pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České!

Stále je možnost zasadit strom na památku Anežky České!
K dispozici máme v ČRDM ještě posledních 10 stromů, a proto neváhejte a přihlaste se!

Detaily k akci a odběru stromků najdete na:
http://www.crdm.cz/view.php?nazevclanku=stale-je-moznost-zasadit-strom-na-pamatku-anezky-ceske&cisloclanku=2011090002 Více...

22. 09. 2011,  redakce

Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou nabízí předškolákům nové zájmové kroužky

Máte doma předškoláka a chcete pro něj najít zajímavé aktivity k trávení volného času? V Rodinném centru Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou si můžete vybrat pro děti starší tří let ze tří kroužků. Pracovníci centra je pro předškoláky připravují ve spolupráci s odborníky.

Týden otevřených dveří v Rodinném centru Srdíčko proběhne od 19.9. do 23.9.2011.

„ V našem centru se již léta věnujeme práci s rodiči a dětmi. Nyní rozšiřujeme naši nabídku o programy určené pro děti bez přítomnosti rodičů. Prvním kroužkem je Angličtina pro  předškolní děti vedená zkušenou lektorkou Mgr. Kateřinou Sedlákovou. První setkání dětí s cizím jazykem probíhá v malé skupině dětí hravou formou, s využitím obrázků a pomůcek,“ popisuje vedoucí koordinátorka centra Kateřina Šalandová.

Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Rodinné centrum Srdíčko dále otevírá kroužek Figurková školička, který nabízí celoroční výukový program pro rozvoj myšlení a inteligence předškoláků. „Při výuce se používají originální barevné pomůcky, např. šachové figurky a šachovnice, které děti opravdu nadchnou. Figurkovou školičku povede vedoucí SPC ve Žďáru nad Sázavou, PaeDr. Milena Vávrová,“ uvádí dále Kateřina Šalandová.

Poslední nabízenou aktivitou pro děti je Taneční a pohybová výchova, která slouží jako příprava na taneční kroužky starších dětí, rozvíjí motorické schopnosti dětí i jejich vztah k hudbě. Výuku povede paní Jitka Hásková, učitelka Základní umělecké školy ve Žďáru nad Sázavou.

„Zájmové kroužky pro předškoláky probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách – mohou být tedy plnohodnotným programem pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Svojí náplní výrazně přispívají k všestrannému rozvoji dětí a k jejich přípravě na školní docházku,“ dodává Kateřina Šalandová.

Info: Jana Kamarádová, DiS. M: 604 331 794, E: kamaradova.srdicko@kolping.cz

www.rcsrdicko.cz

www.kolping.cz  Více...

21. 09. 2011,  redakce

XII. dětský mezinárodní folklorní festival TRADICE EVROPY 2010 zve

Občanské sdružení Tradice Evropy a dětské folklorní soubory Kuřátka, Perníček, Radost a Formánci vás srdečně zvou na 12. ročník DMFF „Tradice Evropy 2010“. Festival se koná v  Pardubickém kraji od 2. 11. do 6. 11. 2010.

Letos přijali účast na festivalu dětské folklorní soubory z Belgie, Bulharska, Polska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Každý z nich přiváží s sebou tradiční písně, tance a zvyky svých zemí. Festivalová představení jsou určena převážně školní mládeži, proto se dopolední vystoupení pořádají pro žáky a učitele základních škol v různých městech a obcích Pardubického kraje. S tradicemi evropských národů se tak seznámí děti z Pardubic, Chrudimi, Slatiňan, Choltic, Moravan a Svitav.

Více na:
folklornisdruzeni.cz Více...

20. 09. 2011,  redakce

15. konference Forum 2000 bude na téma „Demokracie a právní stát“

Ve dnech 9. až 11. října 2011 proběhne v Praze tradičně pod záštitou Václava Havla patnáctá výroční konference Forum 2000. Debat a diskusí o klíčových problémech, kterým čelí naše civilizace, se zúčastní desítky významných světových osobností, zejména politiků, vědců, náboženských představitelů, podnikatelů a zástupců občanské společnosti.

