pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

Předseda vlády Petr Nečas si udělá čas na spolky dětí a mládeže

Premiér Petr Nečas zve zástupce Skupiny Stát České rady dětí a mládeže na setkání na Úřadu vlády ve čtvrtek 20. ledna 2011. Dětská a mládežnická sdružení budou zastupovat pánové Aleš Sedláček – předseda ČRDM, Tomáš Novotný za Asociaci TOM, Petr Halada za Pionýr a Bořek Slunéčko za Junák – svaz skautů a skautek ČR.
Program se bude dolaďovat zřejmě do poslední chvíle, aktuální výsledky jednání přineseme v nejbližších dnech.

Na této adrese najdete dopis se žádostí o přijetíVíce...

19. 01. 2011,  ČRDM

Chcete se vyjadřovat k tématům, která vás pálí? Máte možnost - na stránkách Kecejme do toho i na akcích, které koordinátoři projektu pořádají!

Projekt Kecejme do toho nabízí nám mladým lidem možnost vyjádřit svůj názor na témata, která se nás týkají a to na celostátní i evropské úrovni. Zároveň poskytuje také prostor přinášet témata nová, podle vašeho zájmu. Řekněte nám co vás pálí!

Jaká z Vašich témat by měla být dále probírána v rámci projektu? Vyberte si:

• Podpora mladých rodin • Šikana na školách i mimo ně • Komunismus v ČR - minulost a současnost • Babyboxy • Sexuální výchova na školách • Životní prostředí Hlasovat v anketě můžete na stránkách:
http://www.kecejmedotoho.cz/ankety

Výstupy z diskusí na téma Školné na VŠ nebo Státní maturita najdete na:
http://www.kecejmedotoho.cz Více...

17. 01. 2011,  redakce

Studentskou literární soutěž na téma života v exilu vyhlašuje Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni

Jubilejní 10. ročník studentské literární soutěže má pro letošní rok název: „Zítra odcházíme“. Studenti ve věku od 15 do 20 let mohou psát své reportáže, eseje a rozhovory na téma Emigrace a život v exilu.

Uzávěrka soutěže je 7. února 2011, vítězné práce budou oceněny 5 000,- Kč (1. místo), 3 000,- Kč (2. místo) a 2 000,- Kč (3. místo).

Výsledky budou vyhlášeny v březnu 2011 během 13. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Studentská literární soutěž je jednou z aktivit projektu Příběhy bezpráví.

Více informací o soutěži naleznete zde:
www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=505,

o projektu Příběhy bezpráví pak zde:
www.pribehybezpravi.cz.  Více...

13. 01. 2011,  redakce

Zajímají tě cizí země a život tamních mladých lidí? Staň se členem pracovní skupiny Zahraniční komise ČRDM

Zahraniční komise je poradní orgán České rady dětí a mládeže, jejímž cílem je přispívat ke zlepšování vztahů se zahraničními partnery, vyvíjet kontinuální činnost v oblasti zahraničí, prezentovat českou mládež a podporovat a prosazovat její zájmy.

S novým rokem bychom rádi vyzvali zástupce členských sdružení a mládež ke spolupráci. Naše činnost spočívá v aktivním řešení aktuálních témat a projektů.

Rádi přijmeme každého nového člena, který má chuť podílet se a pomáhat s řešením témat a projektů v této oblasti. Zároveň vám tato činnost přinese nové zkušenosti a poznatky a získáte nejaktuálnější informace ze zahraničí.

Více informací:

http://www.adam.cz/zahranici/view.php?nazevclanku=nabor-do-pracovni-skupiny-zahranicni-komise-crdm&cisloclanku=2010120004

V případě dotazů se obraťte na Lenku Dvořákovou: len.dvor(zavináč)seznam.cz Více...

12. 01. 2011,  redakce


Navrhněte "svého" dobrovolníka za veřejně prospěšnou činnost na cenu Křesadlo 2010

Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti?
Již desátým rokem můžete navrhnout dobrovolníky na udělení ceny: „KŘESADLO 2010“ -
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Návrh na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město Prahu nebo Ústecký kraj zašlete nejpozději do 30. ledna 2011!

