pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Poslední z letošní řady diskusních Kulatých stolů pro mládež

se koná ve středu 25. února 2009 od 15:00 v Evropském domě v Jungmannově ulici v Praze. Zúčastnit se mohou všichni mladí lidé od 15 do 26 let. Tématem je Evropská unie a život mladého člověka. Cílem je zjistit, jaké názory na současné fungování Evropské unie naše mládež má, a zároveň nformovat o možnostech, které mladým EU nabízí. Více...
16. 02. 2009,  redakce

Cena ČRDM Přístav – nejvyšší čas k nominaci

Štáby bambiměst, ale také sdružení nebo DDM, které jsou v nich zastoupeny, mohou využít příležitosti a nominovat na tuto cenu dobrovolné a profesionální zástupce veřejné správy a samosprávy na místní a regionální úrovni, kteří se významně zasloužili o podporu mimoškolní činnosti. Uzávěrka nominací je 15. dubna. Podrobnosti k návrhům a další informace se dozvíte, kliknete-li na http://www.crdm.cz/pristav/index.html  Více...
10. 02. 2009,  ČRDM - Blanka Lišková

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Prodloužená uzávěrka 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – POZNEJ JI A CHRAŇ se blíží!

Máte rádi naše památky? Podílíte se na údržbě a opravách některé z nich, nebo jste o ní „jen“ vytvořili webovou stránku nebo napsali studii? Podporujete udržení regionálních lidových zvyků či historických tradic? Ještě máte šanci se přihlásit, a to do 28. února 2009. Podmínky soutěže, přihlášky, prezentace a další informace najdete na: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
05. 02. 2009,  Michala K. Rocmanová

Co udělat pro účast Vašeho sdružení na Bambiriádě 2009?

Česká rada dětí a mládeže vyzývá jednotlivá pražská sdružení, která mají zájem o prezentaci na Bambiriádě 2009 v termínu od 4. do 7. 6., aby si vyžádala přihlášku a informace u Blanky Liškové (blanka@adam.cz) v ČRDM. Tamtéž je možno získat i informace o dalších pořádajících městech a kontakty na jednotlivé koordinátory.  Více...
30. 01. 2009,  redakce

Organizace, které jsou oprávněné školit hlavní vedoucí dětských táborů nebo pořádat kurzy pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase na rok 2009

najdete na odkaze http://www.msmt.cz/uploads/soubory/mladez/Opravneni_2009_LT_VC.pdf
Kam posílat žádosti o udělení oprávnění a žádosti o prodloužení již přidělených oprávnění, jakož i kontakt na Oddělení vzdělávání Národní institut dětí a mládeže (NIDM MŠMT) najdete na adrese:
http://www.msmt.cz/mladez/organizace-opravnene-pro-skoleni-hlavnich-vedoucich-detskych  Více...
27. 01. 2009,  redakce

V podmínkách programu Mládež v akci došlo ke změnám

a to v české verzi Průvodce programem 2009 oproti roku 2008. Změny, které se týkají ročních priorit, výše pevných částek a stupnic nákladů či definice účastníků, si můžete stáhnout zde a potřebné formuláře pro rok 2009 zdeVíce...
22. 01. 2009,  redakce

Další diskusní kulatý stůl nad tématy mládeže v Evropské unii se bude konat 22. ledna v Ostravě

Diskusní kulatý stůl – Ostrava se bude konat ve čtvrtek 22. 1. 2009 v prostorách Komorního klubu na Velflíkově 8 v části Ostrava – Hrabůvka. Začátek akce je naplánován na 16:00. Diskusními tématy budou záležitosti týkající se mladých lidí v Evropské unii.  Více...
15. 01. 2009,  redakce

