pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3325 | 3325-3350 | 3350-3375 | 3375-3400 | 3400-3424 |

České děti si neumějí čistit zuby, kdo za to může?

Za špatný stav dětských zubů mohou v 84 procentech případů samotní rodiče a důvodem je nesprávná technika čištění. Rodiče sice svým dětem předají návyk pravidelného čištění, ale naučí je zároveň i špatné pohyby kartáčku.

Co s tím? To si můžete přečíst na:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ceske-deti-si-neumeji-cistit-zuby-kdo-za-to-muze_264743.html Více...

04. 04. 2013,  redakce

Nově otevřené Informační centrum pro mládež České Budějovice

V březnu 2013 bylo otevřeno Informační centrum pro mládež České Budějovice (ICM Č.B.) v nově zrekonstruovaných prostorách.
Jeho zřizovatelem je RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje sídlící na stejné adrese.

Služby ICM Č.B. jsou primárně zaměřeny na požadavky a zájmové cíle dětí a mládeže do 26 let, poskytování informačního servisu je však určeno široké veřejnosti (např. přehled kulturních programů pro děti a mládež v regionu, tipy pro volný čas, slevové karty EYCA, cestování, práce a vzdělávání v ČR i v zahraničí a další tematické okruhy)

Kontaktní adresa : Husova 45/622, 370 05 České Budějovice

Otevřeno je v pracovní dny od 10 do 15 hodin, v úterý do 18 hodin.

Více:
http://www.icmcb.cz Více...

01. 04. 2013,  redakce

Nový fond VDV bude hradit ozdravné pobyty pro děti a mladé lidi do 26 let

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - vyhlásil výběrové řízení Fondu profesorky Šilhánkové, ze kterého budou hrazené ozdravné pobyty dětí a mladých lidí do 26 let se zdravotním postižením. Žádosti mohou podávat jednotlivci a také nestátní neziskové organizace, které pečují o děti a mladé lidi do 26 let se zdravotním postižením nebo jim poskytují sociální služby. Žádosti se zasílají poštou a podávají se na formulářích.

Více informací:
http://www.vdv.cz/programy/zdravotnictvi/fond-profesorky-silhankove/ Více...

30. 03. 2013,  redakce

Za alergie může i přehnaná hygiena u malých dětí

S lehkou nadsázkou se dá říci, že jsme se stali oběťmi snahy o čistotu. Přehnaná hygiena, zejména u malých dětí, je jednou z hlavních příčin stoupajícího počtu alergií.  Více...
29. 03. 2013,  redakce

Mimořádný dotační program MŠMT - uzávěrka prodloužena do 10. 4.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo mimořádný dotační program, určený na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením.

Uzávěrka žádostí je ze 4. 4. posunuta na  10. dubna 2013

Podrobnosti o programu na:
http://www.msmt.cz/mladez/ministerstvo-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-vyhlasuje Více...

27. 03. 2013,  redakce

Mezi doprovodnými programy NGO marketu je i konference neziskovek na téma měření vlastní užitečnosti

Konference s mezinárodní účastí, kterou organizuje Nadace Forum 2000 a Asociace veřejně prospěšných organizací, je primárně určená pro pracovníky neziskových organizací (NNO).

Na konferenci „PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb Může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?“, která se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2013 v Národní technické knihovně, se mohou zájemci přihlásit na:
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2013/program/konference--prokazat---zmerit-/ Více...

26. 03. 2013,  redakce

Zpátky k mámě. Děti chudých rodičů snáze uniknou náhradní péči

Sdružení SOS vesniček plánuje otevřít v květnu nové zařízení pro děti, které se mají časem vrátit zpátky ke svým rodičům. Sdružení chce pomoci zejména rodinám ve finanční tísni a zajistit, aby z nich děti nemusely odcházet do náhradní péče, nebo aby bylo toto opatření pouze dočasné.

Celý článek najdete na:
http://zpravy.idnes.cz/sos-vesnicky-otevrou-zarizeni-pro-okamzitou-pomoc-fxw-/domaci.aspx?c=A130318_145202_domaci_jw Více...

19. 03. 2013,  redakce

Udržte studentské slevy, nařídil ministr Českým drahám

Ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) nařídil Českým drahám, aby zachovaly slevy pro žáky a studenty. V současné době se projednává konkrétní výše bonusů, informovalo ministerstvo.

Celý článek:
http://www.novinky.cz/ekonomika/296398-udrzte-studentske-slevy-naridil-ministr-ceskym-draham.html Více...

18. 03. 2013,  redakce

Pedagog: Slovní hodnocení na míru je zátěž, ale dětem pomáhá

V poslední době začalo hovořit o plošném zavedení slovního hodnocení ve školách místo klasického vysvědčení se známkami.

