pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Novela zákona o sdružování občanů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 7. prosince 2007 návrh novely zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Novela mění ustanovení § 6 odst. 4 uvedeného zákona ve smyslu zrušení povinnosti uvádět v názvu sdružení označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. Zákon musí ještě schválit Senát Parlamentu České republiky a podepsat prezident.  Více...
11. 12. 2007,  Pavel Trantina

Novela zákona o účetnictví

Senát Parlamentu České republiky schválil dne 5. prosince 2007 novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., která umožní neziskovým organizacím i po 31. prosinci 2007 účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví, a to v případě, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč. Zákon musí ještě podepsat prezident.  Více...
11. 12. 2007,  Pavel Trantina

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky

Zlatý Ámos vrcholí letos již po patnácté. Nominace budou ukončeny v poslední den tohoto roku 31. prosince 2007. Více informací a propozice ankety najdete na www.zlatyamos.czVíce...
05. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Čestný titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008 až 2010“

byl udělen dne 27. 11. 2007 dalším sdružením. Jsou to: Asociace debatních klubů, Praha; Centrum integrace dětí a mládeže, Praha; Český rybářský svaz, Praha; ELIM, Písek; Informační centrum pro mládež, Tábor; Klub Pathfinder, Praha; OS SOVA, Praha; OS Zálesáci – pobyt v přírodě, Hodonín; Ratolest Brno; SPOLU Olomouc; Středisko Radost, Brno; TŠ BONIFÁC, občanské sdružení, Rtyně v Podkrkonoší; Turistický a tábornický oddíl SRUB, Praha.  Více...
01. 12. 2007,  Michala K. Rocmanová

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

2. ročník soutěže „Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň“ dospěl do finále.

Vítězové byli slavnostně oceněni 28. 11. 2007 odpoledne v Praze v budově Ministerstva kultury ČR. Soutěž, která chce motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, spolupořádá ČRDM a Památková komora.  Více...
28. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

2. Národní konference o mládeži

proběhla ve dnech 8. - 9. listopadu 2007 v Praze pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Sjelo se na ni více než 200 účastníků především z neziskových organizací, škol a školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Závěry a doporučení z konference, příspěvky hostů, fotogalerii a seznam pracovníků s dětmi a mládeží, oceněných MŠMT, najdete na oficiálních webových stránkách konference.  Více...
25. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Na výměnu zkušeností přijelo do Třeště na Jihlavsku 1400 lidí

Tisíc čtyři sta převážně mladých lidí z celé ČR i ze sousedního Slovenska si v rozmezí tří dnů – od pátku 16. listopadu do neděle 18. listopadu 2007 našlo cestu na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ), pořádanou v Třešti na Jihlavsku v kraji Vysočina. Čtrnáctý ročník zmíněné akce nabídl již tradičně všem zúčastněným, především z řad dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, prostor pro sebezdokonalování v široké škále nerůznějších oborů i pro předávání vlastních znalostí a dovedností druhým. Při závěrečném ceremoniálu obdrželi ocenění Březový lístek za svoji činnost předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Pavel Trantina a náčelník CVVZ 2007 Martin Paclík, šéf Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. Další informace přineseme v následujících dnech.  Více...
20. 11. 2007,  Jiří Majer

Bambiriáda 2008 jubilejní

Síť pořadatelských měst jubilejního desátého ročníku největší přehlídky činnosti sdružení dětí a mládeže, kterou pořádá ČRDM, je již známa! Bambiriádní nálada zavládne od 22. do 25. května 2008 v 27 městech ve 13 krajích ČR. Mezi pořadatele se vrací např. Jihlava a Frýdek - Místek. Naproti tomu úplně poprvé Bambiriádu zažijí v Poděbradech. A která města to tedy budou? České Budějovice, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Rychnov nad Kn., Šumperk, Tábor, Třinec, Uherské Hradiště, Zábřeh a Zlín.  Více...
19. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Možnosti získat finanční prostředky z evropských fondů

Podívejte se na internetové stránky Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kam byla přidána nová sekce s názvem „Finanční prostředky z evropských fondů.“ Rozdělena do tematických oddílů, obsahuje základní informace (kontakty, výzvy atd.) o některých evropských finančních zdrojích, důležitých pro nestátní neziskové organizace.  Více...
12. 11. 2007,  Michala K. Rocmanová

