pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Prodloužení členství v ČRDM pro rok 2008

Sdružení dětí a mládeže, která v loňském roce byla členy ČRDM, mají již jen pár dní na to, aby své členství prodloužila. Vyplněné a orazítkované prohlášení zasílejte, prosím, na adresu ČRDM nejpozději do 31. ledna 2008. Vaše případné dotazy zodpoví kristyna.makovcova@crdm.cz.  Více...
25. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Občanská sdružení nemusí měnit své názvy

K tomuto kroku nás nutila novela zákona o sdružování, která vstoupí v platnost v polovině letošního roku a která mj. ukládala občanským sdružením povinnost mít označení "občanské sdružení" přímo v názvu nebo zkratku o.s. za ním.
Díky spolupráci s ČOS a ČSTV a s podporou spřátelených poslanců a senátorů se nám podařilo prosadit změnu zákona, která tuto povinnost opět ruší. Sdružení se tak vyhnou nejen velkému administrativnímu zatížení, ale především ušetří značné finanční prostředky, které by stála výměna dopisních papírů, razítek apod.  Více...
24. 01. 2008,  Michaela Přílepková

Jubilejní desátý ročník Bambiriády

se uskuteční ve dnech 22. až 25. května 2008, a to ve 27 či 28 městech ČR. Známou akci, organizovanou ČRDM, uvádí slogan Nestůj, pojď se přidat!, vybízející malé návštěvníky k aktivitám, které jim nabízejí dětská sdružení; jiná část motta zohledňující jejich právo na kamarádství odkazuje na evropskou kampaň, k níž se Bambiriáda letos připojila. Vyplynulo to z první schůzky Centrálního bambiriádního štábu, který jednal 18. ledna v Praze.  Více...
18. 01. 2008,  Jiří Majer

Přehled legislativy pro neziskové organizace,

který zpracovala Ing. Marie Hladká z Centra pro výzkum neziskového sektoru, najdete na webových stránkách Vlády ČR v sekci Poradní a pracovní orgány vlády v sekci Poradní a pracovní orgány vlády .  Více...
14. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Témata zpravodaje ARCHA v roce 2008

Číslo 1 má téma Dětská sdružení jako záchytný bod – příspěvky můžete posílat do 31. 1. 2008, kdy je jejich uzávěrka, na adresu archa@crdm.cz.
Témata dalších čísel: Číslo 2. Děti a média (uzávěrka 12. 3. 2008), č. 3. Neformální vzdělávání v dětských sdruženích (16. 4.), č. 4. Bambiriáda 2008 (dvojčíslo, 9. 6.), č. 5. Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě… (20. 8.), č. 6. Děti a mládež jako politikum? (1. 10.), č. 7. Krajské rady dětí a mládeže (4. 11.) č. 8. Být malou organizací? (1. 12. 2008)  Více...
01. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá

člena hodnotitelských komisí pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). Jména nominovaných kandidátek a kandidátů zasílejte, prosím, na adresu vysin.martin@vlada.cz, a to již do 7. ledna 2008 do 12:00 hod. spolu s životopisy a motivačními dopisy! Člena hodnotitelských komisí vybere Výbor pro Evropskou unii RVNNO. Uvedená informace včetně dalších podrobností je zveřejněna na internetových stránkách RVNNOVíce...
28. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila

2. výzvu Blokového grantu pro NNO z Finančních mechanismů EHP/Norska. Na internetových stránkách NROS najdete Směrnice pro žadatele obsahující popis priorit, znění 1. výzvy a další dokumenty a formuláře.  Více...
24. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Betlémské světlo jako symbol Vánoc

cestuje každoročně až z Betléma do celé Evropy. V pátek 21. prosince ve 13:30 v pražské Svatovítské katedrále plamen od skautů a Českého rozhlasu převezme kardinál Miloslav Vlk, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, manželka prezidenta Livie Klausová. I letos – již poosmnácté – budou světlo skauti rozvážet vlaky do všech koutů ČR a lidé si jej budou moci převzít již od soboty 22. prosince při řadě regionálních akcí.  Více...
13. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Novela zákona o sdružování občanů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 7. prosince 2007 návrh novely zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Novela mění ustanovení § 6 odst. 4 uvedeného zákona ve smyslu zrušení povinnosti uvádět v názvu sdružení označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. Zákon musí ještě schválit Senát Parlamentu České republiky a podepsat prezident.  Více...
11. 12. 2007,  Pavel Trantina

