pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Česko-německý kontaktní seminář „Společně do toho!“

Pracujete s dětmi a mládeží ve sdružení, středisku volného času nebo mládežnickém klubu? Chcete si najít partnerské sdružení v Německu, aby Vaše práce dostala novou příchuť? Pak je tu pro Vás tandemácký česko-německý kontaktní seminář 7. až 10. května v Berlíně. Zveme na něj i zástupce organizací z Německa se zájmem o Česko. Přihlášky do 23. dubna!
Více: http://tandem.adam.cz/action.php?op=detail&atid=80  Více...
16. 04. 2009,  Tandem Plzeň

Na 30. Valném shromáždění ČRDM se počet členských organizací České rady zvýšil o další tři - na 96

Na 30. Valném shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM), konaném 9. dubna 2009, byly mezi členská sdružení České rady přijaty tři nové organizace – Tercia Volta, SPEKTRUM – rada dětí a mládeže Zlínského kraje a Erasmus Student Network Česká republika, o. s. Počet členských sdružení ČRDM se tím zvýšil na nynějších 96, včetně osmi krajských mládežnických rad. Jubilejnímu Valnému shromáždění bezprostředně předcházel 6. Kongres ČRDM, na němž byla mj. zvolena pro další období aktuální sestava Revizní komise. Více...
10. 04. 2009,  redakce

Sháníte místnost na poradu nebo seminář v centru Prahy?

Česká rada dětí a mládeže nabízí možnost pronájmu malé nebo velké zasedací místnosti (pro 20 nebo 50 osob) se zázemím (možnost elektronické prezentace, flipchart, vybavená kuchyňka). Pro členská sdružení ČRDM a neziskové organizace výrazné slevy. Podrobnosti, ceníky a foto na http://zasedacky.crdm.cz/  Více...
09. 04. 2009,  redakce

6. Kongres ČRDM a 30. Valné shromáždění ČRDM

se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2009 v Praze, v sídle České rady dětí a mládeže na Senovážném náměstí 24. Kongres začíná v 16 hodin a navazující VS se koná od 17 hodin. Předpokládaný konec v 19 hodin.
Více na: www.crdm.cz  Více...
01. 04. 2009,  ČRDM

Nominujte veřejné činitele, kteří pomáhají sdružením dětí a mládeže, na CENU PŘÍSTAV – je nejvyšší čas! UZÁVĚRKA NOMINACÍ JE 15. DUBNA.

Využijte příležitosti a nomiujte na cenu Přístav dobrovolné a profesionální zástupce veřejné správy a samosprávy na místní a regionální úrovni, kteří se významně zasloužili o podporu mimoškolní činnosti. Podrobnosti k návrhům a další informace se dozvíte, kliknete-li na http://www.crdm.cz/pristav/index.html Uzávěrka nominací je již 15. dubna!  Více...
30. 03. 2009,  redakce

Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo v rámci Česko-polského fóra výběrové řízení na podporu projektů NNO směřujících k rozvoji česko-polských vztahů. Jde například o společné kulturní projekty a akce, výměnné programy škol, vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference apod. Příjem přihlášek končí dne 31. března 2009! Více na http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/prvni_vyberove_rizeni_na_podporu_cesko.html Více...
19. 03. 2009,  redakce

Bambiriáda je největší každoroční přehlídkou neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží u nás

Česká rada dětí a mládeže vyzývá jednotlivá pražská sdružení, která mají zájem o prezentaci na Bambiriádě 2009 v termínu od 4. do 7. 6., aby si vyžádala přihlášku a informace u Blanky Liškové (blanka@adam.cz) v ČRDM. Tamtéž je možno získat i informace o dalších pořádajících městech a kontakty na jednotlivé koordinátory v krajích.  Více...
11. 03. 2009,  ČRDM

6. Kongres ČRDM a 30. Valné shromáždění ČRDM

se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2009 v Praze, v sídle České rady dětí a mládeže na Senovážném náměstí 24. Kongres začne v 16 hodin a navazující VS bude od 17 hodin. Předpokládaný konec v 19 hodin. Do programu: schválení Výroční a Hospodářské zprávy za rok 2008, priority ČRDM pro rok 2009 a přijetí nových členů.  Více...
09. 03. 2009,  ČRDM

