s urychlením kontroly vyúčtování dotací, poskytnutých nestátním neziskovým i ostatním organizacím v roce 2012, musí příjemci dotací zpracovat vyúčtování pouze na dále uvedených formulářích.

Vyplněné a podepsané formuláře budou organizace vkládat do informačního systému IS-mládež od 19. prosince 2012, a to po přihlášení se do IS-mládež IČ a přiděleným heslem. Pokud organizace již vyúčtování dotace zaslala odboru pro mládež, musí ho dodatečně vložit do IS-mládež.

Celý pokyn + formuláře ke stažení: http://www.msmt.cz/mladez/formular-k-vyuctovani-dotaci-za-rok-2012-vcetne-financiho

Po vložení vyúčtování musí organizace podepsaný originál vyúčtování včetně tabulky finančního vypořádání a závěrečné hodnotící zprávy poslat odboru pro mládež MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 tak, aby bylo na MŠMT nejpozději 31. ledna 2013 včetně případné vratky.  Více...

12. 01. 2013,  redakce

ADAM.czARCHA - zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

Témata a uzávěrky časopisu Archa v roce 2013

Archa, tištěný zpravodaj ČRDM o výchově a využití volného času dětí a mládeže, má v roce 2013 tato témata:

Číslo 1 - Péče o členskou základnu (uzávěrka příspěvků: 18. 1., vyjde: 22. 2.)
Číslo 2 - Dětské spolky a občanská společnost (uzávěrka příspěvků: 8. 3., vyjde: 12. 4.)
Číslo 3 - Tyrš by z nás měl radost (uzávěrka příspěvků: 12. 4., vyjde: 18. 5.)
Číslo 4 - Bambiriáda 2013 (uzávěrka příspěvků: 14. 6., vyjde: 26. 7.)
Číslo 5 - Táboráku, plápolej... (uzávěrka příspěvků: 30. 8., vyjde: 4. 10.)
Číslo 6 - Na co jsme hrdí (uzávěrka příspěvků 1. 11., vyjde 6. 12.)
 Více...

07. 01. 2013,  redakce

Setkání krajských rad ČRDM

Setkání krajských rad České rady dětí a mládeže proběhne ve čtvrtek 10. 1. 2013 v sídle ČRDM v Praze. Na programu kromě interních věcí krajských rad bude například spolupráce s úřady či reakce na rušení NIDM. Jedním z bodů bude také rozprava se zástupci Ministerstva školství.  Více...
01. 01. 2013,  redakce

Předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2013

Odbor pro mládež MŠMT, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace do Informačního systému pro mládež do 31. října 2012.

Jedná se o výsledky vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2013, konkrétně programu č. 1 – zabezpečení pravidelné činností NNO pro organizované děti a mládež, programu č. 2 – Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, programu č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež a programu č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Oficiální výsledky včetně přidělených finančních prostředků programů č. 1, 2 a 5 budou uveřejněny po schválení návrhu poradou vedení v polovině měsíce ledna 2013. Výsledky programu č. 3 budou zveřejněny na webových stránkách do konce února 2013.

Výsledky ke stažení najdete na:
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-1 Více...

30. 12. 2012,  redakce

Zástupci ČRDM jednali v Mnichově s Bavorským kruhem mládeže

Prezident Bavorského kruhu mládeže Matthias Fack (foto Jiří Majer)(Zleva:) Regina Renner (BJR), Eva Beránková a Aleš Sedláček (ČRDM); foto Jiří MajerZástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) navštívili v uplynulých dnech partnerskou německou organizaci Bavorský kruh mládeže (Bayerisher Jugendring, BJR). Prezident BJR Matthias Fack a předseda ČRDM Aleš Sedláček se při několikahodinovém jednání vzájemně informovali o činnosti svých "střešních" mládežnických organizací, o podmínkách pro jejich práci, sdíleli zkušenosti z některých významnějších akcí a bavili se i o projektových novinkách. Předseda ČRDM označil mnichovské setkání za inspirativní; zaujala ho například pasáž týkající se dobrovolnických benefitů – v Bavorsku mají i podobu daňové úlevy – a také pokrok u sousedů, pokud jde o uznávání neformálního vzdělávání Jednání se konalo v prostorách mnichovského sídla BJR. (Foto Jiří Majer)Společné foto zástupců České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Bavorského kruhu mládeže (BJR); foto Jiří Majer(karta vedoucího mládeže, tzv. Juleica, platná na spolkové úrovni). Zajímavá je i myšlenka tzv. volbomatu ("Wahl-O-Mat"), internetového nástroje, pomocí něhož chtějí lidé z BJR pomoci prvovoličům zorientovat se ve spleti volebních programových nabídek politických stran.  Více...
13. 12. 2012,  redakce

