pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Tísňové linky a čísla povodňových účtů

Moravskoslezští hasiči zřídili krizovou linku s číslem 957 730 730, kde se mohou příbuzní obyvatel vodou zasažených oblastí Novojičínska dozvědět informace o svých příbuzných. Jihočeský kraj zřídil informační linku 800 100 450. Člověk v tísni vyhlásil sbírku. Lidé mohou přispívat na účet číslo 7202 7202 /0300, nebo DMS POVODNE09 na číslo 87777. ADRA: 99619961 /0300, variabilní symbol 21, nebo DMS ADRA na číslo 87777. Charita ČR: 22770022/0800, variabilní symbol: 906  Více...
30. 06. 2009,  redakce

Zapojte se na táborech do psaní příběhů pro Dětský čin roku

Děti mohou psát nebo mluvit o svých dobrých skutcích – může jít i o zdánlivou maličkost jako pomoc stařence s taškami či úklid okolí. Příběhy lze zasílat poštou nebo prostřednictvím webových stránek do 15. září 2009. Nejlepší příběhy budou oceněny. Podrobnosti na www.detskycinroku.cz  Více...
27. 06. 2009,  redakce

Myslíme na postižené povodní

V těchto dnech, kdy severní a střední Moravu, ale i další místa v republice zalila velká voda, myslíme na kamarády, přátele, i na všechny ostatní, postižené povodní. Do odstraňování škod se zapojuje Armáda ČR, pomoc a sbírku organizuje Člověk v tísni a další charitativní organizace. Také některé spolky a organizace dětí a mládeže (A-TOM, Junák) organizují již pomoc a hledají další konkrétní možnosti nejen pro své členy v postižených oblastech.
Držte se, jsme s vámi!  Více...
26. 06. 2009,  Michala K. Rocmanová

Fórum mládeže se koná 1. – 3. října 2009 v Paříži

v rámci 35. Generální konference UNESCO, zaměřené k nejdůležitějším problémům současnosti. Bližší informace najdete adrese: zde. Na přihlášky včetně dokumentů je čas jen do 25. 6. 2009.  Více...
17. 06. 2009,  redakce

MŠMT schválilo rozdělení dotací v Programu č. 2 - Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží

vyhlášeného pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010. MŠMT vyzývá organizace, kterým byla schválena státní dotace v rámci jarního kola, aby příp. přepracovaly podrobný rozpočet projektu (v souladu s poskytnutými fin. prostředky) při zachování členění nákladů. Úprava nesmí být prováděna ve schváleném členění ONIV a OON. Upravený rozpočet je nutné zaslat odboru pro mládež nejpozději do 3. července 2009. Pokud žadatel nedoručí upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že rozpočet se nemění, zaniká NNO nárok na poskytnutí státní dotace. Seznamy podpořených i vyřazených projektů a podrobnosti najdete na adrese: http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-jarniho-kola-vyberoveho-rizeni-k-programu-2  Více...
16. 06. 2009,  redakce

ČRDM udělila Cenu Přístav 2009 pěti laureátům

jimiž jsou: křivoklátský starosta Milan Naď, pacovský starosta Lukáš Vlček, okříšský starosta Josef Kula, vedoucí odboru školství na ostravském magistrátu Marta Szücsová a náměstkyně primátora hl. m. Prahy ing. Marie Kousalíková. Více...
16. 06. 2009,  redakce

ČRDM udělila Cenu Přístav 2009 pěti laureátům

Cena Přístav je ocenění, které uděluje Česká rada dětí a mládeže vybraným zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich významnou podporu mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží. Letošními laureáty jsou: křivoklátský starosta Milan Naď, pacovský starosta Lukáš Vlček, okříšský starosta Josef Kula, vedoucí odboru školství na ostravském magistrátu Marta Szücsová a náměstkyně primátora hl. m. Prahy ing. Marie Kousalíková.  Více...
12. 06. 2009,  redakce

Česká rada dětí a mládeže udělí již poosmé Cenu Přístav

určenou vybraným zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich významnou podporu mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží. Letošní laureáti převezmou Cenu Přístav v Praze 11. června 2009.  Více...
09. 06. 2009,  redakce

Nabídka mezinárodního školení němčiny (pro pokročilé)

Potřebujete si zlepšit němčinu? Nabízíme Vám účast na mezinárodním semináři „Německý jazyk a práce s mládeží“ 5. 9. – 3. 10. 2009 v Kasselu. Pořádá jej německá organizace IJAB i pro zájemce z České republiky. Podmínkou účasti je příslušnost ke skupině pracovníků s mládeží (ať už v rámci pracovního poměru či jako dobrovolná práce) a základní znalost němčiny. Přihlášky do 15. 6. 2009. Podrobnosti, program a formuláře najdete zdeVíce...
09. 06. 2009,  redakce

