pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

MŠMT hledá zástupce nevládních neziskových organizací (NNO) do výběrových komisí pro posuzování projektů

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). Jedná se o následující obasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání; Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Závěrečný termín pro nominace je již v pondělí 17. března do 12 hodin. Více se dozvíte v informačním textu a přiložených dokumentech na www.crdm.cz Více...
14. 03. 2008,  Michala K. Rocmanová

Do začátku Bambiriády 2008 zbývá už jen pár týdnů

Letos se koná od 22. do 25. května 2008 ve 28 městech - vítáme další bambiriádní město – Děčín. V Praze pilně pracuje centrální štáb Bambiriády, který se chystá na 2. schůzku. Připravuje se také 2. schůzka pražských sdružení. Bambiriáda v Praze bude letos trošku soutěživější a ten nej nej program pro ni vymýšlejí Blanka Lišková a Luděk Říha.  Více...
02. 03. 2008,  ČRDM - Blanka Lišková

Výsledky dotací na rok 2008

Žádosti o státní dotace v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010, podané na podzim 2007, byly projednány a schváleny 26. 2. 2008 výsledky jsou k vidění na internetových stránkách MŠMTVíce...
27. 02. 2008,  redakce

Na opravu školských a volnočasových zařízení nabízí ROP Moravskoslezsko 150 miliónů korun

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rekonstrukce školských nebo volnočasových zařízení. Žádat o dotace mohou obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5.000, neziskové organizace, soukromé školy a další subjekty nacházející se v těchto obcích. Projekty v minimální výši 1 milion a maximální výši 50 milionů korun je možné předkládat do 31. března 2008.  Více...
25. 02. 2008,  Pavel Trantina

Granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Královéhradecký kraj finančně podpoří pořádání akcí pro organizované i neorganizované děti a mládež do 26 let, integraci zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit, činnost otevřených klubů a provoz kluboven a tvorbu informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže. Uzávěrka je 22. února 2008. Více o tomto i dalších grantech v ČR najdete na www.osnoviny.cz/fundraising  Více...
13. 02. 2008,  Michala K. Rocmanová

Cena Přístav – uzávěrka nominací 15. dubna

Rádi bychom Vás vyzvali k zasílání nominací na letošní Cenu Přístav – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Připomínáme, že uzávěrka nominací je každoročně 15. dubna. Pokud ve svém okolí znáte někoho, kdo by si podle Vás toto ocenění zasloužil, neváhejte se zasláním nominace! Veškeré potřebné informace najdete na internetových stránkách Ceny PřístavVíce...
11. 02. 2008,  Kristýna Makovcová

Uzávěrka soutěže O cenu Karla Velikého prodloužena!

Ještě máte šanci! Zpráva je to jistě příznivá pro ty, jimž chyběl čas k odevzdání přihlášek: došlo k prodloužení termínu, a to do 15. února 2008! Původní termín byl k 8. 2. 2008, jak bylo uvedeno v původním článku.  Více...
08. 02. 2008,  Michala K. Rocmanová

Nominace na předsedu ČRDM

Představenstvo ČRDM na svém zasedání 24. ledna určilo termín konání 28. Valného shromáždění na 17. dubna 2008, které bude zároveň shromážděním volebním. Do Kanceláře ČRDM byly doručeny nominace pro dva kandidáty na nového předsedu ČRDM. Jsou jimi pánové Jiří Let a Aleš Sedláček.  Více...
29. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Prodloužení členství v ČRDM pro rok 2008

Sdružení dětí a mládeže, která v loňském roce byla členy ČRDM, mají již jen pár dní na to, aby své členství prodloužila. Vyplněné a orazítkované prohlášení zasílejte, prosím, na adresu ČRDM nejpozději do 31. ledna 2008. Vaše případné dotazy zodpoví kristyna.makovcova@crdm.cz.  Více...
25. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Občanská sdružení nemusí měnit své názvy

