pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Změny v distribuci Archy

Koncem dubna vyjde druhé číslo letošního ročníku zpravodaje ČRDM Archa, jehož téma zní „Exempla trahunt - příklady táhnou“. Vydavatel nabízí možnost odběru elektronické verze, kterou z finančních i jiných důvodů upřednostňuje. Více o této možnosti se dozvíte na adrese archa.crdm.czVíce...
18. 04. 2011,  redakce

Aleš Sedláček povede ČRDM i v dalších čtyřech letech

Nynější předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček má stát v jejím čele i v období let 2011 až 2014. Rozhodli o tom jednomyslně svými hlasy delegáti a delegátky 34. Valného shromáždění ČRDM, konaného 14. dubna t. r. Nejvyšší orgán zmíněné střešní organizace rovněž jmenoval Představenstvo ČRDM v jeho novém, jen lehce obměněném složení a rozhodl i o přijetí nového člena, kterým je Sdružení evangelické mládeže.  Více...
15. 04. 2011,  redakce

Návrh sestavy nového představenstva ČRDM a volební program kandidáta na předsedu Aleše Sedláčka pro období let 2011-2014

Současný předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček, kandidující do čela Rady i v dalším volebním období, předkládá 34. Valnému shromáždění ČRDM, konanému 14. dubna t. r., ke jmenování návrh sestavy nového představenstva. Zároveň s tím uveřejňuje svůj volební program, tedy materiál, v němž informuje o tom, jakým tematickým okruhům by se chtěl - po konzultaci s navrhovaným představenstvem - přednostně věnovat. Více...
13. 04. 2011,  redakce

Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební

Konat se bude ve čtvrtek 14. 4. 2011 od 16:00 v zasedací místnosti na adrese Londýnská 623/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Více...
09. 04. 2011,  redakce

Blíží se Valné shromáždění ČRDM, tentokráte volební

Konat se bude ve čtvrtek 14. 4. 2011 od 16.00 do 19.00 v centru Prahy (místo bude ještě upřesněno). Více...
01. 04. 2011,  redakce

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Uzávěrka dalšího ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň se blíží

Soutěž se snaží motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, památky a tradice. 4. ročník soutěže pořádá opět Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci s dalšími partnery. Přihlašte i svůj projekt! Více...
24. 03. 2011,  Michala K. Rocmanová

Dotace MŠMT - Výsledky výběrového řízení k programům č. 1 a 2 pro rok 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 15. 3. 2011 rozdělení dotací v Programech č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež a č. 2 - Podpora vybraných forem práce vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.
Více...  Více...
17. 03. 2011,  Michala K. Rocmanová

ADAM nově otevírá tematické oblasti – prvním tématem je DOBROVOLNICTVÍ

a Evropský rok dobrovolnictví 2011. Články a informace najdete na ADAM.cz pod odkazem Téma: DOBROVOLNÍK
(http://www.adam.cz/tema-dobrovolník.html) a zároveň na stránce Facebooku – www.facebook.com/dobrovolnik. Své návrhy a náměty, prosím, posílejte na adresu adam(zavináč)crdm.cz  Více...
02. 02. 2011,  redakce

Cena Přístav, kterou uděluje každoročně ČRDM těm, kdo podporují činnost sdružení dětí a mládeže, má rozšířené možnosti nominace!

Letos jsou tu dvě NOVINKY! 1) Nyní můžete navrhovat na Cenu Přístav kromě zástupců veřejné správy a samosprávy také kandidáty z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. 2) Nominace posílejte letos do 30. června.
Více...  Více...
17. 01. 2011,  Michala K. Rocmanová

MŠMT vyhlásilo mimořádný dotační program "Evropský rok dobrovolnictví"

Rok 2011 bude „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“. Mimořádný dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“ se řídí podmínkami a zásadami stanovenými v „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015“
více...  Více...
06. 01. 2011,  redakce

Pražská Bambiriáda je tradičně největší

a k účasti na té letošní se mohou právě v těchto dnech pražská sdružení dětí a mládeže přihlásit. O přihlášky jak k aktivní prezentaci tak i k pódiovému vystoupení je možné si napsat nebo případné dotazy zaslat na adresu blanka.liskova(zavináč)crdm.cz  Více...
06. 01. 2011,  redakce

Krásné a pohodové Vánoce

a do roku 2011 zdraví, pořádný kus štěstí a spoustu úspěchů všem čtenářům Adama, Archy, a také všem příznivcům
přeje
Česká rada dětí a mládeže
 Více...
24. 12. 2010,  ČRDM

První schůzka k hodnocení strategie ČRDM

se koná v pondělí 13. 12. 2010 - do pracovní skupiny se zástupci členských sdružení ČRDM mohou hlásit e-mailem na... Více...
04. 12. 2010,  redakce

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Zapojte se do soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň! - uzávěrka prací prodloužena do 31. března 2011!

