pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

AKTUALIZOVÁNO! 38.Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013

38. Valné shromáždění ČRDM se bude konat ve čtvrtek 11. 4. 2013 od 16:30 v multifunkčním sále MČ Praha 1 (společenské středisko VIA), Újezd 26, Praha 1. (odkaz na mapu: www.mapy.cz/s/6GoT).
Na místo jednání se dostanete nejlépe tramvají č. 9 (případně 12, 20, 22) do zastávky „Újezd“.  Více...
10. 04. 2013,  redakce

MŠMT

Formuláře pro vyúčtování dotací MŠMT

ČRDM upozorňuje, že podle sdělení MŠMT budou vyúčtovací formuláře pro dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou v roce 2013 stejné jako pro rok 2012. Více...
06. 04. 2013,  redakce

MŠMT posunulo uzávěrku mimořádného dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“ do 10. dubna

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posunulo uzávěrku mimořádného dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“ (z původně stanoveného 4. dubna) až do 10. dubna. Žádost musí být podána elektronicky v IS-mládež a v písemné podobě doručena nejpozději do 14.00, uvedlo MŠMT na svém webu.

Více na: Více na http://www.msmt.cz/mladez/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vyhlasuje Více...

04. 04. 2013,  redakce

ADAM.czARCHA - zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

Tyrš by z nás měl radost - téma Archy 3/2013

ARCHA - tištěný zpravodaj ČRDM má jako námět třetího čísla letošního ročníku téma „Tyrš by z nás měl radost“. Přispějte i Vy a podělte se se čtenáři Archy se svými zkušenostmi ohledně sportování na táborech či víkendových akcích svého sdružení (nebo prostě se svým úhlem pohledu na věc). Své příspěvky zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do 12. dubna 2013.

Více na www.crdm.cz Více...

31. 03. 2013,  redakce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program

MŠMT vyhlásilo mimořádný dotační program, určený na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením.

Podrobný popis programu a podmínky:
http://www.msmt.cz/mladez/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vyhlasuje  Více...

22. 03. 2013,  redakce

38. Valné shromáždění ČRDM - 11. 4. 2013

se bude konat ve čtvrtek 11. 4. 2013 v sídle ČRDM na Senovážném náměstí od 16:30 hodin.
Návrh programu a podkladové materiály budou zaslány v řádném termínu. Více...
14. 03. 2013,  redakce

Kulatý stůl k dopadům novelizace daní pro neziskovky

Jak ovlivní novela zákona o daních z příjmů činnost neziskových organizací? A jaký vliv na ně bude mít nový Občanský zákoník? A vznikající zákon o statusu veřejné prospěšnosti?
O tom všem, o dani z příjmu, dani darovací a dědické debatovali zástupci neziskových organizací a zástupci tří ministerstev – spravedlnosti, financí a práce a sociálních věcí – na kulatém stole, který iniciovala místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská a moderoval předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Kulatý stůl proběhl v Senátu PČR 12. března 2013.

Obsáhlejší článek přinese Adam.cz v příštích dnech, a pro zájemce budou k dispozici i podrobnější materiály a prezentace jednotlivých předřečníků. Více...

12. 03. 2013,  Michala K. Rocmanová

Projekt pro všechny ve věku 17 až 21 let, kteří se zasazují o dodržování lidských práv a zajímají se o dějiny i současnost Romů

Všem ve věku 17 až 21 let,
kteří se zasazují o dodržování lidských práv,
kteří se zajímají o dějiny i současnost Romů,
kteří chtějí nahlédnout do činnosti institucí Evropské unie…

ČESKO-NĚMECKÝ PROJEKT S CÍLEM VYTVOŘIT VÝSTAVU

„Pozor! Lidská práva?
Lidská práva Romů v Evropě 20. a 21. století“

od 19. do 26. května 2013 ve Štrasburku a Freiburgu

Přihlášky do 11. března!!!

Spolková republika Německo a Česká republika – to jsou země, ve kterých je téma migrace a integrace Romů z historických a aktuálních společensko-politických důvodů obzvláště důležité. Mladí lidé z těchto dvou zemí budou zkoumat příklady dodržování a porušování lidských práv v souvislosti se zástupci této etnické skupiny.

Program a podmínky účasti najdeš na:
http://www.adam.cz/zahranici/view.php?cisloclanku=2013030002 Více...

