pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Zúčastněte se i vy soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň (4. a 5. ročník)

Soutěž chce motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví. 4. ZELENÝ ROČNÍK soutěže probíhá od 1. prosince 2009 do 30. září 2010; souběžně s ním startuje i 5. MODRÝ ROČNÍK, který má uzávěrku až o rok později 30. září 2011.  Více...
29. 12. 2009,  Michala K. Rocmanová

Blíží se další ročník veletrhu cestovního ruchu Regiontour na Brněnském výstavišti - přijďte se podívat!

Regiontour 2010 se uskuteční ve dnech 14. – 17. 1. Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2010 se bude na této akci prezentovat také Česká rada dětí a mládeže, a to v novém pavilonu P. Členská sdružení ČRDM mohou v rámci představení ČRDM prezentovat také vlastní činnost, buď svou osobní účastí, nebo prostřednictvím propagačních letáků či předmětů. Více...
24. 12. 2009,  redakce

Česká rada dětí a mládeže přeje všem čtenářům Adama

požehnané Vánoce, hodně pohody, lásky a přátelství nejen ve sváteční dny, a pod stromečkem něco hezkého pro radost...  Více...
20. 12. 2009,  ČRDM

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Soutěž MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň zahájila 4. a 5. ročník!

Vyhlašuje ji Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci s dalšími partnery a soutěží chce motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví.
4. ZELENÝ ROČNÍK soutěže bude probíhat od 1. prosince 2009 do 30. září 2010; souběžně s ním startuje i 5. MODRÝ ROČNÍK, který má ovšem uzávěrku až o rok později 30. září 2011. Více...
17. 12. 2009,  ČRDM - a Památková komora

ČRDM připravila tradiční Setkání v Senátu

V pátek 11. prosince se v historickém sále Valdštejnského paláce sešli zástupci sdružení dětí a mládeže z celé republiky. Pozdrav MŠMT přednesla paní Eva Bartoňová, 1. náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, následoval projev náměstka ministryně školství Jana Kocourka ke spolupráci ČRDM a MŠMT. Dopoledne na téma 20 let po sametové revoluci hovořil Miroslav Lehký, 1. náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů, po něm vzpomínal (nejen) na listopadové dny před 20 lety Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni. Odpoledne byl na pořadu zákon O dobrovolnictví... Více...
11. 12. 2009,  Michala K. Rocmanová

12. Bambiriáda 2010 se bude konat od 20. do 23. května

Další celostátní přehlídka volnočasových aktivit se v roce 2010 v duchu motta Tvůj průvodce volným časem přemění v „informační centrum,“ kde se každý návštěvník dozví, kam a kudy se vydat do nejbližšího oddílu či klubovny. Nad dvanáctým ročníkem převzala opět záštitu paní Livia Klausová, manželka prezidenta republiky, místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Vlastimil Picek...  Více...
11. 12. 2009,  Michala K. Rocmanová

Bambiriáda 2010 v duchu motta „tvůj průvodce volným časem“

Uskuteční se v termínu od 20. do 23. května v těchto městech: Brno (v jednání), České Budějovice, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jihlava, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Příbram, Zábřeh na Moravě a Zlín. Dvanáctý ročník celostátní přehlídky volnočasových aktivit se v roce 2010 přemění v „informační centrum,“, kde se každý návštěvník dozví, kam a kudy se vydat do nejbližšího oddílu či klubovny. Nad dvanáctým ročníkem převzala opět záštitu paní Livia Klausová, manželka prezidenta republiky, místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Vlastimil Picek.  Více...
23. 11. 2009,  ČRDM - Blanka Lišková

Skončila CVVZ 2009, do Plzně na ni přijelo zhruba 550 lidí

V Plzni skončila Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) 2009. Na akci konanou pod mottem „Děti – naše budoucnost“ (volnočasové aktivity pro všechny ) přijelo ve dnech 13. – 15. listopadu t. r. zhruba 550 lidí. Celostátní vzájemná výměna zkušeností je dobrovolnou akcí, tradičně určenou těm, kteří – většinou ve svém volném čase – pracují s dětmi a mládeží. Plzeňská CVVZ byla v pořadí již 18. ročníkem zmíněné akce.  Více...
15. 11. 2009,  redakce