ČRDM uspořádalo tradiční Setkání 2012

Setkání 2012 představitelů členských sdružení ČRDM se uskutečnilo v pátek 7. prosince 2012 v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Více...
07. 12. 2012,  redakce

Blíží se termín pro zaslání Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže na rok 2013!

Stejně jako v loňském roce se Prohlášení o prodloužení členství v ČRDM bude vyplňovat elektronicky.
Termín je jen do 10. prosince 2012!!!

Podrobné informace najdete na:
http://www.crdm.cz/view.php?nazevclanku=blizi-se-termin-pro-zaslani-prohlaseni-o-prodlouzeni-clenstvi-v-ceske-rade-deti-a-mladeze-na-rok-2013&cisloclanku=2012110005 Více...

23. 11. 2012,  ČRDM

Národní parlament dětí a mládeže zve na diskusi s prezidentskými kandidáty

Zveme Vás na diskusi s prezidentskými kandidáty, kterou pořádá Národní parlament dětí a mládeže ve spolupráci se sociální sítí OurSpace.cz.

Diskuse proběhne v neděli 18. listopadu 2012 od 14 hodin v prostorách auly Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

Hlavní cílová skupina jsou studenti středních škol, poté vysokoškoláci a jiní. V tuto chvíli máme potvrzenou účast od čtyř kandidátů - paní Jany Bobošíkové a pánů Jiřího Diensbiera, Vladimíra Dlouhého a Přemysla Sobotky.  Více...

14. 11. 2012,  Národní parlament dětí a mládeže

Proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM

Ve čtvrtek 8. listopaduse v Praze konalo 37. Valné shormáždění ČRDM. Delegáti vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili návrh priorit i rozpočtu ČRDM na příští rok a odosuhlasili také, že výše členských příspěvků se oproti předcházejícímu období nemění. Rovněž počet členských sdružení ČRDM zůstal po VS stejný: Česká rada jich má nadále celkem 98. Informace o průběhu Valného shromáždění přinese Adam.cz formou článku v nejbližších dnech. Více...
09. 11. 2012,  redakce

Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav do 15. listopadu!

Nominace na udělení ceny ČRDM Přístav můžete zasílat až do 15. listopadu 2012.

Od roku 2011 můžete navrhovat na Cenu Přístav kromě zástupců veřejné správy a samosprávy také kandidáty z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Navrhovat kandidáty písemně mohou občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času).

Přesné podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav Více...

05. 11. 2012,  redakce

Hledáme účastníky mezi 16 - 26 lety pro tréninkový seminář „Participate in the Structured Dialogue!“

Už jsi někdy slyšel o strukturovaném dialogu a rád bys zjistil více? Myslíš si, že mladí lidé by měli mít možnost zapojovat se do rozhodování o věcech, které se mladých lidí dotýkají? Máš zájem diskutovat o tomto tématu s dalšími mladými lidmi z dalších 6 evropských zemí? Domluvíš se anglicky? Jsi mezi 16 - 26 lety? Ano? Pak je mezinárodní tréninkový seminář „Participate in the Structured Dialogue!“ přímo pro Tebe!

Pořádá jej od 1. do 4. listopadu v Praze Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže.

Více informací: www.kecejmedotoho.cz Více...

