pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Hlasujte pro alej roku 2013!

Do 11. listopadu můžete a hlasovat pro nejzajímavější z 61 stromořadí, které se ucházejí o titul Alej roku 2013. Vyhlašovat se budou i vítězové v jednotlivých krajích. Nejvíce krajinných dominant, osm, stojí ve Středočeském kraji, nejméně pak na Plzeňsku, odkud pochází jediná nominace. Na webu najdete popisy, fotografie a mapu stromořadí. Vylosovaní hlasující obdrží věcné ceny.

Vybírejte nejhezčí alej a hlasujte!
http://alejroku.cz

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme stromy“ požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než 30 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 100 tisíc stromů.

http://arnika.org Více...

12. 10. 2013,  redakce

Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátory pro 8. funkční období Fóra

Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátorku / koordinátora pro své 8. funkční období (březen 2014 – červenec 2015). Fórum se skládá z 15 českých a 15 německých účastníků, kteří se aktivně angažují v česko-německých vztazích. Smyslem tohoto grémia je zprostředkovat do oficiálního dialogu mezi Českou republikou a Německem názory mladé generace a nabídnout mladým Čechům a Němcům prostor k setkávání a k diskuzi.

Více informací, náplň práce a podmínky najdete na:
http://www.cnfm.cz/hledame-koordinatory-2013/#more-1912  Více...

10. 10. 2013,  redakce

Liga lesní moudrosti má nového náčelníka

Woodcrafter Filip Chmel se stal v sobotu 5. října novým šéfem Ligy lesní moudrosti. Do pražského Suchdola, kde devětadvacetiletý vlasáč Filip bydlí se svou ženou Terezou a malou dcerou Kristýnkou, rádi posíláme blahopřání! Filip i Terezka vedli úspěšně tři roky banátské tábory, společný tomícko-woodcrafterský projekt...
Více:
http://www.a-tom.cz/clanek/16918-liga-lesni-moudrosti-ma-noveho-nacelnika Více...
09. 10. 2013,  redakce

Mladí vysokoškoláci se stále častěji živí rukama. Proč?

Z vysokých škol vychází čím dál tím více mladých, zdravých, perspektivních lidí, kteří jsou odsouzeni k nezaměstnanosti, případně k přijetí zaměstnání, pro něž jsou překvalifikovaní.

V České republice tak stabilně dvě až tři procenta absolventů vysokých škol (do šesti let po ukončení školy) pracují manuálně – loni takhle makalo rukama bezmála pět tisíc mladých lidí s vysokoškolským titulem. Co je k tomu vede? Nemají rádi obor, který vystudovali? Nebo žijí v kraji, kde dobrou práci nesežene prostě nikdo?

Celý článek:
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/51848/mladi-vysokoskolaci-se-stale-casteji-zivi-rukama-proc.html Více...

03. 10. 2013,  redakce

Čtení predikuje úspěch lépe než vzdělání rodičů

Autoři studie IOE, která tvrdí, že je první, jež zkoumá efekt volnočasové četby dětí na kognitivní vývoj, dochází k jasným závěrům: děti, které čtou pro radost, zvládají mezi 10 až 16 lety lépe matematiku, mají větší slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti než ty, které čtou jen zřídka.

Může se jevit jako překvapivé, že se podle průzkumu ukázalo čtení pro radost důležitějším faktorem rozvoje kognice než dosažené vzdělání rodičů. Kombinovaný efekt pravidelné četby, návštěvy knihovny a četby denního tisku v 16 letech byl čtyřikrát větší než ten, který dětem zaručovalo dětství s vysokoškolsky vzdělaným rodičem.

Děti, kterým bylo ve věku 5 let pravidelně čteno, si vedly ve všech třech testech v 16 letech lépe než ty, kterým čteno nebylo. Alice Sullivan poznamenává, že čtení ve volném čase mělo největší vliv na rozvoj slovní zásoby, ale také dopad na hláskování (v angličtině důležitá dovednost, pozn. překladatele) a matematiku. “Zdá se být převapující, že čtení pro radost by mohlo vylepšit dětem znalosti z matematiky,” říká. “Předpokládáme ale, že dobré čtenářské dovednosti umožňují dětem lépe vstřebat učivo a porozumět novým informacím.”

Celý článek najdete na:
http://www.scio.cz/vyzkum/deti_ctenari_lepsi_vysledky.asp Více...

