pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Česká rada dětí a mládeže má nového předsedu

Stal se jím Aleš Sedláček, dosavadní místopředseda ČRDM. Zvolilo jej 28. valné shromáždění ČRDM ve čtvrtek 17. dubna 2008. Blahopřejeme!  Více...
17. 04. 2008,  Michala K. Rocmanová

28. valné shromáždění České rady dětí a mládeže

se koná ve čtvrtek 17. dubna 2008 od 16:30 hodin na adrese: Praha 1, Senovážné nám. 23, 2. patro, místnost 254. Zástupci členských sdružení na něm zvolí nového předsedu ČRDMVíce...
16. 04. 2008,  Michala K. Rocmanová

Sdružení dětí a mládeže mohou zasílat své nominace na Cenu Přístav

symbol Ceny Přístav, udělované Českou radou dětí a mládeže komunálním politikům, kteří podporují činnost sdružení dětí a mládeže již jen do 15. dubna! Je to ocenění zástupců veřejné správy na místní a regionální úrovni za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav  Více...
03. 04. 2008,  Michala K. Rocmanová

Výtvarná soutěž s Generali Pojišťovnou a.s. se chýlí ke konci

Uzávěrka soutěže k 10. výročí Bambiriády s názvem Jak lev se vyhni úrazu, za tepla i při mrazu je již 15. dubna 2008. Hlavním úkolem soutěžících je nakreslit, co by udělali lépe, aby se vyhnuli úrazu. Pravidla najdete na http://www.generalisoutez.cz Více...
03. 04. 2008,  Michala K. Rocmanová

Uzávěrka soutěže kreslených vtipů Ekofór

pořádaná Hnutím Brontosaurus je již 7. 4. 2008. Ústředním tématem letošního ročníku soutěže je VZDUCH. Podrobnosti najdete v článku na Adamu nebo na stránkách Hnutí Brontosaurus.  Více...
31. 03. 2008,  Michala K. Rocmanová

Nezapomeňte, že uzávěrka pro předkládání žádostí

v rámci grantového řízení Úřadu vlády České republiky v souvislosti s informováním o evropských záležitostech v České republice je 31. března 2008 ve 12:00 hod. Další informace jsou k dispozici na adrese www.euroskop.cz/grantyVíce...
28. 03. 2008,  redakce

ČRDM připravila ve spolupráci s NIDM a odborem mládeže na MŠMT „kulatý stůl“

na téma elektronického systému pro podávání žádostí o dotace MŠMT, a to pro sdružení, která potřebují vyškolit další pracovníky, aby byli schopni předkládat žádosti o dotace formálně správně. Je výhodné, když to umí více lidí ve sdružení. Dotazy zodpoví Bc. Jan Burda (NIDM, osoba zodpovědná za technické nastavení a fungování systému), dotazy ohledně metodiky Eva Hampejsová (MŠMT).
Kdy: ve středu 26. 3. 2008 od 15:30 do 17:30 v počítačové učebně NIDM, Sámova 3, Praha 10. Závazné přihlášky: ČRDM, e-mail: sekretariat@adam.cz, tel.: 234 621 209, do úterý 25. 3. do 10 hodin. Akce je pro zástupce sdružení dětí a mládeže zdarma. Možnost znovu požádat o dotaci MŠMT je ještě v jarním kole (uzávěrka 31. 3. 2008). Věříme, že toto setkání přispěje k úspěšnosti vaší žádosti.  Více...
20. 03. 2008,  redakce

Cena Přístav – uzávěrka nominací 15. dubna

symbol Ceny Přístav, udělované Českou radou dětí a mládeže komunálním politikům, kteří podporují činnost sdružení dětí a mládeže Již jen necelý měsíc mají sdružení dětí a mládeže čas na zaslání své nominace na Cenu Přístav. Má vaše sdružení to štěstí, že místní nebo regionální zastupitelé podporují vaši činnost? Navrhněte je na udělení Ceny Přístav! Je to ocenění zástupců veřejné správy na místní a regionální úrovni za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Navrhovat kandidáty mohou písemně občanská sdružení dětí a mládeže, domy dětí a mládeže (střediska volného času). Přesné podmínky najdete na www.crdm.cz/pristav  Více...
19. 03. 2008,  Kristýna Makovcová