Letošní konference se zaměří na vztah právního státu a demokracie. Nakolik nedostatky ve fungování právního státu podkopávají demokracii? Jaký je vztah mezi vládou práva a individuální svobodou? Kde jsou limity státní suverenity a kdy má mezinárodní společenství právo na humanitární intervenci a odpovědnost chránit obyvatelstvo daného státu před vlastní vládou? Tématem konference bude také problematika korupce a organizovaného zločinu.

Program a přehled delegátů najdete na:
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2011/

Registrace probíhá do 29. září 2011, nebo do zaplnění kapacity akce. Více...

19. 09. 2011,  redakce

Zlatý oříšek se opět blíží k uzávěrce přihlášek

Přihlašte šikovné děti k přihlášení do naší soutěže, která každoročně vrcholí televizním pořadem na Nový rok v České televizi.
Uzávěrka přihlášek je každoročně 10. října.

Podmínky soutěže i dosavadní vítěze najdete na:
http://www.zlaty-orisek.cz/ Více...
17. 09. 2011,  redakce

Sdružení Letní dům nabídne v říjnu dalšímu tuctu dětí z dětských domovů tzv. tréninkový byt

Už počtvrté se letos v říjnu otevřou dveře tréninkového bytu 12 mladým lidem, kteří vyrůstají v dětských domovech. Víkendy zaměřené na témata bydlení, cestování, finance, práce a zdravý životní styl pomohou mladým lidem zvládnout samostatný start do života, přibližuje Letní dům na svém webu smysl svého projektu.

Zdroj: http://www.letnidum.cz/novinky/pobyty-v-treninkovem-byte-jiz-po-ctvrte Více...

16. 09. 2011,  redakce

Dobročinný obchod BUŤI slaví 2. narozeniny

Oslava 2. narozenin dobročinného obchodu BUŤI, která se uskuteční 15. 9. 2011, do 15-18 hod. ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni. Více o obchodě BUTI:
http://www.cesky-zapad.cz Oslava 2. narozenin dobročinného obchodu BUŤI, která se uskuteční 15. 9. 2011, do 15-18 hod. ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni. Bambiriáda Více...
13. 09. 2011,  redakce

Spektrum se zapojilo do krajské akce Bezpečná Vysočina

Spektrum - centrum, zřízené Kolpingovým dílem ČR - se již druhým rokem zapojilo do krajské akce Bezpečná Vysočina. Svoje místo tam měly jak instituce spíše represivní, tak i preventivní - a to druhé právě Spektrum jakožto centrum primární prevence a drogových služeb splňuje.
Více:
http://www.spektrum.kolping.cz/view_news.aspx?id=1096

Fotky z akce najdete na:
http://www.spektrum.kolping.cz/view_gallery.aspx?id=1097 Více...

12. 09. 2011,  redakce

Bohouš a Dáša mění svět – komiksová soutěž pro žáky a studenty

Program Varianty společnosti Člověk v tísni vyhlásil celorepublikovou soutěž pro žáky a studenty ve věku od osmi do 26 let s názvem „Bohouš a Dáša mění svět“. Nebuď Guma a zapoj se taky!, vybízí portál Česká škola s tím, že účastníci se za pomoci vlastních komiksů mohou vyjádřit k současným problémům světa. Nejlepší příběhy a komiksy budou podle informací České školy vybrány porotou a představeny na KomiksFestu v říjnu 2011 a vítězové budou odměněni. Nad soutěží převzal záštitu výtvarník Karel Jerie.

Podrobnosti o komiksové soutěži se zájemci mohou dozvědět na
http://www.ceskaskola.cz/2011/09/komiks-soutez-pro-zaky-studenty-bohous.html Více...

11. 09. 2011,  redakce

Proč noviny ani Česká televize nelákají mladé

V nedávné analýze Media Projektu o čtenosti českých deníků se potvrdil pro vydatele nepříjemný trend. Jen za poslední čtyři roky klesl o celou čtvrtinu počet mladých pod 29 let, kteří čtou noviny. Zatímco v roce 2008 četlo noviny pravidelně 19 % mladých ve věku 12 až 29 let, letos je to už jen 13 %. Dá se najít důvod tohoto poklesu? A existuje paralela k menší sledovanosti televizí, především pak veřejné službě ČT a jejího prvního programu ČT1 u mladší generace? Na tyto otázky odpovídá na www.mediar.cz v komentáři „Proč noviny ani ČT nelákají mladé“ ředitel nových médií České televize Milan Fridrich...