"...někteří rodiče si to rádi srovnávají se známkami... Ale u dětí je vidět, že si hodnocení čtou, že je to opravdu zajímá a chtějí se o sobě něco dozvědět. Snažíme se, aby se hodnotila činnost žáka, ne jeho vlastnosti, aby byly porovnávány dosažené výkony s tím, jak na tom byl předtím. Nesrovnáváme ho s ostatními, ale s jeho předchozími výkony," říká zástupkyně ředitelky Jarmila Matulová ZŠ v Přerově-Předmostí.

Celý článek:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/295523-pedagog-slovni-hodnoceni-na-miru-je-zatez-ale-detem-pomaha.html Více...

16. 03. 2013,  redakce

Sdružení Keltoi slaví 20 let

Občanské sdružení Keltoi začalo již dvacátý rok svého působení. KELTOI se již od roku 1994 zabývá propagací života našich předků, především Keltů, vydává historický magazín v elektronické podobě, organizuje ukázky řemesel, provozuje Archeopark Prášily a mnoho dalších činností.

Archeopark Prášily ve své osmé sezoně pro léto 2013 připravil Keltské víkendy a dva festivaly. Internetové stránky prošly úpravami a projekty se sjednotily...

Více se můžete dočíst na:
http://www.keltoi.cz/keltoi/kronika/3769-barduv-hlas-14-3-2013

Stránky sdružení:
www.keltoi.cz<  Více...

15. 03. 2013,  redakce

Kdo má naše děti vychovávat? Chceme z nich mít kariéristy? Nejen na to se ptala v minulém týdnu veřejná anketa „Jaké budou naše děti“.

Anketa Nadačního fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání měla za cíl rozvířit debatu nad otázkou propojení výchovy a vzdělání.

Veřejnost po tři dny diskutovala kromě jiného o smyslu vzdělání a jeho přesahu do žebříčku hodnot a morálky dětí.
Z diskuze vyplynula potřeba rodičů aktivně zasahovat do vzdělávání svých dětí a komunikovat se školou. Zároveň se prokázalo, že potřeba rozvíjet u dětí „soft skills“ je stále velmi aktuální. Aktivity nadačního fondu budou tudíž zaměřeny právě na tuto oblast vzdělávání, aby se vyhovělo současným požadavkům veřejnosti a aby měly reálný a žádaný pozitivní dopad na rozvoj dětí.

Anketa probíhala 4.–8. března 2013.

Anketa je zveřejněna na:
http://dialog.ihned.cz/oxbridge/c1-59416920-kdo-ma-vychovavat-skola-nebo-rodice

http://dialog.ihned.cz/oxbridge/c1-59417280-hon-za-karierou-nebo-cteni-hodnot

http://dialog.ihned.cz/oxbridge/c1-59417290-jak-pripravit-dite-do-zivota  Více...

13. 03. 2013,  redakce

Zúčastněte se mezinárodního školení o udržitelnosti v Lotyšsku

Nabídka účasti na mezinárodním školení na téma udržitelnosti v rámci realizace mládežnických projektů Green Toolbox - in Action!

Koná se od 8. do 14. dubna 2013 v lotyšské Rize.
Účast je bezplatná, pořadatelé účastníkům zajistí ubytování i stravování a proplatí 70 % cestovních nákladů.

Více na:
http://www.adam.cz/zahranici/view.php&cisloclanku=2013030004 Více...

11. 03. 2013,  redakce

Na skanzen do Nasavrk se rozhodl podívat i sám Radagast!

Víkend inspirovaný mytologií můžete zažít na skanzenu v Nasavrkách v termínu 22. - 24. 3. 2013.

Máte li zájem se zúčastnit napište prosím na adresu petr.martinovsky(zavináč)inbox.com

Vy kdo to myslíte s účastí vážně, tak nezapomeňte poslat přihlášku na vikendovka.tolkien(zavináč)gmail.com, ať víme kolik proviantu máme nakoupit do hobití spíže...

Podrobnosti najdete na Facebooku:
http://www.facebook.com/events/315568148542893/permalink/336951916404516/

www.boii.cz Více...

10. 03. 2013,  Boii

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (http://www.adam.cz/mavlast)

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň vyhlásila již 6. ročník

Soutěž je vyhlašována v pěti tematických kategoriích od prostého mapování památek, přes jejich propagaci až po reálnou záchranu. Kromě toho je členěna do čtyř kategorií podle věku autorů prací a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy.

Podrobná pravidla a informace najdete na webu:
http://www.adam.cz/mavlast/ Více...