02. 10. 2013,  redakce

Den Olgy Havlové - připomenutí 80. výročí narození

Gymnázium Olgy Havlové se svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a tematiky lidských práv snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové jako výjimečné osobnosti naší moderní historie. U příležitosti 80. výročí jejího narození škola zorganizovala několik akcí, které mají Olgu Havlovou připomenout mladým lidem i široké veřejnosti. Součástí oslav byla účast studentského divadla na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním festivalu United Islands 21. června 2013, esejistická soutěž pro studenty, životopisná výstava v české i anglické jazykové verzi a vyvrcholením bude blížící se nadační Den Olgy Havlové na půdě gymnázia 3. října 2013.

Celý článek:
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/blizi-se-vyvrcholeni-oslav-80-vyroci-narozeni-olgy-havlove/ Více...

01. 10. 2013,  redakce

My děti neučíme, jen nesmyslně testujeme, míní univerzitní pedagog

Názory univerzitního kantora Ondřeje Hausenblase zvoní: Zrušte detailní větný rozbor v češtině, je zbytečný. Školní testy jsou hloupé. Někteří jej kvůli tomu považují za extremistu. Ale on pouze říká, že místo biflování by měly děti své mateřštině hlavně rozumět. A vůbec všemu, co se ve škole učí.

Celý rozhovor najdete na:
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-ondrejem-hausenblasem-dlz-/domaci.aspx?c=A120420_144906_domaci_zep Více...

30. 09. 2013,  redakce

Český západ o.s.: Šest žen se rekvalifikuje na šičku, čtyři z nich získají práci

Český západ o.s. ve spolupráci s Republikovým centrem vzdělávání pořádají v Teplé měsíční rekvalifikační kurz v oboru šička interiérového vybavení. Kurz pro šest žen v rozsahu 140 hodin...  Více...
28. 09. 2013,  redakce

První náměstek ministra školství Jindřich Fryč navštívil školy v Jihočeském kraji

Větší důraz na technické vzdělávání je jednou z priorit ministerstva školství. Jak vypadá podpora odborného vzdělávání v praxi, se byl přesvědčit 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč přímo v terénu.

Celý článek najdete na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prvni-namestek-ministra-jindrich-fryc-navstivil-skoly-v Více...

24. 09. 2013,  redakce

Langevo.com - Webová hra, která naučí cizí jazyky

Právě spuštěný projekt www.Langevo.com přináší inovativní pohled na výuku cizích jazyků. Kombinací herních principů s přirozenými prvky motivace podporuje dlouhodobé a zábavné učení.

Langevo je webová hra na učení cizojazyčných slovíček. Využívá jednoduché herní principy pro přirozenou motivaci. Herní mechanismus zároveň respektuje paměťovou křivku a podporuje pravidelné učení. Zakladatel Tomáš Holub říká: "Největším problémem při učení je motivace samotných studentů. Více než 80 % z nich nedokončí 5. lekci. Snažíme se změnit samotnou nechuť k učení. Chceme, aby se lidem konečně podařilo naučit cizí jazyk."

Na blogu www.Langevo.com/blog/ se kromě informací o vývoji hry dozvíte také další užitečné tipy pro studenty cizích jazyků.

 Více...
23. 09. 2013,  redakce

Česko-slovenský koncert Slávik - Zpěváček odložen na rok 2014

Vážení přátelé a milovníci folkloru, jménem Folklorního sdružení ČR a Slávika Slovenska − organizátorů dětských pěveckých soutěží lidových písní Zpěváček a Slávik Slovenska – si vám dovolujeme sdělit, že letošní podzimní koncert jejich vítězů, plánovaný na sobotu 12. října 2013 ve světoznámých slovenských lázních Piešťany, byl přesunut na příští rok 2014. K tomuto kroku nás přiměly zejména ekonomické důvody, resp. jejich negativní průmět do finančních možností letošního hlavního pořadatele profinancovat koncert Slávik - Zpěváček v plném rozsahu.

Celou informaci najdete na:
http://www.folklornisdruzeni.cz/odlozeni-zpevacka  Více...

23. 09. 2013,  redakce

Logo projektu 72 hodin - Ruku na to!

Již 150 registrovaných projektů 72 hodin! Připojte se i vy!

Registrace projektů 72 hodin je úspěšná, počet přihlášených projektů se již vyšplhal na číslo 150, připojte se také! Do projektu je zatím přihlášeno cca 7000 dobrovolníků a další neustále přibývají.

