pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

V Přerově skončila CVVZ 2008, přijelo na ni asi 500 lidí

V Přerově skončila „Univerzální“ Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). Tato dobrovolná akce, při níž se v nejrůznějších oblastech vzdělávají a dále zdokonalují vedoucí malých i velkých organizací pracujících s dětmi a mládeží, se letos uskutečnila v době od 24. do 28. října a navštívilo ji přibližně 500 lidí. Podrobnosti o konání CVVZ 2008 přineseme v následujících dnech. Více...
28. 10. 2008,  redakce

Nezapomeňte 31. 10. na uzávěrku žádostí o dotace MŠMT!

V „Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010“ byly schváleny 26. 8. 2008 změny, např. datum odevzdání písemné i elektronické verze žádosti o dotaci je 31. října běžného roku do 14 (!) hodin. Kliknutím stáhnete platné znění. Změny platí pro dotace poskytnuté pro rok 2009 a další.  Více...
20. 10. 2008,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Přihlašte se - uzávěrka 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – POZNEJ JI A CHRAŇ byla prodloužena

do 28. února 2009. Podmínky soutěže, přihlášky, prezentace a další informace najdete na: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
19. 10. 2008,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Ještě máte šanci v soutěži Má vlast... - uzávěrka prodloužena!

Uzávěrka přihlášek a nominací do 3. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – Poznej ji a chraň byla prodloužena a stanovena na 28. února 2009.
Podrobnosti o podmínkách soutěže, přihlášky, prezentace předchozích ročníků a další informace najdete na adrese: http://www.adam.cz/mavlast/ Více...
09. 10. 2008,  Michala K. Rocmanová

Požádat o příspěvek na tábory 2008 pro rodiče od VZP

je možno ještě nyní, i když od skončení tábora už uběhly téměř dva měsíce. Podrobnosti, resp. přesné pokyny pro čerpání tohoto příspěvku jsou na stránce www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/
Pripravili-jsme/vyhody2008/ozdravne_deti_2008
, kde je také formulář žádosti o tento příspěvek. Jiné pojišťovny přispěvek na tábory ani jiné akce neposkytují, nebo jen na pobyty pořádané školským zařízením. Více...
21. 09. 2008,  redakce

Podzimní Valné shromáždění České rady dětí a mládeže

se koná ve čtvrtek 13. listopadu 2008 od 16:30 hodin v Praze 1 na Senovážném náměstí č. 23, místnost 254. Na programu bude například schválení rozpočtu na rok 2009. Více...
16. 09. 2008,  ČRDM

Ministryně Stehlíková navrhuje, aby do obecních zastupitelstev mohla volit i mládež od 16 let

Podpořit účast mládeže na místním a regionálním životě je smyslem návrhu ministryně Džamily Stehlíkové, podle něhož by měli mít možnost volit do obecních zastupitelstev mladí lidé od 16 let. Ministryně Stehlíková toto téma otevřela 4. září 2008 na tiskové konferenci, jíž se za ČRDM zúčastnil její předseda Aleš Sedláček. Za dobrý příklad participace označila ministryně mj. spolkový život v dětských sdruženích a v prostředí dětských parlamentů.  Více...
04. 09. 2008,  redakce

ČRDM zdůraznila priority pro nový školní rok

Tisková konference, kterou Česká rada dětí a mládeže uspořádala v pátek 29. 8., měla tato hlavní témata: „Devatero rad pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“ a projekt prevence sexuálního násilí „Nás se to týká“. Aktuální materiály k nim najdete na www.crdm.cz.  Více...
29. 08. 2008,  Michala K. Rocmanová

ČRDM udělila na Pražském jarmarku své ocenění souboru Whakaari

Ocenění České rady dětí a mládeže (ČRDM) za nejsympatičtější soubor si z pátého Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark odnesla novozélandská formace Whakaari.

Slideshow fotografií
 Více...