Nabídka kurzu němčiny pro pracovníky s mládeží

Kurz se bude konat ve dnech 25. 4. – 23. 5. 2009 v jazykovém institutu v Tübingenu a je pořádán německou organizací IJAB (www.ijab.de). Je určen naprostým začátečníkům a „falešným“ začátečníkům. Proto je nezbytným předpokladem pro přijetí znalost angličtiny. Přihlášky a více informací naleznete zde. Přihlášky musí být doručeny do České rady dětí a mládeže nejpozději v úterý 10. března 2009.  Více...
04. 03. 2009,  ČRDM

Poslední z letošní řady diskusních Kulatých stolů pro mládež

se koná ve středu 25. února 2009 od 15:00 v Evropském domě v Jungmannově ulici v Praze. Zúčastnit se mohou všichni mladí lidé od 15 do 26 let. Tématem je Evropská unie a život mladého člověka. Cílem je zjistit, jaké názory na současné fungování Evropské unie naše mládež má, a zároveň nformovat o možnostech, které mladým EU nabízí. Více...
16. 02. 2009,  redakce

Cena ČRDM Přístav – nejvyšší čas k nominaci

Štáby bambiměst, ale také sdružení nebo DDM, které jsou v nich zastoupeny, mohou využít příležitosti a nominovat na tuto cenu dobrovolné a profesionální zástupce veřejné správy a samosprávy na místní a regionální úrovni, kteří se významně zasloužili o podporu mimoškolní činnosti. Uzávěrka nominací je 15. dubna. Podrobnosti k návrhům a další informace se dozvíte, kliknete-li na http://www.crdm.cz/pristav/index.html  Více...
10. 02. 2009,  ČRDM - Blanka Lišková

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Prodloužená uzávěrka 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – POZNEJ JI A CHRAŇ se blíží!

Máte rádi naše památky? Podílíte se na údržbě a opravách některé z nich, nebo jste o ní „jen“ vytvořili webovou stránku nebo napsali studii? Podporujete udržení regionálních lidových zvyků či historických tradic? Ještě máte šanci se přihlásit, a to do 28. února 2009. Podmínky soutěže, přihlášky, prezentace a další informace najdete na: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
05. 02. 2009,  Michala K. Rocmanová

Co udělat pro účast Vašeho sdružení na Bambiriádě 2009?

Česká rada dětí a mládeže vyzývá jednotlivá pražská sdružení, která mají zájem o prezentaci na Bambiriádě 2009 v termínu od 4. do 7. 6., aby si vyžádala přihlášku a informace u Blanky Liškové (blanka@adam.cz) v ČRDM. Tamtéž je možno získat i informace o dalších pořádajících městech a kontakty na jednotlivé koordinátory.  Více...
30. 01. 2009,  redakce

Organizace, které jsou oprávněné školit hlavní vedoucí dětských táborů nebo pořádat kurzy pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase na rok 2009

najdete na odkaze http://www.msmt.cz/uploads/soubory/mladez/Opravneni_2009_LT_VC.pdf
Kam posílat žádosti o udělení oprávnění a žádosti o prodloužení již přidělených oprávnění, jakož i kontakt na Oddělení vzdělávání Národní institut dětí a mládeže (NIDM MŠMT) najdete na adrese:
http://www.msmt.cz/mladez/organizace-opravnene-pro-skoleni-hlavnich-vedoucich-detskych  Více...
27. 01. 2009,  redakce

V podmínkách programu Mládež v akci došlo ke změnám

a to v české verzi Průvodce programem 2009 oproti roku 2008. Změny, které se týkají ročních priorit, výše pevných částek a stupnic nákladů či definice účastníků, si můžete stáhnout zde a potřebné formuláře pro rok 2009 zdeVíce...
22. 01. 2009,  redakce

Další diskusní kulatý stůl nad tématy mládeže v Evropské unii se bude konat 22. ledna v Ostravě

