pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Talent Awards - 4. ročník mezinárodní a celorepublikové soutěže pro talenty z oblasti kultury, sportu a umění

pro ČR, Slovensko, země EU a státy mimo členství EU.

Talent Awards je svým formátem jeden z největších evropských soutěžních projektů představující taneční, sportovní a uměleckou scénu.

Soutěžní disciplíny jsou rozděleny samostatně pro amatéry a odděleně pro profesionály.

Hledáme talenty každého pohlaví, všech věkových kategorii. Soutěž je rozdělená do jednotlivých kategorií a dle disciplín.

Propozice a podrobnosti o soutěži:
http://www.talentawards.eu Více...
27. 12. 2010,  redakce

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti - publikace

s výstupy z dosud nejobsáhlejšího výzkumu dobrovolnictví

Knihu můžete od ledna 2011 získat v HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, e-mail: hestia@hest.cz.

Podrobnosti včetně obsahu publikace najdete na
http://www.hest.cz/akt.shtml?x=2270564

téma dobrovolník Více...

26. 12. 2010,  redakce

Chcete se zúčastnit stáže GLEN 2011? Přihlášky do 15. ledna! Máte také možnost se přihlásit na workcamp nebo k dobrovolné službě v zahraničí...

Projekty a aktivity sdružení INEX-SDA najdete na adrese:
www.inexsda.cz

INEX-SDA hledá náhradního dobrovolníka/dobrovolnici pro projekt Evropské dobrovolné služby "Hertha Living Community" v Dánsku. Dobrovolník/dobrovolnice bude pracovat v komunitě složené z lidí s hendikepem a bez hendikepu...

www.inexsda.cz/data/attachments/EVS/Hertha_project_description_web.pdf  Více...

25. 12. 2010,  redakce

Vánoční programy folklorních souborů v jednotlivých městech a obcích, muzicírování, koncerty či zpívání u vánočního stromu

- je připraven opravdu bohatý program, tak neváhejte a přijďte se podívat!
Pozvánky najdete na stránkách Folklorního sdružení ČR v sekci Kalendárium. http://www.folklornisdruzeni.cz/ Více...
24. 12. 2010,  redakce

Vánoční nadílka ministerstva školství – téměř 3,5 miliardy korun na podporu české vědy a výzkumu

Ministr školství Josef Dobeš podepsal finanční podporu téměř 3,5 miliardy korun z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ( OP VaVpI) pro celkem osm projektů. Jde o velmi pestré portfolio podpořených projektů...

Celý článek:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vanocni-nadilka-ministerstva-skolstvi-temer-3-5-miliardy Více...

22. 12. 2010,  redakce

Pozvání na pouť k živému Betlému do Dobré Vody u Toužimi 21. prosince 2010

V úterý 21. prosince v 17 hodin se již po šesté sejdou nejen obyvatelé Dobré Vody u Toužimi, ale i další hosté a přátelé z blízkého a vzdálenějšího okolí, aby společně oslavovali předvánoční čas. Děti i dospělí, místní obyvatelé i návštěvníci, Romové i neromové se setkají před sídlem Českého západu v Dobré Vodě 8, aby se společně vydali po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie. Chybět nebudou ani koledy v podání Nežichovsko – Třebouňského Bandu NeTřeBa, voňavé vánoční cukroví a teplý čaj.

Další podrobnosti o akci a o sdružení Český západ najdete na adrese:
http://www.cesky-zapad.cz/tiskova-zprava-110 Více...

21. 12. 2010,  redakce

Ve Valašském Meziříčí se uskutečnil čtvrtý ročník festivalu dětských a studentských amatérských filmů Ledový Leoš

Festival se konal v neděli 12. prosince 2010 a navázal na předchozí úspěšné ročníky, které se těšily velkému zájmu filmařů i diváků. Do soutěže se přihlásilo 42 filmů od mladých amatérských tvůrců z Valašského Meziříčí a širokého okolí. Nejlepší z nich byly uvedeny na hlavním večeru.
V rámci večera bylo promítnuto šest porotou vybraných snímků.

Podrobnosti a ukázky filmů najdete na:
http://www.zlatesipy.cz/vrtule/ffll-2010/ Více...

18. 12. 2010,  redakce


Tradiční Vánoce debrujárů proběhly o víkendu 9. - 11. prosince 2010

v Praze. Zároveň se konalo Valné shromáždění AMD. Odkaz na fotky a další informace najdete na adrese:

http://www.debrujar.cz/2010/view.php?nazevclanku=vanoce-debrujaru-2010&cisloclanku=2010100006 Více...

15. 12. 2010,  redakce

Vokální akapelový soubor Geshem, který právě slaví 10. narozeniny, zve na Spiritual Fest v září 2011 v Praze

SPIRITUAL FEST 2010 se konal Praze 18. a 19. září 2010. Skupiny, soubory, kapely a zpěváci ze sedmi zemí prezentovali své pojetí spirituálů a gospelů. Fotografie a články o této akci najdete na http://festival.spiritualy.cz/.