Podrobnosti a podmínky najdete na:
http://www.dobrovolnik.cz/novinky/kresadlo-2010/  Více...

09. 01. 2011,  redakce

Středoškolští studenti mohou vyhrát v soutěži účast na Letní škole rozvojové spolupráce

Již 6. ročník Letní školy pořádá Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci.
Termín pro rok 2011: 26.6.-1.7. (Vsetín-Semetín)

Podrobnosti o Letní škole i o soutěži najdete na:
http://www.development.upol.cz/cs_CZ/projekty/letni-skola/pro-studenty-ss Více...

07. 01. 2011,  redakce

MŠMT zveřejnilo seznam organizací, kterým je navrženo poskytnutí státní dotace pro rok 2011 (program č. 1)

Předběžné výsledky výběrového řízení na rok 2011 – program č. 1 - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 - najdete na adrese:
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-3

Oficiální výsledky budou uveřejněny po schválení návrhu v průběhu měsíce února 2011.  Více...

06. 01. 2011,  redakce

Přijďte oslavit příchod tří králů s Charitou Praha

V den slavnosti Zjevení Páně (svátek tří králů) ve čtvrtek 6. ledna 2011 pořádá Charita Praha pod záštitou starosty Městské části Praha 2 na Náměstí Míru kulturní a prezentační akci pro veřejnost s názvem CHARITA SLAVÍ TŘI KRÁLE. Připraven je program pro děti, tradiční příchod tří králů na velbloudech, dětská vystoupení a další doprovodný program.

Podrobný program najdete na stránkách Charity Praha:
www.praha.charita.cz

Akce je jedním z doprovodných programů Tříkrálové sbírky:
http://www.trikralovasbirka.cz/O Charitě Praha:
Arcidiecézní charita Praha je církevní právnickou osobou, účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat na principech křesťanské lásky lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost. Charita Praha poskytuje pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti – zejména rodičům (matkám) s dětmi, lidem bez domova, zdravotně postiženým, seniorům, dětem a dospívajícím z dětských domovů, obětem obchodování s lidmi a obětem domácího násilí, migrantům. Významnou činností Charity Praha je také zahraniční rozvojová a humanitární pomoc. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je program Adopce na dálku®, (www.charita-adopce.cz/), jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale nepřímo tak i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.  Více...

05. 01. 2011,  redakce

Talent Awards - soutěž určená pro všechny věkové kategorie od útlého dětského věku, školáky, mládež...

...až po seniory, pro talenty z oblasti kultury, sportu a umění.

Cílem soutěže je nalezení nových talentů v jednotlivých oborech a otevření bran do světa nových možností. Soutěžní pravidla a přihlášky najdete na:
www.talentawards.eu Více...

04. 01. 2011,  redakce

Děti v Podyjí se v době předvánoční nemusely nudit - v Šumné pro ně byl připraven pestrý program

Výroba drobných dárků, pečení cukroví či vánočky, vánoční výstavy... To vše byly - kromě pravidelných kroužků a odpoledního klubu - činnosti, kde se mohly děti ze Šumné a okolí zabavit a něco nového naučit.

A nejen to - již tradičně se mohli malí zájemci zúčastnit také čtyř předvánočních soutěží - Vánočního zpívání, turnaje ve stolním tenisu, ve střelbě ze vzduchovky „O vánočního kapra“ a turnaje v šachu.

Zimní předvánoční dění začalo ale už Martinským lampionovým průvodem, a pokračovalo Mikulášskou nadílkou...
DDM Šumná Takových zajímavých akcí a soutěží pořádá DDM v Šumné každoročně spoustu, jak se můžete snadno přesvědčit v jeho fotogalerii:
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/Archiv_akci/Foto/foto_09-10.htm

http://sis.znojmo.cz/ddmsumna/ Více...

03. 01. 2011,  Michala K. Rocmanová

Zajímá Vás, jak integrovat protirasistická témata do práce Vašeho sdružení, oddílu, klubu či střediska volného času?

