pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Pražská regionální vzájemná výměna zkušeností zve

Akci chystá na 10. října 2009 Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy. Zváni jsou nejen zkušení vedoucí, ale i mladí lidé od 15 let, kteří pracují v oddílech či sdruženích a chtějí porovnat své zkušenosti s dalšími. Předběžné přihlášky s předpokládaným počtem účastníků, jejich jmény, věkem, sdružením a kontakty posílejte, prosím, urychleně na adresu: rvvz(zavináč)prazskarada.cz
Uzávěrka přihlášek je již 29. září 2009! Poznámka redakce: pro nízký počet přihlášek byla podzimní pražská RVVZ zrušena - bude se konat pravděpodobně na jaře 2010, informace včas přinese Adam i Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy Více...
25. 09. 2009,  Michala K. Rocmanová

Valné shromáždění ČRDM

Srdečně zveme zástupce členských sdružení České rady dětí a mládeže na podzimní Valné shromáždění. Termín je 5. 11. 2009 od 17:00 v Praze 1. Kromě tradičních bodů programu VS čeká účastníky hlasování o změně stanov v souvislosti se začleněním „Komory krajských rad“ do struktury ČRDM.  Více...
24. 09. 2009,  Michala K. Rocmanová

Upozornění na semináře k Programům státní podpory

Semináře jsou bezplatné, určené pro nestátní neziskové organizace, které budou žádat o finanční podporu v rámci vyhlášených „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2007 – 2010“, s ohledem na úpravy a aktualizaci podmínek. Místa a data konání: 17. 9. 2009 Olomouc, 22. 9. 2009 Praha, 29. 9. 2009 Telč, 30. 9. 2009 Brno, 6. 10. 2009 Praha. Více na: www.msmt.cz/mladez/upozorneni-pro-nno-1  Více...
10. 09. 2009,  redakce

NICM otevřelo své středisko v ulici Na Poříčí v Praze 1

Tvůrčí dílny, přednášky, besedy, minigalerii, poradenství, a především bezplatné poskytování široké škály užitečných informací nabízí zájemcům nově otevřené Národní informační centrum pro mládež. Patřičně technicky vybavené prostory NICM v ulici Na Poříčí 1035/4 v Praze 1 slavnostním přestřižením pásky zasvětila jejich účelu 9. září t. r. první náměstkyně ministryně školství Ing. Eva Bartoňová.  Více...
09. 09. 2009,  redakce

ČRDM před startem nového školního roku informovala o novinkách v oblasti volnočasových aktivit pro děti

ČRDM na tiskové konferenci informovala 31. srpna 2009 o novinkách v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež. Obšírněji o nich promluvil předseda České rady Aleš Sedláček (mj. téma dobrovolnictví), Jiří Zajíc a Mojmír Nováček (preventivní projekt Nás se to týká), Jana Votavová (publikace s tematikou dětských práv Mami, tati, znáš má práva?) a Jan Husák (výsledky diskusních Kulatých stolů pro mládež). Více...
31. 08. 2009,  redakce

Pražský jarmark: ČRDM ocenila ruský ansámbl Lejsen jako nejsympatičtější soubor šestého ročníku

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila již podruhé své ocenění pro nejsympatičtější soubor vystoupivší v rámci folklorního festivalu Pražský jarmark. Volba se letos přiklonila k ruskému ansámblu Lejsen, jemuž předseda ČRDM Aleš Sedláček předal ocenění 28. srpna 2009 večer na pódiu na Ovocném trhu v historickém centru Prahy. Kromě pamětního listu a propagačních materiálů ČRDM si „nejsympatičtější soubor“ šestého Pražského jarmarku odveze z festivalu i české broušené sklo. Více...
28. 08. 2009,  redakce

Školní rok 2009/2010 začal – a kdy budou prázdniny?

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začíná ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010. Více...
23. 08. 2009,  MŠMT

Těšíme se na vaše prázdninové příhody a fotografie

Prázdniny jsou v plném proudu, někteří již máte tábory za sebou, jiní se na nějaké letní dobrodružství teprve chystáte. Podělte se o zážitky, dojmy, postřehy i zkušenosti (nejen) z letních táborů! Texty a fotografie posílejte, prosím, průběžně a současně na obě adresy: adam@crdm.cz a archa@crdm.cz
Na vaše příspěvky se těší Michala K. Rocmanová (informační portál Adam.cz) a Jiří Majer (tištěný zpravodaj Archa) Více...
24. 07. 2009,  redakce

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Třetí ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň byl završen 30. června předáváním cen