29. 08. 2008,  redakce

MŠMT vyzvalo k předkládání projektů v rámci Vzdělávání pro konkurenceschopnost

do těchto oblastí: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zkvalitňování vzdělávání.
Podrobnosti jsou na adrese: http://www.msmt.cz/eu/nove-vyzvy  Více...
18. 08. 2008,  redakce

Přihlašte svou akci v rámci kampaně Evropa mladýma očima

Organizátoři akcí mohou na MŠMT podat projektovou žádost o finanční podporu akce pro aktivity organizované v době mezi 1. 9. –31. 12. 2008 do 15. 8. 2008. Kampaň vyhlásilo MŠMT, odbor pro mládež, ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků DDM v ČR, na podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie v první polovině roku 2009. Více v článku zde.  Více...
06. 08. 2008,  Michala K. Rocmanová

Chcete pracovat v ČRDM? Hledá se aktivní, kreativní a samostatně myslící...

Česká rada dětí a mládeže hledá na hlavní pracovní poměr projektového manažera/manažerku pro agendu předsednictví ČR v EU – oblast mládeže.
více...  Více...
31. 07. 2008,  kancelář ČRDM

Napište nám, co jste o prázdninách zažili

- internetový portál Adam a časopis Archa se těší na vaše články a fotografie! Příspěvky můžete zasílat nejlépe na obě adresy: adam@crdm.cz a archa@crdm.cz. Děkujeme! Více...
23. 07. 2008,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

Staráte se o památky? Přihlaste se do 3. ročníku soutěže

Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň! Pomáháte udržovat hřbitov, renovovali jste starou chalupu, zmapovali jste zvyky a tradice ve vašem okolí? Takové a mnohé další činnosti, přispívající k záchraně našeho kulturního dědictví, můžete do soutěže přihlásit. Více na  www.adam.cz/mavlast  Více...
23. 07. 2008,  Michala K. Rocmanová

Ministerstvo kultury ČR – odbor zahraniční vypisuje Granty

na podporu kulturních aktivit v roce 2009 organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Žádosti zasílejte výhradně poštou, a to: 1. Projekty vysílané do hlavních měst členských států EU v 1. pololetí 2009 – do 31. 7. 2008; 2. Ostatní vysílané projekty do zahraničí, 3. Projekty přijímané ze zahraničí, 4. Projekty organizované společně subjekty ze zemí Visegrádu – do 30. 11. 2008. Přesné podmínky na: www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2676  Více...
22. 07. 2008,  redakce

Kateřina Jacques podpoří boj proti hazardu v ČR

Poslankyně Parlamentu ČR a členka Republikové rady Strany Zelených Kateřina Jacques je připravena podpořit novelu loterijního zákona. Uvedla to v dopise, který obdržela ČRDM v pátek 4. 7. 2008. Kateřina Jacques si nedostatky ve stávající právní úpravě plně uvědomuje. Stav, kdy leckdy není ani v silách zodpovědných představitelů obcí zabránit vzniku výherních terminálů je podle jejích slov alarmující. Omluvou nemůže být ani snaha Ministerstva financí o maximalizaci příjmů státního rozpočtu.  Více...
04. 07. 2008,  Jana Šedivcová

Chcete pracovat v Národním institutu dětí a mládeže?

Podílet se na zajímavých projektech v oblasti dětí a mládeže? NIDM hledá schopné spolupracovníky na pozice: odborný manažer projektu ESF, náměstek ředitele pro odbornou činnost, odborný garant v projektu ESF, hlavní účetní. Více na www.nidm.cz/volna-mista.  Více...
30. 06. 2008,  Michala K. Rocmanová

Možnost připomínkování novely Občanského zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti dalo poslední verzi Zákoníku k veřejným připomínkám od 1. června 2008. ČRDM zpracuje, předloží a bude prosazovat souhrnné připomínky za členská sdružení, (podklady od některých již máme). Žádáme další sdružení, aby své připomínky posílala do Kanceláře ČRDM na adresu jana.sedivcova@crdm.cz do 14. července 2008. Viz http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=381&d=125304
ČRDM zabývala novelizací Občanského zákoníku již v roce 2006, můžete se podívat na článek Více...
28. 06. 2008,  Michala K. Rocmanová