07. 03. 2013,  redakce

Soutěž SPJF: Read Me - zažij knihu, vyhraj čtečku! začíná již 1. března

Read Me neboli Čti mě. Tato soutěž je určena dětem do 15 let, a to nejen čtenářům, kteří hledají tipy na zajímavé knížky nebo by si je rádi četli na nové čtečce, ale i těm, které čtení moc nebaví a chtěli by vědět, co se v knihách vlastně děje.

Prostřednictvím 20 úkolů se seznámíš s 20 knihami pro děti a mládež: staršími i moderními, českými i zahraničními, dobrodružnými i zábavnými. Při plnění úkolů si vyzkoušíš, co postavy z příběhů zažily, na vlastní kůži.

Soutěž pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara s cílem rozvíjet smysluplnou volnočasovou činnost dětí a mládeže.

Přesná pravidla a úkoly na každý den od 1. do 20, března 2013 najdete na:
iklubovna.cz/readme Více...

28. 02. 2013,  SPJF

MŠMT: Výsledky hodnotícího procesu - program č. 3 pro rok 2013

MŠMT schválilo dne 19. února. 2013 rozdělení státních dotací v programu č. 3 – Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit pro děti a mládež vyhlášeného v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.

V článku najdete ke stažení

a) seznam projektů vyřazených pro formální nedostatky

b) seznam projektů schválených k poskytnutí státní dotace včetně projektů nedoporučených

V této souvislosti vyzývá odbor pro mládež MŠMT všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2013, aby případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu a aby upravený a podepsaný rozpočet naskenovaly a e-mailem zaslaly odboru pro mládež na adresu: eva.hampejsova@msmt.cz nejpozději do 5. 3. 2013.

Pokud žadatel nezašle upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že se rozpočet nemění ve stanoveném termínu, zaniká organizaci nárok na poskytnutí státní dotace.

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-program-c-3-pro-rok-2013?source=rss  Více...

26. 02. 2013,  redakce

MŠMT vyhlásilo mimořádnou výzvu týkající se dobrovolnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný dotační program pro nestátní neziskové organizace „Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže“. Uzávěrka přijetí žádostí je stanovena na 25. února 2013 ve 14 hodin.

Potřebné informace jsou k dispozici na
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu Více...

07. 02. 2013,  redakce

Upozornění! Ke schváleným dotacím MŠMT je třeba dodat případně upravený rozpočet!

V souvislosti se zveřejněním výsledků rozdělení dotací vyzývá MŠMT všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2013, aby v souladu s poskytnutou výší finančních prostředků případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu při zachování členění nákladů...

Přepracovaný rozpočet je třeba doručit na MŠMT do 1. února 2013!
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-k-programum-c-1-2-a-5-pro-rok Více...

24. 01. 2013,  redakce

Výsledky rozdělení státních dotací MŠMT pro neziskovky pracující s dětmi a mládeží

Porada vedení MŠMT projednala dne 15. 1. 2013 rozdělení státních dotací v programech č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, č. 2 – podpora vybraných forem práce s dětmi a mládeží a programu č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.

A jak dopadly projekty vašeho sdružení?
Výsledky si můžete stáhnout ze stránek MŠMT:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-k-programum-c-1-2-a-5-pro-rok Více...

23. 01. 2013,  redakce

ADAM.czARCHA - zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

Témata Archy pro rok 2013 a uzávěrky příspěvků pro jednotlivá čísla

Archa, tištěný zpravodaj ČRDM o výchově a využití volného času dětí a mládeže, má v roce 2013 tato témata:

Číslo 1: Péče o členskou základnu (uzávěrka 18. 1., vyjde 22. 2.)
Číslo 2: Dětské spolky a občanská společnost (uzávěrka 8. 3., vyjde 12. 4.)
Číslo 3: Tyrš by z nás měl radost (uzávěrka 12. 4., vyjde 18. 5.)
Číslo 4: Bambiriáda 2013 (uzávěrka 14. 6., vyjde 26. 7.)
Číslo 5: Táboráku, plápolej... (uzávěrka 30. 8., vyjde 4. 10.)
Číslo 6: Na co jsme hrdí (uzávěrka 1. 11., vyjde 6. 12.)

Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. E-upozornění na nové číslo v elektronické verzi, uveřejňované na serveru Adam, si lze jednoduše zařídit na www.adam.cz/readers.php?akce=new Více...

14. 01. 2013,  redakce

Formulář k vyúčtování dotací MŠMT za rok 2012

...včetně finančího vypořádání (týká se pouze Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO):

V souvislosti s urychlením kontroly vyúčtování dotací, poskytnutých nestátním neziskovým i ostatním organizacím v roce 2012, musí příjemci dotací zpracovat vyúčtování pouze na dále uvedených formulářích.

Vyplněné a podepsané formuláře budou organizace vkládat do informačního systému IS-mládež od 19. prosince 2012, a to po přihlášení se do IS-mládež IČ a přiděleným heslem. Pokud organizace již vyúčtování dotace zaslala odboru pro mládež, musí ho dodatečně vložit do IS-mládež.

Celý pokyn + formuláře ke stažení: http://www.msmt.cz/mladez/formular-k-vyuctovani-dotaci-za-rok-2012-vcetne-financiho

Po vložení vyúčtování musí organizace podepsaný originál vyúčtování včetně tabulky finančního vypořádání a závěrečné hodnotící zprávy poslat odboru pro mládež MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 tak, aby bylo na MŠMT nejpozději 31. ledna 2013 včetně případné vratky.  Více...

12. 01. 2013,  redakce

ADAM.czARCHA - zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže

Témata a uzávěrky časopisu Archa v roce 2013

Archa, tištěný zpravodaj ČRDM o výchově a využití volného času dětí a mládeže, má v roce 2013 tato témata:

Číslo 1 - Péče o členskou základnu (uzávěrka příspěvků: 18. 1., vyjde: 22. 2.)
Číslo 2 - Dětské spolky a občanská společnost (uzávěrka příspěvků: 8. 3., vyjde: 12. 4.)
Číslo 3 - Tyrš by z nás měl radost (uzávěrka příspěvků: 12. 4., vyjde: 18. 5.)
Číslo 4 - Bambiriáda 2013 (uzávěrka příspěvků: 14. 6., vyjde: 26. 7.)
Číslo 5 - Táboráku, plápolej... (uzávěrka příspěvků: 30. 8., vyjde: 4. 10.)
Číslo 6 - Na co jsme hrdí (uzávěrka příspěvků 1. 11., vyjde 6. 12.)
 Více...

07. 01. 2013,  redakce

Setkání krajských rad ČRDM

Setkání krajských rad České rady dětí a mládeže proběhne ve čtvrtek 10. 1. 2013 v sídle ČRDM v Praze. Na programu kromě interních věcí krajských rad bude například spolupráce s úřady či reakce na rušení NIDM. Jedním z bodů bude také rozprava se zástupci Ministerstva školství.  Více...
01. 01. 2013,  redakce

Předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2013

Odbor pro mládež MŠMT, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace do Informačního systému pro mládež do 31. října 2012.

Jedná se o výsledky vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2013, konkrétně programu č. 1 – zabezpečení pravidelné činností NNO pro organizované děti a mládež, programu č. 2 – Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, programu č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež a programu č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Oficiální výsledky včetně přidělených finančních prostředků programů č. 1, 2 a 5 budou uveřejněny po schválení návrhu poradou vedení v polovině měsíce ledna 2013. Výsledky programu č. 3 budou zveřejněny na webových stránkách do konce února 2013.

Výsledky ke stažení najdete na:
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-1 Více...