Vítězové v 8 tématických a 3 věkových kategoriích se sešli k malé slavnosti v sále Konírny v Nostickém paláci - sídle ministerstva kultury v Praze. Více o soutěži včetně oceněných a krátké prezentace najdete na www.adam.cz/mavlast Více...
03. 07. 2009,  redakce

Tísňové linky a čísla povodňových účtů

Moravskoslezští hasiči zřídili krizovou linku s číslem 957 730 730, kde se mohou příbuzní obyvatel vodou zasažených oblastí Novojičínska dozvědět informace o svých příbuzných. Jihočeský kraj zřídil informační linku 800 100 450. Člověk v tísni vyhlásil sbírku. Lidé mohou přispívat na účet číslo 7202 7202 /0300, nebo DMS POVODNE09 na číslo 87777. ADRA: 99619961 /0300, variabilní symbol 21, nebo DMS ADRA na číslo 87777. Charita ČR: 22770022/0800, variabilní symbol: 906  Více...
30. 06. 2009,  redakce

Zapojte se na táborech do psaní příběhů pro Dětský čin roku

Děti mohou psát nebo mluvit o svých dobrých skutcích – může jít i o zdánlivou maličkost jako pomoc stařence s taškami či úklid okolí. Příběhy lze zasílat poštou nebo prostřednictvím webových stránek do 15. září 2009. Nejlepší příběhy budou oceněny. Podrobnosti na www.detskycinroku.cz  Více...
27. 06. 2009,  redakce

Myslíme na postižené povodní

V těchto dnech, kdy severní a střední Moravu, ale i další místa v republice zalila velká voda, myslíme na kamarády, přátele, i na všechny ostatní, postižené povodní. Do odstraňování škod se zapojuje Armáda ČR, pomoc a sbírku organizuje Člověk v tísni a další charitativní organizace. Také některé spolky a organizace dětí a mládeže (A-TOM, Junák) organizují již pomoc a hledají další konkrétní možnosti nejen pro své členy v postižených oblastech.
Držte se, jsme s vámi!  Více...
26. 06. 2009,  Michala K. Rocmanová

Fórum mládeže se koná 1. – 3. října 2009 v Paříži

v rámci 35. Generální konference UNESCO, zaměřené k nejdůležitějším problémům současnosti. Bližší informace najdete adrese: zde. Na přihlášky včetně dokumentů je čas jen do 25. 6. 2009.  Více...
17. 06. 2009,  redakce

MŠMT schválilo rozdělení dotací v Programu č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží

vyhlášeného pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010. MŠMT vyzývá organizace, kterým byla schválena státní dotace v rámci jarního kola, aby příp. přepracovaly podrobný rozpočet projektu (v souladu s poskytnutými fin. prostředky) při zachování členění nákladů. Úprava nesmí být prováděna ve schváleném členění ONIV a OON. Upravený rozpočet je nutné zaslat odboru pro mládež nejpozději do 3. července 2009. Pokud žadatel nedoručí upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že rozpočet se nemění, zaniká NNO nárok na poskytnutí státní dotace. Seznamy podpořených i vyřazených projektů a podrobnosti najdete na adrese: http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-jarniho-kola-vyberoveho-rizeni-k-programu-2  Více...
16. 06. 2009,  redakce

ČRDM udělila Cenu Přístav 2009 pěti laureátům

jimiž jsou: křivoklátský starosta Milan Naď, pacovský starosta Lukáš Vlček, okříšský starosta Josef Kula, vedoucí odboru školství na ostravském magistrátu Marta Szücsová a náměstkyně primátora hl. m. Prahy ing. Marie Kousalíková. Více...
16. 06. 2009,  redakce

ČRDM udělila Cenu Přístav 2009 pěti laureátům

Cena Přístav je ocenění, které uděluje Česká rada dětí a mládeže vybraným zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich významnou podporu mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží. Letošními laureáty jsou: křivoklátský starosta Milan Naď, pacovský starosta Lukáš Vlček, okříšský starosta Josef Kula, vedoucí odboru školství na ostravském magistrátu Marta Szücsová a náměstkyně primátora hl. m. Prahy ing. Marie Kousalíková.  Více...
12. 06. 2009,  redakce

Česká rada dětí a mládeže udělí již poosmé Cenu Přístav

určenou vybraným zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich významnou podporu mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží. Letošní laureáti převezmou Cenu Přístav v Praze 11. června 2009.  Více...
09. 06. 2009,  redakce

Nabídka mezinárodního školení němčiny (pro pokročilé)