K tomuto kroku nás nutila novela zákona o sdružování, která vstoupí v platnost v polovině letošního roku a která mj. ukládala občanským sdružením povinnost mít označení "občanské sdružení" přímo v názvu nebo zkratku o.s. za ním.
Díky spolupráci s ČOS a ČSTV a s podporou spřátelených poslanců a senátorů se nám podařilo prosadit změnu zákona, která tuto povinnost opět ruší. Sdružení se tak vyhnou nejen velkému administrativnímu zatížení, ale především ušetří značné finanční prostředky, které by stála výměna dopisních papírů, razítek apod.  Více...
24. 01. 2008,  Michaela Přílepková

Jubilejní desátý ročník Bambiriády

se uskuteční ve dnech 22. až 25. května 2008, a to ve 27 či 28 městech ČR. Známou akci, organizovanou ČRDM, uvádí slogan Nestůj, pojď se přidat!, vybízející malé návštěvníky k aktivitám, které jim nabízejí dětská sdružení; jiná část motta zohledňující jejich právo na kamarádství odkazuje na evropskou kampaň, k níž se Bambiriáda letos připojila. Vyplynulo to z první schůzky Centrálního bambiriádního štábu, který jednal 18. ledna v Praze.  Více...
18. 01. 2008,  Jiří Majer

Přehled legislativy pro neziskové organizace,

který zpracovala Ing. Marie Hladká z Centra pro výzkum neziskového sektoru, najdete na webových stránkách Vlády ČR v sekci Poradní a pracovní orgány vlády v sekci Poradní a pracovní orgány vlády .  Více...
14. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Témata zpravodaje ARCHA v roce 2008

Číslo 1 má téma Dětská sdružení jako záchytný bod – příspěvky můžete posílat do 31. 1. 2008, kdy je jejich uzávěrka, na adresu archa@crdm.cz.
Témata dalších čísel: Číslo 2. Děti a média (uzávěrka 12. 3. 2008), č. 3. Neformální vzdělávání v dětských sdruženích (16. 4.), č. 4. Bambiriáda 2008 (dvojčíslo, 9. 6.), č. 5. Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě… (20. 8.), č. 6. Děti a mládež jako politikum? (1. 10.), č. 7. Krajské rady dětí a mládeže (4. 11.) č. 8. Být malou organizací? (1. 12. 2008)  Více...
01. 01. 2008,  Michala K. Rocmanová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá

člena hodnotitelských komisí pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). Jména nominovaných kandidátek a kandidátů zasílejte, prosím, na adresu vysin.martin@vlada.cz, a to již do 7. ledna 2008 do 12:00 hod. spolu s životopisy a motivačními dopisy! Člena hodnotitelských komisí vybere Výbor pro Evropskou unii RVNNO. Uvedená informace včetně dalších podrobností je zveřejněna na internetových stránkách RVNNOVíce...
28. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila

2. výzvu Blokového grantu pro NNO z Finančních mechanismů EHP/Norska. Na internetových stránkách NROS najdete Směrnice pro žadatele obsahující popis priorit, znění 1. výzvy a další dokumenty a formuláře.  Více...
24. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Betlémské světlo jako symbol Vánoc

cestuje každoročně až z Betléma do celé Evropy. V pátek 21. prosince ve 13:30 v pražské Svatovítské katedrále plamen od skautů a Českého rozhlasu převezme kardinál Miloslav Vlk, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, manželka prezidenta Livie Klausová. I letos – již poosmnácté – budou světlo skauti rozvážet vlaky do všech koutů ČR a lidé si jej budou moci převzít již od soboty 22. prosince při řadě regionálních akcí.  Více...
13. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Novela zákona o sdružování občanů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 7. prosince 2007 návrh novely zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Novela mění ustanovení § 6 odst. 4 uvedeného zákona ve smyslu zrušení povinnosti uvádět v názvu sdružení označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. Zákon musí ještě schválit Senát Parlamentu České republiky a podepsat prezident.  Více...
11. 12. 2007,  Pavel Trantina