Novela zákona o účetnictví

Senát Parlamentu České republiky schválil dne 5. prosince 2007 novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., která umožní neziskovým organizacím i po 31. prosinci 2007 účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví, a to v případě, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč. Zákon musí ještě podepsat prezident.  Více...
11. 12. 2007,  Pavel Trantina

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky

Zlatý Ámos vrcholí letos již po patnácté. Nominace budou ukončeny v poslední den tohoto roku 31. prosince 2007. Více informací a propozice ankety najdete na www.zlatyamos.czVíce...
05. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Čestný titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010“

byl udělen dne 27. 11. 2007 dalším sdružením. Jsou to: Asociace debatních klubů, Praha; Centrum integrace dětí a mládeže, Praha; Český rybářský svaz, Praha; ELIM, Písek; Informační centrum pro mládež, Tábor; Klub Pathfinder, Praha; OS SOVA, Praha; OS Zálesáci – pobyt v přírodě, Hodonín; Ratolest Brno; SPOLU Olomouc; Středisko Radost, Brno; TŠ BONIFÁC, občanské sdružení, Rtyně v Podkrkonoší; Turistický a tábornický oddíl SRUB, Praha.  Více...
01. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

2. ročník soutěže „Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň“ dospěl do finále.

Vítězové byli slavnostně oceněni 28. 11. 2007 odpoledne v Praze v budově Ministerstva kultury ČR. Soutěž, která chce motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, spolupořádá ČRDM a Památková komora.  Více...
28. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

2. Národní konference o mládeži

proběhla ve dnech 8. - 9. listopadu 2007 v Praze pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Sjelo se na ni více než 200 účastníků především z neziskových organizací, škol a školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Závěry a doporučení z konference, příspěvky hostů, fotogalerii a seznam pracovníků s dětmi a mládeží, oceněných MŠMT, najdete na oficiálních webových stránkách konference.  Více...
25. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Na výměnu zkušeností přijelo do Třeště na Jihlavsku 1400 lidí

Tisíc čtyři sta převážně mladých lidí z celé ČR i ze sousedního Slovenska si v rozmezí tří dnů – od pátku 16. listopadu do neděle 18. listopadu 2007 našlo cestu na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ), pořádanou v Třešti na Jihlavsku v kraji Vysočina. Čtrnáctý ročník zmíněné akce nabídl již tradičně všem zúčastněným, především z řad dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, prostor pro sebezdokonalování v široké škále nerůznějších oborů i pro předávání vlastních znalostí a dovedností druhým. Při závěrečném ceremoniálu obdrželi ocenění Březový lístek za svoji činnost předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Pavel Trantina a náčelník CVVZ 2007 Martin Paclík, šéf Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. Další informace přineseme v následujících dnech.  Více...
20. 11. 2007,  Jiří Majer

Bambiriáda 2008 jubilejní

Síť pořadatelských měst jubilejního desátého ročníku největší přehlídky činnosti sdružení dětí a mládeže, kterou pořádá ČRDM, je již známa! Bambiriádní nálada zavládne od 22. do 25. května 2008 v 27 městech ve 13 krajích ČR. Mezi pořadatele se vrací např. Jihlava a Frýdek - Místek. Naproti tomu úplně poprvé Bambiriádu zažijí v Poděbradech. A která města to tedy budou? České Budějovice, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Rychnov nad Kn., Šumperk, Tábor, Třinec, Uherské Hradiště, Zábřeh a Zlín.  Více...
19. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Možnosti získat finanční prostředky z evropských fondů

Podívejte se na internetové stránky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kam byla přidána nová sekce s názvem „Finanční prostředky z evropských fondů.“ Rozdělena do tematických oddílů, obsahuje základní informace (kontakty, výzvy atd.) o některých evropských finančních zdrojích, důležitých pro nestátní neziskové organizace.  Více...
12. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Hledají se kandidáti do Rady Českého rozhlasu