Zájemci mohou registrovat projekty se zaměřením na lidi, přírodu a místo, kde žijí, důležité je, aby veškeré činnosti proběhly v termínu 10. – 13. října.

Své nápady můžete registrovat na webových stránkách projektu, kde najdete i další informace www.72hodin.cz Více...

22. 09. 2013,  redakce

Rodiče, naučte se první pomoc, hlásá drsná reklama

Video v článkuNa vážný problém je nejlepší upozornit nekompromisním způsobem, řekli si v jedné britské charitativní společnosti a vytvořili reklamu, která varuje před faktem, že mnoho rodičů by v případě potřeby nebylo schopno poskytnout svému dítěti první pomoc. Více...
17. 09. 2013,  redakce

Sedmnáctá výroční konference Forum 2000 - SPOLEČNOSTI V PŘERODU

...probíhá ve dnech 15.–17. září 2013 v Praze a dalších městech. O příležitostech i nástrahách demokratických transformací bude diskutovat více než 100 významných světových osobností, zejména politiků, akademiků, zástupců občanské společnosti, novinářů, podnikatelů a náboženských přestavitelů.

Podrobnosti najdete na:
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2013/

Tamtéž můžete také sledovat živě záznam ze všech přednášek, panelů a workshopů.

Aktuální informace o Foru 2000 najdete také na Facebooku, Twitteru a Google+.
 Více...

16. 09. 2013,  redakce

Záznam z veřejné přednášky Jeho Svatosti dalajlamy v Praze 14. září 2013

Dalajlama hovořil o potřebě vzájemné tolerance, úcty a o touze lidí po štěstí, jeho posluchači v Tipsport areně jej vítali potleskem vestoje...

Záznam z veřejné přednášky Jeho Svatosti dalajlamy, která se konala v rámci letošní 17. konference Forum 2000 v Praze 14. 09. 2013, najdete na You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=CYpD-Igtr1A  Více...

15. 09. 2013,  redakce

EDS na Vysočině - rekordní číslo překročeno

Evropská dobrovolná služba (EDS) je výjimečná vzdělávací příležitost pro mladé lidi ve věku 18 - 30 let s možností vycestovat na dobu až jednoho roku do zahraničí a získat zkušenosti ve vybrané oblasti v neziskovém sektoru.
Hodina H, která v loňském roce oslavila své desáté výročí již osm let, vysílá mladé lidi z České republiky do zahraničí a hostí cizince v Kraji Vysočina a většinu z nich přímo v Pelhřimově, kde má Hodina H své sídlo.
V druhé polovině roku 2013 bylo překročeno rekordní číslo, které zdaleka překračuje hranice regionu a patří mezi nejvyšší v Česku. Pelhřimovská Hodina H k dnešnímu dni zapojila (tzn. vyslala do zahraničí a nebo hostila v ČR) do Evropské dobrovolné služby celkem 134 mladých lidí.

Přesvědčit se o tom můžete na: http://www.hodinah.cz/projekty-2/evropska-dobrovolna-sluzba/ Více...

14. 09. 2013,  redakce

Výstava HRY A HLAVOLAMY je v plném proudu

Letos opět na Novoměstské radnici v Praze a nechybí spousta novinek.

Program 19. výstavy HRY A HLAVOLAMY:

- Velkolepá herna deskových her pro všechny hráče bez rozdílu věku
- Přednášky pro školy a skupiny
- Hlavolamové workshopy pro školy i pro veřejnost
- Setkání sběratelů – česká síň sběratelů
- Výstava hlavolamů
Více informací na www.hryahlavolamy.cz  Více...

13. 09. 2013,  redakce

Otevřeny registrace do online kurzů Talnetu

Opět se otevřely registrace do aktivit Talnetu ročníku 2013 - 2014. Talnet nabízí zejména online kurzy (T-kurzy) v oborech přírodních věd, matematiky a techniky. T-kurzy probíhají od října do května a absolventi mohou během nich vytvořit závěrečnou práci s podporou odborného instruktora.

Na podporu odborného i osobnostního rozvoje účastníků nabízí Talnet také během roku tři prezenční soustředění. Úvodní se koná 4. - 6. 10. 2013.
Dále T-exkurze, prosemináře zaměřené na dovednosti potřebné při studiu a další.
Jako obvykle nabízí Talnet kromě osvědčených aktivit nějaké novinky. Podrobnosti najdete na adrese:

http://www.talnet.cz/t-kurzy Více...