15. 10. 2012,  redakce

Pozvánka na 37. Valné shromáždění ČRDM

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na 37. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže. Jednání se bude konat ve čtvrtek 8. 11. 2012 v sídle ČRDM na Senovážném náměstí od 16:30 hodin. Návrh programu a podkladové materiály budou zaslány v řádném termínu. Více...
10. 10. 2012,  redakce

Schůzka zástupců sdružení s ředitelem odboru mládeže MŠMT Urbanem 29.10. od 17.00 do 19.00 na ČRDM

Vážení členové sdružení,

zajímají vás podrobnosti nové dotační metodiky MŠMT?
Zachytili jste informace, že MŠMT zřídilo pracovní skupiny ke koncepci státní politiky vůči mládeži? Zajímá vás, zda a jaké budou v příštím roce mimořádné dotační výzvy?
Jak vypadá situace s evropskými projekty, které MŠMT v oblasti mládeže realizuje?
Jaká je budoucnost NIDM?
Jací pracovníci jsou nyní na odboru a jakým agendám se věnují? Co z činnosti dobrovolníků s dětmi a mládeží považuje pan ředitel za nejdůležitější?

Pan ředitel Michal Urban přijal naše pozvání a bude se těšit na tyto a mnohé další dotazy v pondělí 29.10.2012 od 17.00 na ČRDM na Senovážném náměstí 24, III. patro.

Těšíme se i na vás,
Aleš Sedláček, předseda ČRDM
 Více...

04. 10. 2012,  ČRDM

Podávání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2013

Žadatelé, nestátní neziskové organizace, předkládají žádost o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2013 v programech

• č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež,
• č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží,
• č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže,
• č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež

– prostřednictvím elektronického systému IS-mládež.
Systém bude uzavřen 31. října ve 13 hodin!

Co musí projekt obsahovat, co se odevzdává v listinné podobě a další podrobnosti najdete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-v-ramci-programu-statni Více...

02. 10. 2012,  redakce

ČRDM zrušila zasedací místnost na Senovážném náměstí

Česká rada dětí a mládeže se rozhodla k 30. 9. 2012 ukončit nájemní smlouvu na zasedací místnost v 6. patře na Senovážném náměstí 24, Praha 1. Ukázalo se, že po ekonomické stránce je provoz neefektivní. Z toho důvodu jsme nuceni zrušit všechny již vytvořené rezervace na termíny od 1. 10. 2012. Děkujeme za pochopení. Více...
02. 10. 2012,  kancelář ČRDM

Přípravy Bambiriády 2013 zahájeny

V termínu od 23. do 26. května proběhne celostátní akce Bambiriáda 2013 – předpokládáme, že opět ve všech krajích ČR. V případě zájmu o pořádání této akce si napište o přihášku a podmínky na blanka.liskova(zavináč)crdm.cz
Termín zaslání vyplněné přihlášky a předběžného projektu je do 10. listopadu 2012. Více o Bambiriádách - největších přehlídkách činnosti sdružení dětí a mládeže - najdete na Bambiriáda Více...
21. 09. 2012,  redakce

Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav posunuta!

Představenstvo ČRDM schválilo posun termínu pro uzávěrku nominací na Cenu ČRDM Přístav. Nominace na udělení ceny ČRDM Přístav můžete zasílat až do 15. listopadu 2012.

Od roku 2011 můžete navrhovat na Cenu Přístav kromě zástupců veřejné správy a samosprávy také kandidáty z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Navrhovat kandidáty písemně mohou občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času).

Přesné podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav Více...

19. 09. 2012,  ČRDM

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2013

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a sportu vyhlásil Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy a volného času dětí a mládeže v hl. m. Praze pro rok 2013.  Více...
14. 09. 2012,  redakce

Matrace a postele zdarma pro neziskovky

Mezinárodní síť hotelů ACCOR a jejich *** hotely IBIS v České republice (Praha a Plzeň) nabízejí nevládním neziskovým organizacím (NNO) Více...
06. 09. 2012,  kancelář ČRDM


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+