Tandem Vás zve 18. - 20. února 2011 na česko-německý seminář "Co dělat proti pravicovému extremizmu?" Přihlášky do 4. února.

Informace a přihlášku najdete na:
http://www.tandem.adam.cz/akce/seminar-proti-pravicovemu-extremizmu Více...

02. 01. 2011,  redakce

Tříkrálová Okoř - tradiční turistický pochod z Veleslavína přes hrad Okoř do Roztok již v sobotu 8. ledna 2011

Pořádají TOM Svišti a Bubliny z Roztok. Start ve Vokovicích-Veleslavíně u staré školy 7,30 - 9 hodin. Podrobnosti:
Více...
01. 01. 2011,  redakce

Nabídka kurzu Výchova k dobrovolnictví v rámci projektu „Klíče pro život“ - pořádá Hestia a NIDM

Kurz obsahuje dvě dvoudenní setkání (17. - 18. 1. 2011 a 7. - 8. 2. 2011).
Po prvním setkání následuje několik týdnů pauza pro zpracování projektu s pomocí e-learningu, na druhém setkání se budou projekty konzultovat a doplňovat.
Podmínkou vaší účasti je vyslání některou z následujících organizací – školní družina, školní klub, středisko volného času, NNO pracující s dětmi a mládeží.

Náklady kurzu, kromě vašeho cestovného na místo konání kurzu, jsou hrazeny z projektu Klíče pro život.
Kurz je akreditován MŠMT.

Podrobnosti:
http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/239 Více...

30. 12. 2010,  redakce

Staré pověsti české - Poslední velká výstava v historické budově Národního muzea v Praze před její rekonstrukcí

V Národním muzeu, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, se od 6. října 2010 do 6. července 2011 koná výstava s názvem Staré pověsti české. Věnuje se souboru legend a pověstí o nejstarších dějinách Čechů, který vznikal postupně v průběhu pěti století.

Národní muzeum otevřelo poslední velkou výstavu v historické budově před její rekonstrukcí. Na to, že v Národním muzeu probíhá unikátní výstava, návštěvníky upozorňuje již z dálky kulisa staročeského hradiště na průčelí historické budovy. Výstava je určená dětem i dospělým, všem, kteří se chtějí poučit, ale i pobavit. Návštěvníci se mohou těšit na středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, ale také ilustrace z dětských knížek a humoristických časopisů, exkluzivní archeologické nálezy s odbornými popisy i počítačové hry.

Více:
http://www.starepovesticeske.cz/ Více...

29. 12. 2010,  redakce

Soutěž o nejzajímavější fotografii lednového zatmění Slunce 2011

Astronomická společnost Pardubice ve spolupráci s Hvězdárnou barona Artura Krause DDM DELTA Pardubice, Českou astronomickou společností a Českým rozhlasem Leonardo vyhlašuje fotografickou soutěž se zaměřením na částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011, které bude pozorovatelné na území České republiky. Zapojit se může skutečně každý, kdo má po ruce nějaký ten fotoaparát. Fantazii se meze nekladou, naopak právě originalita snímku může přinést kýžené vítězství.
Přispějte tak do pestré dokumentace tohoto mimořádného úkazu, největšího svého druhu v České republice od roku 2003 až do roku 2026!

Celý článek a podmínky soutěže:
http://www.astro.cz/clanek/4511 Více...

28. 12. 2010,  redakce

Talent Awards - 4. ročník mezinárodní a celorepublikové soutěže pro talenty z oblasti kultury, sportu a umění

pro ČR, Slovensko, země EU a státy mimo členství EU.

Talent Awards je svým formátem jeden z největších evropských soutěžních projektů představující taneční, sportovní a uměleckou scénu.

Soutěžní disciplíny jsou rozděleny samostatně pro amatéry a odděleně pro profesionály.

Hledáme talenty každého pohlaví, všech věkových kategorii. Soutěž je rozdělená do jednotlivých kategorií a dle disciplín.