11. 09. 2013,  redakce

Keltové v Evropě a na Valašsku

Svébytná keltská kultura bude prezentována ve čtvrtek 12. září 2013 v 16 hodin na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Více:
www.muzeumvalassko.cz

http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/keltove-v-evrope-na-valassku/ Více...

10. 09. 2013,  redakce

Mezinárodní konferece "Pomoc obětem sexuálního násilí" se koná již 12. září

Registrace prodloužena ještě do 10. 9. 2013!
Přijměte pozvání na konferenci a následný workshop v rámci projektu Pomoc obětem sexuálního násilí – přenos znalostí a zkušeností, která se koná 12. a 13. září 2013 v institutu CERVANTES, Na Rybníčku 536/6, Praha 2.

Více informací o programu konference na:
http://www.in-ius.cz/aktuality/mezinarodni-konference-pomoc-obetem-sexualniho-nasili.html Více...

09. 09. 2013,  redakce

Česká rada dětí a mládeže spustila informační portál k novému Občanskému zákoníku

Na webu České rady dětí a mládeže k novému Občanskému zákoníku (NOZ) naleznete odpovědi na otázky spojené s blížící se účinností NOZ od 1. ledna 2014. Můžete tam pokládat konkrétní dotazy, na které vám naši odborníci odpoví. Rovněž tam můžete nalézt mnoho zajímavých informací z již zodpovězených dotazů. Přemýšlejte, čtěte, sdílejte odpovědi.

Více: http://noz.crdm.cz/ Více...

08. 09. 2013,  redakce

3. Dětský MFF LOUČENÍ S LÉTEM ve Velkých Karlovicích

Již tuto neděli 8. září se koná 3. Dětský MFF v nově vybudovaném amfiteátru krásného muzea ve Velkých Karlovicích. Za svou krátkou dobu se stal jením z nejprestižnějších a největších dětských folklorních festivalů na Valašsku. Více informací:
http://www.folklornisdruzeni.cz/pozvanka-na-3-detsky-mff-louceni-s-letem-ve-velkych-karlovicich  Více...
07. 09. 2013,  redakce

Ministr obrany přijal folkloristy

V Zrcadlovém salonku Ministerstva obrany ČR v Praze přijal dnes ministr obrany Vlastimil Picek představitele FoS ČR a vybraných folklorních slavností a festivalů, nad nimiž přezval osobní záštitu. Cílem setkání bylo především informovat nejvyšší představitele rezortu obrany o činnosti nejmasovější organizace zájemců o lidovou kulturu v současném období a zejména o podílu příslušných uměleckých složek Armády ČR na udržování a rozvoji lidové kultury v ČR.

Celý článek: http://www.folklornisdruzeni.cz/ministr-obrany0 Více...

01. 09. 2013,  redakce

Japonci chtějí bojovat proti závislosti dětí na internetu

Japonci plánují speciální odvykací tábory, které dětem pomohou překonat závislost na internetu. Podle ministerstva školství trpí touto formou závislosti více než 500 000 japonských dětí ve věku od 12 do 18 let.

Na táborech by měly být děti absolutně odříznuty od počítačů, mobilních telefonů či nejrůznějších počítačových her.

"Chceme je dostat pryč z virtuálního světa a přimět je k tomu, aby vedly skutečnou komunikaci s ostatními dětmi a dospělými," vysvětlil mluvčí.

Celý článek: http://www.novinky.cz/kariera/311823-japonci-chteji-bojovat-proti-zavislosti-deti-na-internetu.html Více...

31. 08. 2013,  redakce

Zasílat příběhy do projektu Dětský čin roku mohou děti již jen do 30. září

Ještě měsíc mají děti na zasílání příběhu o dobrém skutku, který vykonaly ony nebo jejich kamarádi, do projektu Dětský čin roku. Uzávěrka 30. září se totiž rychle blíží. Příběhy lze zaslat prostřednictvím internetových stránek www.detskycinroku.cz, nebo poštou na P.O. BOX 96, 170 04, Praha 7.

Poté určí porota semifinálové příběhy, v rámci kterých budou mít děti možnost rozhodnout o absolutním vítězi v jednotlivých kategoriích, a to v online hlasování na webových stránkách projektu. Dětské hlasování odstartuje 11. října a potrvá až do 31. října 2013. www.detskycinroku.cz Více...

30. 08. 2013,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2018 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+