4. ročník soutěže vyhlásila Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci s dalšími partnery. Snaží se tak motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, památky a tradice. Přihlašte i svůj projekt! Více...
29. 11. 2010,  Michala K. Rocmanová

Vánoční prázdniny a školy

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.

Organizace školního roku 2010/2011
Dokument MŠMT č.j. 11 182/2009-20
Organizace školního roku 2010/2011 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Č.j. 11 182/2009-20
Dne 17. června 2009 Více...
25. 11. 2010,  Petr Molka

Pozvání na tradiční předvánoční setkání

pořádané Českou radou dětí a mládeže, 10. prosince 2010 od 10 hodin v historickém sále – Konírně Nostického paláce na Maltézském náměstí 1, Praha 1.
I letos se budeme věnovat aktuálním tématům, souvisejícím s legislativou, která se bezprostředně dotýká našich organizací. Více...  Více...
19. 11. 2010,  ČRDM

Bambiriáda 2011 pod mottem „Máme se o co podělit“

se uskuteční v celostátně stanoveném termínu od 26. do 29. května 2011 v Českých Budějovicích, Chebu, Chomutově, Chrudimi, Jihlavě, Liberci, Milovicích, Náchodě, Ostravé a Frýdku-Místku, Třinci, Plzni, Praze, Rychnově nad Kněžnou, Zábřehu a Zlíně. Více...
16. 11. 2010,  ČRDM - Blanka Lišková

Skončila CVVZ 2010, do Chrudimi na ni přijelo přes 620 lidí

V Chrudimi skončila Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) 2010. Akci, pořádanou pod mottem „Kdo chce zapalovat, musí sám hořet“, navštívilo podle organizátorů v rozmezí od 12. do 14. listopadu přes 620 lidí. Celostátní vzájemná výměna zkušeností je již tradičně určena především dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi a mládeží. Chrudimská akce byla v pořadí již 19. ročníkem CVVZ. Více...
14. 11. 2010,  redakce

Výsledky mimořádného dotačního programu „Evropský rok dobrovolnictví“ (ERD 2011)

vyhlášeného MŠMT - Odborem pro mládež v červnu 2010 najdete na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok Více...
08. 11. 2010,  redakce

Proběhlo 33. Valné shromáždění ČRDM

4. listopadu se do Prahy sjeli zástupci členských sdružení dětí a mládeže. Delegáti vyslechli informace o činnosti Kanceláře a pracovních skupin ČRDM, schválili návrh priorit a rozpočtu na příští rok, a také odhlasovali přijetí tří nových sdružení - Českého svazu chovatelů, Dancing Crakers a Středočeské rady pro děti a mládež.  Více...
04. 11. 2010,  Michala K. Rocmanová

Důležité!!! prodloužení uzávěrky pro projekty NNO na MŠMT - DOTACE 2011!!!

Vzhledem k tomu, že se v elektronickém systému IS-mladez vyskytly některé technické problémy, prodlužuje Ministerstvo školství, mládže a tělovýchovy termín uzávěrky pro projekty podávané v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO do 5. listopadu 2010, 12,00 hodin. Na odstranění problémů se pracuje. Předpokládáme, že systém bude plně funkční nejpozději 27. 10. 2010.  Více...
27. 10. 2010,  ČRDM

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

„Zelený ročník“ soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY má uzávěrku příspěvků již 30. října 2010!!!

Soutěž vyhlásila již počtvrté Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci s dalšími partnery. Snaží se tak motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, památky a tradice. Podrobnosti a podmínky soutěže... Více...
27. 10. 2010,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň

a to 30. října 2010! Soutěž vyhlásila již počtvrté Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci s dalšími partnery. Snaží se tak motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, památky a tradice. Podrobnosti a podmínky soutěže...  Více...
22. 10. 2010,  redakce

33. Valné shromáždění ČRDM

Připomínáme členským sdružením České rady dětí a mládeže, že ve čtvrtek 4. listopadu 2010 se od 16 hodin v zasedací místnosti v budově odborových svazů SMOSK na Senovážném nám. 23, Praha 1 uskuteční 33. Valné shromáždění ČRDM.  Více...
21. 10. 2010,  ČRDM


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+