Novela zákona o účetnictví

Senát Parlamentu České republiky schválil dne 5. prosince 2007 novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., která umožní neziskovým organizacím i po 31. prosinci 2007 účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví, a to v případě, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč. Zákon musí ještě podepsat prezident.  Více...
11. 12. 2007,  Pavel Trantina

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky

Zlatý Ámos vrcholí letos již po patnácté. Nominace budou ukončeny v poslední den tohoto roku 31. prosince 2007. Více informací a propozice ankety najdete na www.zlatyamos.czVíce...
05. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Čestný titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010“

byl udělen dne 27. 11. 2007 dalším sdružením. Jsou to: Asociace debatních klubů, Praha; Centrum integrace dětí a mládeže, Praha; Český rybářský svaz, Praha; ELIM, Písek; Informační centrum pro mládež, Tábor; Klub Pathfinder, Praha; OS SOVA, Praha; OS Zálesáci – pobyt v přírodě, Hodonín; Ratolest Brno; SPOLU Olomouc; Středisko Radost, Brno; TŠ BONIFÁC, občanské sdružení, Rtyně v Podkrkonoší; Turistický a tábornický oddíl SRUB, Praha.  Více...
01. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

2. ročník soutěže „Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň“ dospěl do finále.

Vítězové byli slavnostně oceněni 28. 11. 2007 odpoledne v Praze v budově Ministerstva kultury ČR. Soutěž, která chce motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, spolupořádá ČRDM a Památková komora.  Více...
28. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

2. Národní konference o mládeži

proběhla ve dnech 8. - 9. listopadu 2007 v Praze pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Sjelo se na ni více než 200 účastníků především z neziskových organizací, škol a školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Závěry a doporučení z konference, příspěvky hostů, fotogalerii a seznam pracovníků s dětmi a mládeží, oceněných MŠMT, najdete na oficiálních webových stránkách konference.  Více...
25. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Na výměnu zkušeností přijelo do Třeště na Jihlavsku 1400 lidí

Tisíc čtyři sta převážně mladých lidí z celé ČR i ze sousedního Slovenska si v rozmezí tří dnů – od pátku 16. listopadu do neděle 18. listopadu 2007 našlo cestu na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ), pořádanou v Třešti na Jihlavsku v kraji Vysočina. Čtrnáctý ročník zmíněné akce nabídl již tradičně všem zúčastněným, především z řad dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, prostor pro sebezdokonalování v široké škále nerůznějších oborů i pro předávání vlastních znalostí a dovedností druhým. Při závěrečném ceremoniálu obdrželi ocenění Březový lístek za svoji činnost předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Pavel Trantina a náčelník CVVZ 2007 Martin Paclík, šéf Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. Další informace přineseme v následujících dnech.  Více...
20. 11. 2007,  Jiří Majer

Bambiriáda 2008 jubilejní

Síť pořadatelských měst jubilejního desátého ročníku největší přehlídky činnosti sdružení dětí a mládeže, kterou pořádá ČRDM, je již známa! Bambiriádní nálada zavládne od 22. do 25. května 2008 v 27 městech ve 13 krajích ČR. Mezi pořadatele se vrací např. Jihlava a Frýdek - Místek. Naproti tomu úplně poprvé Bambiriádu zažijí v Poděbradech. A která města to tedy budou? České Budějovice, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Rychnov nad Kn., Šumperk, Tábor, Třinec, Uherské Hradiště, Zábřeh a Zlín.  Více...
19. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Možnosti získat finanční prostředky z evropských fondů

Podívejte se na internetové stránky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kam byla přidána nová sekce s názvem „Finanční prostředky z evropských fondů.“ Rozdělena do tematických oddílů, obsahuje základní informace (kontakty, výzvy atd.) o některých evropských finančních zdrojích, důležitých pro nestátní neziskové organizace.  Více...
12. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Ceny v soutěži Zlatý oříšek
11. 1. 2021, 462x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
27. 12. 2020, 653x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky
NGO Market 2021
NGO Market 2021
27. 12. 2020


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+