„Klíče pro život“

je projekt, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže a Českou radou dětí a mládeže.Projekt je zaměřený na trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Je založený na uznávání výsledků zájmového a neformálního vzdělávání v procesu celoživotního učení. Cílem projektu je systémová podpora počátečního vzdělávání. Aktuální zprávy budou k dispozici na http://www.nidm.cz/oddeleni-projektovych-cinnostiVíce...
15. 01. 2009,  redakce

Přehled projektů nestátních neziskových organizací nezařazených

do výběrového řízení na rok 2009 pro formální nedostatky najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyVíce...
07. 01. 2009,  Michaela Přílepková

Pozor, pozor! Regiontour 2009 se blíží! Máte poslední možnost

kontaktovat vedoucího expozice za ČRDM Martina Kříže a domluvit se na možnosti prezentace Vaší organizace. Ideální prostor se pak nabízí prezentaci ubytovacích kapacitsdružení. Regioutour a Go jsou veletrhy, kde se sejde největší počet zájemcůo rekreaci jakéhokoli typu v jeden čas na jednom místě v ČR.  Více...
07. 01. 2009,  ČRDM

Pojištění, které smluvně pro sdružení dětí a mládeže zajišťuje ČRDM, je sjednáno opět u Generali Pojišťovny, a.s.

Upozorňujeme, že v metodice k pojištění v roce 2009 nastávají změny. Více informací o pojištění odpovědnosti naleznete zde a pojištění úrazu zdeVíce...
06. 01. 2009,  redakce

Poslední možnost pro zájemce o práci v projektu „KLÍČE PRO ŽIVOT“

ČRDM a NIDM hledají pracovníky do čtyř pracovních pozic. Projekt „KLÍČE PRO ŽIVOT“ je zaměřen na trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, je založený na uznávání výsledků zájmového a neformálního vzdělávání v procesu celoživotního učení. Termín přihlášek je již 5. ledna 2009! Více...
03. 01. 2009,  redakce

Zástupci pořadatelských měst měli první pracovní schůzku k Bambiriádě 2009

Zástupci organizačních týmů ze 14 měst ze všech krajů ČR se 18. prosince sjeli na první pracovní schůzku k Bambiriádě 2009. Ta se uskuteční ve dnech 4. – 7. června 2009 pod mottem „Nás se to týká“; na schůzce byl kromě řady jiných organizačně technických záležitostí představen i plakát k novému ročníku známé akce pořádané ČRDM. Více...
18. 12. 2008,  redakce

Jiřina Šiklová a Petr Mach o neziskovému sektoru na Setkání 2008

ČRDM uspořádala 12. 12. 2008 v sále Konírna v Nostickém paláci pro představitele svých členských sdružení výroční akci Setkání 2008. Proslovy hlavních hostí - socioložky Jiřiny Šiklové a Petra Macha z Centra pro ekonomiku a politiku byly zaměřeny na problematiku neziskového sektoru v naší zemi. Na programu byla také prezentace projektu ČRDM Nás se to týká, který představil jeho vedoucí Jiří Zajíc.  Více...
12. 12. 2008,  redakce

ČRDM a NIDM hledají pracovníky pro projekt „Klíče pro život“ - PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ

Projekt „Klíče pro život“, zaměřený na trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, připravuje Národní institut dětí a mládeže v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro zajištění části projektu hledá NIDM ve spolupráci s ČRDM pracovníky...(Propozice najdete rozkliknutím titulku) Více...
10. 12. 2008,  ČRDM

Již druhou verzi tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích může připomínkovat veřejnost – do 18. 12. 2008

Vyjádřit se k jednotlivým bodům máte možnost prostřednictvím formuláře na stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Více na http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=42389

 Více...
08. 12. 2008,  redakce

Zveme Vás na tradični seminář S E T K Á N Í 2008

pro představitele sdružení dětí a mladých lidí. Mezi hosty bude socioložka Jiřina Šiklová a Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politku.Pak se zaměříme na projekt „Nás se to týká“.To vše v pátek 12. prosince 2008 od 9,45 v zasedacím sále Konírna v Nostickém paláci v Praze 1.  Více...
30. 11. 2008,  redakce