Hledají se kandidáti do Rady Českého rozhlasu

Organizace a sdružení, představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy mohou do 9. listopadu 2007 předložit volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrh kandidátů na 4 členy Rady Českého rozhlasu.
Vyplývá to z výzvy předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miroslava Vlčka, podle níž se k návrhům přikládají doklady uvedené v ustanovení paragrafu 4 odst. 3 a paragrafu 5 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, 118 26 Praha 1, Sněmovní 4, tel. – 257 173 561-2, fax - 257173563, e-mail: zak@psp.cz.
 Více...
01. 11. 2007, 

Příručka o dotacích pro neziskovky na rok 2008

Jako každý rok připravuje Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vydání publikace s názvem "Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu". V současné době je k dispozici ke stažení její I. část - dotační programy ministerstev na rok 2008. Příručku naleznete na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v sekci „Publikace RNNO“. Více...
01. 11. 2007, 

Hledáme bambiriádní města 2008 – uzávěrka přihlášek 31. října!

V termínu od 22. do 25. května 2008 nás čeká neuvěřitelný 10. ročník Bambiriády a Vy stále máte možnost stát se pořadatelem Bambiriády 2008 ve Vašem městě. Co je potřeba pro to udělat? Do 31. října 2007 můžete rozhodnout o tom, že se právě Vaše město připojí do řetězce bambiriádních měst. K tomu je třeba vyplnit formulář přihlášky (DOC, 41 kB); předtím si prostudujte podmínky pro města (PDF, 159 kB). Do 15. listopadu bude stanovena síť Bambi-měst. Všichni budou vyrozuměni o tomto rozhodnutí a obdrží výzvu ke zpracování a doručení projektu (nejpozději do 31. prosince 2007). Těšíme se na Vaše přihlášky! Více...
25. 10. 2007,  Kristýna Makovcová

Krátce z 27. Valného shromáždění ČRDM

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) si má na jaře zvolit svého nového předsedu či předsedkyni. Delegátům 27. Valného shromáždění ČRDM to řekl 18. října 2007 současný šéf Rady Pavel Trantina s tím, že přijal nabídku k práci v čele odboru pro záležitosti EU na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Z vůle delegátů VS rozšířil představenstvo ČRDM zástupce Pionýra Jiří Let a členská sdružení přijala mezi sebe jedno nové, a sice Prázdninovou školu Lipnice. ČRDM tak nyní zastřešuje rovných 95 dětských a mládežnických spolků a organizací. Další informace o jednání VS ČRDM přineseme v následujících dnech.  Více...
19. 10. 2007,  Jiří Majer

27. Valné shromáždění ČRDM

se koná ve čtvrtek 18. října 2007 od 16:30 hodin ve Farním klubu u P. Marie Sněžné v Praze (vchod je z Františkánské zahrady Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1 - Nové Město). Důležitým bodem bude diskuse o možných změnách stanov ČRDM (k hlasování na jarním VS 2008). přijetí nového člena, projednání priorit činnosti ČRDM v roce 2008 a další. Více...
15. 10. 2007,  redakce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá

hodnotitele projektů předkládaných do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Program je zaměřený na rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Konkrétní oblasti a požadovaný profil hodnotitele najdete na webových stránkách MŠMT.  Více...
15. 10. 2007,  redakce

Semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 2010

Jako každoročně, odbor pro mládež MŠMT spolu s Národním institutem dětí a mládeže připravil na září semináře v jednotlivých krajích k seznámení s „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 2010“, protože v uvedených programech došlo k některým změnám. Doporučujeme proto všem žadatelům o dotace, aby se důkladně s jejich zněním seznámili. Přehled seminářů a podmínky účasti najdete zdeVíce...
21. 08. 2007,  redakce

Česká rada dětí a mládeže slaví deváté výročí

Dne 7. července uplyne přesně 9 let od chvíle, kdy byla podepsána zakládací listina ČRDM. Co si o ČRDM myslí její členská sdružení? Jaká byla historie jejího vzniku a jaká je dnes? Kdo jsou lidé, kteří pro ni pracují? Server www.adam.cz pro Vás k tomuto výročí připravuje malý seriál článků, ohlasů sdružení, anket a diskusí.  Více...
05. 07. 2007,  Kristýna Makovcová

Máme novou Koncepci státní politiky vůči dětem a mládeži - co s ní uděláme?

crdmVláda schválila 4. června novou Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013. Na její přípravě se významně podílela Česká rada dětí a mládeže, ať již návrhem struktury, klíčových témat, aktivní účastí na kulatých stolech či poté při formulaci cílů a návrhů opatření.
Koncepce říká, že „cílem současné společnosti by mělo být vychovávat děti a mladé lidi tak, aby se stali...  Více...
19. 06. 2007,  Pavel Trantina - ČRDM