Skvělou atmosféru Bambiriády si letos návštěvníci jejího 11. ročníku budou moci užít v některém z těchto měst:

Beroun, Brno, České Budějovice, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Náchod-Rychnově nad Kněžnou, Ostrava-Havířov-Frýdek-Místek-Třinec, Plzeň, Praha a Zábřeh. Začíná 4. června a trvá do neděle 7. června 2009. Průběžné zpravodajství budete moci sledovat nejen zde na stránkách Adama, ale především na www.bambiriada.cz  Více...
02. 06. 2009,  Michala K. Rocmanová

Youth Event – setkání mládeže ze všech zemí Evropské Unie – se koná v Praze 2. - 5. června 2009

Zpravidla v půlročních intervalech je pořádá členská země, která v danou chvíli předsedá Radě EU. Cílem Youth Eventu je podpořit dialog mezi mladými lidmi a politickými představiteli Evropské Unie na určité téma a zapojit mládež do rozhodovacích procesů. Více: http://eu2009.cz/event/1/778/ nebo http://www.ye2009.cz/  Více...
21. 05. 2009,  Michala K. Rocmanová

ČRDM hledá tým 10 mladých organizátorů, kteří pomohou s pořádáním mezinárodní konference Youth Event

Youth Event o budoucí politice mládeže EU se koná v Praze od 2. do 5. června 2009. Podmínky a výhody této spolupráce a přihlášku si stáhněte z adresy: http://www.crdm.cz/download/mailing/20090507/ye_vyzvy.zip – přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 20. května 2009 na e-mailovou adresu jirka@peterka.cz . Youth Event je jedna z největších akcí pro mladé lidi aktivně dobrovolně pracující na národní i evropské úrovni.  Více...
13. 05. 2009,  redakce

Už jen pár týdnů zbývá do zahájení Bambiriády

Letos se koná tahle akce s podivuhodným jménem už pojedenácté. Je největší přehlídkou možností pro děti a mladé lidi, kteří se nechtějí nudit. Na Bambiriádě si totiž mohou vybrat sdružení, kde budou prožívat dobrodružství, trávit volný čas, a dokonce se něco užitečného přiučí. Kdy a kde? Ve čtrnácti městech ČR 4. – 7. června 2009. Vše o Bambiriádě najdete na www.bambiriada.cz  Více...
11. 05. 2009,  Michala K. Rocmanová

Zveme vás na akci AGORA s podtitulem „Co jsou hlavní priority nevládních organizací, které pracují s dětmi a mládeží, pro Evropu zítřka?“

Akci pořádá ČRDM ve spolupráci s mezinárodním projektem EuroGlobe v rámci českého předsednictví Radě EU – v Praze 1, 12. května 2009 od 17 hodin. Je to příležitost pro neziskové organizace prezentovat své klíčové priority a doporučení pro Evropu zítřka v oblasti mládeže. Více: http://www.adam.cz/doc/1239981547_sb_pozvankacznno.doc  Více...
29. 04. 2009,  kancelář ČRDM

Prosba NIDM a MŠMT k projektu: „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“.

K analýze je potřeba ještě shromáždit materiály a informace týkající se: a) pracovních pozic ve Vaší NNO, b)klíčových a odborných kompetencí pro jednotlivé pozice pracovníků s dětmi a mládeží. Prosíme o zaslání do 10. 5. 2009 na ivana.svojtkova@nidm.cz nebo na poštovní adresu NIDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dotazy rádi zodpovíme na tel.: 234 621 261, popř. elektronicky. Více...
24. 04. 2009,  kancelář ČRDM

Čelákovické prohlášení - závěry z diskusí mladých lidí o politických tématech týkajících se Evropské unie

Na závěr 6. česko-německého setkání mládeže „generation.EUrope 2009“, které proběhlo 17. až 19. dubna v Čelákovicích, byla vydána deklarace, jejíž plné znění si můžete stáhnout zde  Více...
21. 04. 2009,  redakce

Česko-německý kontaktní seminář „Společně do toho!“

Pracujete s dětmi a mládeží ve sdružení, středisku volného času nebo mládežnickém klubu? Chcete si najít partnerské sdružení v Německu, aby Vaše práce dostala novou příchuť? Pak je tu pro Vás tandemácký česko-německý kontaktní seminář 7. až 10. května v Berlíně. Zveme na něj i zástupce organizací z Německa se zájmem o Česko. Přihlášky do 23. dubna!
Více: http://tandem.adam.cz/action.php?op=detail&atid=80  Více...
16. 04. 2009,  Tandem Plzeň