Diskusní kulatý stůl – Ostrava se bude konat ve čtvrtek 22. 1. 2009 v prostorách Komorního klubu na Velflíkově 8 v části Ostrava – Hrabůvka. Začátek akce je naplánován na 16:00. Diskusními tématy budou záležitosti týkající se mladých lidí v Evropské unii.  Více...
15. 01. 2009,  redakce

„Klíče pro život“

je projekt, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže a Českou radou dětí a mládeže.Projekt je zaměřený na trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Je založený na uznávání výsledků zájmového a neformálního vzdělávání v procesu celoživotního učení. Cílem projektu je systémová podpora počátečního vzdělávání. Aktuální zprávy budou k dispozici na http://www.nidm.cz/oddeleni-projektovych-cinnostiVíce...
15. 01. 2009,  redakce

Přehled projektů nestátních neziskových organizací nezařazených

do výběrového řízení na rok 2009 pro formální nedostatky najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyVíce...
07. 01. 2009,  Michaela Přílepková

Pozor, pozor! Regiontour 2009 se blíží! Máte poslední možnost

kontaktovat vedoucího expozice za ČRDM Martina Kříže a domluvit se na možnosti prezentace Vaší organizace. Ideální prostor se pak nabízí prezentaci ubytovacích kapacitsdružení. Regioutour a Go jsou veletrhy, kde se sejde největší počet zájemcůo rekreaci jakéhokoli typu v jeden čas na jednom místě v ČR.  Více...
07. 01. 2009,  ČRDM

Pojištění, které smluvně pro sdružení dětí a mládeže zajišťuje ČRDM, je sjednáno opět u Generali Pojišťovny, a.s.

Upozorňujeme, že v metodice k pojištění v roce 2009 nastávají změny. Více informací o pojištění odpovědnosti naleznete zde a pojištění úrazu zdeVíce...
06. 01. 2009,  redakce

Poslední možnost pro zájemce o práci v projektu „KLÍČE PRO ŽIVOT“

ČRDM a NIDM hledají pracovníky do čtyř pracovních pozic. Projekt „KLÍČE PRO ŽIVOT“ je zaměřen na trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, je založený na uznávání výsledků zájmového a neformálního vzdělávání v procesu celoživotního učení. Termín přihlášek je již 5. ledna 2009! Více...
03. 01. 2009,  redakce

Zástupci pořadatelských měst měli první pracovní schůzku k Bambiriádě 2009

Zástupci organizačních týmů ze 14 měst ze všech krajů ČR se 18. prosince sjeli na první pracovní schůzku k Bambiriádě 2009. Ta se uskuteční ve dnech 4. – 7. června 2009 pod mottem „Nás se to týká“; na schůzce byl kromě řady jiných organizačně technických záležitostí představen i plakát k novému ročníku známé akce pořádané ČRDM. Více...
18. 12. 2008,  redakce

Jiřina Šiklová a Petr Mach o neziskovému sektoru na Setkání 2008

ČRDM uspořádala 12. 12. 2008 v sále Konírna v Nostickém paláci pro představitele svých členských sdružení výroční akci Setkání 2008. Proslovy hlavních hostí - socioložky Jiřiny Šiklové a Petra Macha z Centra pro ekonomiku a politiku byly zaměřeny na problematiku neziskového sektoru v naší zemi. Na programu byla také prezentace projektu ČRDM Nás se to týká, který představil jeho vedoucí Jiří Zajíc.  Více...
12. 12. 2008,  redakce

ČRDM a NIDM hledají pracovníky pro projekt „Klíče pro život“ - PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ

Projekt „Klíče pro život“, zaměřený na trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, připravuje Národní institut dětí a mládeže v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro zajištění části projektu hledá NIDM ve spolupráci s ČRDM pracovníky...(Propozice najdete rozkliknutím titulku) Více...
10. 12. 2008,  ČRDM

Již druhou verzi tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích může připomínkovat veřejnost – do 18. 12. 2008

Vyjádřit se k jednotlivým bodům máte možnost prostřednictvím formuláře na stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Více na http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=42389

 Více...
08. 12. 2008,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+