Prázdninové příspěvky

Prázdniny jsou za dveřmi a přípravy na tábory a další letní dobrodružství vrcholí. Obracíme se proto na vás s prosbou o zážitky, dojmy, postřehy i zkušenosti (nejen) z letních táborů – pro tištěný zpravodaj Archa i internetový portál Adam.cz . Téma zní: „Jaké byly prázdniny“. Texty – pokud možno doplněné několika fotografiemi (nejlépe digitálními o velkém rozlišení) – zasílejte, prosím, průběžně, současně na obě adresy: archa@adam.cz a zprava@adam.cz. Uzávěrka příspěvků Archy č. 5. je 20. srpna 2007 (má vyjít v září), portál Adam.cz uzávěrku nemá.
Na vaše příspěvky se těší Michala K. Rocmanová (za portál Adam.cz) a Jiří Majer (za časopis Archa). Více...
19. 06. 2007,  redakce

Jací by měli být mladí lidé v roce 2013 a co pro to chce stát udělat?

To se dočtete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde je ke stažení nová Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013Více...
13. 06. 2007,  redakce

Pozvánka na seminář o mládeži v Jihoafrické republice

Jaké to je být dnes mladým člověkem v Jihoafrické republice a jaké to bylo za apartheidu? Velvyslankyně Jihoafrické republiky v ČR sl. Nomsa Dube si Vás dovoluje pozvat na seminář „Role mládeže během jihoafrického boje za svobodu“, který se koná v budově SMOSK, konf. místnost č. 254, Senovážné náměstí 23, Praha 1 ve středu 13. června 2007 od 17.00 do cca 19.00 hod. Na semináři promluví jihoafrický náměstek ministra pro vnitřní záležitosti pan Malusi Gigaba, jenž předsedal Organizaci mládeže Afrického národního kongresu. Seminář je organizován ve spolupráci s ČRDM a je určen mladým pracovníkům s mládeží, představitelům sdružení dětí a mládeže či studentům se zájmem o toto téma. Tlumočení je zajištěno. Na místě bude podáváno občerstvení. Prosíme o předběžnou registraci u sl. Kristýny Makovcové, tel. 234 621 210, e-mail kristyna.makovcovacrdm.cz.  Více...
08. 06. 2007,  redakce

O Bambiriádě se píše i v Bruselu

Server www.youthweek.eu, oficiální zpravodaj Evropského týdne mládeže, organizovaného Evropskou komisí, přinesl dnes rozhovor s předsedou ČRDM a členem Evropského hospodářského a sociálního výboru Pavlem Trantinou. Rozhovor se točí okolo činnosti České rady dětí a mládeže a situace mládeže u nás a naleznete ho pod názvem „Evropa je tady“. Odkazuje i na druhý článek, popisující letošní Bambiriádu jako jeden z příkladů dobré praxe evropské politiky vůči mládeži. Více...
01. 06. 2007,  Pavel Trantina

On-line rozhovor o Bambiriádě

Bambiriáda 2007Na webové stránce České televize odpovídá 23. května od 14:00 na vaše dotazy ředitel Bambiriády 2007 Martin Bělohlávek. Můžete se ptát nejen na program letošního ročníku, ale také na to, jak a kde děti mohou trávit volný čas. http://www.ceskatelevize.cz/chat/chat.php?id=543 Více...
23. 05. 2007,  redakce

Přijďte se také podívat na Bambiriádu 2007

Celostátní akce Bambiriáda , jejímž pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), se uskuteční v době od 24. do 27. května ve 27 městech po celé ČR . Bambiriádními městy v letošním roce jsou: České Budějovice, Děčín, Havířov, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jaroměř, Jeseník, Karlovy Vary, Klatovy, Krnov, Liberec, Náchod, Nymburk, Ostrava, Plzeň, Praha, Prostějov, Rakovník, Rychnov nad Kněžnou, Šumperk, Tábor, Třinec, Uherské Hradiště, Zábřeh a Zlín. Přijďte, budete vítáni!  Více...
22. 05. 2007,  Michala K. Rocmanová

Granty Nadace O2

Nadace O2 vyhlašuje 6. ročník programu Regionálních grantů na rok 2007.
Kdo může o příspěvek žádat: Nestátní neziskové organizace z celé ČR, které pomáhají znevýhodněným dětem a mládeži
Uzávěrka pro přijímání žádostí: 24. května 2007
Více informací na internetových stránkách o grantovém řízení Nadace O2 Více...
14. 05. 2007,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+