09. 03. 2013,  redakce

Na jaře bývá „zpěvno“ - regionální kola souteže Zpěváček začínají

Dětským zpěvem začíná již 19 let lázeňská sezóna ve Velkých Losinách, kde budou i letos soutěžit o vítězné tituly v celostátní soutěži Zpěváček 2013. Do finálové přehlídky je budou jako nominovat odborné poroty regionálních kol, která se zanedlouho rozběhnou po celé republice.

Regionální kola soutěže dětí ve zpěvu lidových písní Zpěváček pořádají regionální folklorní sdružení s pomocí folklorních souborů, základních uměleckých škol či domů dětí a mládeže ve 14 národopisných oblastech Čech, Moravy a Slezska. První výsledky přinese již tento víkend.

Celý článek:
http://www.folklornisdruzeni.cz/no-name106  Více...

05. 03. 2013,  redakce

"2x5 kroků ke kvalitnímu školství" představil ministr školství Petr Fiala v pořadu Otázky Václava Moravce

Ministr školství Petr Fiala představuje novou koncepci MŠMT s názvem 2x5 kroků ke kvalitnímu školství. Dále se hovoří o rámcovém vzdělávacím plánu pro ZŠ 2013/2014; předpokladech pro výkon učitelské profese, kvalitě absolventů pedagogických fakult. Dalšími tématy jsou také výuka matematiky, ocenění práce učitelů, výše platů, praktické školy... Diskutujícími jsou např. Milan Hejný, katedra matematiky a didaktiky matematiky, Pedagogická fakulta UK; Šárka Fehérová, ředitelka, ZŠ Generála Janka, Ostrava Mariánské Hory.

Na video se podívejte na stránkách České televize – ČT24, v pořadu Otázky Václava Moravce 2. část:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030510303-otazky-vaclava-moravce-2-cast/video/246978

Premiéra pořadu se konala neděle 3. 3. – 13:05 – ČT24 Více...

03. 03. 2013,  redakce

Souhlas obou rodičů s léčbou dítěte již nebude nutný, Klaus podepsal zákon

Lékaři již v budoucnu nebudou k léčbě dítěte potřebovat souhlas obou jeho rodičů. Normu, která tuto podmínku zrušila, podepsal ve čtvrtek prezident Václav Klaus.

O Klausově podpisu informoval prezidentův mluvčí Radim Ochvat. „Zákon reaguje zejména na problémy s nezletilými pacienty a podávání informací o zdravotním stavu pacientů,“ uvedl.

Celý článek:
http://www.novinky.cz/domaci/294684-souhlas-obou-rodicu-s-lecbou-ditete-jiz-nebude-nutny-klaus-podepsal-zakon.html Více...

01. 03. 2013,  redakce

Děti se ke školním počítačům ve svém volnu nedostanou

Stav informačních technologií na základních školách v době, kdy už jsou běžnou součástí každodenního života, je kritický. Školy trpí nedostatkem počítačů, a pokud už je mají, jsou většinou zastaralé. Děti se k nim mimo výuku nedostanou, dokonce ani učitelé nemají vlastní počítač coby pracovní pomůcku.

Celý článek:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/294069-deti-se-ke-skolnim-pocitacum-ve-svem-volnu-nedostanou.html Více...

27. 02. 2013,  redakce

Výuka doma, úkoly ve škole. Do Česka pronikla oblíbená vzdělávací videa

Čeští žáci dostali novou možnost, jak pochopit látku, se kterou mají potíže. Na internetu nyní najdou krátká vzdělávací videa z matematiky či biologie. Občanské sdružení Khanova škola se pustilo do překládání populárních videí amerického matematika Salmana Khana, výhledově mají vzniknout i původní české klipy.

Více se dozvíte z článku na:
http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-pronikla-popularni-vyukova-videa-fil-/domaci.aspx?c=A130226_111419_domaci_jj  Více...

26. 02. 2013,  Michala K. Rocmanová

Evropská unie do škol

Informační středisko Europe Direct Dvůr Králové n/L pokračuje v projektu Evropská unie do škol, kterého využívají střední a základní školy v Královhradckém kraji.  Více...
23. 02. 2013,  redakce

Skauti slaví mezinárodní den. Členství v organizaci i v současnosti mladé lidi láká

22. únor je mezinárodním skautským svátkem - říká se mu Thinking Day, Den zamyšlení. Čeští skauti a skautky jej slaví nejrůznějšími způsoby. O skautingu v Brně natočil reportáž Český rozhlas.

„Jednak je člověk už odmala nucený pracovat v týmu, což si myslím, že je strašně důležité, a skauting nerozvíjí jenom tu týmovou spolupráci, ale každého člověka zvlášť,“ říká skautská rádkyně a studentka práv Michaela Hájková.