ČRDM vyzývá svá členská sdružení k nahlášení škod po vichřici Emma

Mnohým vzal vichr střechy základen, chat, kluboven, stromy poničily chatky, budovy, infrastrukturu tábořišť. Evidujeme škody na majetku sdružení z celé ČR, abychom je mohli vyčíslit a pak MŠMT předložit ucelenou zprávu s žádostí o hledání finanční pomoci. Jsme s MŠMT v kontaktu a pomoc je přislíbena.Více v článku (7. 3. 2008).  Více...
19. 03. 2008,  Martin Kříž

MŠMT hledá zástupce nevládních neziskových organizací (NNO) do výběrových komisí pro posuzování projektů

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). Jedná se o následující obasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání; Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Závěrečný termín pro nominace je již v pondělí 17. března do 12 hodin. Více se dozvíte v informačním textu a přiložených dokumentech na www.crdm.cz Více...
14. 03. 2008,  Michala K. Rocmanová

Do začátku Bambiriády 2008 zbývá už jen pár týdnů

Letos se koná od 22. do 25. května 2008 ve 28 městech - vítáme další bambiriádní město – Děčín. V Praze pilně pracuje centrální štáb Bambiriády, který se chystá na 2. schůzku. Připravuje se také 2. schůzka pražských sdružení. Bambiriáda v Praze bude letos trošku soutěživější a ten nej nej program pro ni vymýšlejí Blanka Lišková a Luděk Říha.  Více...
02. 03. 2008,  ČRDM - Blanka Lišková

Výsledky dotací na rok 2008

Žádosti o státní dotace v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010, podané na podzim 2007, byly projednány a schváleny 26. 2. 2008 výsledky jsou k vidění na internetových stránkách MŠMTVíce...
27. 02. 2008,  redakce

Na opravu školských a volnočasových zařízení nabízí ROP Moravskoslezsko 150 miliónů korun

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rekonstrukce školských nebo volnočasových zařízení. Žádat o dotace mohou obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5.000, neziskové organizace, soukromé školy a další subjekty nacházející se v těchto obcích. Projekty v minimální výši 1 milion a maximální výši 50 milionů korun je možné předkládat do 31. března 2008.  Více...
25. 02. 2008,  Pavel Trantina

Granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Královéhradecký kraj finančně podpoří pořádání akcí pro organizované i neorganizované děti a mládež do 26 let, integraci zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit, činnost otevřených klubů a provoz kluboven a tvorbu informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže. Uzávěrka je 22. února 2008. Více o tomto i dalších grantech v ČR najdete na www.osnoviny.cz/fundraising  Více...
13. 02. 2008,  Michala K. Rocmanová

Cena Přístav – uzávěrka nominací 15. dubna

Rádi bychom Vás vyzvali k zasílání nominací na letošní Cenu Přístav – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Připomínáme, že uzávěrka nominací je každoročně 15. dubna. Pokud ve svém okolí znáte někoho, kdo by si podle Vás toto ocenění zasloužil, neváhejte se zasláním nominace! Veškeré potřebné informace najdete na internetových stránkách Ceny PřístavVíce...
11. 02. 2008,  Kristýna Makovcová

Uzávěrka soutěže O cenu Karla Velikého prodloužena!

Ještě máte šanci! Zpráva je to jistě příznivá pro ty, jimž chyběl čas k odevzdání přihlášek: došlo k prodloužení termínu, a to do 15. února 2008! Původní termín byl k 8. 2. 2008, jak bylo uvedeno v původním článku.  Více...
08. 02. 2008,  Michala K. Rocmanová

Nominace na předsedu ČRDM

Představenstvo ČRDM na svém zasedání 24. ledna určilo termín konání 28. Valného shromáždění na 17. dubna 2008, které bude zároveň shromážděním volebním. Do Kanceláře ČRDM byly doručeny nominace pro dva kandidáty na nového předsedu ČRDM. Jsou jimi pánové Jiří Let a Aleš Sedláček.  Více...
29. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Prodloužení členství v ČRDM pro rok 2008