Na 30. Valném shromáždění ČRDM se počet členských organizací České rady zvýšil o další tři - na 96

Na 30. Valném shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM), konaném 9. dubna 2009, byly mezi členská sdružení České rady přijaty tři nové organizace – Tercia Volta, SPEKTRUM – rada dětí a mládeže Zlínského kraje a Erasmus Student Network Česká republika, o. s. Počet členských sdružení ČRDM se tím zvýšil na nynějších 96, včetně osmi krajských mládežnických rad. Jubilejnímu Valnému shromáždění bezprostředně předcházel 6. Kongres ČRDM, na němž byla mj. zvolena pro další období aktuální sestava Revizní komise. Více...
10. 04. 2009,  redakce

Sháníte místnost na poradu nebo seminář v centru Prahy?

Česká rada dětí a mládeže nabízí možnost pronájmu malé nebo velké zasedací místnosti (pro 20 nebo 50 osob) se zázemím (možnost elektronické prezentace, flipchart, vybavená kuchyňka). Pro členská sdružení ČRDM a neziskové organizace výrazné slevy. Podrobnosti, ceníky a foto na http://zasedacky.crdm.cz/  Více...
09. 04. 2009,  redakce

6. Kongres ČRDM a 30. Valné shromáždění ČRDM

se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2009 v Praze, v sídle České rady dětí a mládeže na Senovážném náměstí 24. Kongres začíná v 16 hodin a navazující VS se koná od 17 hodin. Předpokládaný konec v 19 hodin.
Více na: www.crdm.cz  Více...
01. 04. 2009,  ČRDM

Nominujte veřejné činitele, kteří pomáhají sdružením dětí a mládeže, na CENU PŘÍSTAV – je nejvyšší čas! UZÁVĚRKA NOMINACÍ JE 15. DUBNA.

Využijte příležitosti a nomiujte na cenu Přístav dobrovolné a profesionální zástupce veřejné správy a samosprávy na místní a regionální úrovni, kteří se významně zasloužili o podporu mimoškolní činnosti. Podrobnosti k návrhům a další informace se dozvíte, kliknete-li na http://www.crdm.cz/pristav/index.html Uzávěrka nominací je již 15. dubna!  Více...
30. 03. 2009,  redakce

Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo v rámci Česko-polského fóra výběrové řízení na podporu projektů NNO směřujících k rozvoji česko-polských vztahů. Jde například o společné kulturní projekty a akce, výměnné programy škol, vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference apod. Příjem přihlášek končí dne 31. března 2009! Více na http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/prvni_vyberove_rizeni_na_podporu_cesko.html Více...
19. 03. 2009,  redakce

Bambiriáda je největší každoroční přehlídkou neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží u nás

Česká rada dětí a mládeže vyzývá jednotlivá pražská sdružení, která mají zájem o prezentaci na Bambiriádě 2009 v termínu od 4. do 7. 6., aby si vyžádala přihlášku a informace u Blanky Liškové (blanka@adam.cz) v ČRDM. Tamtéž je možno získat i informace o dalších pořádajících městech a kontakty na jednotlivé koordinátory v krajích.  Více...
11. 03. 2009,  ČRDM

6. Kongres ČRDM a 30. Valné shromáždění ČRDM

se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2009 v Praze, v sídle České rady dětí a mládeže na Senovážném náměstí 24. Kongres začne v 16 hodin a navazující VS bude od 17 hodin. Předpokládaný konec v 19 hodin. Do programu: schválení Výroční a Hospodářské zprávy za rok 2008, priority ČRDM pro rok 2009 a přijetí nových členů.  Více...
09. 03. 2009,  ČRDM

Nabídka kurzu němčiny pro pracovníky s mládeží

Kurz se bude konat ve dnech 25. 4. – 23. 5. 2009 v jazykovém institutu v Tübingenu a je pořádán německou organizací IJAB (www.ijab.de). Je určen naprostým začátečníkům a „falešným“ začátečníkům. Proto je nezbytným předpokladem pro přijetí znalost angličtiny. Přihlášky a více informací naleznete zde. Přihlášky musí být doručeny do České rady dětí a mládeže nejpozději v úterý 10. března 2009.  Více...
04. 03. 2009,  ČRDM


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+