Organizátoři se těší na další ročník 17. a 18. září 2011.

Více:

http://festival.spiritualy.cz/ Více...

14. 12. 2010,  redakce


Prosincový Inspiromat NIDM přináší zajímavé čtení - například článek"Boj o šanci chodit do normální školy"

Máme v České republice diskriminaci ve vzdělávacím systému?
Mohou být i děti se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávány v běžných školách?

Odpvědi najdete na:
http://www.nidm.cz/inspiromat/inspiromat-12-2010/vzdelani-je-zaklad-zivota/boj-o-sanci-chodit-do-normalni-skoly Více...

12. 12. 2010,  redakce

Jan Mühlfeit přednášel o leadershipu a managementu a o tom, co je dnes důležité pro úspěch během kariéry

V pondělí 6. prosince 2010 na VŠE asi dvěma stovkám studentů především kladl na srdce, že je důležité umět to, co nebudou moci v budoucnosti nahradit počítače, tedy umění vcítit se do ostatních a mít vysokou emoční inteligenci. Podle Jana Mühlfeita jsou právě tyto dvě charakteristiky velmi důležité pro každého, kdo chce být leaderem – ať už v mezinárodním, národním, lokálním nebo i osobním měřítku.

Celý text:
http://aiesec.cz/novinky/jan-muhlfeit-na-vse-v-budoucnu-bude-rozhodovat-socialni-citeni-a-empatie-nikoliv-znalosti/

Jan Mühlfeit mimo jiné doporučil přítomným studentům, aby se stali členy některých neziskových organizací, především organizace AIESEC, která se zabývá vedle zahraničních stáží také leadershipem a rozvojem emoční inteligence svých členů.

Více o AIESEC:
http://aiesec.cz/o-nas/ Více...

11. 12. 2010,  redakce

Pozvánky na předvánoční koncerty a koledy folklorních souborů

Tento a následující týden pořádá mnoho folklorních souborů tradičně předvánoční koncerty, koledy, muzicírování. Na odkaze najdete pozvánky jen na některé z nich v Brně, Rokycanech, ve Zlíně, Uherkém Hradišti, Mělníku, v Praze...
http://www.folklornisdruzeni.cz/pozvanky-na-predvanocni-koncerty-a-koledy-

Mnohem více jich najdete v kalendáriu na
www.folklornisdruzeni.cz  Více...

10. 12. 2010,  redakce

„Dobrovolníci mění svět!“ – Evropská komise zahajuje Evropský rok dobrovolnictví 2011

„Mají-li být naše naděje na vybudování lepšího a bezpečnějšího světa více než jen zbožným přáním, potřebujeme více než kdy jindy pomoc dobrovolníků,“ prohlásil bývalý generální tajemník OSN...

Celý článek:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1640_cs.htm Více...

08. 12. 2010,  redakce

Výstava s názvem Pohádka ve škole - Zachráněné vzpomínky - začne v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze

Vernisáž výstavy se uskuteční dne 9. 12. 2010 od 17.00 za účasti státní tajemnice – náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Evy Bartoňové a dalších významných hostů.

Vzácné historické školní obrazy s námětem pohádek se představí na výstavě s názvem Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky , která pro veřejnost začíná dne 10. prosince v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze a potrvá do 28. února 2011.

Kromě několika desítek pohádkových školních obrazů pocházejících z období od konce 19. století do poloviny 20. století se návštěvníci seznámí i s restaurátorskými postupy, které pomáhají tyto vzácné školní pomůcky zachránit.
http://www.msmt.cz/pro-novinare/vystava-s-nazvem-pohadka-ve-skole-zachranene-vzpominky

Kde: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1
Kdy: 10.12.2010 – 27. 2. 2011
Otevřeno: út-ne 10.00-12.30 a 13.00-17.00
Vstup: 40/20 Kč
 Více...

07. 12. 2010,  redakce

Dům dětí a mládeže v Šumné na Znojemsku tradičně přichystal bohatý předvánoční program pro děti

Členové kroužků i návštěvníci se mohou zúčastnit soutěží, zhlédnout výstavy nebo se zapojit do výroby vánoční výzdoby a dobrot.

Podrobný program a spoustu zajímavostí a fotografií z činnosti najdete na:
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/Archiv_akci/Vanoce/Va_2010-2011.htm  Více...

06. 12. 2010,  redakce


Konferenci Biodiverzita Vysočiny 8. 12. 2010

pořádá Centrum ochrany přírody Chaloupky a Muzeum Vysočiny Jihlava v Kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě při příležitosti mezinárodního roku biodiverzity.

Podrobnosti a program na:
http://www.csopknezice.cz/2-aktuality/konference-o-biodiverzite-na-vysocine.html Více...