30. 12. 2012,  redakce

Zástupci ČRDM jednali v Mnichově s Bavorským kruhem mládeže

Prezident Bavorského kruhu mládeže Matthias Fack (foto Jiří Majer)(Zleva:) Regina Renner (BJR), Eva Beránková a Aleš Sedláček (ČRDM); foto Jiří MajerZástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) navštívili v uplynulých dnech partnerskou německou organizaci Bavorský kruh mládeže (Bayerisher Jugendring, BJR). Prezident BJR Matthias Fack a předseda ČRDM Aleš Sedláček se při několikahodinovém jednání vzájemně informovali o činnosti svých "střešních" mládežnických organizací, o podmínkách pro jejich práci, sdíleli zkušenosti z některých významnějších akcí a bavili se i o projektových novinkách. Předseda ČRDM označil mnichovské setkání za inspirativní; zaujala ho například pasáž týkající se dobrovolnických benefitů – v Bavorsku mají i podobu daňové úlevy – a také pokrok u sousedů, pokud jde o uznávání neformálního vzdělávání Jednání se konalo v prostorách mnichovského sídla BJR. (Foto Jiří Majer)Společné foto zástupců České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Bavorského kruhu mládeže (BJR); foto Jiří Majer(karta vedoucího mládeže, tzv. Juleica, platná na spolkové úrovni). Zajímavá je i myšlenka tzv. volbomatu ("Wahl-O-Mat"), internetového nástroje, pomocí něhož chtějí lidé z BJR pomoci prvovoličům zorientovat se ve spleti volebních programových nabídek politických stran.  Více...
13. 12. 2012,  redakce

ČRDM uspořádalo tradiční Setkání 2012

Setkání 2012 představitelů členských sdružení ČRDM se uskutečnilo v pátek 7. prosince 2012 v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Více...
07. 12. 2012,  redakce

Blíží se termín pro zaslání Prohlášení o prodloužení členství v České radě dětí a mládeže na rok 2013!

Stejně jako v loňském roce se Prohlášení o prodloužení členství v ČRDM bude vyplňovat elektronicky.
Termín je jen do 10. prosince 2012!!!

Podrobné informace najdete na:
http://www.crdm.cz/view.php?nazevclanku=blizi-se-termin-pro-zaslani-prohlaseni-o-prodlouzeni-clenstvi-v-ceske-rade-deti-a-mladeze-na-rok-2013&cisloclanku=2012110005 Více...

23. 11. 2012,  ČRDM

Národní parlament dětí a mládeže zve na diskusi s prezidentskými kandidáty

Zveme Vás na diskusi s prezidentskými kandidáty, kterou pořádá Národní parlament dětí a mládeže ve spolupráci se sociální sítí OurSpace.cz.

Diskuse proběhne v neděli 18. listopadu 2012 od 14 hodin v prostorách auly Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

Hlavní cílová skupina jsou studenti středních škol, poté vysokoškoláci a jiní. V tuto chvíli máme potvrzenou účast od čtyř kandidátů - paní Jany Bobošíkové a pánů Jiřího Diensbiera, Vladimíra Dlouhého a Přemysla Sobotky.  Více...

14. 11. 2012,  Národní parlament dětí a mládeže

Proběhlo 37. Valné shromáždění ČRDM

Ve čtvrtek 8. listopaduse v Praze konalo 37. Valné shormáždění ČRDM. Delegáti vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili návrh priorit i rozpočtu ČRDM na příští rok a odosuhlasili také, že výše členských příspěvků se oproti předcházejícímu období nemění. Rovněž počet členských sdružení ČRDM zůstal po VS stejný: Česká rada jich má nadále celkem 98. Informace o průběhu Valného shromáždění přinese Adam.cz formou článku v nejbližších dnech. Více...
09. 11. 2012,  redakce

Uzávěrka nominací na Cenu ČRDM Přístav do 15. listopadu!

Nominace na udělení ceny ČRDM Přístav můžete zasílat až do 15. listopadu 2012.

Od roku 2011 můžete navrhovat na Cenu Přístav kromě zástupců veřejné správy a samosprávy také kandidáty z řad podnikatelů působících na místní a regionální úrovni. Navrhovat kandidáty písemně mohou občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času).

Přesné podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav Více...

05. 11. 2012,  redakce

Hledáme účastníky mezi 16 - 26 lety pro tréninkový seminář „Participate in the Structured Dialogue!“

Už jsi někdy slyšel o strukturovaném dialogu a rád bys zjistil více? Myslíš si, že mladí lidé by měli mít možnost zapojovat se do rozhodování o věcech, které se mladých lidí dotýkají? Máš zájem diskutovat o tomto tématu s dalšími mladými lidmi z dalších 6 evropských zemí? Domluvíš se anglicky? Jsi mezi 16 - 26 lety? Ano? Pak je mezinárodní tréninkový seminář „Participate in the Structured Dialogue!“ přímo pro Tebe!

Pořádá jej od 1. do 4. listopadu v Praze Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže.

Více informací: www.kecejmedotoho.cz Více...

15. 10. 2012,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 584x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+