Celý článek najdete na:
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=399069 Více...

10. 09. 2011,  redakce

Spektrum ve Žďáru informuje...

Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb je středisko, které provozuje sdružení Kolpingovo dílo v ČR. V poslední době se účastnilo např. krajského dne Bezpečná Vysočina 2011 nebo pořádalo akci Rozhodni se sám.
O jeho činnosti ve Žďáru nad Sázavou se můžete dočíst více na:

http://www.spektrum.kolping.cz Více...

09. 09. 2011,  redakce

Benefice Basikové a The Tap Tap vynesla přes 330 tisíc pro hornické sirotky

Benefiční koncert Nadace OKD, na kterém vystoupila kapela hendikepovaných muzikantů The Tap Tap a jako hlavní host Bára Basiková, vynesl neuvěřitelných 338.926 korun pro Občanské sdružení svatá Barbora, jež se stará o hornické sirotky. „Byla to vůbec první oficiální benefice v OKD, takže jsme s takovou částkou rozhodně nepočítali,“ řekl Jiří Suchánek, ředitel Nadace...

Celá zpráva:
http://www.nadaceokd.cz/pro-media/tiskove-zpravy/id-726/ Více...

08. 09. 2011,  redakce

Pozvání na ukázku plavení dříví na Šumavě

10. září od 14 hodin ukázka plavení dříví u bavorských hranic, sraz u Rosenauerova pomníku.

17. září od 12 hodin - závěr plavební sezony na Schwarzenberském kanále, u hraničního potoka Ježová, ukázka plavení dříví a práce v lese, setkání s folklorem.

Texty i fotografie z již proběhlých akcí najdete na: http://www.schw-kan.com Více...

07. 09. 2011,  redakce

Praha vyhlásila podmínky grantů pro volný čas dětí a mládeže

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012 jsou určeny pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže Vyhlášené programy:

I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
II. Prázdninové tábory pro děti a mládež
III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy
IV. Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež
V. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy
VI. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

Termín uzávěrky: 9. 11. 2011

 Více...

03. 09. 2011,  redakce

Jak udržet kázeň? Smlouvy s rodiči se budou testovat na 36 školách už od září

29. srpna 2011 se na Ministerstvu školství v Praze uskutečnil seminář pro zástupce škol, na kterých od září proběhne pilotní ověřování „smluv s rodiči“.

Do projektu se přihlásilo 36 škol. Pilotní ověřování nové metody individuálních výchovných plánů odstartuje v září 2011 a bude pokračovat až do 30. června 2012.

Celý článek:

http://www.msmt.cz/pro-novinare/smlouvy-s-rodici-na-skolach-uz-od-zari Více...

01. 09. 2011,  redakce

Zážitkové kurzy pro studenty a pedagogy i projektové vyučování na školách nabízí Prázdninová škola Lipnice

Projekt Klíčový rok navazuje na starší projekty Prázdninové školy Lipnice určené školám – z těch novějších například GO!, Klíč, 6Ka, Gymnasion či Sborovna. Je zaměřen na přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro žáky a metodických kurzů pro pedagogy ZŠ. V návaznosti na kurzy jsou v rámci projektu vytvářeny metodické publikace s DVD a pracovní listy pro žáky.

Projekt se snaží:
• podpořit pedagogy při naplňování cílů kurikulární reformy
• pomoci žákům rozvíjet a zvyšovat své kompetence, hledat cestu k sobě a k co nejlepšímu budoucímu uplatnění

Co nabízíme?
• zážitkové kurzy pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
• metodické kurzy pro pedagogy na téma Zážitková pedagogika
• metodické kurzy pro pedagogy na téma Projektové vyučování
• facilitaci projektového vyučování na školách
• metodické materiály pro pedagogy


Veškeré kurzy (včetně ubytování a stravy), metodické materiály, podpora i odborné poradenství jsou školám poskytovány ZDARMA.

Personální a lektorské zabezpečení: Na projektu spolupracují zkušení instruktoři Prázdninové školy Lipnice a další externí odborníci. Kurz vždy připravuje a realizuje tým 3 – 6 instruktorů.

