Každoroční Týden pro klima opět upozorní na potřebu rychlejšího řešení klimatické krize. Letošní, už čtvrtý, ročník začíná v pondělí 5. června a chystá se zvednout téma deforestace. K omezení světového odlesňování může letos významně přispět i Česko. Ministerstvo zemědělství čeká implementace nového nařízení Evropské unie, které si klade za cíl omezit odlesňování zavedením pravidel pro dovoz vybraných produktů do EU. Skot, kakao, káva, palmový olej, sója, kaučuk, dřevo (a některé odvozené výrobky, např. dřevěné uhlí, potištěný papír či nábytek), které se dovážejí do EU, budou muset být získávány tak, aby při jejich produkci nedocházelo k dalšímu odlesnění či degradaci lesa. Nařízení je vítáno jako důležitý systémový krok směrem k ochraně světových lesů. [1] Evropský parlament přijal nařízení 19. dubna 2023. [2]

  Na úkol Česka zajistit kvalitní implementaci tohoto nařízení na národní úrovni upozorní i úvodní happening letošního Týdne pro klima. Průvod „Requiem za oběti odlesňování“ s uměleckými prvky vyrazí v pondělí 5. června ve 12:15 od kina Atlas a jeho cílem bude Ministerstvo zemědělství.

  „Evropské nařízení o odlesňování je průlomovým zákonem. Světové lesy mají naději si oddechnout od enormního tlaku agrobyznysu. Hodně bude ale záležet i na národní implementaci. V Česku například na tom, která instituce a s jakými kapacitami bude nové nařízení uplatňovat. Navíc má tato legislativa několik vážných nedostatků. Opomíjí nutnost chránit další ekosystémy či neřeší roli finančních institucí ve financování odlesňovacích projektů. Kritizován je i nedostatečný ohled na ochranu práv lidí, zejména těch, jejichž životy jsou s lesními ekosystémy přímo svázány. Příležitostí k nápravě mohou být budoucí revize zákona, první je již příští rok. Je ale třeba politiky ohlídat,“ říká Maroš Prčina z Ekumenické akademie.

  Týden pro klima 2023 proběhne ve dnech 5.–11. června. [3] Začíná tak v den, na který připadá i Světový den životního prostředí OSN. Hlavním pořadatelem Týdne pro klima je Klimatická koalice. Významným partnerem v přípravě posledních dvou ročníků je také Ekumenická akademie.

  „Týden pro klima chce upozornit na to, že situace v oblasti ochrany klimatu je kritická, a zejména v následujících letech musíme v oblasti ochrany klimatu přidat. Formát Týdne pro klima je zajímavý svým rozprostřením přes celou Českou republiku. Umožňuje tak přenášet diskusi o klimatických opatřeních i na místní úroveň a mezi široké spektrum lidí. Věříme, že se i díky tomu se opět podaří ukázat širokou škálu možností, jak může k ochraně klimatu přispět každý z nás. Může to být formou komunitní energetiky, výsadbou zelené stěny nebo třeba experimentováním s výrobou a využitím biouhlu v zemědělství nebo na zahrádce0,“ říká Jitka Martínková z pořádající Klimatické koalice.

  Týden pro klima je otevřená platforma, do které se může s vlastní akcí zapojit každý. Pořadateli jednotlivých akcí bývají jednotlivci, skupiny lidí, místní spolky, instituce veřejné sféry, města, knihovny a další. Každý rok se zapojují také členské organizace Klimatické koalice. Hned 5. června odpoledne tak proběhne například vyhlášení soutěže kreslených vtipů Ekofór, které je součástí oslav 50. narozenin Hnutí Brontosaurus. [4] V Brně se pro změnu mohou diváci vydat v pondělí na přednášku Hnutí DUHA o tom, jak vytvořit pestrou a odolnou lesní krajinu i v Česku. [5] Kompletní program na celý týden najdou zájemci na webové stránce tydenproklima.cz. [6]

  Letošní Týden pro klima podpoří i aktuální klimatickou kampaň s názvem Držme slovo!, kterou spustil FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci. [7] Na webu drmzeslovo.cz mají lidé možnost svým podpisem vyzvat vládu, aby přijala spoluzodpovědnost za změny klimatu i v nejzranitelnějších částech světa, aby se postavila za klimatickou spravedlnost v mezinárodních jednáních a aby zvýšila české finanční příspěvky do klimatických fondů.


  Odkazy:
  [1] https://tydenproklima.cz/aktuality/evropsky-parlament-dnes-prijal-prvni-zakon-na-svete-ktery-chce-zastavit-odlesnovani-na-tema-upozorni-i-letosni-tyden-pro-klima
  [2] https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80129/parliament-adopts-new-law-to-fight-global-deforestation
  [3] https://tydenproklima.cz
  [4] https://tydenproklima.cz/program-2023/vyhlaseni-ekoforu-50
  [5] https://tydenproklima.cz/program-2023/zachranme-lesy-jak-zamezime-odlesneni-krajiny
  [6] https://tydenproklima.cz/program-2023
  [7] https://www.drzmeslovo.cz/


  Zařadil: -maj-

   

  Autor