pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Zveme Vás na tradični seminář S E T K Á N Í 2008

pro představitele sdružení dětí a mladých lidí. Mezi hosty bude socioložka Jiřina Šiklová a Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politku.Pak se zaměříme na projekt „Nás se to týká“.To vše v pátek 12. prosince 2008 od 9,45 v zasedacím sále Konírna v Nostickém paláci v Praze 1.  Více...
30. 11. 2008,  redakce

„Nás se to týká“ - další seminář k problematice sexuálního zneužívání dětí

Třetí seminář projektu „Nás se to týká“ se koná dne 12. prosince 2008 odpoledne s návazností na tradiční akci ČRDM „Setkání“ a 13. prosince 2008 dopoledne. Zájemci mohou kontaktovat sekretariát Kanceláře ČRDM.  Více...
18. 11. 2008,  redakce

Nás se to týká

Další jednodenní seminář projektu „Nás se to týká“ k problematice sexuálního zneužívání dětí se koná dne 18. listopadu od 13:30 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ČRDM (2. patro, Senovážné nám. 24, Praha 1). Třetí seminář projektu je 12. prosince 2008 odpoledne s návazností na tradiční akci ČRDM „Setkání“ a 13. prosince 2008 dopoledne. Zájemci mohou kontaktovat sekretariát Kanceláře ČRDM.  Více...
18. 11. 2008,  redakce

29. Valné shromáždění přijalo mezi členská sdružení ČRDM pražskou krajskou radu dětí a mládeže

Řady členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) rozšířila Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy. Stalo se tak 13. listopadu 2008 na 29. Valném shromáždění ČRDM, jejíž počet členů se tím aktualizoval na 94. Delegáti rovněž odhlasovali dvojí změnu ve složení Představenstva ČRDM: odstoupivšího Pavla Trantinu nahradil Tomáš Navrátil (Junák); dalším členem Představenstva se stal Jiří Peterka (Together Czech Republic). VS ČRDM mj. také schválilo návrh rozpočtu na rok 2009.  Více...
14. 11. 2008,  Jiří Majer

29. valné shromáždění ČRDM se koná již 13. listopadu

od 16:30 hodin v prostorách jednací místnosti č. 254, 2. patro, Senovážné nám. 23, Praha 1 (budova vedle sídla ČRDM). Prezence delegátů bude probíhat od 16:00 hodin.
Před zasedáním Valného shromáždění proběhne schůze zástupců Komory, od 15:00 do zasedací místnosti ČRDM v Praze 1 na Senovážném náměstí č. 24, ve 2. patře. Na programu bude volba společných zástupců Komory pro valné shromáždění. Více...
12. 11. 2008,  ČRDM

Uzávěrka přihlášek do kampaně Evropa mladýma očima je již 15. listopadu!

Cílem kampaně je přiblížit české předsednictví a vůbec fungování EU dětem a mladým lidem a vzbudit jejich zájem o dění v Evropě.
Kampaň nabízí zastřešení akcí nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.
 Více...
11. 11. 2008,  Jana Bělohlávková

Tradiční prosincový seminář Setkání 2008

který připravuje Česká rada dětí a mládeže, se uskuteční v pátek 12. prosince 2008 od 9:45, v prostorách Ministerstva kultury v Nostickém paláci na Praze 1. Vzácnými hosty, kteří přijdou debatovat o dobrovolnictví v našich sdruženích, budou letos socioložka paní Jiřina Šiklová, pan Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku a další. Případní zájemci o účast mohou kontaktovat Kancelář ČRDM ( sl. Jana Votavová), sekretariat@adam.cz Více...
05. 11. 2008,  redakce

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Přihlašte se - uzávěrka 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – POZNEJ JI A CHRAŇ byla prodloužena

do 28. února 2009. Podmínky soutěže, přihlášky, prezentace a další informace najdete na: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
03. 11. 2008,  Michala K. Rocmanová

ČRDM hledá manažera/manažerku komunikace a PR

Česká rada dětí a mládeže hledá pracovníka na pozici manažer/ka komunikace a PR (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost). Zájemci o tuto práci naleznou podrobnosti ZDEVíce...
30. 10. 2008,  kancelář ČRDM

V Přerově skončila CVVZ 2008, přijelo na ni asi 500 lidí

V Přerově skončila „Univerzální“ Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). Tato dobrovolná akce, při níž se v nejrůznějších oblastech vzdělávají a dále zdokonalují vedoucí malých i velkých organizací pracujících s dětmi a mládeží, se letos uskutečnila v době od 24. do 28. října a navštívilo ji přibližně 500 lidí. Podrobnosti o konání CVVZ 2008 přineseme v následujících dnech. Více...
28. 10. 2008,  redakce

Nezapomeňte 31. 10. na uzávěrku žádostí o dotace MŠMT!

V „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010“ byly schváleny 26. 8. 2008 změny, např. datum odevzdání písemné i elektronické verze žádosti o dotaci je 31. října běžného roku do 14 (!) hodin. Kliknutím stáhnete platné znění. Změny platí pro dotace poskytnuté pro rok 2009 a další.  Více...
20. 10. 2008,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Přihlašte se - uzávěrka 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – POZNEJ JI A CHRAŇ byla prodloužena

do 28. února 2009. Podmínky soutěže, přihlášky, prezentace a další informace najdete na: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
19. 10. 2008,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Ještě máte šanci v soutěži Má vlast... - uzávěrka prodloužena!

