Svatá Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava.

    Více o životě svaté Ludmily, o místech jí zasvěcených i o akcích, v roce svaté Ludmily konaných, najdete na www.svataludmila.cz