Ve dnech 17. května až 15. června 2024 proběhne 20. ročník Festivalu muzejních nocí, kterého se zúčastní rekordních 703 institucí a 206 měst.

  Organizace Festivalu muzejních nocí se již od roku 2005 ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Tato významná kulturní událost každoročně zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které svým návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů. Ve spolupráci s muzejními institucemi se jí účastní např. knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy. Ačkoli je termín konání festivalu přesně stanoven, některá muzea a galerie se k němu připojí před i po jeho oficiálním termínu. A přestože má každá organizace na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradičně bezplatný vstup, příp. vstupné dobrovolné.

  Přehled všech Muzejních nocí pořádaných v České republice je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz

  Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhlo v pátek 17. května 2024  v Pardubicích.

  Partnerství 20. ročníku festivalu a jeho slavnostního zahájení opět přijala i Asociace krajů ČR.
  Festival muzejních nocí se koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, který připadá na 18. května.

  Přijďte tento téměř měsíc trvající svátek muzeí a galerií oslavit společně s námi!

  Autor