Pro více informací a konkrétní nabídku kontaktujte metodičku projektu Klíčový rok na kucerova@psl.cz.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

http://www.psl.cz/klicovyrok Více...

31. 08. 2011,  redakce

Deník Metro: Některé školy prodlouží žákům volno, školní rok jim tak začne až první týden v září

Školní rok začíná 1. září. Tento den letos připadá na čtvrtek. Desítky škol nicméně dopřejí svému žactvu ještě pár dnů volna navíc. Tištěný deník Metro v této souvislosti cituje například slova ředitele Základní školy Klíček v Praze 4 Davida Havelky: „Školní rok u nás začíná 5. září. Rodiče se totiž rozhodli uspořádat letní tábor, který zasahuje do prvního týdne v září, tak jsme vyhlásili ředitelské volno.“ Více...
29. 08. 2011,  redakce

Na listopadovou Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností 2011 se už přihlásila první stovka účastníků

Ačkoliv do zahájení Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ) 2011 v Hradci Králové zbývá ještě více než dva a půl měsíce, elektronický přihlašovací formulář na webu CVVZ už využila první stovka zájemců. Jsou mezi nimi členové rozmanitých mládežnických organizací – třeba tomíci, brontosauři, pionýři, skauti, lidé z České tábornické unie, z Altusu, z Duhy či Gaudolina. „Cévévézetka“ je tradiční akcí určenou především dobrovolníkům pracujícím s dětmi a mládeží. Její letošní, jubilejní dvacátý ročník se koná od 16. do 20. listopadu pod mottem „Kapky, potoky, řeky... ...utvářejí světy“. CVVZ pomáhá aktivním členům různých volnočasových organizací dětí a mládeže, vytváří prostor pro jejich vzájemnou komunikaci a tříbením názorů i sdílením zkušeností podporuje jejich osobnostní růst.

Zdroj:
http://www.cvvz.cz Více...

29. 08. 2011,  redakce

Výstava v Městské knihovně v Náchodě připomene sto let od založení tamního Junáka a skautský odkaz Jaroslava Foglara

Výstavu časopisů Vpřed, Mladý hlasatel, Junák, literárního díla Jaroslava Foglara, sbírku stínadelských hlavolamů – ježků v kleci – kartiček „ulčovek“ a mnoho dalších exponátů má obsáhnout výstava chystaná v Městské knihovně v Náchodě. Expozice připomene v době od 5. do 10. září t. r. sto let, jež uplynulo od založení tamního Junáka. K vidění proto budou i prezentace jednotlivých náchodských oddílů, jejich kroniky a vlajky. Během konání výstavy budopu před budovou knihovny a na jejím dvorku pro širokou veřejnost připraveny drobné hry určené dětem.

Více informací na 
http://www.woodcraft.cz/index.php?right=mainpage&right2=zpravy&id=692&sid= Více...

28. 08. 2011,  redakce

Pražský arcibiskup Dominik Duka přijal zástupce našeho a jihotyrolského Kolpingova díla

Pražský arcibiskup – a duchovní správce Kolpingova díla ČR – přijal 23. srpna t. r. zástupce této naší organizace spolu s jejich návštěvou z Kolpingova díla Südtiroll (Jižní Tyrolsko). Pánové Johannes Noisternig (duchovní správce KD Jižní Tyrolsko), Otto von Dellemann (centrální sekretář KD Jižní Tyrolsko) a Werner Wallnöfer (předseda farní rady farnosti Bolzáno) v doprovodu představitelů českého Kolpingova díla Michaela Kubíka a Jany Zemanové tak mohli Diminiku Dukovi zevrubně představit aktivity organizace, již zastupují, a pozvat ho na návštěvu své domoviny.

Zdroj:
http://www.kolping.cz/aktualitadetail.aspx?IDAktualita=290 Více...