Letní prázdninové příspěvky

Redakční centrum se na vás jako každoročně opět obrací s prosbou o prázdninové příspěvky. Časopis Archa a internetový portál www.adam.cz se těší na vaše články a fotografie! Příspěvky můžete zasílat na e-mail jana.sedivcova@crdm.cz nebo archa@crdm.cz. Více...
26. 06. 2008,  redakce

Předseda ČRDM se oženil

Stylově „pod modrou oblohou“ si před polednem 14. června 2008 v zahradě roztockého zámečku řekli své Ano předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (Liga lesní modrosti) se svou dlouholetou partnerkou Mirkou. „Přeji vám, aby se tato louka stala nejkrásnější loukou vašeho života,“ uzavřel slavnostní proslov oddávající Tomáš Novotný (Asociace turistických oddílů mládeže). K četným blahopřáním novomanželům se touto cestou připojuje i redakce serveru Adam.cz a všichni z Kanceláře i redakčního oddělení ČRDM.

Svatba Aleše Sedláčka, předsedy České rady dětí a mládeže, a jeho dlouholeté přítelkyně Mirky Mezi hosty bylo mnoho přátel ze sdružení dětí a mládeže a z představenstva i kanceláře ČRDM.

 Více...

14. 06. 2008,  redakce

Připojte se také ke kampani za omezení hazardních her v ČR

Představenstvo České rady dětí a mládeže rozhodlo o připojení ke kampani za omezení hazardních her v ČR. Problematiku "gamblerství" vnímáme jako vážné riziko, které se bezprostředně dotýká mladé generace. ČRDM má ve svém poslání hájit zájmy dětí a mládeže, a to nejen našich členů. Fakta jsou alarmující. Pokud byste měli zájem se připojit s vašimi organizacemi, popřípadě jako jednotlivci podepsat petici, možnost je na stránkách www.stophazardu.czVíce...
29. 05. 2008,  Aleš Sedláček

Bambiriáda 2008 skončila

Jubilejní desátý ročník akce Bambiriáda - největší prezentační přehlídky občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, který se konal od čtvrtka 22. do neděle 25. května v 28 městech po celé republice, se uzavřel. Pokud si chcete prohlédnout fotografie a dozvědět se podrobnosti o tom, jak Bambiriáda na jednotlivých místech probíhala, prohlédněte si stránky www.bambiriada.czVíce...
25. 05. 2008,  Michala K. Rocmanová

Bambiráda už podesáté představí činnost dětských sdružení

Jubilejní desátý ročník akce Bambiriáda - největší prezentační přehlídky občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času se uskuteční od čtvrtka 22. do neděle 25. května. Proběhne v 28 městech po celé republice. Více...
16. 05. 2008,  redakce

Představenstvo ČRDM

pod vedením předsedy Aleše Sedláčka (LLM) bude nadále pracovat ve složení: 1. místopředseda – Mgr. Jan Cieslar (Junák), místopředseda – Ondřej Šejtka (A-TOM); členové – Pavel Trantina (Junák), Mgr. Ondřej Chobot (ČTU), Ing. Martin Kříž (Zeměpisná společnost Morava + Jihomoravská rada dětí a mládeže), Martin Paclík (Javořice, klub přátel E. T. Setona + Rada dětí a mládeže kraje Vysočina) a Jana Jílková (Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky). Více...
29. 04. 2008,  redakce

Česká rada dětí a mládeže má nového předsedu

Stal se jím Aleš Sedláček, dosavadní místopředseda ČRDM. Zvolilo jej 28. valné shromáždění ČRDM ve čtvrtek 17. dubna 2008. Blahopřejeme!  Více...
17. 04. 2008,  Michala K. Rocmanová


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+