Od pátku do neděle 13. - 15. listopadu je v Plzni CVVZ 2009

která se chce zaměřit na téma volného času pro všechny děti bez rozdílu věku, pohlaví, handicapu a pro děti z etnických či národnostních menšin. Přihlášeno je téměř šest stovek účastníků a přes stovku lektorů. Z programu CVVZ 2009 v Plzni vybíráme např.: Netradiční deskové hry do klubovny - Bubnování pro děti - Ohně, rituály a obřadnictví - Fundraising pro úplné začátečníky - Březový lístek - Jak se fotí do novin - Hudební maraton - Lesní zákon & zákon o ochraně přírody a krajiny v oddílové praxi - Noční výsadek...  Více...
12. 11. 2009,  Michala K. Rocmanová

Nabídka školení: Formela Teoprax - teorie a praxe neformálního vzdělávání

Rádi byste zjistili, co je to Neformální vzdělávání? Chcete proniknout do jeho tajů a zákoutí? Pracujete s mládeží a chcete tyto techniky efektivně použít ve své praxi? Nabízíme vám možnost zúčastnit se třídenní cesty za neformálním vzděláváním pod názvem Formela Teoprax (teorie a praxe neformálního vzdělávání) ve Žďáru nad Sázavou 3. - 6. 12. 2009.
http://www.mladezvakci.cz/aktuality/skoleni-formela-teoprax/ Více...
12. 11. 2009,  redakce

31. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže přijalo další dvě členská sdružení, ČRDM jich tak má 98

O dvě další organizace – na nynějších 98 – se rozrostl počet členských sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM). Stalo se tak na 31. Valném shromáždění ČRDM, konaném 5. listopadu 2009. Delegáti na něm odhlasovali přijetí AISEC Česká republika a Společenství harmonie těla a ducha (SHTD). Valné shromáždění mj. rovněž jmenovalo do Představenstva ČRDM dva nové členy, a sice Lenku Dvořákovou (Expedice Natura) a Jana Husáka (AFS Mezikulturní programy). Více...
06. 11. 2009,  redakce

Tradiční akce SETKÁNÍ v Senátu PČR se letos koná v pátek 11. prosince

Celý program je cca tříhodinový, začátek v 10 hodin. V první části si s hosty – aktéry listopadových událostí v roce 1989 – připomeneme 20. výročí revoluce. Druhý, delší blok, bude věnován tématům dobrovolnictví a veřejná prospěšnost. Více...
03. 11. 2009,  redakce

Možnost přihlásit se na CVVZ je prodloužena do 2. 11. 2009 do 24:00 hodin

Přihlašování stálých účastníků na CVVZ - Celostátní vzájemné výměně zkušeností v Plzni je prodlouženo kvůli podzimním prázdninám do 2. 11. 2009 do 24:00 hodin. Více informací najdete na stránkách CVVZ - www.cvvz.cz  Více...
02. 11. 2009,  Petr Molka

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní NNO - neziskové organizace na léta 2007 až 2010 vyhlašuje MŠMT u České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Tyto programy jsou naplněním usnesení vlády ČR č. 611 ze dne 4. června 2007 ke Koncepci státní a politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2013. Žádosti o poskytnutí dotace se předkládají ve všech Programech (s výjimkou Programu č. 4) nejpozději do 31. října běžného roku pro rok následující.  Více...
23. 10. 2009,  Michala K. Rocmanová

Pozvánka na konferenci k projektu Klíče pro život

MŠMT a NIDM Vás srdečně zvou na zahajovací konferenci k národnímu projektu Klíče pro život. Realizátoři projektu se rádi uvidí se všemi, kteří také usilují o inovace v zájmovém a neformálním vzdělávání a které projekt Klíče pro život svými cíli oslovil. Konference proběhne v prostorách Centra Mariapoli Praha 21. 10. 2009. Podrobnosti a možnost přihlášky na: http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/zahajovaci-konference Více...
15. 10. 2009,  redakce

Seminář s tématy "Veřejně prospěšné organizace" a "Dobrovolnictví ve sdruženích dětí a mládeže"

se uskuteční v úterý 13. 10. 2009 od 16:00 v zasedací místnosti České rady dětí a mládeže (ČRDM), Senovážné nám. 24, Praha 1. Cílem setkání je vypracování společného postoje ČRDM k věcnému záměru návrhu zákona o veřejně prospěšných organizacích a novému návrhu zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě. Prosíme o nahlášení účasti (jména a počet zástupců) nejpozději do 12. 10. na: sekretariat@adam.cz.  Více...
04. 10. 2009,  ČRDM