„My jsme třeba oproti loňskému roku vzrostli v Brně o asi 150 členů, což je poměrně velký nárůst, a některé oddíly hlásí stop stav...“ dodává Ivo Brzobohatý.

Celý text a audionahrávku najdete zde:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/skauti-slavi-mezinarodni-den-clenstvi-v-organizaci-i-v-soucasnosti-mlade-lidi-laka--1178720  Více...

22. 02. 2013,  redakce

Přines knihu, dostaneš kafe

Ojedinělý projekt výměny knih za kávu a zároveň klubovou knihovnu, kam může kdokoliv cokoliv přinést a současně si i něco odnést, zkoušejí realizovat ve studentském klubu K4 v Celetné 20.

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14054.html Více...

17. 02. 2013,  redakce

Kelti nakonec ožijí! Zmrazený projekt dostává nový impuls

Keltskému archeoparku svítá na lepší časy. Po nucené pauze způsobené stopnutím evropských dotací a podezření z nezákonného jednání ve veřejných zakázkách mohou opět autoři tohoto projektu myslet na dostavbu.

„Máme všechny papíry, které jsme potřebovali jako důkaz, že jsme nic neprovedli. Řešíme nyní přislíbenou dotaci, což je trochu komplikované. Počítáme s tím, že skanzen dokončíme a bude to možná ještě letos," řekla Anna Frantalová, jednatelka občanského sdružení Boii, které skanzen staví.

Celý článek:
http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/kelti-nakonec-oziji-zmrazeny-projekt-dostava-novy-impuls-20130210.html Více...

17. 02. 2013,  redakce

Jan Šimáně - Galén odešel na cestu bez značky...

Smutná zpráva přišla v podvečer 13. dne indiánského měsíce hladu roku 2013. Galénova vnučka Magda oznámila světu, že její dědeček Jan Šimáně opustil tento svět v 89. roce svého věku... Úctyhodné stáří pestré životní pouti člověka, který po většinu svého života šířil myšlenky "Přátelství rozrůzněných". Více...
15. 02. 2013,  redakce

Polovina dětí zažila na internetu kyberšikanu

Polovina dětí ve věku 11 až 17 let zažila v loňském roce kyberšikanu. Ve třetině případů se tak stalo v prostředí sociálních sítí. Vyplývá to z právě probíhajícího výzkumu E-Bezpečí společnosti Seznam.cz a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, do kterého se zapojilo přes 20 000 mladistvých.

Celý text:
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/292345-polovina-deti-zazila-na-internetu-kybersikanu.html  Více...

14. 02. 2013,  redakce

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 | 550-575 | 575-600 | 600-625 | 625-650 | 650-675 | 675-700 | 700-725 | 725-750 | 750-775 | 775-800 | 800-825 | 825-850 | 850-875 | 875-900 | 900-925 | 925-950 | 950-975 | 975-1000 | 1000-1025 | 1025-1050 | 1050-1075 | 1075-1100 | 1100-1125 | 1125-1150 | 1150-1175 | 1175-1200 | 1200-1225 | 1225-1250 | 1250-1275 | 1275-1300 | 1300-1325 | 1325-1350 | 1350-1375 | 1375-1400 | 1400-1425 | 1425-1450 | 1450-1475 | 1475-1500 | 1500-1525 | 1525-1550 | 1550-1575 | 1575-1600 | 1600-1625 | 1625-1650 | 1650-1675 | 1675-1700 | 1700-1725 | 1725-1750 | 1750-1775 | 1775-1800 | 1800-1825 | 1825-1850 | 1850-1875 | 1875-1900 | 1900-1925 | 1925-1950 | 1950-1975 | 1975-2000 | 2000-2025 | 2025-2050 | 2050-2075 | 2075-2100 | 2100-2125 | 2125-2150 | 2150-2175 | 2175-2200 | 2200-2225 | 2225-2250 | 2250-2275 | 2275-2300 | 2300-2325 | 2325-2350 | 2350-2375 | 2375-2400 | 2400-2425 | 2425-2450 | 2450-2475 | 2475-2500 | 2500-2525 | 2525-2550 | 2550-2575 | 2575-2600 | 2600-2625 | 2625-2650 | 2650-2675 | 2675-2700 | 2700-2725 | 2725-2750 | 2750-2775 | 2775-2800 | 2800-2825 | 2825-2850 | 2850-2875 | 2875-2900 | 2900-2925 | 2925-2950 | 2950-2975 | 2975-3000 | 3000-3025 | 3025-3050 | 3050-3075 | 3075-3100 | 3100-3125 | 3125-3150 | 3150-3175 | 3175-3200 | 3200-3225 | 3225-3250 | 3250-3275 | 3275-3300 | 3300-3325 | 3325-3350 | 3350-3375 | 3375-3400 | 3400-3424 |


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+