„Nás se to týká“ - další seminář k problematice sexuálního zneužívání dětí

Třetí seminář projektu „Nás se to týká“ se koná dne 12. prosince 2008 odpoledne s návazností na tradiční akci ČRDM „Setkání“ a 13. prosince 2008 dopoledne. Zájemci mohou kontaktovat sekretariát Kanceláře ČRDM.  Více...
18. 11. 2008,  redakce

Nás se to týká

Další jednodenní seminář projektu „Nás se to týká“ k problematice sexuálního zneužívání dětí se koná dne 18. listopadu od 13:30 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ČRDM (2. patro, Senovážné nám. 24, Praha 1). Třetí seminář projektu je 12. prosince 2008 odpoledne s návazností na tradiční akci ČRDM „Setkání“ a 13. prosince 2008 dopoledne. Zájemci mohou kontaktovat sekretariát Kanceláře ČRDM.  Více...
18. 11. 2008,  redakce

29. Valné shromáždění přijalo mezi členská sdružení ČRDM pražskou krajskou radu dětí a mládeže

Řady členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) rozšířila Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy. Stalo se tak 13. listopadu 2008 na 29. Valném shromáždění ČRDM, jejíž počet členů se tím aktualizoval na 94. Delegáti rovněž odhlasovali dvojí změnu ve složení Představenstva ČRDM: odstoupivšího Pavla Trantinu nahradil Tomáš Navrátil (Junák); dalším členem Představenstva se stal Jiří Peterka (Together Czech Republic). VS ČRDM mj. také schválilo návrh rozpočtu na rok 2009.  Více...
14. 11. 2008,  Jiří Majer

29. valné shromáždění ČRDM se koná již 13. listopadu

od 16:30 hodin v prostorách jednací místnosti č. 254, 2. patro, Senovážné nám. 23, Praha 1 (budova vedle sídla ČRDM). Prezence delegátů bude probíhat od 16:00 hodin.
Před zasedáním Valného shromáždění proběhne schůze zástupců Komory, od 15:00 do zasedací místnosti ČRDM v Praze 1 na Senovážném náměstí č. 24, ve 2. patře. Na programu bude volba společných zástupců Komory pro valné shromáždění. Více...
12. 11. 2008,  ČRDM

Uzávěrka přihlášek do kampaně Evropa mladýma očima je již 15. listopadu!

Cílem kampaně je přiblížit české předsednictví a vůbec fungování EU dětem a mladým lidem a vzbudit jejich zájem o dění v Evropě.
Kampaň nabízí zastřešení akcí nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.
 Více...
11. 11. 2008,  Jana Bělohlávková

Tradiční prosincový seminář Setkání 2008

který připravuje Česká rada dětí a mládeže, se uskuteční v pátek 12. prosince 2008 od 9:45, v prostorách Ministerstva kultury v Nostickém paláci na Praze 1. Vzácnými hosty, kteří přijdou debatovat o dobrovolnictví v našich sdruženích, budou letos socioložka paní Jiřina Šiklová, pan Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku a další. Případní zájemci o účast mohou kontaktovat Kancelář ČRDM ( sl. Jana Votavová), sekretariat@adam.cz Více...
05. 11. 2008,  redakce

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Přihlašte se - uzávěrka 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – POZNEJ JI A CHRAŇ byla prodloužena

do 28. února 2009. Podmínky soutěže, přihlášky, prezentace a další informace najdete na: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
03. 11. 2008,  Michala K. Rocmanová

ČRDM hledá manažera/manažerku komunikace a PR

Česká rada dětí a mládeže hledá pracovníka na pozici manažer/ka komunikace a PR (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost). Zájemci o tuto práci naleznou podrobnosti ZDEVíce...
30. 10. 2008,  kancelář ČRDM


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů

, x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+