Pražská regionální vzájemná výměna zkušeností zve

Akci chystá na 10. října 2009 Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy. Zváni jsou nejen zkušení vedoucí, ale i mladí lidé od 15 let, kteří pracují v oddílech či sdruženích a chtějí porovnat své zkušenosti s dalšími. Předběžné přihlášky s předpokládaným počtem účastníků, jejich jmény, věkem, sdružením a kontakty posílejte, prosím, urychleně na adresu: rvvz(zavináč)prazskarada.cz
Uzávěrka přihlášek je již 29. září 2009! Poznámka redakce: pro nízký počet přihlášek byla podzimní pražská RVVZ zrušena - bude se konat pravděpodobně na jaře 2010, informace včas přinese Adam i Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy Více...
25. 09. 2009,  Michala K. Rocmanová

Valné shromáždění ČRDM

Srdečně zveme zástupce členských sdružení České rady dětí a mládeže na podzimní Valné shromáždění. Termín je 5. 11. 2009 od 17:00 v Praze 1. Kromě tradičních bodů programu VS čeká účastníky hlasování o změně stanov v souvislosti se začleněním „Komory krajských rad“ do struktury ČRDM.  Více...
24. 09. 2009,  Michala K. Rocmanová

Upozornění na semináře k Programům státní podpory

Semináře jsou bezplatné, určené pro nestátní neziskové organizace, které budou žádat o finanční podporu v rámci vyhlášených „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2007 – 2010“, s ohledem na úpravy a aktualizaci podmínek. Místa a data konání: 17. 9. 2009 Olomouc, 22. 9. 2009 Praha, 29. 9. 2009 Telč, 30. 9. 2009 Brno, 6. 10. 2009 Praha. Více na: www.msmt.cz/mladez/upozorneni-pro-nno-1  Více...
10. 09. 2009,  redakce

NICM otevřelo své středisko v ulici Na Poříčí v Praze 1

Tvůrčí dílny, přednášky, besedy, minigalerii, poradenství, a především bezplatné poskytování široké škály užitečných informací nabízí zájemcům nově otevřené Národní informační centrum pro mládež. Patřičně technicky vybavené prostory NICM v ulici Na Poříčí 1035/4 v Praze 1 slavnostním přestřižením pásky zasvětila jejich účelu 9. září t. r. první náměstkyně ministryně školství Ing. Eva Bartoňová.  Více...
09. 09. 2009,  redakce

ČRDM před startem nového školního roku informovala o novinkách v oblasti volnočasových aktivit pro děti

ČRDM na tiskové konferenci informovala 31. srpna 2009 o novinkách v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež. Obšírněji o nich promluvil předseda České rady Aleš Sedláček (mj. téma dobrovolnictví), Jiří Zajíc a Mojmír Nováček (preventivní projekt Nás se to týká), Jana Votavová (publikace s tematikou dětských práv Mami, tati, znáš má práva?) a Jan Husák (výsledky diskusních Kulatých stolů pro mládež). Více...
31. 08. 2009,  redakce

Pražský jarmark: ČRDM ocenila ruský ansámbl Lejsen jako nejsympatičtější soubor šestého ročníku

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila již podruhé své ocenění pro nejsympatičtější soubor vystoupivší v rámci folklorního festivalu Pražský jarmark. Volba se letos přiklonila k ruskému ansámblu Lejsen, jemuž předseda ČRDM Aleš Sedláček předal ocenění 28. srpna 2009 večer na pódiu na Ovocném trhu v historickém centru Prahy. Kromě pamětního listu a propagačních materiálů ČRDM si „nejsympatičtější soubor“ šestého Pražského jarmarku odveze z festivalu i české broušené sklo. Více...
28. 08. 2009,  redakce

Školní rok 2009/2010 začal – a kdy budou prázdniny?

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začíná ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010. Více...
23. 08. 2009,  MŠMT

Těšíme se na vaše prázdninové příhody a fotografie

Prázdniny jsou v plném proudu, někteří již máte tábory za sebou, jiní se na nějaké letní dobrodružství teprve chystáte. Podělte se o zážitky, dojmy, postřehy i zkušenosti (nejen) z letních táborů! Texty a fotografie posílejte, prosím, průběžně a současně na obě adresy: adam@crdm.cz a archa@crdm.cz
Na vaše příspěvky se těší Michala K. Rocmanová (informační portál Adam.cz) a Jiří Majer (tištěný zpravodaj Archa) Více...
24. 07. 2009,  redakce

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Třetí ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň byl završen 30. června předáváním cen

Vítězové v 8 tématických a 3 věkových kategoriích se sešli k malé slavnosti v sále Konírny v Nostickém paláci - sídle ministerstva kultury v Praze. Více o soutěži včetně oceněných a krátké prezentace najdete na www.adam.cz/mavlast Více...
03. 07. 2009,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+