Sdružení dětí a mládeže, která v loňském roce byla členy ČRDM, mají již jen pár dní na to, aby své členství prodloužila. Vyplněné a orazítkované prohlášení zasílejte, prosím, na adresu ČRDM nejpozději do 31. ledna 2008. Vaše případné dotazy zodpoví kristyna.makovcova@crdm.cz.  Více...
25. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Občanská sdružení nemusí měnit své názvy

K tomuto kroku nás nutila novela zákona o sdružování, která vstoupí v platnost v polovině letošního roku a která mj. ukládala občanským sdružením povinnost mít označení "občanské sdružení" přímo v názvu nebo zkratku o.s. za ním.
Díky spolupráci s ČOS a ČSTV a s podporou spřátelených poslanců a senátorů se nám podařilo prosadit změnu zákona, která tuto povinnost opět ruší. Sdružení se tak vyhnou nejen velkému administrativnímu zatížení, ale především ušetří značné finanční prostředky, které by stála výměna dopisních papírů, razítek apod.  Více...
24. 01. 2008,  Michaela Přílepková

Jubilejní desátý ročník Bambiriády

se uskuteční ve dnech 22. až 25. května 2008, a to ve 27 či 28 městech ČR. Známou akci, organizovanou ČRDM, uvádí slogan Nestůj, pojď se přidat!, vybízející malé návštěvníky k aktivitám, které jim nabízejí dětská sdružení; jiná část motta zohledňující jejich právo na kamarádství odkazuje na evropskou kampaň, k níž se Bambiriáda letos připojila. Vyplynulo to z první schůzky Centrálního bambiriádního štábu, který jednal 18. ledna v Praze.  Více...
18. 01. 2008,  Jiří Majer

Přehled legislativy pro neziskové organizace,

který zpracovala Ing. Marie Hladká z Centra pro výzkum neziskového sektoru, najdete na webových stránkách Vlády ČR v sekci Poradní a pracovní orgány vlády v sekci Poradní a pracovní orgány vlády .  Více...
14. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Témata zpravodaje ARCHA v roce 2008

Číslo 1 má téma Dětská sdružení jako záchytný bod – příspěvky můžete posílat do 31. 1. 2008, kdy je jejich uzávěrka, na adresu archa@crdm.cz.
Témata dalších čísel: Číslo 2. Děti a média (uzávěrka 12. 3. 2008), č. 3. Neformální vzdělávání v dětských sdruženích (16. 4.), č. 4. Bambiriáda 2008 (dvojčíslo, 9. 6.), č. 5. Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě… (20. 8.), č. 6. Děti a mládež jako politikum? (1. 10.), č. 7. Krajské rady dětí a mládeže (4. 11.) č. 8. Být malou organizací? (1. 12. 2008)  Více...
01. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá

člena hodnotitelských komisí pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). Jména nominovaných kandidátek a kandidátů zasílejte, prosím, na adresu vysin.martin@vlada.cz, a to již do 7. ledna 2008 do 12:00 hod. spolu s životopisy a motivačními dopisy! Člena hodnotitelských komisí vybere Výbor pro Evropskou unii RVNNO. Uvedená informace včetně dalších podrobností je zveřejněna na internetových stránkách RVNNOVíce...
28. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila

2. výzvu Blokového grantu pro NNO z Finančních mechanismů EHP/Norska. Na internetových stránkách NROS najdete Směrnice pro žadatele obsahující popis priorit, znění 1. výzvy a další dokumenty a formuláře.  Více...
24. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Betlémské světlo jako symbol Vánoc

cestuje každoročně až z Betléma do celé Evropy. V pátek 21. prosince ve 13:30 v pražské Svatovítské katedrále plamen od skautů a Českého rozhlasu převezme kardinál Miloslav Vlk, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, manželka prezidenta Livie Klausová. I letos – již poosmnácté – budou světlo skauti rozvážet vlaky do všech koutů ČR a lidé si jej budou moci převzít již od soboty 22. prosince při řadě regionálních akcí.  Více...
13. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+