Uzávěrka přihlášek a nominací do 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – Poznej ji a chraň byla prodloužena a stanovena na 28. února 2009.
Podrobnosti o podmínkách soutěže, přihlášky, prezentace předchozích ročníků a další informace najdete na adrese: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
09. 10. 2008,  Michala K. Rocmanová

Požádat o příspěvek na tábory 2008 pro rodiče od VZP

je možno ještě nyní, i když od skončení tábora už uběhly téměř dva měsíce. Podrobnosti, resp. přesné pokyny pro čerpání tohoto příspěvku jsou na stránce www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/
Pripravili-jsme/vyhody2008/ozdravne_deti_2008
, kde je také formulář žádosti o tento příspěvek. Jiné pojišťovny přispěvek na tábory ani jiné akce neposkytují, nebo jen na pobyty pořádané školským zařízením. Více...
21. 09. 2008,  redakce

Podzimní Valné shromáždění České rady dětí a mládeže

se koná ve čtvrtek 13. listopadu 2008 od 16:30 hodin v Praze 1 na Senovážném náměstí č. 23, místnost 254. Na programu bude například schválení rozpočtu na rok 2009. Více...
16. 09. 2008,  ČRDM

Ministryně Stehlíková navrhuje, aby do obecních zastupitelstev mohla volit i mládež od 16 let

Podpořit účast mládeže na místním a regionálním životě je smyslem návrhu ministryně Džamily Stehlíkové, podle něhož by měli mít možnost volit do obecních zastupitelstev mladí lidé od 16 let. Ministryně Stehlíková toto téma otevřela 4. září 2008 na tiskové konferenci, jíž se za ČRDM zúčastnil její předseda Aleš Sedláček. Za dobrý příklad participace označila ministryně mj. spolkový život v dětských sdruženích a v prostředí dětských parlamentů.  Více...
04. 09. 2008,  redakce

ČRDM zdůraznila priority pro nový školní rok

Tisková konference, kterou Česká rada dětí a mládeže uspořádala v pátek 29. 8., měla tato hlavní témata: „Devatero rad pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“ a projekt prevence sexuálního násilí „Nás se to týká“. Aktuální materiály k nim najdete na www.crdm.cz.  Více...
29. 08. 2008,  Michala K. Rocmanová

ČRDM udělila na Pražském jarmarku své ocenění souboru Whakaari

Ocenění České rady dětí a mládeže (ČRDM) za nejsympatičtější soubor si z pátého Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark odnesla novozélandská formace Whakaari.

Slideshow fotografií
 Více...

29. 08. 2008,  redakce

MŠMT vyzvalo k předkládání projektů v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost

do těchto oblastí: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zkvalitňování vzdělávání.
Podrobnosti jsou na adrese: http://www.msmt.cz/eu/nove-vyzvy  Více...
18. 08. 2008,  redakce

Přihlašte svou akci v rámci kampaně Evropa mladýma očima

Organizátoři akcí mohou na MŠMT podat projektovou žádost o finanční podporu akce pro aktivity organizované v době mezi 1. 9. –31. 12. 2008 do 15. 8. 2008. Kampaň vyhlásilo MŠMT, odbor pro mládež, ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků DDM v ČR, na podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie v první polovině roku 2009. Více v článku zde.  Více...
06. 08. 2008,  Michala K. Rocmanová

Chcete pracovat v ČRDM? Hledá se aktivní, kreativní a samostatně myslící...

Česká rada dětí a mládeže hledá na hlavní pracovní poměr projektového manažera/manažerku pro agendu předsednictví ČR v EU – oblast mládeže.
více...  Více...
31. 07. 2008,  kancelář ČRDM

Napište nám, co jste o prázdninách zažili

- internetový portál Adam a časopis Archa se těší na vaše články a fotografie! Příspěvky můžete zasílat nejlépe na obě adresy: adam@crdm.cz a archa@crdm.cz. Děkujeme! Více...
23. 07. 2008,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Staráte se o památky? Přihlaste se do 3. ročníku soutěže

Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň! Pomáháte udržovat hřbitov, renovovali jste starou chalupu, zmapovali jste zvyky a tradice ve vašem okolí? Takové a mnohé další činnosti, přispívající k záchraně našeho kulturního dědictví, můžete do soutěže přihlásit. Více na  www.adam.cz/mavlast  Více...
23. 07. 2008,  Michala K. Rocmanová

Ministerstvo kultury ČR – odbor zahraniční vypisuje Granty

na podporu kulturních aktivit v roce 2009 organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Žádosti zasílejte výhradně poštou, a to: 1. Projekty vysílané do hlavních měst členských států EU v 1. pololetí 2009 – do 31. 7. 2008; 2. Ostatní vysílané projekty do zahraničí, 3. Projekty přijímané ze zahraničí, 4. Projekty organizované společně subjekty ze zemí Visegrádu – do 30. 11. 2008. Přesné podmínky na: www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2676  Více...
22. 07. 2008,  redakce

Kateřina Jacques podpoří boj proti hazardu v ČR

Poslankyně Parlamentu ČR a členka Republikové rady Strany Zelených Kateřina Jacques je připravena podpořit novelu loterijního zákona. Uvedla to v dopise, který obdržela ČRDM v pátek 4. 7. 2008. Kateřina Jacques si nedostatky ve stávající právní úpravě plně uvědomuje. Stav, kdy leckdy není ani v silách zodpovědných představitelů obcí zabránit vzniku výherních terminálů je podle jejích slov alarmující. Omluvou nemůže být ani snaha Ministerstva financí o maximalizaci příjmů státního rozpočtu.  Více...
04. 07. 2008,  Jana Šedivcová


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+