05. 12. 2010,  redakce

Kuře pomůže dětem ze sociálně vyloučené komunity v Dobré Vodě u Toužimi trávit smysluplně volný čas

Občanské sdružení Český západ získalo finanční podporu sbírkového projektu Pomozte dětem! pro své aktivity, které nabízí v sociálně vyloučené komunitě v Dobré Vodě u Toužimi.
Český západ bude díky tomu i nadále v příštím roce nabízet asi 25 dětem do 18 let smysluplné trávení volného času prostřednictvím řady aktivit sdružených v projektu „Můžeme i tančit“. Bude to například Odpolední klub v Toužimi, taneční kroužek a kroužek keramiky v Dobré Vodě, výlety za sportem i kulturou, taneční festival v Teplé a další volnočasové aktivity v době školních prázdnin.

Celý článek:
http://www.cesky-zapad.cz/tiskova-zprava-108 Více...

04. 12. 2010,  redakce

KČT hledá pracovní sílu na pozici: asistent/asistentka generálního sekretáře, sekretář/sekretářka

Klub českých turistů přijme pracovníka/pracovnici na plný úvazek na pozici: asistent/asistentka generálního sekretáře, sekretář/sekretářka KČT.

Hlavními požadavky jsou:
- komunikační schopnosti, otevřenost a flexibilita,
- min. SŠ vzdělání,
- solidní znalost českého jazyka, dobré vyjadřovací schopnosti,
- schopnost týmové práce,
- velmi dobré organizační schopnosti,
- řidičský průkaz skupiny B,
- alespoň minimální orientace v neziskovém sektoru výhodou, není podmínkou,
- znalost anglického jazyka slovem i písmem výhodou, není podmínkou,
- nástup od 1. 2. 2011.

Náplň práce:
- běžná komunikace a provoz sekretariátu (telefony, návštěvy, objednávky, obchůzky, archivace dokumentů,
- zajišťování občerstvení, spolupráce s generálním sekretářem aj.),
- administrativní zajištění jednání vrcholných orgánů KČT,
- administrativní zázemí pro projekty a činnosti realizované KČT,
- redakční práce na webových stránkách, jejich pravidelná aktualizace,
- spolupráce na projektové činnosti,
- účast na akcích KČT podle typu akce.

Nabízíme:
- nové zkušenosti, vhodné i pro absolventy,
- seznámení se zajímavým prostředím nejstaršího turistického spolku v našich zemích,
- odpovídající zázemí a zaměstnanecké výhody.

Podrobnější informace o pracovní náplni je možné získat na e-mailové adrese kct(zavináč)kct.cz.

Své životopisy v případě zájmu zasílejte v elektronické podobě na výše uvedenou e-mailovou adresu do 10. 1. 2011.

http://www.kct.cz/  Více...

03. 12. 2010,  redakce

Kartu ISIC mohou získat už i žáci ZŠ, mohla by se stát univerzálním průkazem pro žáky základních škol, kteří ještě nezískali „občanku“

Studentská karta ISIC Scholar by se v budoucnu mohla stát univerzálním osobním průkazem pro žáky základních škol, kteří nejezdí MHD ani nevlastní cestovní pas...

Celý článek:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/218174-kartu-isic-mohou-ziskat-uz-i-zaci-zs-mohla-by-se-stat-univerzalnim-prukazem.html

Podrobnosti o Kartách ISIC:
http://www.isic.cz/index.php/karty/isic-scholar/informace-o-karte Více...

02. 12. 2010,  redakce

Přihlášky do ankety Zlatý Ámos je třeba poslat do konce roku

Prosinec je posledním měsícem, kdy mohou žáci základních a středních škol navrhovat své oblíbené pedagogy do 18. ročníku ankety Zlatý Ámos 2010/2011. „Na prvním dojmu hodně záleží,“ říká ředitel ankety Slávek Hrzal a doporučuje: „Dejte si na přihlášce záležet. Je to první věc, se kterou se porota setká.“

Celý článek:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/218151-do-konce-roku-je-treba-poslat-prihlasky-do-ankety-zlaty-amos.html

nebo:
www.zlatyamos.cz Více...

01. 12. 2010,  redakce

Sdružení Boii si převzalo dekret na dotaci stavby keltského archeoskanzenu

Zástupci šesti projektů si 25. 11. 2010 v Hlinsku a Chrudimi převzali z rukou předsedy Regionální rady a pardubického hejtmana Radko Martínka dekrety na dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zmíněný dokument obdržel spolu s dalšími i předseda sdružení Boii Lukáš Blažek; dotace se v případě Boii týká projektu stavby keltského archeoskanzenu.

Zdroj: internetové stránky Boii o. s.

Více informací naleznete na
http://www.boii.cz/21-skanzen/index.php Více...

30. 11. 2010,  redakce

Folklorní soubor Ostravica oslavil padesát let trvání

Kapacita 588 sedadel nestačila. Přidali jsme 40 židlí, ale někteří přesto stáli. „Takhle dovede sál vyprodat jen Nohavica, Uhlíř a Nedvědi“, říká uvaděčka. 13. listopadu 2010 v 18.00 hod. praskalo Kino P.Bezruče ve Frýdku-Místku ve švech...

Celý článek:
http://www.folklornisdruzeni.cz/ostravica-slavila-padesatku-s-plnou-paradou-0 Více...

29. 11. 2010,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
17. 9. 2019, 621x
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+