Propozice a podrobnosti o soutěži:
http://www.talentawards.eu Více...
27. 12. 2010,  redakce

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti - publikace

s výstupy z dosud nejobsáhlejšího výzkumu dobrovolnictví

Knihu můžete od ledna 2011 získat v HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, e-mail: hestia@hest.cz.

Podrobnosti včetně obsahu publikace najdete na
http://www.hest.cz/akt.shtml?x=2270564

téma dobrovolník Více...

26. 12. 2010,  redakce

Chcete se zúčastnit stáže GLEN 2011? Přihlášky do 15. ledna! Máte také možnost se přihlásit na workcamp nebo k dobrovolné službě v zahraničí...

Projekty a aktivity sdružení INEX-SDA najdete na adrese:
www.inexsda.cz

INEX-SDA hledá náhradního dobrovolníka/dobrovolnici pro projekt Evropské dobrovolné služby "Hertha Living Community" v Dánsku. Dobrovolník/dobrovolnice bude pracovat v komunitě složené z lidí s hendikepem a bez hendikepu...

www.inexsda.cz/data/attachments/EVS/Hertha_project_description_web.pdf  Více...

25. 12. 2010,  redakce

Vánoční programy folklorních souborů v jednotlivých městech a obcích, muzicírování, koncerty či zpívání u vánočního stromu

- je připraven opravdu bohatý program, tak neváhejte a přijďte se podívat!
Pozvánky najdete na stránkách Folklorního sdružení ČR v sekci Kalendárium. http://www.folklornisdruzeni.cz/ Více...
24. 12. 2010,  redakce

Vánoční nadílka ministerstva školství – téměř 3,5 miliardy korun na podporu české vědy a výzkumu

Ministr školství Josef Dobeš podepsal finanční podporu téměř 3,5 miliardy korun z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ( OP VaVpI) pro celkem osm projektů. Jde o velmi pestré portfolio podpořených projektů...

Celý článek:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vanocni-nadilka-ministerstva-skolstvi-temer-3-5-miliardy Více...

22. 12. 2010,  redakce

Pozvání na pouť k živému Betlému do Dobré Vody u Toužimi 21. prosince 2010

V úterý 21. prosince v 17 hodin se již po šesté sejdou nejen obyvatelé Dobré Vody u Toužimi, ale i další hosté a přátelé z blízkého a vzdálenějšího okolí, aby společně oslavovali předvánoční čas. Děti i dospělí, místní obyvatelé i návštěvníci, Romové i neromové se setkají před sídlem Českého západu v Dobré Vodě 8, aby se společně vydali po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie. Chybět nebudou ani koledy v podání Nežichovsko – Třebouňského Bandu NeTřeBa, voňavé vánoční cukroví a teplý čaj.

Další podrobnosti o akci a o sdružení Český západ najdete na adrese:
http://www.cesky-zapad.cz/tiskova-zprava-110 Více...

21. 12. 2010,  redakce

Ve Valašském Meziříčí se uskutečnil čtvrtý ročník festivalu dětských a studentských amatérských filmů Ledový Leoš

Festival se konal v neděli 12. prosince 2010 a navázal na předchozí úspěšné ročníky, které se těšily velkému zájmu filmařů i diváků. Do soutěže se přihlásilo 42 filmů od mladých amatérských tvůrců z Valašského Meziříčí a širokého okolí. Nejlepší z nich byly uvedeny na hlavním večeru.
V rámci večera bylo promítnuto šest porotou vybraných snímků.

Podrobnosti a ukázky filmů najdete na:
http://www.zlatesipy.cz/vrtule/ffll-2010/ Více...

18. 12. 2010,  redakce


Tradiční Vánoce debrujárů proběhly o víkendu 9. - 11. prosince 2010

v Praze. Zároveň se konalo Valné shromáždění AMD. Odkaz na fotky a další informace najdete na adrese:

http://www.debrujar.cz/2010/view.php?nazevclanku=vanoce-debrujaru-2010&cisloclanku=2010100006 Více...

15. 12. 2010,  redakce


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamyMŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2019 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+