Potřebujete si zlepšit němčinu? Nabízíme Vám účast na mezinárodním semináři „Německý jazyk a práce s mládeží“ 5. 9. – 3. 10. 2009 v Kasselu. Pořádá jej německá organizace IJAB i pro zájemce z České republiky. Podmínkou účasti je příslušnost ke skupině pracovníků s mládeží (ať už v rámci pracovního poměru či jako dobrovolná práce) a základní znalost němčiny. Přihlášky do 15. 6. 2009. Podrobnosti, program a formuláře najdete zdeVíce...
09. 06. 2009,  redakce

Skvělou atmosféru Bambiriády si letos návštěvníci jejího 11. ročníku budou moci užít v některém z těchto měst:

Beroun, Brno, České Budějovice, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Náchod-Rychnově nad Kněžnou, Ostrava-Havířov-Frýdek-Místek-Třinec, Plzeň, Praha a Zábřeh. Začíná 4. června a trvá do neděle 7. června 2009. Průběžné zpravodajství budete moci sledovat nejen zde na stránkách Adama, ale především na www.bambiriada.cz  Více...
02. 06. 2009,  Michala K. Rocmanová

Youth Event – setkání mládeže ze všech zemí Evropské Unie – se koná v Praze 2. - 5. června 2009

Zpravidla v půlročních intervalech je pořádá členská země, která v danou chvíli předsedá Radě EU. Cílem Youth Eventu je podpořit dialog mezi mladými lidmi a politickými představiteli Evropské Unie na určité téma a zapojit mládež do rozhodovacích procesů. Více: http://eu2009.cz/event/1/778/ nebo http://www.ye2009.cz/  Více...
21. 05. 2009,  Michala K. Rocmanová

ČRDM hledá tým 10 mladých organizátorů, kteří pomohou s pořádáním mezinárodní konference Youth Event

Youth Event o budoucí politice mládeže EU se koná v Praze od 2. do 5. června 2009. Podmínky a výhody této spolupráce a přihlášku si stáhněte z adresy: http://www.crdm.cz/download/mailing/20090507/ye_vyzvy.zip – přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 20. května 2009 na e-mailovou adresu jirka@peterka.cz . Youth Event je jedna z největších akcí pro mladé lidi aktivně dobrovolně pracující na národní i evropské úrovni.  Více...
13. 05. 2009,  redakce

Už jen pár týdnů zbývá do zahájení Bambiriády

Letos se koná tahle akce s podivuhodným jménem už pojedenácté. Je největší přehlídkou možností pro děti a mladé lidi, kteří se nechtějí nudit. Na Bambiriádě si totiž mohou vybrat sdružení, kde budou prožívat dobrodružství, trávit volný čas, a dokonce se něco užitečného přiučí. Kdy a kde? Ve čtrnácti městech ČR 4. – 7. června 2009. Vše o Bambiriádě najdete na www.bambiriada.cz  Více...
11. 05. 2009,  Michala K. Rocmanová

Zveme vás na akci AGORA s podtitulem „Co jsou hlavní priority nevládních organizací, které pracují s dětmi a mládeží, pro Evropu zítřka?“

Akci pořádá ČRDM ve spolupráci s mezinárodním projektem EuroGlobe v rámci českého předsednictví Radě EU – v Praze 1, 12. května 2009 od 17 hodin. Je to příležitost pro neziskové organizace prezentovat své klíčové priority a doporučení pro Evropu zítřka v oblasti mládeže. Více: http://www.adam.cz/doc/1239981547_sb_pozvankacznno.doc  Více...
29. 04. 2009,  kancelář ČRDM

Prosba NIDM a MŠMT k projektu: „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“.

K analýze je potřeba ještě shromáždit materiály a informace týkající se: a) pracovních pozic ve Vaší NNO, b)klíčových a odborných kompetencí pro jednotlivé pozice pracovníků s dětmi a mládeží. Prosíme o zaslání do 10. 5. 2009 na ivana.svojtkova@nidm.cz nebo na poštovní adresu NIDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dotazy rádi zodpovíme na tel.: 234 621 261, popř. elektronicky. Více...
24. 04. 2009,  kancelář ČRDM

Čelákovické prohlášení - závěry z diskusí mladých lidí o politických tématech týkajících se Evropské unie

Na závěr 6. česko-německého setkání mládeže „generation.EUrope 2009“, které proběhlo 17. až 19. dubna v Čelákovicích, byla vydána deklarace, jejíž plné znění si můžete stáhnout zde  Více...
21. 04. 2009,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+