27. 08. 2011,  redakce

Havířovský festival Kompot 2011 nabídne v režii Občanského sdružení ZIP tamní mládeži tvůrčí dílny, koncerty a projekce

Pátý ročník festivalu Kompot 2011, zaměřeného na hudbu a „street-umění“, chystá na sobotu 27. srpna 2011 v Havířově Občanské sdružení ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc. Akce je určena především tamním mladým lidem ve věku od 13 do 26 let, kterým nabídne "umělecké street workshopy", hudební vystoupení (elektrodance, hip hop), videoprojekce filmů a fotografií. Prvních sto účastníků na Kompot workshop získá navíc zdarma vystupenku na večerní část festivalu Kompot stage, jak pořadatelé uvádějí na letáku uveřejněném na webových stránkách jejich sdružení.

Zdroj:
http://www.zdrhovadlo.cz/kompot2011.php Více...

26. 08. 2011,  redakce

Děti, které prošly kurzem finanční gramotnosti, by často hospodařily s rodinnými financemi zodpovědněji než rodiče

Průzkum ukázal, že tři čtvrtiny z dětí, které prošly kurzem, si v budoucnu chtějí vést rozpočet, což v současnosti dělá pouze 29 procent dospělých. Plyne to z průzkumu sdružení Aisis a GE Money Bank, které již několik let pořádají kurzy finanční gramotnosti na školách.

Celý článek najdete na:
http://www.novinky.cz/ekonomika/242587-deti-by-hospodarily-rozumneji-nez-rodice-ukazal-pruzkum.html?ref=boxF

Děti se neučí finanční gramotnosti jen na školách, ale také třeba v oddílech dětských sdružení. Česká rada dětí a mládeže připravila vzdělávací projekt finanční gramotnosti, více se o něm dočtete na:
http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2011010008 Více...

25. 08. 2011,  redakce

Brontoasuři reprezentovali naši vlast na mezinárodní výměně mládeže v Portugalsku

Členové Hnutí Brontosaurus reprezentovali Českou republiku na mezinárodní výměně mládeže v Portugalsku. Do města Porto, kde se akce konala, přijeli koncem července také účastníci ze Španělska, z Arménie a Makedonie. Námětem jejich setkání se stala obnovitelná energie, její zdroje a využití, včetně nakládání s odpadem. To se jim hodilo v druhé části pobytu, kdy přišla řada na rafting na řece Douro, přičemž originální rafty si mladí lidé postavili sami – z palet a vyčištěných sudů.

Více na
http://www.brontosaurus.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=2 Více...

24. 08. 2011,  redakce

Nadace Vodafone ČR nabízí své repasované počítače neziskovým organizacím. Posoudí jejich žádosti a vybraným neziskovkám je dá.

Neziskové organizace mohou žádat o desktopy a laptopy, které dříve sloužily společnosti Vodafone, a ta je již vyřadila. Podle informací z jejich internetových stránek jde však o repasované počítače v dobrém stavu, se základním SW. Nyní přijímá Nadace Vodafonec žádosti od neziskovek, posoudí je a těm, které si vybere, budou PC věnovány. Žádosti musí obsahovat 1) jméno neziskové organizace, 2) stručný (na 5 řádek) popis činnosti organizace, 3) webovou adresu, 4) počet žádaných PC, 5) plánované využití PC v organizaci. Neziskovky mohou žádosti zasílat e-mailem na adresu nadace(zavináč)vodafone.cz.

Zdroj: http://www.nadacevodafone.cz/cs/novinky/detail/pocitace-pro-neziskovky-41n.shtml Více...

23. 08. 2011,  redakce

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit slaví své dvacáté narozeniny

Už dvě desítky let vyvíjí svoji činnost INEX – SDA (Sdružení dobrovolných aktivit). Pomyslný – a kdo ví, možná i skutečný) dort rozkrojí koncem srpna na „všeINEXím sletu“. Slavnostněji pojatý víkend v Kosteleckých Horkách chce svést dohromady lidi spjaté s touto neziskovou organizací a v příjemné atmosféře připomenout její kulatiny.
Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. Zprostředkovává zájemcům z ČR dobrovolnické projekty po celém světě – a pro ty ze zahraničí organizuje obdobné pobyty u nás. INEX-SDA vyšle ročně do světa téměř 8000 dobrovolníků a pro 400 zahraničních umožní ve spolupráci s lokálními partnery dobrovolnický pobyt v České republice.

Zdroj: www.inexsda.cz Více...

22. 08. 2011,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+