Organizace a sdružení, představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy mohou do 9. listopadu 2007 předložit volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrh kandidátů na 4 členy Rady Českého rozhlasu.
Vyplývá to z výzvy předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miroslava Vlčka, podle níž se k návrhům přikládají doklady uvedené v ustanovení paragrafu 4 odst. 3 a paragrafu 5 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, 118 26 Praha 1, Sněmovní 4, tel. – 257 173 561-2, fax - 257173563, e-mail: zak@psp.cz.
 Více...
01. 11. 2007, 

Příručka o dotacích pro neziskovky na rok 2008

Jako každý rok připravuje Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vydání publikace s názvem "Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu". V současné době je k dispozici ke stažení její I. část - dotační programy ministerstev na rok 2008. Příručku naleznete na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v sekci „Publikace RNNO“. Více...
01. 11. 2007, 

Hledáme bambiriádní města 2008 – uzávěrka přihlášek 31. října!

V termínu od 22. do 25. května 2008 nás čeká neuvěřitelný 10. ročník Bambiriády a Vy stále máte možnost stát se pořadatelem Bambiriády 2008 ve Vašem městě. Co je potřeba pro to udělat? Do 31. října 2007 můžete rozhodnout o tom, že se právě Vaše město připojí do řetězce bambiriádních měst. K tomu je třeba vyplnit formulář přihlášky (DOC, 41 kB); předtím si prostudujte podmínky pro města (PDF, 159 kB). Do 15. listopadu bude stanovena síť Bambi-měst. Všichni budou vyrozuměni o tomto rozhodnutí a obdrží výzvu ke zpracování a doručení projektu (nejpozději do 31. prosince 2007). Těšíme se na Vaše přihlášky! Více...
25. 10. 2007,  Kristýna Makovcová

Krátce z 27. Valného shromáždění ČRDM

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) si má na jaře zvolit svého nového předsedu či předsedkyni. Delegátům 27. Valného shromáždění ČRDM to řekl 18. října 2007 současný šéf Rady Pavel Trantina s tím, že přijal nabídku k práci v čele odboru pro záležitosti EU na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Z vůle delegátů VS rozšířil představenstvo ČRDM zástupce Pionýra Jiří Let a členská sdružení přijala mezi sebe jedno nové, a sice Prázdninovou školu Lipnice. ČRDM tak nyní zastřešuje rovných 95 dětských a mládežnických spolků a organizací. Další informace o jednání VS ČRDM přineseme v následujících dnech.  Více...
19. 10. 2007,  Jiří Majer

27. Valné shromáždění ČRDM

se koná ve čtvrtek 18. října 2007 od 16:30 hodin ve Farním klubu u P. Marie Sněžné v Praze (vchod je z Františkánské zahrady Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1 - Nové Město). Důležitým bodem bude diskuse o možných změnách stanov ČRDM (k hlasování na jarním VS 2008). přijetí nového člena, projednání priorit činnosti ČRDM v roce 2008 a další. Více...
15. 10. 2007,  redakce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá

hodnotitele projektů předkládaných do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program je zaměřený na rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Konkrétní oblasti a požadovaný profil hodnotitele najdete na webových stránkách MŠMT.  Více...
15. 10. 2007,  redakce

Semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 2010

Jako každoročně, odbor pro mládež MŠMT spolu s Národním institutem dětí a mládeže připravil na září semináře v jednotlivých krajích k seznámení s „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 2010“, protože v uvedených programech došlo k některým změnám. Doporučujeme proto všem žadatelům o dotace, aby se důkladně s jejich zněním seznámili. Přehled seminářů a podmínky účasti najdete zdeVíce...
21. 08. 2007,  redakce

Česká rada dětí a mládeže slaví deváté výročí

Dne 7. července uplyne přesně 9 let od chvíle, kdy byla podepsána zakládací listina ČRDM. Co si o ČRDM myslí její členská sdružení? Jaká byla historie jejího vzniku a jaká je dnes? Kdo jsou lidé, kteří pro ni pracují? Server www.adam.cz pro Vás k tomuto výročí připravuje malý seriál článků, ohlasů sdružení, anket a diskusí.  Více...
05. 07. 2007,  Kristýna Makovcová


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Zaječí mládě (foto Luboš Houska, Pixabay)
8. 2. 2020, 442x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+